W dniu 18 grudnia 2017 roku Bibliotekę Wydziału Technologii i Inżynierii Che-micznej, potocznie nazywaną przez naszych studentów „Starą Chemią”, odwiedzili drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie. W czasie wizyty dzieci wspólnie wykonały plakat Czytelnia naukowa widziana okiem dziecka. Uczniowie

Początek pracy nad plakatem Fot. A. Pater

Tworzenie plakatu Fot. A. Pater

Plakat Czytelnia naukowa widziana okiem dziecka Fot. A. Pater

S

SPRAWOZDANIA z wielkim zapałem zabrali się do przelania na papier swoich pomysłów dotyczących wyglądu biblioteki. Jak widać na zdjęciu, ojciec jednego z uczestników zajęć również chętnie zabrał się za kolorowanie.

Po skończeniu pracy dzieci wypowiadały się na temat tego, co plakat przedstawia.

Uczniowie, zapytani dlaczego na rysunku są ufoludki, odpowiedzieli, że ta biblioteka jest inna niż nasza, taka naukowa, więc dla ufoludków również znajdzie się miejsce, bo biblioteka jest dla wszystkich. Optymistyczny jest fakt, że tak młodziutkie umysły widzą potrzebę korzystania z biblioteki i wykazują chęć czytania książek – na razie jeszcze tych bardziej kolorowych. Na plakacie zostały również uwiecznione bibliotekarki – w bardzo korzystnym świetle. Dzieci od razu wykazały różnice między swoją biblioteką szkolną a biblioteką naukową. Zdziwione były brakiem książek przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. Było wiele pomysłów, dużo śmiechu i zabawy.

Po poznaniu biblioteki dzieci zwiedziły laboratorium chemiczne, w którym wzięły także udział w zajęciach z mikroskopem skaningowym poprowadzonych przez Michała Zgrzebnickiego. Uczniowie przynieśli na nie owada znalezionego w bibliotece. W trakcie ćwiczeń wspólnie przygotowali próbkę, a następnie z wielką niecierpliwością oczekiwali na obraz z mikroskopu. Dzieci były bardzo skupione i chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Biblioteczny owad przyczynił się do poszerzenia wiedzy goszczących w placówce uczniów, wśród których być może byli przyszli naukowcy. Na koniec dzieci otrzymały na pamiątkę wizyty w bibliotece i laboratorium dyplomy oraz upominki.

Przygotowanie próbki do mikroskopu skaningowego Fot. A. Pater

W oczekiwaniu na obraz z mikroskopu skaningowego Fot. A. Pater

Obraz z mikroskopu skaningowego Fot. A. Pater

S

SPRAWOZDANIA Pomysłodawcą zorganizowania zajęć dla dzieci była mgr inż. Anna Arabczyk-Mosie-wicz (kierownik Biblioteki WTiICh). Zajęcia laboratoryjne zostały zorganizowane dzięki uprzejmości prof. Rafała Wróbla. Czynny udział w opiece nad dziećmi zawdzięczamy również Agnieszce Pater (pracownikowi Biblioteki WTiICh).

Barbara Markowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

SUBIEKTYWNIE

RELACJA Z ZACHODNIOPOMORSKIEJ INAUGURACJI XV EDYCJI TYGODNIA BIBLIOTEK

Najpierw był telefon. Zadzwoniła sekretarka Ewa, że nasze Koło nr 3 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich chce zgłosić moją kandydaturę na Bibliotekarza Roku 2017 w wo-jewództwie zachodniopomorskim. Moje zdziwienie nie miało końca. Nie rozumiałam zupełnie za co. Przecież tylko robię to, co lubię. Tak naprawdę SBP dało mi możliwość zrealizowania projektu, który uznałam za ważny i potrzebny – Okno na Świat (projekt na rzecz wspierania mniejszości narodowych w Szczecinie). Dodatkowo w jego realizację zaangażowali się inni członkowie koła. Natomiast spotkania z seniorami zainicjowała radna osiedlowa, która zagaiła pewnego dnia, że może by tak coś dla klientów domu opieki... Przystałam na to bez większego wahania. Przecież przyjemnie jest spędzać czas w gronie ludzi, którzy chcą rozmawiać o książkach, kulturze, rozwijać się. Inne aktyw-ności też pojawiły się niejako same i tak też się działy. Przynajmniej w moim odczuciu.

W konkursie na Bibliotekarza Roku 2017 otrzymałam wyróżnienie. Potem przyszedł dzień, w którym miałam je odebrać oficjalnie. Dostałam zaproszenie na zachodniopo-morską inaugurację XV edycji Tygodnia Bibliotek 2018. Uroczystość odbyła się 7 maja w Książnicy Pomorskiej. W Sali im. Zbigniewa Herberta spotkali się bibliotekarze z całego województwa, w tym przedstawiciele kół Okręgu Zachodniopomorskiego SBP z Białogardu, Chojny, Choszczna, Gryfina, Grzmiącej, Koszalina, Polic, Szczecina i Świ-noujścia. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele samorządów powiatów i gmin nagrodzonych bibliotekarzy i bibliotek (Bobolice, Police, Trzcińsko-Zdrój) oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-skiego Bartłomiej Mroczkowski.

Przewodnicząca OZ SBP Małgorzata Bartosik w trakcie swojego wystąpienia odniosła się do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek – (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Mówiła o jego wieloznaczności. O tym, o czym myśli wielu, a niewielu mówi głośno. Następnie wszystkim kołom SBP okręgu wręczono upominki w postaci x-banerów, stanowiących zindywidualizowane elementy identyfikacji wizualnej SBP, przeznaczone do wyko-rzystania jako element promocji w podejmowanych działaniach. Pomysł zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopo-morskiego, pomocy technicznej Książnicy Pomorskiej i inicjatywie Zarządu OZ SBP.

S

SPRAWOZDANIA Kolejnym punktem programu było przedstawienie w skrócie działalności stowarzyszenia w województwie zachodniopomorskim.

Potem przyszedł czas na podsumowanie konkursu na Bibliotekarza Roku 2017. Za-prezentowano wszystkie nominowane osoby. Podkreślono, że sama nominacja jest już dowodem uznania ze strony otoczenia. Ktoś dostrzega i docenia naszą pracę. Wyróżnienia ostatecznie przyznano cztery. Otrzymały je:

• Elżbieta Kacprzak – kierownik Działu Regionalnego Biblioteki im. Marii Skło-dowskiej-Curie w Policach, Koło nr 11 w Policach OZ SBP, na wniosek Marty Kosteckiej, przewodniczącej Oddziału Szczecińskiego SBP;

• Marta Kostecka – specjalista ds. promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szcze-cinie, Koło nr 3 w Szczecinie OZ SBP, na wniosek Zarządu OS SBP;

• Sylwia Wesołowska – kierownik Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Koło nr 1 w Szczecinie OZ SBP, na wniosek Sylwii Matejek, przewodniczącej Koła nr 1 w Szczecinie OZ SBP;

• Barbara Markowska – kierownik Filii nr 42 MBP w Szczecinie, Koło nr 3 w Szczecinie OZ SBP, na wniosek Marty Kosteckiej, przewodniczącej OS SBP.

Moment wręczenia wyróżnień, upominków i kwiatów przez dyrektora Książnicy Pomorskiej Lucjana Bąbolewskiego i dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkow-skiego Województwa ZachodniopomorMarszałkow-skiego Bartłomieja MroczkowMarszałkow-skiego był trochę stresujący, ale bardzo przyjemny. Organizatorzy zadbali o fanfary w tle i obecność fotografów.

Bohaterką tego wydarzenia i laureatką konkursu została Cecylia Judek – starszy kustosz, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, członkini Koła nr 1 w Szczecinie OZ SBP (na wniosek Sylwii Matejek).

Oprócz nagrody i kwiatów pani Cecylia dostała najgłośniejsze brawa i gratulacje od wszystkich zgromadzonych. Zebrani zostali poinformowani, że uzyskała ona bardzo wysokie notowania w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2017. Pozostało cierpliwie czekać na ostateczne wyniki.

Drugim w kolejności etapem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu na Bibliotekę Roku 2017 województwa zachodniopomorskiego. Wyróżnienia otrzymały Miejsko--Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach i MiejskoMiejsko--Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju. Obie placówki były licznie reprezentowane zarówno przez dyrekcje, przedstawicieli samorządów, jak i pracowników. Ucieszyło mnie to, ponieważ wiem jakie znaczenie dla funkcjonowania biblioteki ma dobra współpraca z samorządem.

Mam nadzieję, że dzięki otrzymanym wyróżnieniom placówki te będą jeszcze bardziej wspierane przez swoich organizatorów.

Laureatką tegorocznej edycji konkursu została Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Cu-rie w Policach. Przy wejściu do Książnicy Pomorskiej spotkałam roześmiane eleganckie kobiety. Był to liczny zespół polickiej placówki. Miło było je oklaskiwać wraz z innymi uczestnikami wydarzenia. Udział w uroczystości zdawał się być uhonorowaniem ich

codziennej pracy i włożonego w nią wysiłku, którego efektem jest nagroda. Miano Bi-blioteki Roku województwa zachodniopomorskiego to duże wyróżnienie.

Gratulacje i statuetki przedstawicielom biblioteki złożył dyrektor Książnicy Pomor-skiej Lucjan Bąbolewski. Towarzyszyły temu żartobliwe uwagi na temat rywalizacji w kolejnym roku. Zwyciężczynie przygotowały prezentację na temat swojej pracy, obrazującą codzienność polickiej biblioteki. Przedstawiająca ją urocza dziewczyna, nieco skrępowana swoim przedłużającym się wystąpieniem, zdobyła serca słuchających miłym sposobem bycia.

Następnie były ciastka, kawa i rozmowy, a także spotkania znajomych i nawiązy-wanie nowych kontaktów, wymiana uwag o pracy i pogodzie, ale i serdeczne rozmowy przyjaciół oraz gratulacje dla nagrodzonych i wyróżnionych.

Dawno temu, myśląc o pracy zawodowej, obiecałam sobie, że będę robiła tylko to, co lubię. Obietnic danych sobie należy szczególnie dotrzymywać. Póki co, mi się udaje.

Z

Z ŻAŁOBNEJ KARTY Anna Grzelak-Rozenberg

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dokumencie Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski : biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego. R.59, 2018 nr 2 (159) (Stron 93-100)