Chwalcie Go nieba i wszystko co w Nim, zastępy aniołów oddajcie Mu cześć.

F C

Cała ziemio chwal Go.

Chwalcie Go święci i co oddech ma, chwalcie Go wody, pustynie i deszcz, chwalcie Króla Królów

Ref:

Wielki w mocy, wielki w chwale, wielki w łasce, potężny Król nieba.

Wielki w boju, wielki w cudach, święty, święty Król, Wszechmogący Bóg. /x2 74. Chwalimy Pana dziś

D e A D G D Chwalimy Pana dziś/x2, za łaskę którą daje nam /x2 Chwalimy Pana dziś/x2, za Jego moc /x2

D7 e A D h e A D G D Stajemy przed Tobą z otwartym sercem, nasze życie Panie dajemy Ci/x2

75. Chwalcie słudzy Pańscy Ref.: D A D G

Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana!

h fis G A Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana! /x2 G fis

1. Niech imię Pana będzie błogosławione, e D

teraz i na wieki,

G fis Od wschodu aż do zachodu słońca, e A niech będzie pochwalone imię Pana.

2. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała,

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

CODE: D A D G D Uwielbią Ciebie ziemię, uwielbią Ciebie.

h fis G A Uwielbią Ciebie morza, uwielbią Ciebie.

Uwielbią Ciebie nieba, uwielbią Ciebie.

Uwielbią Ciebie ludy, uwielbią Ciebie.

76. Chwała Bogu Ojcu a G a G

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn.

a G F G a Chwała Tobie Duchu tworzysz jedno w Nich F G a Śpiewajmy Alleluja, Alleluja! Alleluja. /x2

77. Chwal ę Ciebie Panie A cis

1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam.

D h G E Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe. /x2 Ref. A fis

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, D h D E Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą i życiem.

Daj mi poznać swoje drogi bym nie zbłądził nigdy już. / x2

78. Chwalcie Pana niebios e

Ref. Chwalcie pana niebios, chwalcie go na cytrze.

D h C e

Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. /x2 e

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla, D h C e Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.

Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.

Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, W Bogu, który stworzył niebo i ziemię, Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

On dał ci życie, On dał ci wszystko, Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!

79. Chwalić chcę mego Pana e D e

Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę a C D e

Jemu me serce śpiewa nową pieśń.

e D e Głosić chcę chwałę Boga najwyższego C D e

On wlewa pokój w serce me. /x2

a D e a H7 Jemu chwała - chwała Bogu Ojcu Chrystusowi chwała, cześć!

a D e C H7 W Duchu Świętym - cześć i uwielbienie Bogu w Trójcy chwała, cześć!

80. Chwa ł a Tobie Panie A D A E A D A E

1. Biali, czarni i mulaci, Latynosi i Azjaci,

Eskimosi i Indianie, wszyscy chwalą Ciebie Panie.

fis cis D A

Ref.: Chwała Tobie Panie. Tak było, tak jest i tak zostanie.

2. Na Saharze i w Pekinie, w Buenos Aires i w Cieszynie, W Nowym Jorku i w Bombaju, chwalą Ciebie w każdym kraju.

3. Wcześnie rano i o zmroku, o dowolnej porze w roku, W poście albo w karnawale, nie ma dnia gdy Cię nie chwalę.

4. Wszędzie i o każdej porze, wszyscy chwalą Ciebie Boże.

Wszędzie i o każdej porze, wszyscy chwalą Ciebie Boże.

81. Chwa ł a Tobie S ł owo M ą dro ś ci Ref.: D A D G D A

Chwała Tobie, Słowo Mądrości, Boże żyjący wśród nas, h G A h A h

Panie historii, Panie przyszłości.

h A G A 1. Ty jeden masz słowo potęgi i myśl.

G A G A fis h Ten błogosławiony, kto słucha słów Twoich, bo będzie żył.

2. Ty jeden masz drogę wolności i moc.

Ten błogosławiony, kto idzie za Tobą, bo będzie żył.

3. Ty jeden masz życie na wieki i cud.

Ten błogosławiony, kto Tobie uwierzy, bo będzie żył.

4. Ty jeden masz słowo przymierza i znak,

Ten błogosławiony, kto ufność ma w Tobie, bo będzie żył.

82. Ci co zaufali Panu D h

Ci co zaufali Panu odzyskują siły, G A D

otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia.

Ci co nie ufają Panu tracą wszystkie siły

Otrzymują skrzydła jak wróble, biegną ze zmęczeniem.

83. Ci. Którzy Jahwe ufają D A G A D A G A

Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon.

Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki /x2.

O góry otaczają święte miasto Jeruzalem, Tak Jahwe otacza swój lud.

I teraz i na wieki i teraz i na wieki.

Modlę się o miłość, miłość, miłość/x 2 (pokój, wiarę, radość) Dla wszystkich nas.

84. Cichy zapada zmrok a G C d F C E

1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.

a G C d F a Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.

C F d G C E Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła.

a d E a Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.

2. Panie nim w twardy sen wpadnę tak proszę Cię. /x2 Jutro znowu jak dziś nowy obudź nam dzień, Noc niech zniknie i cień, niech przy Tobie trwa myśl.

3. W ciszy mroku i mgle Panie mój wołam Cię. /x2 Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,

Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.

85. Cieszcie si ę , weselcie si ę Ref.: d a F C F C d

Cieszcie się, weselcie się, śpiewajcie i grajcie Mu. /x2 F C a d F G

1. Zagrajcie Panu nową pieśń, albowiem cuda nam uczynił.

F C F C a d On zbawił nas, objawił się, On wierny jest dla Izraela.

2. Rozraduj cała ziemio się, śpiewajcie Mu przy wtórze cytry.

Przy dźwięku harfy weselcie się, wobec Boga, On jest naszym Królem.

3. Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe, niechaj góry wołają radośnie.

Przychodzi Pan by sądzić nas, On okaże swoją sprawiedliwość.

86. Ciesz ę si ę Jezus zbawi ł mnie E H7 E

1.Cieszę się Jezus zbawił mnie, Cieszę się Jezus zbawił mnie.

A H7

Cieszę się bo Jezus zbawił mnie.

cis A H7 E Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie . 2. Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie /x3 Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie . 3. Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie/x3 Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie.

4. Będę go uwielbiał Jezus zbawił mnie/x3 Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie.

87. Cisza G D C D

W ciszy szukam słów by podziękować za twą miłość W ciszy jest Bóg, tam zawsze szukam Go.

W ciszy serca brzmi, pokorne Fijat mojej duszy, W ciszy pragnę być milczeniem u stóp Twych.

W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę.

I życie składam swe Ty w ciszę zmieniasz je.

Dziękuję za miłość Twą, nie pragnę już niczego więcej.

Nie szukam pustych słów, bo ciszą jest mój Bóg, Bo ciszą jest mój Bóg, On jest Panem mym.

88. Czcijmy Jezusa D G A D G A

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go/x 4

D A h A h Powstał z martwych, powstał z martwych i On żyje na wieki już.

A h

Powstał z martwych, powstał z martwych,

A DG A Więc razem się radujmy, świętując zmartwychwstania ten dzień.

89. Co ś si ę ś wi ę ci G h C D

1. Święta Panna nad pannami czuwa dniami i nocami, Już niejedno rozgrzeszenie dzięki Marii Magdalenie.

Święty Krzysztof cały blady - dziś otwarcie autostrady, A Tadeusz, zresztą Juda zawsze mówi, że się uda.

Ref: G C D G C D To dla mnie i dla ciebie, święci orędują w niebie.

G C D C D G To dla mnie i dla ciebie, święci orędują w niebie.

2. Święty Błażej ma sposoby, by gardłowe zmóc choroby.

A gdy zgubisz coś cennego zaraz wal do Antoniego.

Jak bez grosza być bogatym? Święty Józef zna się na tym.

Hej Cecylio wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki.

3. Młodzi są przyszłością świata, Bosco Jan się z nimi zbratał.

Ojciec Pio o pokorze wiele nam powiedzieć może.

Wszyscy święci bez wyjątku, od soboty aż do piątku, Wypatrują mnie i ciebie, by się z nami spotkać w niebie.

90. Co za rado ść us ł ysze ć dzi ś Ref: E A E Co za radość usłyszeć dziś, gdy mówią: pójdziemy do domu Pana.

E A E H E Do twych bram o Jeruzalem już idę, na skrzydłach zbliżam się.

E fis A H 1. Miasto Jeruzalem wysoko wzniesione, jest mieszkanie Boga twierdzą umocnione.

2. Po niebieskich schodach wchodzą pokolenia, by dziękować Bogu za dar wybawienia.

3. Niechaj wszyscy ludzie miłujący Boga znajdą wreszcie pokój w Jeruzalem progach.

4. Módlmy się o dobro naszych sióstr i braci, niechaj dobry Ojciec łaską ich wzbogaci.

91. Czekam na Ciebie dobry Bo ż e a d G G7 C E 1. Czekam na Ciebie dobry Boże, przyjdź do mnie Panie pośpiesz się, a d a E a Niechaj mi łaska Twa pomoże, chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref: d a E a A7 Przyjdź do mnie Panie mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się.

d a E a Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza nam, Karmisz nas Panie swoim Ciałem. Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

92. Diabeł się wścieka

D A D G A Diabeł się wścieka, bo powód ma, diabeł się wścieka bo powód ma,

D

Diabeł się wścieka bo powód ma,

G D A D Jezus żyje w sercu mym, moje grzechy są odpuszczone.

Więc śpiewam alleluja, bo powód mam /x3

Jezus żyje w sercu mym, moje grzechy są odpuszczone.

93. Do Ciebie Panie wo ł a dusza moja G C G C G D C G

Do Ciebie Panie woła dusza moja, tęskni ciało me

Gdy nie ma Cię moje serce ogarnia lęk, przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie.

e C G D e C G D Jezu, pragnę blisko Ciebie być, Jezu, w Twych ramionach się skryć.

e C G D e C G Słodycz Twą poznawać co dnia przy sercu Twym trwać.

94. Dobra Matko, Królowo Jasnej Góry G (G7) a

1.Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry

D7 G Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok.

G (G7) a Nie potrafię podziękować za Twe serce, D7 D Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.

Ref.: G (G7) a Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną D7 G W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną G (G7) a Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach, G D G

Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień.

2.Gdy upadam Ty wyciągasz do mnie ręce, Gdy mi ciężko Ty oddalasz to co złe.

Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie Z Tobą Matko tak radosne serce me.

3.Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo.

I zginęła by za nimi Twoja twarz, Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją,

Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz.

95. Do mnie wróć e D C D e

Do mnie wróć, zbawię Cię, cała ziemio! / x2 G D H7 e D C/e

Bo jam jest Pan i twój Bóg jedyny / x2

Przyjdźcie tu, zbawi was, przyjdźcie do Pana / x2 Bo On wasz Pan i wasz Bóg jedyny / x2

96. Do góry nogami (Magda Anio ł ) G D e C

1. Kto chce wielkim być – ten małym niech się stanie.

Kto chce królem być – ten sługą niech zostanie.

Kto chce skarby mieć – niech sercem się bogaci.

Kto chce życie mieć – niech życie swoje straci.

Ref: G F CD G F CD Bo tak mówiąc między nami, Wszystko jest do góry nogami.

G F CD e F Fis Bo tak mówiąc między nami, Wszystko jest do góry nogami.

2. Kto chce mądrym być – ten dzieckiem niech się stanie.

Kto chce pierwszym być – ostatnim niech zostanie.

Kto chce siłę mieć – w słabości niech jej szuka.

Kto chce wiecznie żyć – do nieba niech zapuka.

BRIDGE : D e C D e C D Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości

Takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z Nieba.

3. Kto chce pięknym być – niech piękno w sobie nosi.

Kto chce sławnym być – o sławę nich nie prosi.

Kto chce wszystko mieć – niech wszystko porozdaje.

Kto chce pokój nieść – niech walczyć nie przestaje.

97. Dotkn ął mnie dzi ś m ó j Pan D G D G D A D

Dotknął mnie dziś mój Pan i radość ogromną w sercu mam.

Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą.

98. Dotknij, Panie, moich oczu E H7 cis A H7

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.

Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem, Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je.

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie.

99. Droga (Magda Anio ł ) a F

A dróg tysiące wszędzie tak było jest i będzie G E

a droga Twoja Panie niech moją pozostanie.

a F C G

1. Czy chce się czy nie, dobrze czy źle, gorzko czy miód łatwo czy trud . Czy słońce czy deszcz, motyl czy kleszcz, upał czy mróz, stresik czy luz.

Ref: a F C G

Ja idę, idę, nie stanę, nie zawrócę, drogi nigdy nie porzucę.

ja idę, idę, nie spojrzę się za siebie, idę prosto meta w niebie.

a E ja idę, ja idę.

2. Czy woda czy piach, spoko czy strach, cukier czy sól, uśmiech czy ból Czy chce się czy nie, dobrze czy źle, gorzko czy miód, łatwo czy trud.

100. Duchu Ogniu, Duchu ż arze Ref: g d Es F Duchu Ogniu, Duchu żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku, B Es c Es D F Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij płomień Twojej łaski.

B D g c D F 1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość, B G7 c D g D W ciemność rzucisz blask pochodni i rozproszysz grzechu mroki.

2. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze znów struktury, Tchnieniem swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw sznury.

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu, Tyś spokojem wśród niezgody, w bezradności Tyś jest radą.

4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem.

Narodzimy się na nowo, ciemność stanie się promieniem.

101. Duchu Ś wi ę ty pouczaj mnie e h e h

Duchu Święty pouczaj mnie, Duchu Święty poprowadź mnie.

C D e C D e Chcę iść za Tobą Duchu Święty, chcę iść za Tobą Duchu Święty.

102. Duchu Ś wi ę ty przyjd ź C a

Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas.

Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.

F C

I niech spadnie deszcz błogosławieństw twych.

F G

Ojcze oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź.

Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie.

I niech zawsze już gości w duszy mej

103. Duchu Ś wi ę ty tchnienie Ojca F B F

1. Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia.

Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.

d a B F Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, B F C jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

2. Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.

Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

Prowadź mnie, prowadź mnie...

104. Duchu Ś wi ę ty wo ł am przyjd ź Duchu Święty wołam przyjdź, /x2 A

bądź jak ogień duszy mej, /x2 e bądź jak ogień w ciele mym, /x2 D rozpal mnie. A D A

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, e D A miłosierdzie jego wielkie jest.

Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.

105. Duszo ma Pana chwal Ref: G D A h G D A

Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć, Świętemu śpiewaj pieśń.

G D G A h G A h

Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię.

G D A h 1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca, Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń.

Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną.

G D A D Wiem będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.

2. Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie Twe serce miłe, wielkie Imię Twe.

Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni, Wiele powodów, by uwielbiać Cię.

3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę, Nadejdzie czas mego końca tu.

Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać, W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.

106. Dym ja ł owca D h G A

1. Dym jałowca łzy wyciska, noc się coraz wyżej wznosi.

Strumień srebrną falą błyska, czyjś głos w leśnej ciszy prosi.

Ref: Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, Żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest.

Żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie zniechęca droga, Abyś plecak swoich win, stromą ścieżką umiał nieść.

2. Ogrzej dłonie przy ognisku, płomień twarz ci zarumieni.

Usiądziemy razem blisko, jedną myślą połączeni.

3. Tuż przed szczytem się zatrzymaj, Spójrz jak gwiazdy w dół spadają Spójrz jak drży kosodrzewina, góry z tobą wraz wołają.

107. Dzieckiem Bo ż ym jestem ja

Ref: G C D G

Dzieckiem Bożym jestem ja. La, la, la, la, la, la, la, la, la G G7 C G

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam, A D Któż jak On wielki jest, któż jak On miłość ma, G G7 C G Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń, E a D G Kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad,

2. Ojciec Bóg syna dał, jako dar grzesznym nam Jezus Bóg zniżył się, Jezus brat zbawił nas

On przez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł I zmartwychwstał jako Pan, on jedyną droga nam.

3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie, Cieszę się jak śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc Któż jak Pan, któż jak Bóg tak pokochał dziecko swe.

108. Dzi ę ki Ci, Bo ż e m ó j D A fis E

Ref: Dzięki Ci Boże mój, za ten krzyż,

Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.

1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu, Że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.

Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

2. Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł I z miłości do nas przyszedł na ten świat.

Błogosławiony ten, co wierzy, choć nie widział Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.

109. Dzi ę ki Jezu Ref.: E A E Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.

E cis A E H E Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

1. Tam na Golgocie umarłeś za mnie ...

2. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie ...

3. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz ...

110. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan Ref.: E H A H

Dzisiaj spojrzał na mnie Pan i ja też spojrzałem na Niego.

E H A H E Dzisiaj spojrzał na mnie Pan, powiedziałem Mu: ,,Kocham Cię!' 1. Spojrzał Pan bogatemu młodzieńcowi w oczy I rzekł: ,,zostaw wszystko Teraz, już możesz pójść za mną', A on odszedł i zasmucił się. 2. W synagodze Pan nauczał wszystkich Ale ujrzał człowieka chorego.

Rzekł mu: ,,Wstań, odtąd będziesz zdrowy, Czyż nie mogę czynić tego, co chcę?' 3. Zląkł się Piotr tych, co mu zrobić nic nie mogli I zaparł się Pana.

Potem gorzko zapłakał I zobaczył oczy Pana pełne łez przebaczenia.

4. Tuż przy Grobie spotkał się Pan z Marią Magdaleną i rzekł jej: ,,Mario!' Ona rozpoznała swego Pana I z pewnością ucieszyła się!

111. Dzisiaj tu, jutro tam Ref: G D

Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa.

C G D G Dobrze z sobą było nam, więc śpiewamy dzisiaj tu a jutro tam.

G C G 1. Zapytałem raz Jezusa, czy nienawiść w sercu ma F D

Do ludzkości, co skazała Go na śmierć.

G G7 C c O miłości lepiej mów, nie mam czasu, bywaj zdrów,

G D G CG Tyle jeszcze do zrobienia, muszę iść.

2. Kiedy Adam raj opuszczał z jednym jabłkiem w dłoni swej, Zapytałem go, co dalej będzie z nim.

Będę orał, sadził, siał, o Kaina, syna dbał, Teraz całkiem sam zostałem muszę iść.

112. Dzi ś jes t czas D G D CG

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę D G A W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

G D G D Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

G e CA Jego chwała wnet wypełni miejsce to.

D G A D Ref: Chwała cześć. (Chwalmy Go).

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu, On pragnie, aby wzywać Jego imię.

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

Jego chwała wnet wypełni miejsce to.

113. Emmanuel a F C G Bóg jest zawsze między nami, Bóg jest zawsze blisko nas.

On zna wszystkie twoje rany, przed Nim się nie schowasz.

Bóg jest zawsze blisko przy nas, możesz do Niego przyjść.

a F C e (E) On chce obmyć to, co skrywasz, nie musisz bać się dziś.

Ref.: a F C G a F C G Emmanuel, jest pośród nas. Emmanuel, dotyka nas.

Emmanuel, nie mamy sił. Emmanuel, Ty musisz przyjść. / x2 Emmanuel, jest blisko nas. Emmanuel, dotyka nas.

Emmanuel, nie mamy sił. Emmanuel, Ty musisz przyjść. / x2 114. Figi

G C G e a D G D Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł, G C G D a a7 D D7 Oliwki owoc chybił by, ziemia dała marny plon,

G C G e a D G D Choćby owce wszystkie wybił ktoś, a w oborach brakłoby krów, G C G e a D G D Jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał, G C e a

rozraduję się w Bogu zbawienia mego.

G D G

Moją mocą jest Pan! ALLELUJA /x2 Moją mocą jest Pan.

115. Flaga D h G A W moim sercu mieszka Bóg a Jego flagą radość jest /x2 G A D

A Jego flagą radość jest.

Podniosę flagę wysoko, wysoko./x2 G A G A Niech pozna, pozna cały świat./x2 Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, Niech pozna, pozna cały świat. /x2

116. Franciszku jak ż e ś Ty odgad ł C e C7 A

1. Franciszku, jakżeś Ty odgadł, że Bóg w nieskończoność rozciągnięty d f G G7

mieszka cichutko pod korzeniem dębu, dziś już spod Prawa wyjęty?

F C d A

Albo kto Ci powiedział, kiedyś Ty po górach chodził, F C G G7

że Ty i kwiaty, że was Bóg urodził?

REF: C G a e

Zabierz mnie, pójdziemy razem, ja się chwycę Twego sznura, F C G G7

zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie.

Zabierz mnie, pójdziemy razem, pochodzimy sobie po górach, dalej, lepiej czuć kamienie.

2. Dziś zaplątałeś się w las atomowych rakiet,

więc może spróbujesz powiedzieć ludziom, że z ich sumieniem coś na bakier Patrzę, bo tak Ci ładnie w tym worku, tylko zastanawiam się dlaczego.

Bóg od ośmiu długich wieków nie dał Ci butów i worka lepszego...

Bóg od ośmiu długich wieków nie dał Ci butów i worka lepszego...

W dokumencie GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JUTRZNIĘ (Stron 30-0)