DC Specifications

In document DP83815 (Page 93-0)

Hårddisken är placerad bakom åtkomstpanelen på datorns vänstra sida (sedd bakifrån). Enheten sitter i en löstagbar bur.

En av följande kan installeras i datorn

● En 3,5-tums hårddiskenhet

● En 2,5 tums solid state-hårddisk (SSD) eller självkrypterande hårddisk (SED)

● Två 2,5 tums solid state-hårddiskar eller självkrypterande hårddiskar OBS! Byta en 3,5 tums hårddisk mot en 2,5 tums enhet är inte möjligt.

● Ta bort hårddisken

● Installera en hårddiskenhet

Ta bort hårddisken

● Ta bor en 3,5-tums hårddisk

● Ta bor en 2,5-tums hårddisk

Ta bor en 3,5-tums hårddisk

1. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.

2. Stäng av datorn på rätt sätt med operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa enheter.

3. Ta ut nätsladden ur strömuttaget och koppla bort eventuella externa enheter.

VIKTIGT: När datorn är ansluten till ett strömuttag är moderkortet alltid spänningsförande, oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika skador på datorns inre komponenter.

4. Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.

5. Lägg försiktigt datorn med framsidan nedåt på en mjuk, jämn yta. HP rekommenderar att du använder en filt, handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.

Byta ut enheter 31

6. Skjut spärrarna på åtkomstpanelen mot enhetens kanter, och skjut sedan åtkomstpanelen mot datorns översida och dra bort den från datorn.

Bild 2-34 Ta bort åtkomstpanelen

7. Dra spärren vid den nedre sidan av buren bort från buren för att lossa den, och skjut sedan buren mot kanten av enheten och lyft ut den.

Bild 2-35 Ta bort enhetshållaren

8. Lyft upp spärren på ena sidan av hårddiskburen och dra ut hårddiskenheten från buren.

Bild 2-36 Ta bort den 3,5-tums hårddiskenheten från buren.

9. Ta bort de fyra skruvarna på den 3,5-tums hårddiskenheten. Se till att du behåller skruvarna tillsammans med de blå gummihylsorna som ska användas för att installera en annan hårddisk.

Bild 2-37 Ta bort monteringsskruvarna

För instruktioner om hur du installeras en hårddisk, se Installera en hårddiskenhet på sidan 35.

Ta bor en 2,5-tums hårddisk

1. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.

2. Stäng av datorn på rätt sätt med operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa enheter.

3. Ta ut nätsladden ur strömuttaget och koppla bort eventuella externa enheter.

VIKTIGT: När datorn är ansluten till ett strömuttag är moderkortet alltid spänningsförande, oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika skador på datorns inre komponenter.

4. Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.

Byta ut enheter 33

5. Lägg försiktigt datorn med framsidan nedåt på en mjuk, jämn yta. HP rekommenderar att du använder en filt, handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.

6. Skjut spärrarna på åtkomstpanelen mot enhetens kanter, och skjut sedan åtkomstpanelen mot datorns översida och dra bort den från datorn.

Bild 2-38 Ta bort åtkomstpanelen

7. Dra spärren vid den nedre sidan av buren bort från buren för att lossa den, och skjut sedan buren mot kanten av enheten och lyft ut den.

Bild 2-39 Ta bort enhetshållaren

8. Om det finns en andra hårddiskenhet i de 2,5 tums enhetsadaptern ska båda kablarna kopplas från.

9. Skjut enhetsadaptern som håller den 2,5 tums hårddisken eller hårddiskarna ut ur buren.

Bild 2-40 Ta bort en 2,5-tums enhetsadapter från buren

10. Ta bort de fyra skruvarna från adaptern till den 2,5-tums hårddiskenheten. Se till att du behåller skruvarna tillsammans med de blå gummiringarna som ska användas vid byte mot en annan hårddisk.

OBS! Den primära hårddisken sitter nederst i hårddiskens bur. Om endast en hårddisk ska installeras måste den installeras här.

Bild 2-41 Ta bort monteringsskruvarna från adaptern till den 2,5-tums hårddiskenheten.

11. Ta bort den/de 2,5-tums hårddiskenheten(erna) från 2,5 tums enhetsadaptern.

För instruktioner om hur du installeras en hårddisk, se Installera en hårddiskenhet på sidan 35.

Installera en hårddiskenhet

● Installera en 3,5-tums hårddiskenhet

● Installera 2,5-tums hårddiskenheter

Byta ut enheter 35

Installera en 3,5-tums hårddiskenhet

1. Skruva fast de fyra monteringsskruvarna i den 3,5-tums hårddiskenheten. Behåll de blå gummihylsorna bakom varje skruv.

Bild 2-42 Sätta i monteringsskruvarna

2. Se till att kontakterna på hårddiskenheterna är vända mot mitten av chassit. Placera hårddiskburen i chassit och skjut den mot mitten tills den låses på plats.

Bild 2-43 Sätta i en 3,5-tums hårddisk i buren.

3. Se till att kontakten på hårddiskenheten är vänd mot mitten av enheten. Placera hårddiskburen i chassit och skjut den mot mitten tills den låses på plats.

Bild 2-44 Installera buren till den 3,5-tums hårddiskenheten

4. Sätt tillbaka åtkomstpanelen genom att placera panelen på datorns baksida, en liten bit ovanför stället, och skjut ner den på plats.

Bild 2-45 Sätta tillbaka datorns åtkomstpanel

5. Sätt tillbaka nätsladd och externa enheter.

6. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort åtkomstpanelen.

7. Ställ datorn i upprätt läge.

8. Slå på datorn.

Installera 2,5-tums hårddiskenheter

1. Sätt i den 2,5-tums hårddiskenheten eller hårddiskarna i den 2,5 tums enhetsadaptern. Se till att kontakterna är i öppningen av adaptern.

OBS! Den primära hårddisken sitter nederst i enhetsadaptern.. Om endast en hårddisk ska installeras måste den installeras här.

Byta ut enheter 37

2. Fäst de fyra monteringsskruvarna med ringarna på sidorna av den 2,5 tums enhetsadaptern.

Bild 2-46 Skruva åt monteringsskruvarna i 2,5 tums enhetsadaptern.

3. Skjut enhetsadaptern som håller 2,5 tums hårddisken eller hårddiskarna in i buren.

Bild 2-47 sätta i 2,5-tums enhetsadapter i buren

4. Placera hårddiskburen ovanpå den slutliga placeringen med hårddiskens kontakter vända mot mitten av chassit. Om hårddiskburen har en sekundär hårddisk (övre), anslut SATA-kabeln till höger i buren till den sekundära hårddisken.

Bild 2-48 Ansluta den sekundära 2,5 tums hårddisken

5. Placera buren för i chassit och skjut den mot mitten tills den klickar fast på plats.

Bild 2-49 Installera hårddiskburen

Byta ut enheter 39

6. Sätt tillbaka åtkomstpanelen genom att placera panelen på datorns baksida, en liten bit ovanför stället, och skjut ner den på plats.

Bild 2-50 Sätta tillbaka datorns åtkomstpanel

7. Sätt tillbaka nätsladd och externa enheter.

8. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort åtkomstpanelen.

9. Ställ datorn i upprätt läge.

10. Slå på datorn.

In document DP83815 (Page 93-0)