KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB PRZEMIANY MATERII DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY, ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLIC DISEASES

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 100-103)

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII CHAIR AND DEPARTMENT OF UROLOGY

KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB PRZEMIANY MATERII DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY, ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLIC DISEASES

(1). Adipocytokines and insulin resistance in patients treated with antiretrovirals. [Aut. m.in.] S[ławomir] PYNKA, K[rystyna] PILAR-SKA = poz. 16.

531. (2). Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy = Screening for diabetes mellitus. [Aut.] Liliana MAJKOWSKA, Aneta FRONCZYK.

– Diabetol. Pol. 2005 vol. 12 nr 2 s. 275–280 bibliogr. streszcz. summ.

532. (3). Badanie ekspresji białka NIS w materiale histologicznym u pacjentów z wolem guzkowym = Analysis of the sodium iodine sympor-ter expression in histological slides from a nodular goisympor-ter. [Aut.] Małgorzata ŻEJMO, Anhelli SYRENICZ, Andrzej KRAM, Elwira GROMNIAK.

– Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 4 s. 462–463. – Tekst równol. w jęz. ang. – XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22–25 września 2005.

(4). Body composition, dehydroepiandrosterone sulfate and leptin concentrations in girls approaching menarche. [Aut. m.in.] Barbara KRZY-ŻANOWSKA-ŚWINIARSKA = poz. 56.

(5). Bone mineral density and markers of bone turnover in boys with constitutional delay of growth and puberty. [Aut. m.in.] Tomasz MIA-ZGOWSKI = poz. 1540.

533. (6). Charakterystyka guzów nadnerczy z uwzględnieniem współistnienia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i otyłości = [The characteristics of adrenal gland tumors taking under consideration the coexistence of diabetes, hypertension and obesity]. [Aut.] Piotr GOŚCINIAK, Konrad GRABAREK, Karolina ZUBRZYCKA, Tomasz BERSZAKIEWICZ. – Prz. Lek. 2005 t. 62 supl. 1 s. 4 tab. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 21–23 kwietnia 2005. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii, opiekun pracy – Sławomir PYNKA.

534. (7). Choroba Hashimoto i niedoczynność tarczycy w okresie rozrodczym – istotny problem dla kobiety i jej dziecka = Hashimoto disease and hypothyroidism in child-bearing period – essential problem for woman and her child. [Aut.] Anhelli SYRENICZ, Małgorzata SYRENICZ, Krzysz-tof SWORCZAK, Barbara GARANTY-BOGACKA, Anna ZIMNICKA, Mieczysław WALCZAK. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 6 s. 1008–1015 bibliogr.

streszcz. summ.

(8). Choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci z otyłością prostą. [Aut. m.in.] Anhelli SYRENICZ = poz. 1541.

535. (9). Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie = [Endocrinological diseases during pregnancy – diagnostics and treatment].

Pod red. Anhellego SYRENICZA. Szczecin: Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2005, 82 s. il. tab. bibliogr. przy rozdz.

536. (10). Choroby nadnerczy w ciąży = [Adrenal gland diseases during pregnancy]. [Aut.] Anhelli SYRENICZ, Barbara KRZYŻANOWSKA--ŚWINIARSKA. W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza. Szczecin, 2005 s. 50–61 bibliogr.

537. (11). Choroby przytarczyc w ciąży = [Parathyroid glands diseases during pregnancy]. [Aut.] Piotr MOLĘDA, Anhelli SYRENICZ. – Tamże:

s. 41–49 il. bibliogr.

538. (12). Choroby rozproszonego układu wewnątrzwydzielniczego = [The diseases of the dispersed endocrine system]. [Aut.] Barbara JARZĄB, Barbara KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA, Ewa PŁACZKIEWICZ-JANKOWSKA. W: Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. [T. 1]. Pod red. Andrzeja Szczeklika. Kraków, 2005 s. 1161–1170 il. tab.

539. (13). Choroby tarczycy w ciąży = [Thyroid gland diseases during pregnancy]. [Aut.] Anhelli SYRENICZ, Małgorzata SYRENICZ, Barbara GARANTY-BOGACKA. W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza. Szczecin, 2005 s. 29–40 bibliogr.

540. (14). Cukrzyca a ciąża = [Diabetes and pregnancy]. [Aut.] Sławomir PYNKA. – Tamże: s. 62–82 tab. bibliogr.

541. (15). Cukrzyca ciążowa – wykrywanie i leczenie = [Pregnancy diabetes – diagnosis and treatment]. [Aut.] Jarosław OGONOWSKI. – Lekarz 2005 nr 6 s. 53–60 bibliogr. streszcz. summ.

542. (16). Cukrzyca typu 1 jako maska neuroendokrynnego guza trzustki = Type 1 diabetes as a mask of a neuroendocrine tumour of pancreas.

[Aut.] Adam STEFAŃSKI, Lilianna [właśc. Liliana] MAJKOWSKA, Halina JAROSZEWICZ-HEIGELMANN, Krystyna PILARSKA. – Endokr. Pol.

2005 t. 56 nr 5 s. 794–798 bibliogr. streszcz. summ.

543. (17). Częstość występowania raka tarczycy w województwie zachodniopomorskim w latach 1999–2004 = The prevalence of the thyroid cancer in the West Pomeranian Distric from 1999 to 2004. [Aut.] Magdalena ŚWINIARSKA, Wiesława WIELICZKO, Anhelli SYRENICZ. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 4 s. 516–517. – Tekst równol. w jęz. ang. – XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22–25 września 2005.

544. (18). Czynniki infekcyjne w patogenezie otyłości = Infective factors of the pathogenesis of obesity. [Aut.] Barbara KRZYŻANOWSKA-ŚWI-NIARSKA, Monika KOZIOŁEK, Jagna GORDZIEJCZYK-ŁABUDA, Grzegorz KULIG. – Pol. Arch. Med. Wew. 2005 t. 113 nr 3 s. 296–301 bibliogr.

545. (19). Do childhood-associated viral infections infl uence fat tissue accumulation in obese women? [Aut.] B[arbara] KRZYŻANOWSKA-ŚWI-NIARSKA, M[onika] KOZIOŁEK, A[nna] KEMPA, J[oanna] PORZEZIŃSKA, J[oanna] SEŃKÓW, A[nna] STACIWA, G[rzegorz] KULIG, T[omasz]

MIAZGOWSKI. – Obes. Rev. 2005 vol. 6 suppl. 1 s. 74. – 14th European Congress on Obesity, Athens, 1–4 June 2005.

546. (20). The economic aspects of obesity in the West Pomeranian region of Poland – a new member of European Union. [Aut.] B[arbara] KRZY-ŻANOWSKA-ŚWINIARSKA, M[agdalena] ŚWINIARSKA, T[omasz] MIAZGOWSKI, G[rzegorz] KULIG, K[rystyna] PILARSKA. – Tamże: s. 110.

547. (21). The effect of primary lack of estrogens and the infl uence of the age at the beginning of estrogen therapy on bone mineral density in patients with Turner’s syndrome. [Aut.] Elżbieta ANDRYSIAK-MAMOS, Elżbieta SOWIŃSKA-PRZEPIERA, Zbigniew FRIEBE, Karina KAP-CZUK, Krystyna PILARSKA. W: The Endocrine Society’s 87th Annual Meeting, San Diego, June 4–7, 2005. [B.m., 2005], abstr. P3–373. – Wersja na CD-ROM.

(22). Effects of one year of recombinant human growth hormone (rhGH-somatropin) therapy on left ventricle structure and function in adults with growth hormone defi ciency (GDH). [Aut. m.in.] B[arbara] KRZYŻANOWSKA, M[irosława] GRUSZCZYŃSKA, S[ławomir] PYNKA

= poz. 633.

548. (23). Gen preprogreliny i receptor greliny a zespół metaboliczny = Preproghrelin gene, ghrelin receptor and metabolic syndrome. [Aut.] Barbara KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA, Anna KEMPA, Maciej ROBACZYK. – Endokr. Otyłość 2005 t. 1 nr 2 s. 18–23 bibliogr. streszcz. summ.

Toż: – Prz. Lek. 2005 t. 62 nr 4 s. 230–233 bibliogr. streszcz. summ.

549. (24). Genetic polymorphisms of estrogen receptor (ER-α) and collagen type I α 1 (COLIA1) and bone mass accumulation in the course of estrogen therapy in girls with Turner’s syndrome – fi ve years observation. [Aut.] Elżbieta SOWIŃSKA-PRZEPIERA, Elżbieta ANDRYSIAK-MAMOS, Agata CZARNYWOJTEK, Krystyna PILARSKA, Grzegorz KULIG, Zbigniew FRIEBE. W: The Endocrine Society’s 87th Annual Meeting, San Diego, June 4–7, 2005. [B.m., 2005], abstr. P3–375. – Wersja na CD-ROM.

(25). Genetic screening for glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA): experience of three clinical centres in Poland. [Aut. m.in.] Kry-styna WIDECKA = poz. 1030.

550. (26). Guzy przysadki w ciąży = [Tumors of the hypophysis during pregnancy]. [Aut.] Elwira GROMNIAK, Anhelli SYRENICZ. W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza. Szczecin, 2005 s. 16–28 il. tab. bibliogr.

(27). Hiperglikemia a ryzyko zgonu w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. [Aut. m.in.] Liliana MAJKOWSKA = poz. 91.

551. (28). Hiperhomocysteinemia i insulinooporność u otyłych osób z cukrzycą typu 2 = Hiperhomocysteinemia and insulin resistance in obese type 2 diabetic subjects. [Aut.] Liliana MAJKOWSKA, Mirosław FRANKÓW, Adam STEFAŃSKI, Piotr MOLĘDA, Aneta FRONCZYK, Hanna BUKOWSKA, Krystyna PILARSKA. – Diabetol. Pol. 2005 vol. 12 nr 1 s. 110. – Tekst równol. w jęz. ang. – X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa, 12–14 maja 2005.

(29). Hiperinsulinemia jako czynnik ryzyka chorób cywilizacyjnych. [Aut. m.in.] Anhelli SYRENICZ = poz. 1542.

(30). Homocysteina a wyrównanie metaboliczne cukrzycy i rodzaj stosowanego leczenia u otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.]

Liliana MAJKOWSKA, Adam STEFAŃSKI, Piotr MOLĘDA, Krystyna PILARSKA = poz. 602.

552. (31). Interleukina-13 i interleukina-16 jako wykładniki czynności immunologicznej limfocytów Th2 CD4+ i T CD8+ w trakcie glikokortykosteroidoterapii = [Interleukin-13 and interleukin-16 as factors of immunological activity of Th2 CD4+ and T CD8+ lymphocytes during glycocorticosteroid treatment]. [Aut.] G[rzegorz] KULIG, K[rystyna] PILARSKA, S[ławomir] PYNKA, B[arbara] KRZYŻANOW-SKA-ŚWINIARSKA. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 4 s. 457–458. – XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22–25 września 2005.

553. (32). Jak daleko do osiągnięcia celów leczniczych w cukrzycy? = [How far is it in achieving therapeutical success in treating diabetes?]. [Aut.]

W[iesława] FABIAN, L[iliana] MAJKOWSKA, A[dam] STEFAŃSKI, P[iotr] MOLĘDA. – Probl. Med. Rodz. 2005 vol. 7 nr spec. s. 25–26. – W trosce o zdrowie Polaków. V Kongres Medycyny Rodzinnej, Lublin, 2–5 czerwca 2005.

554. (33). Klasyfi kacja Killipa jako najważniejszy wskaźnik ryzyka wczesnego zgonu u chorych z cukrzycą typu 2 i świeżym zawałem mięśnia sercowego = Killip classifi cation as an important predictor of early death risk in patients with type 2 diabetes and acute myocardial infraction. [Aut.] Piotr MOLĘDA, Elwira GROMNIAK, Adam STEFAŃSKI, Wojciech PLEWIK, Anhelli SYRENICZ, Mirosław FRANKÓW, Aneta FRONCZYK, Grzegorz KULIG, Krystyna PILARSKA. – Diabetol. Pol. 2005 vol. 12 nr 1 s. 163. – Tekst równol. w jęz. ang. – X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towa-rzystwa Diabetologicznego, Warszawa, 12–14 maja 2005.

555. (34). Leki hipotensyjne II rzutu oraz nowe grupy leków hipotensyjnych = [Second line hypotensive drugs and new groups of hypotensive drugs]. [Aut.] Krystyna WIDECKA. W: Wiosenna Szkoła Nadciśnienia Tętniczego. Kurs dokształcający dla lekarzy z hipertensjologii, Jurata, 11–15 maja 2005. Gdańsk, 2005 s. 73–74.

556. (35). Low BMD is less predictive than reported falls for future limb fractures in women across Europe: results from the European Prospective Osteoporosis Study. [Aut.] S. KAPTOGE, L. I. BENEVOLENSKAYA, A. K. BHALLA, J. B. CANNATA, S. BOONEN, J. A. FALCH, D[ieter] FELSENBERG, J. D. FINN, R. NUTI, K[rzysztof] HOSZOWSKI, R[oman] LORENC, T[omasz] MIAZGOWSKI, I. JAJIC, G. LYRITIS, P. MASARYK, M. NAVES-DIAZ, G. POOR, D[avid] M. REID, C. SCHEIDT-NAVE, J. J. STEPAN, C. J. TODD, K. WEBER, A. D. WOOLF, D.

K. ROY, M[ark] LUNT, S. R. PYE, T[erence] W. O’NEILL, A[lan] J. SILMAN, J[onathan] REEVE. – Bone 2005 vol. 36 nr 3 s. 387–398 il. tab.

bibliogr. summ.

557. (36). Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży = [Arterial hypertension in children and adolescents]. [Aut.] Krystyna WIDECKA. W: Wio-senna Szkoła Nadciśnienia Tętniczego. Kurs dokształcający dla lekarzy z hipertensjologii, Jurata, 11–15 maja 2005. Gdańsk, 2005 s. 40–41.

(37). Nasilenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej, a przebieg kliniczny i rokowania w udarze niedokrwiennym mózgu. [Aut. m.in.]

L[iliana] MAJKOWSKA = poz. 96.

558. (38). Nine month follow-up of amlodipine maleate and amlodipine besylate treatment in patients with essential hypertension: does the salt form matter? [Aut.] Magdalena MAKOWIECKA-CIEŚLA, Andrzej JANUSZEWICZ, Aleksander PREJBISZ, Leszek BIENIASZEWSKI, Marko BOH, Tomasz GRODZICKI, Bożena PATERA-GÓRNIKIEWICZ, Andrzej TYKARSKI, Krystyna WIDECKA, Andrzej WIĘCEK, Bogdan WYRZYKOWSKI.

– Nadciśn. Tętn. 2005 t. 9 nr 5 s. 364–373 il. tab. bibliogr. streszcz. summ. – Współprac. Tomasz MIAZGOWSKI.

559. (39). Ocena częstości występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u pacjentów z przewlekłym infekcyjnym zapaleniem wątroby le-czonych interferonem = The evaluation of prevalence of autoimmune thyroiditis in patients with chronic infective hepatitis treated with interferon. [Aut.] Janina KRUPIŃSKA, Grzegorz KULIG, Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Ewa KARPIŃSKA, Krzysztof JURCZYK, Anhelli SYRENICZ. – Endokr.

Pol. 2005 t. 56 nr 4 s. 613–614. – Tekst równol. w jęz. ang. – XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22–25 września 2005.

560. (40). Ocena częstości występowania cukrzycy, sposobu jej leczenia oraz częstości powikłań o typie mikroangiopatii u osób pozostających pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej = Prevalence of diabetes, provided antidiabetic treatment and chronic diabetic complications reported by general practitioners. [Aut.] Wiesława FABIAN, Liliana MAJKOWSKA, Adam STEFAŃSKI, Piotr MOLĘDA. – Prz. Lek. 2005 t. 62 nr 4 s. 201–205 il.

bibliogr. streszcz. summ.

561. (41). Ocena dokładności tomografi i komputerowej w prognozowaniu rzeczywistej wielkości guzów nadnerczy = [Assessment of the precision of computed tomography in the prognosis of the actual size of adrenal tumors]. [Aut.] Piotr GOŚCINIAK, Karolina ZUBRZYCKA, Konrad GRABAREK, Tomasz BERSZAKIEWICZ. – Prz. Lek. 2005 t. 62 supl. 1 s. 6 tab. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 21–23 kwietnia 2005. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii, opiekun pracy – Sławomir PYNKA.

562. (42). Ocena wpływu L-karnityny na wczesną neuropatię autonomiczną u otyłych osób z cukrzycą typu 2 = Infl uence of L-carnitine supplemen-tation on early autonomic neuropathy in obese type 2 diabetic subjects. [Aut.] Anna PIKUL, Liliana MAJKOWSKA, Krystyna PILARSKA. – Diabetol.

Pol. 2005 vol. 12 nr 1 s. 179. – Tekst równol. w jęz. ang. – X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa, 12–14 maja 2005.

563. (43). Ocena wyrównania cukrzycy typu 2 u chorych pozostających pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) = Metabolic control in type 2 diabetic patients treated by general practitioners. [Aut.] Wiesława FABIAN, Adam STEFAŃSKI, Piotr MOLĘDA, Liliana MAJKOWSKA.

– Tamże: s. 228. – Tekst równol. w jęz. ang.

564. (44). Ocena związku między polimorfi zmem Pro12Ala genu PPAR-gamma2 a zmianami masy ciała, insulinoopornością oraz występowaniem i zaawansowaniem przewlekłych powikłań cukrzycowych u otyłych chorych z długo trwającą cukrzycą typu 2 = Lack of association between the peroxi-some proliferator activated receptor-gamma2 Pro12Ala polymorphism and body weight changes, insulin resistance and chronic diabetic complications in obese patients with long-lasting type 2 diabetes. [Aut.] Adam STEFAŃSKI, Liliana MAJKOWSKA, Andrzej CIECHANOWICZ, Mirosław FRANKÓW, Krzysztof SAFRANOW, Miłosz PARCZEWSKI, Krystyna PILARSKA. – Tamże: s. 84. – Tekst równol. w jęz. ang.

565. (45). Osteoporoza w chorobach tarczycy = Osteoporosis in thyroid diseases. [Aut.] Agnieszka KOSIŃSKA, Anhelli SYRENICZ, Bogusław KOSIŃSKI, Barbara GARANTY-BOGACKA, Małgorzata SYRENICZ, Elwira GROMNIAK. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 2 s. 185–193 bibliogr. streszcz.

summ.

566. (46). Otyłość prosta = [Simple obesity]. [Aut.] Barbara KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA. W: Choroby wewnętrzne. Podręcznik multime-dialny oparty na zasadach EBM. [T. 1]. Pod red. Andrzeja Szczeklika. Kraków, 2005 s. 1222–1225 tab.

567. (47). Pancreatic pseudocyst draining to the mediastinum – a rare case of spontaneous resolution. [Aut.] Małgorzata ŻEJMO, Tomasz MIA-ZGOWSKI, Joanna RASZEJA. – Gastroenterol. Pol. 2005 t. 12 nr 1 s. 81–83 il. bibliogr. streszcz. summ.

568. (48). Polimorfi zm I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I a insulinooporność i niektóre elementy zespołu metabolicznego u chorych z cukrzycą typu 2 = I/D polymorphism of angiotensin I converting enzyme gene and insulin resistance and some parameters of metabolic syndrome in patients with type 2 diabetes. [Aut.] Piotr MOLĘDA, Liliana MAJKOWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Grażyna ADLER, Iwona GORĄCY, Krystyna PILARSKA. – Pol. Arch. Med. Wew. 2005 t. 114 nr 6 s. 1172–1179 tab. bibliogr. streszcz. summ.

(49). Polimorfi zmy 4G/5G genu inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) oraz I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) a aktywność fi brynolityczna u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią. [Aut. m.in.] Krystyna WIDECKA = poz. 1043.

569. (50). Prospektywna ocena częstości występowania osteoporotycznych złamań kręgów w losowo wybranej próbce populacyjnej = The pro-spective evaluation of the osteoporotic vertebral fractures incidence in a random population sample. [Aut.] Tomasz MIAZGOWSKI. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 2 s. 154–159 tab. bibliogr. streszcz. summ.

(51). Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w praktyce lekarza pediatry. [Aut. m.in.] Anhelli SYRENICZ = poz. 1543.

(52). Relation of acute-phase reaction and endothelial activation to insulin resistance and adiposity in obese children and adolescents. [Aut.

m.in.] Anhelli SYRENICZ = poz. 1544.

(53). Reversal of the sex difference in plasma leptin levels in obese children with impaired glucose tolerance. [Aut. m.in.] Anhelli SYRENICZ

= poz. 1545.

570. (54). Rzadkie postacie ACTH-niezależnego zespołu Cushinga – nowe wyzwania diagnostyczne = Rare forms of ACTH-independent Cushing’s syndrome – new diagnostic challenges. [Aut.] Maciej ROBACZYK, Barbara KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA, Grzegorz KULIG, Sławomir PYNKA, Krystyna PILARSKA. – Pol. Arch. Med. Wew. 2005 t. 114 nr 1 s. 702–708 bibliogr.

(55). Serum markers of infl ammation and endothelial activation in children with obesity-related hypertension. [Aut. m.in.] Anhelli SYRENICZ

= poz. 1546.

(56). Stężenia homocysteiny a powikłania o typie mikroangiopatii cukrzycowej u otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Liliana MAJKOWSKA, Adam STEFAŃSKI, Piotr MOLĘDA, Krystyna PILARSKA = poz. 610.

(57). Stężenia leptyny i adiponektyny w surowicy chorych zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) leczonych antyretrowirusowo. [Aut. m.in.] Sławomir PYNKA, Krystyna PILARSKA = poz. 52.

571. (58). Stężenia sFasL oraz sBcl-2 u pacjentów z oftalmopatią tarczycową w trakcie dożylnej glikokortykosteroidoterapii = [The concentration of sFasL and Bcl-2 in patients with thyroid ophthalmopathy in the course of intravenous glucocorticosteroid treatment]. [Aut.] G[rzegorz] KULIG, K[ry-styna] PILARSKA, B[arbara] KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA, S[ławomir] PYNKA. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 4 s. 569. – XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22–25 września 2005.

572. (59). Wpływ klodronianu na gęstość mineralną kości i stężenie osteokalcyny u kobiet po menopauzie z osteopenią = The effect of clodronate on bone mineral density and osteocalcin concentration in postmenopausal women with osteopenia. [Aut.] K[rzysztof] NAPIERAŁA, T[omasz] MIA-ZGOWSKI, K[rzysztof] HOSZOWSKI, R[óża] BIEŃKOWSKA, R[oman] S. LORENC, S[tanisław] CZEKALSKI. – Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 vol. 7 supl. 1 s. 131–132. – Tekst równol. w jęz. ang. – I Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków, 6–8 października 2005.

573. (60). Wpływ L-karnityny na masę ciała i stężenie lipidów u otyłych osób z cukrzycą typu 2 = Infl uence of L-carinitine on body weight and serum lipids in obese type 2 diabetic subjects. [Aut.] Anna PIKUL, Liliana MAJKOWSKA, Adam STEFAŃSKI, Krystyna PILARSKA. – Diabetol. Pol. 2005 vol.

12 nr 1 s. 46. – Tekst równol. w jęz. ang. – X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa, 12–14 maja 2005.

574. (61). Wpływ leczenia estrogenami na gęstość mineralną kości u pacjentek z zespołem Turnera: badanie długofalowe = The effect of estrogen therapy on bone mineral density in patients with Turner’s syndrome: longitudinal study. [Aut.] Elżbieta ANDRYSIAK-MAMOS, Elżbieta SOWIŃSKA--PRZEPIERA, Zbigniew FRIEBE, Karina KAPCZUK, Krystyna PILARSKA. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 4 s. 587–588. – Tekst równol. w jęz. ang.

– XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22–25 września 2005.

575. (62). Wpływ leczenia substytucyjnymi i supresyjnymi dawkami tyroksyny na zachowanie się markerów przebudowy kostnej = The infl uence of treatment with substitutive or suppressive doses of thyroxine on biochemical bone turnover markers. [Aut.] Agnieszka KOSIŃSKA, Anhelli SYRENICZ, Małgorzata SYRENICZ, Bogusław KOSIŃSKI, Tomasz MIAZGOWSKI, Barbara GARANTY-BOGACKA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 97–104 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

576. (63). Wpływ nadczynności tarczycy oraz glikokortykoterapii na metabolizm tkanki kostnej u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa i oftal-mopatią = The infl uence of hyperthyroidism and glucocorticosteroid treatment on bone metabolism in patients with Graves’ disease and ophthalmopathy.

[Aut.] Agnieszka KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA, Grzegorz KULIG, Barbara KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA, Krystyna PILARSKA. – Endokr.

Pol. 2005 t. 56 nr 3 s. 259–264 il. bibliogr. streszcz. summ.

577. (64). Wpływ pierwotnego niedoboru estrogenów na gęstość mineralną kości u pacjentek z zespołem Turnera w zależności od wieku zapocząt-kowania leczenia estrogenami = The effect of primary lack of estrogens and the infl uence of the age at the beginning of estrogen therapy on bone mineral density in patients with Turner’s syndrome. [Aut.] Elżbieta SOWIŃSKA-PRZEPIERA, Elżbieta ANDRYSIAK-MAMOS, Zbigniew FRIEBE, Karina KAPCZUK, Krystyna PILARSKA. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 2 s. 145–153 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

578. (65). Zaawansowanie zmian w naczyniach wieńcowych a rozległość zawału serca, stężenie troponiny I oraz frakcja wyrzutowa u chorych z cu-krzycą typu 2 i świeżym zawałem serca = Lack of association between severity of changes in coronary arteries and myocardial infarction extent, troponin I concentration and ejection fraction in patients with type 2 diabetes and acute myocardial infarction. [Aut.] Elwira GROMNIAK, Adam STEFAŃSKI, Piotr MOLĘDA, Wojciech PLEWIK, Anhelli SYRENICZ, Mirosław FRANKÓW, Aneta FRONCZYK, Grzegorz KULIG, Krystyna PILARSKA. – Diabetol.

Pol. 2005 vol. 12 nr 1 s. 164. – Tekst równol. w jęz. ang. – X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa, 12–14 maja 2005.

579. (66). Zaburzenia metabolizmu kostnego w cukrzycy = [Bone metabolism disturbances in diabetes]. [Aut.] Tomasz MIAZGOWSKI. W: Choroby metaboliczne kości. Pod red. Janusza E. Badurskiego. Warszawa, 2005. s. 225–233 bibliogr.

580. (67). Zmiany hormonalne w fi zjologicznej ciąży = [Hormonal changes in normal pregnancy]. [Aut.] Grzegorz KULIG, Anhelli SYRENICZ, Adam STEFAŃSKI. W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza. Szczecin, 2005 s. 5–15 bibliogr.

(68). Znaczenie badań elektrofi zjologicznych w diagnostyce guzów przysadki. [Aut. m.in.] Sławomir PYNKA = poz. 164.

(69). Znaczenie badań okulistycznych w wykrywaniu neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej guzom przysadki mózgowej. [Aut. m.in.]

Sławomir PYNKA = poz. 166.

581. (70). Znajomość problematyki nadciśnienia tętniczego wśród pacjentów województwa zachodniopomorskiego = [Awareness of the problem of hypertension among patients of the West Pomerania province]. [Aut.] Paweł MAJEWSKI, Justyna WIDECKA, Katarzyna WIDECKA, Jakub WUNSCH.

W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac.

[Szczecin, 2005] s. 51. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Nadciśnienia Tętniczego przy Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii, opiekun pracy – Krystyna WIDECKA.

582. (71). Związek między polimorfi zmem Pro12Ala genu PPAR-gamma2 i podwyższonym całodobowym rozkurczowym ciśnieniem tętniczym otyłych chorych z cukrzycą typu 2 = Association between the Pro12Ala variant of the peroxisome proliferator activated receptor-gamma2 gene and increased 24-hour diastolic blood pressure in obese patients with type 2 diabetes. [Aut.] Adam STEFAŃSKI, Liliana MAJKOWSKA, Andrzej CIECHANOWICZ, Mirosław FRANKÓW, Krzysztof SAFRANOW, Miłosz PARCZEWSKI, Piotr MOLĘDA, Krystyna PILARSKA. – Diabetol. Pol. 2005 vol. 12 nr 1 s. 81.

– Tekst równol. w jęz. ang. – X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa, 12–14 maja 2005.

KLINIKA GASTROENTEROLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 100-103)