Kapłani diecezjalni w Opus Dei i w Stowarzyszeniu Kapłańskim Świętego

W dokumencie Koncepcja formacji stałej kapłanów diecezjalnych w Stowarzyszeniu Kapłańskim Świętego Krzyża (Stron 36-40)