KSIĘŻAK, Jerzy (1958- )

In document WYKAZ DRUKÓW WYDANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Page 55-62)

Mieszanki roślin bobowatych grubonasiennych ze zbożami w rolnictwie ekologicznym / prof. dr hab. Jerzy Księżak. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 20 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, copyright 2021. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 247)

Tytuł z ekranu tytułowego. Wersja uaktualniona instrukcji nr 227 z 2017 r.

Bibliografia na stronach 37-39.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-837562-355-0

Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Agrofagi ; Agrotechnika ; Bobowate ; Pasza (rolnictwo) ; Rolnictwo ekologiczne ; Zboże ; Polska Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.31/.37 633.1 631.147 (0.034)

9912802597505606 2022/29365

Nawożenie upraw rolniczych mikroelementami : nowe liczby graniczne do oceny zawartości mikroelementów w glebie / Jolanta Korzeniowska, Ewa Stanisławska-Glubiak, Tamara Jadczyszyn, Wojciech Lipiński. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 1,80 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, copyright 2021. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 249)

Tytuł z ekranu tytułowego.

Bibliografia, netografia na stronach.

Współfinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-357-4

Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dokarmianie dolistne ; Gleba ; Mikroelementy ; Nawożenie doglebowe ; Polska Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

631.8 (0.034)

9912800755705606 2022/29366

Ocena przydatności odmian owsa do uprawy w rolnictwie ekologicznym / dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, dr hab. Krzysztof

Jończyk, mgr Małgorzata Nakielska. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 35,28 MB). – Puławy : Wydawnictwo IUNG-PIB,

copyright 2020. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 241)

Tytuł z ekranu tytułowego. Na ostatnim ekranie błędny ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-334-5 ISBN 987-83-7562-334-5 (błędny) Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2020

Temat: Odmiany roślin ; Owies ; Rolnictwo ekologiczne ; Uprawa roślin Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.13 631.147 (0.034)

9912800768305606 2022/29367

Technologia produkcji ziarna przewódkowych odmian pszenicy jarej / dr hab. Alicja Sułek, dr Marta Wyzińska, dr hab. Jerzy Grabiński. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 11,16 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, copyright 2020. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 246)

Tytuł z ekranu tytułowego. Na ostatnim ekranie błędny ISBN.

Bibliografia, netografia na stronach 20-21.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-353-6 ISBN 987-83-7562-353-6 (błędny) Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2020

Temat: Agrofagi ; Choroby roślin ; Ochrona roślin ; Odmiany roślin ; Pszenica jara ; Uprawa roślin ; Polska Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.11 (0.034)

9912800756805606 2022/29368

Trawy wiechlinowate w uprawie polowej i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt / prof. dr hab. Mariola Staniak, prof. dr hab. Franciszek Brzóska. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 15,71 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo-znawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, copyright 2020. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 243)

Tytuł z ekranu tytułowego.

Bibliografia, netografia na stronach 60-61.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-342-0

Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2020

Temat: Kiszonka (pasza) ; Trawy ; Uprawa roślin ; Żywienie zwierząt Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.2 636.2.084/.087 (0.034)

9912800758105606 2022/29369

Uprawa bobiku i wykorzystanie nasion w żywieniu zwierząt gospodarskich / Jerzy Księżak, Jolanta Bojarszczuk, Małgorzata Świątkiewicz. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 15,05 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Pań-stwowy Instytut Badawczy, copyright 2020. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa]

; nr 242)

Tytuł z ekranu tytułowego.

Bibliografia, netografia na stronach 53-56.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-338-3

Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2020

Temat: Bobik ; Nasiona ; Uprawa roślin ; Żywienie zwierząt Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.31/.37 636.084/.087 (0.034)

9912800768205606 2022/29370

Uprawa jęczmienia ozimego hybrydowego / dr Grażyna Hołubowicz-Kliza, dr hab. Danuta Leszczyńska. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 19,97 MB). – Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.

Dział Upowszechniania i Wydawnictw, copyright 2020. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i

Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach] ; nr 236)

Tytuł z ekranu tytułowego. Na ostatnim ekranie błędny ISBN.

Bibliografia na stronach 49-51.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-328-4 ISBN 987-83-7562-328-4 (błędny) Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2020

Temat: Agrofagi ; Agrotechnika ; Choroby roślin ; Jęczmień Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.16 (0.034)

9912800757405606 2022/29371

Uprawa kukurydzy w systemie ekologicznym / prof. dr hab. Jerzy Księżak, dr Jolanta Bojarszczuk, dr hab. Mariola Staniak. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 7,16 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, copyright 2021. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 248)

Tytuł z ekranu tytułowego. Instrukcja upowszechnieniowa Nr 248 jest aktualizacją instrukcji nr 200 wydanej w 2015 r.

Bibliografia na stronach 32-33.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-354-3

Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Kukurydza ; Ochrona roślin ; Rolnictwo ekologiczne ; Uprawa roślin ; Polska Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.15 631.147 (0.034)

9912802598305606 2022/29372

Uprawa mieszanek traw z roślinami bobowatymi / dr hab. Eliza Gaweł, dr hab. Mieczysław Grzelak. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 21,21 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, copyright 2020. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 244)

Tytuł z ekranu tytułowego. Na ostatnim ekranie błędny ISBN.

Bibliografia na stronach 57-59.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-344-4 ISBN 987-83-7562-344-4 (błędny) Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2020

Temat: Bobowate ; Trawy ; Uprawa roślin Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.2

633.31/.37 (0.034)

9912800767905606 2022/29373

Uprawa ozimej mieszanki zbóż na cele pastewne / dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, prof. dr hab. Grażyna Podolska, prof. dr hab.

Kazimierz Noworolnik. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 7,93 MB). – Puławy : Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa--Państwowy Instytut Badawczy, 2020. – (Instrukcja Upowszechnieniowa / [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa] ; nr 245)

Tytuł z ekranu tytułowego. Na ostatnim ekranie błędny ISBN.

Bibliografia na stronie 20.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-7562-346-8 ISBN 987-83-7562-346-8 (błędny) Typ: E-booki ; Publikacje fachowe Gatunek: Poradnik

Odbiorcy: Rolnicy

Czas powstania dzieła: 2020

Temat: Agrofagi ; Agrotechnika ; Zboże ozime Ujęcie / dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

633.1

(0.034)

9912800768105606 2022/29374

636/639 Zootechnika. Weterynaria M ¨ OLLER, Lotte (1938- )

O pszczołach i ludziach / Lotte M¨ oller ; ze szwedzkiego przełożyła Natalia Kołaczek. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 20,11

MB). – Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022.

Tytuł z ekranu tytułowego. Na pierwszym ekranie podtytuł: od tańca zwiadowcy do pszczół zabójców, od Arystotelesa do Kubusia Puchatka.

Bibliografia na stronach 221-[223]. Indeks.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-8032-745-0

Typ: E-booki ; Publikacje popularnonaukowe Gatunek: Opracowanie ; Poradnik

Czas powstania dzieła: 2019

Temat: Ludzie a zwierzęta ; Miód ; Pszczelarstwo ; Pszczoła miodna ; 1501-2020 Ujęcie / dziedzina: Historia ; Rolnictwo i leśnictwo

638.1

9912800755205606 2022/29375

RYBCZYŃSKI, Tadeusz: Jak zszedłem na psy = poz. 29677

TRAWY wiechlinowate w uprawie polowej i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt = poz. 29369 UPRAWA bobiku i wykorzystanie nasion w żywieniu zwierząt gospodarskich = poz. 29370

64 Gospodarstwo domowe. Hotelarstwo. Gastronomia ANDRES, Katarzyna

Spódnica podstawowa : konstrukcja i szycie / Katarzyna Andres. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 4,18 MB). – Kraków : Katarzyna Andres, 2022.

Tytuł z ekranu tytułowego.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-962164-1-0

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki Gatunek: Poradnik

Czas powstania dzieła: 2022 Temat: Krawiectwo

Ujęcie / dziedzina: Hobby i czas wolny ; Styl życia, moda i uroda

646.2

(0.034)

9912802491605606 2022/29376

ANDRES, Katarzyna

Zdejmowanie miary : instrukcja podstawowa / Katarzyna Andres. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 4,5 MB). – Kraków : Katarzyna Andres, 2022.

Tytuł z ekranu tytułowego.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-962164-2-7

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki Gatunek: Poradnik

Czas powstania dzieła: 2022 Temat: Krawiectwo

Ujęcie / dziedzina: Hobby i czas wolny ; Styl życia, moda i uroda

646.2

(0.034)

9912802494905606 2022/29377

Bezglutenowa kuchnia wegańska na 52 tygodnie roku. Cz. 1 / Jola Słoma & Mirek Trymbulak ; [zdjęcia: Tomasz Trymbulak, zdjęcia portretowe: Iwona Wojdowska ; przeliczenie wartości odżywczych i konsultacja dietetyczna: Sandra Marciniak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 9,18 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku S&T Mirosław Trymbulak, 2021.

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-7-4

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801903305606 2022/29378

Bezglutenowa kuchnia wegańska na 52 tygodnie roku. Cz. 1 / Jola Słoma & Mirek Trymbulak ; [zdjęcia: Tomasz Trymbulak, zdjęcia portretowe: Iwona Wojdowska ; przeliczenie wartości odżywczych i konsultacja dietetyczna: Sandra Marciniak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 9,18 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku S&T Mirosław Trymbulak, 2021.

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-9-8

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801903805606 2022/29379

Desery i przekąski karnawałowe / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,93 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, styczeń 2022. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2022, 02)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-3-4

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2022

Temat: Dieta bezglutenowa ; Karnawał ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801965805606 2022/29380

Przepisy bożonarodzeniowe / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,38 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, grudzień 2021. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2021, 12)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-1-0

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Boże Narodzenie ; Dieta bezglutenowa ; Kuchnia wegańska ; Potrawy wigilijne Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801965605606 2022/29381

Przepisy na koniec lata / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 1,68 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, czerwiec 2021. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2021, 08)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-3-6

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Lato Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801902605606 2022/29382

Przepisy na majowe świętowanie / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,22 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, maj 2022. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2022, 05)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-6-5

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2022

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Wiosna Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801965705606 2022/29383

Przepisy na początek jesieni / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,13 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, wrzesień 2021. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2021, 09)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-4-3

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Jesień ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801966205606 2022/29384

Przepisy na początek lata / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,03 MB). – [Gdynia] : Atelier

Smaku, czerwiec 2021. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2021, 06)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-1-2

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Lato Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801903105606 2022/29385

Przepisy na początek wakacji / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,44 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, czerwiec 2022. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2022, 06)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-7-2

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2022

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Lato ; Wakacje Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801921405606 2022/29386

Przepisy na początek wiosny / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 1,75 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, marzec 2022. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2022, 03)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-4-1

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2022

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Wiosna Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801921505606 2022/29387

Przepisy na rozgrzewające dania jesienno-zimowe / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,23 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, wrzesień 2021. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2021, 11)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-8-1

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Jesień ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Zima Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801966505606 2022/29388

Przepisy na środek lata / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 3 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, lipiec 2021. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2021, 07)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-2-9

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Lato Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801902705606 2022/29389

Przepisy na środek wakacji / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,34 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, lipiec 2022. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2022, 07)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-8-9

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2022

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska ; Lato Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801966005606 2022/29390

Szydełkowanie dla każdego / tłumaczenie Anna Derelkowska-Misiuna. – Warszawa : Słowne, 2022. – 318, [2] strony : fotografie, ilustracje ; 29 cm.

Tytuł oryginału: Crochet book. Na okładce: Szydełka, włóczki, sploty, wzory, projekty ozdób i ubrań. Ponad 130 technik i splotów.

Indeks.

ISBN 978-83-8251-19-6 (oprawa twarda) : zł 99,99 Typ: Książki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Poradnik ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2014

Temat: Roboty ręczne ; Szydełkowanie Ujęcie / dziedzina: Hobby i czas wolny

646.2

9912700165305606 2022/29391

Wegańskie i bezglutenowe przepisy karnawałowe / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 1,81 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, styczeń 2022. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2022, 01)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-2-7

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2022

Temat: Dieta bezglutenowa ; Karnawał ; Kuchnia sezonowa ; Kuchnia wegańska Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801921705606 2022/29392

Wegańskie i bezglutenowe przepisy wielkanocne / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,71 MB).

– [Gdynia] : Atelier Smaku, kwiecień 2022. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2022, 04)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-5-8

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2022

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia wegańska ; Potrawy świąteczne ; Wielkanoc Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801921605606 2022/29393

10 smacznych i prostych przepisów dla dzieci / [zdjęcia: Tomasz Trymbulak ; rysunki: Lilka Trymbulak, Jerzyk Szczawiński]. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 2,45 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, maj 2021. – (Bezglutenowa Kuchnia Wegańska Joli Słomy & Mirka Trymbulaka ; 2021, 05)

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-927710-0-5

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia wegańska ; Potrawy dla dzieci Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 641.56-053.2 (0.034)

9912801903005606 2022/29394

108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej / Jola Słoma & Mirek Trymbulak. – Wydanie I. – Dane tekstowe (Plik tekstowy PDF : 24,87 MB). – [Gdynia] : Atelier Smaku, copyright 2021.

Tytuł z pierwszego ekranu. Miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.

Tryb dostępu: online.

ISBN 978-83-963543-0-3

Typ: E-booki ; Poradniki i przewodniki

Gatunek: Książka kucharska ; Publikacja bogato ilustrowana Czas powstania dzieła: 2021

Temat: Dieta bezglutenowa ; Kuchnia wegańska Ujęcie / dziedzina: Kulinaria

641.56-056.84 (0.034)

9912801903205606 2022/29395

65 Telekomunikacja. Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza KONTROLA tachografów cyfrowych = poz. 29363

KRYWAN, Tomasz: Jak rozliczać w VAT usługi transportowe i spedycyjne = poz. 29279

STAŃCZYK, Antoni: (Nie)bezpieczni kierowcy XXI wieku = poz. 29170

657 Rachunkowość. Księgowość BIENIEK, Andrzej (1895-1944)

Zarys systematyki kosztów własnych / Andrzej Bieniek ; edycja naukowa Anna Szychta. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgo-wych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie, 2022. – LXIX, XII, 131, [2], LXI-LXIX, [9] stron : ilustracje, portret, wykresy ; 24 cm.

– (Złota Seria Rachunkowości Polskiej)

In document WYKAZ DRUKÓW WYDANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Page 55-62)

Related documents