KSIĘGOZBIÓR

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 86-91)

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOĄCI ZWIERZĄT W 2021 ROKU

KSIĘGOZBIÓR

• Zakup księgozbioru.

Ogółem zakupiono 1052 książki za łączną kwotę 32 339 zł, w tym z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 203 woluminy, za łączną kwotę 5 037 zł oraz z projektu PZU 114 książek za kwotę 4614 zł.

Książki zakupywano w hurtowniach oraz bezpośrednio z wydawnictw. Średnia cena książki wyniosła 30 zł.

87

• Zakup audiobooków

Zakupiono 196 audiobooków za łączną sumę 4 555 zł z projektu PZU, a jeden audiobook w cenie 24 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W postaci darów od czytelników otrzymaliśmy 11 audiobooków oraz 27 książek.

• Licencjonowane zbiory elektroniczne

Z dotacji MKiDN biblioteka wykupiła dostęp do platformy Legimi, na ponad 70 tysięcy tytułów, za kwotę 1413 zł to jest 9 kodów dla czytelników na miesiąc.

• Czasopisma

W roku 2021 zaprenumerowano 12 tytułów czasopism, w tym 2 tytuły gazety codziennej oraz 10 tytułów tygodników i miesięczników.

Selekcję księgozbioru przeprowadzono w filii bibliotecznej w Gościeszynie, ubytkowano 77 egzemplarzy. Były to książki zniszczone, zaczytane, zagubione przez czytelników oraz te których liczba egzemplarzy nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach dydaktycznych.

W dniach 08.11.2021 r. – 17.11.2021 r. przy pomocy programu MAK+SKONTRUM przeprowadzono inwentaryzację zbiorów w filii w Gościeszynie. Kontrole przeprowadzono metodą porównania numeru i tytułu pozycji z zapisem w inwentarzu. Sprawdzono zbiory znajdujące się na półkach w bibliotece oraz zbiory wypożyczone przez czytelników.

CZYTELNICY

Ogółem zarejestrowano 1004 czytelników, w tym:

• Biblioteka w Rogowie 811

• Filia w Gościeszynie 183

• Punkt w Złotnikach 10

W tym : 16-19 lat 20-24 25-44 45-60 Powyżej

60 lat do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat

65 185 87 76 49 255 147 140

Czytelnicy według zajęcia:

- osoby uczące się 335 - osoby pracujące 353 - pozostali 316

Wypożyczono ogółem 22 561 woluminów oraz 262 audiobooków, czasopism udostępniono 8355 razy.

88

Biblioteka posiada nowoczesny system biblioteczny MAK+ który oferuje czytelnikowi:

• dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu,

• sprawdzenie informacji o swoich wypożyczalniach we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej,

• przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie,

• zamawianie/rezerwowanie /prolongowanie książek w konkretnej bibliotece,

• elektroniczną obsługę wypożyczalni,

• przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+.

Cały księgozbiór jest skatalogowany i okodowany.

Książki skatalogowane są w formacie MARC 21 zgodnie z wymogami normy PN-ISO 2709:2010.

Biblioteka posiada osiem miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz możliwością wydruku.

Prowadzi samodzielnie stronę internetową z której można przeglądać katalog biblioteczny oraz fanpage.

Biblioteka wzbogaciła się o 15 nowych zestawów puzzli, które otrzymała w darze od czytelniczki naszej książnicy.

PROGRAMY I PROJEKTY

• NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – w ramach projektu GBP otrzymała z z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową na zakup książek w wysokości 6 450,00 zł. Operatorem projektu była Biblioteka Narodowa.

• PROJEKT E-SENIOR-KSIĄŻKI MÓWIONE - dzięki otrzymanej dotacji ze środków Fundacji PZU, Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie realizowała projekt pn. „e-senior – książki mówione”. W ramach projektu zakupiono 114 książki z dużą czcionką, 196 audiobooków, trzy czytaki, dwie lupy elektroniczne oraz program udźwiękawiający i powiększający.

• KINDER MLECZNA KANAPKA PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE - GBP w Rogowie znalazła się wśród 300 wyróżnionych bibliotek, które otrzymały książki w tej akcji.

Za kwotę 500 zł wybranych zostało 17 książek dla dzieci i młodzieży.

• MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK - od września 2018 roku biblioteka bierze udział w akcji czytelniczej przeznaczonej dla dzieci pt. MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK. Projekt skierowany jest dla dzieci przedszkolnych. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie

Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

• SIEĆ NA KULTURĘ – w ramach projektu przeprowadzono bezpłatne szkolenia on-line dla dzieci i młodzieży z dziennikarstwa. W warsztatach udział wzięło 14 osób. Po

zakończeniu projektu biblioteka otrzymała trzy laptopy, oraz 3 tablety.

89

• ACADEMICA Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych – biblioteka przystąpiła do projektu finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza.

Program jest pilotowany przez Bibliotekę Narodową. W bibliotece w Rogowie oraz filii w Gościeszynie uruchomiono terminal systemu CWPN na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystać

z publikacji cyfrowych. System ACADEMICA oferuje: pełno tekstowe przeszukiwanie setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych, artykułów, monografii podręczników i skryptów – szczególnie przydatne dla uczniów i studentów.

• DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło 10 spotkań.

• BOOKCROSSING – to tzw. program uwalniania książek. Idea Bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać, książki powinny podróżować z rąk do rąk, by mogły żyć oraz spełniać swoje zadanie.

• LARIX KATALOG KSIĄŻKI MÓWIONEJ - jest to program realizowany w przy współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. Dzięki umowie otrzymała dostęp do cyfrowych książek mówionych zapisanych w postaci plików multimedialnych. Program skierowany jest dla osób niewidomych oraz niedowidzących.

• FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY- biblioteka otrzymała bezpłatny egzemplarz książki pt. „Agentka Lola i tajemnica znikających obrazów”.

• MEDIA RODZINA - akcja zorganizowana przez Media Rodzina, w ramach której biblioteka otrzymała pakiet gadżetów wraz z książką pt. „Charli zmienia się”.

GBP jest instytucją kulturalno-oświatową, która uczestniczy w życiu społecznym środowiska oraz spełnia określoną rolę kulturotwórczą i wychowawczą, poprzez różne formy pracy z czytelnikiem, dostosowane do podstawowych celów, potrzeb użytkowników i warunków lokalowych. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią COVID-19 w roku 2021 biblioteka była organizatorem znacznie mniej ilość imprez przy mniejszej liczbie osób niż w latach ubiegłych.

W celu popularyzacji czytelnictwa GBP w Rogowie była organizatorem poniższych wydarzeń, z których większość przeprowadzona została w trybie on-line

Data Wydarzenie Ilość

04.01.2021 r. Ferie zimowe online:

Spotkanie autorskie z R. Pankiewiczem

Krzyżówki, labirynty, kolorowanki do pobrania Spotkanie autorskie połączone z warsztatami o emocjach z Felusiem i Guciem - konkurs

20 odsłon w mediach społecznościowych

16.01.2021 r. Warsztaty online z okazji Dnia Babci i Dziadka 202 odsłon w mediach społecznościowych

90 luty 2021 r. Konkurs walentynkowy

pt.: "Przeczytaj i zakochaj się w ..."

468 odsłon w mediach społecznościowych

21.02.2021 r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego konkurs „Językowe wpadki”,

19.04.2021 r. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

Powstanie w getcie warszawskim

440 odsłon w mediach społecznościowych

22.04.2021 r. Dzień ziemi, konkurs „Jak dbam o środowisko” 343 odsłon w mediach społecznościowych

01.07.2021 r. Konkurs „Czy miejsce ma znaczenie” 621 odsłon w mediach społecznościowych 06.07.2021 r. Spotkanie autorskie z Marzeną Żurek 15 uczestników 19.08.2021 r. Wycieczka dla dzieci „Laboratorium wiedzy” brak chętnych 24.09.2021 r. Wyjazd do ogrodów „Hellerówka” Bydgoszcz 30 osób 29.09.2021 r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

wydarzenie online, czytała J. Jankowska opowiadanie G. Kasdepke pt. „Tęsknota”

798 odsłon w mediach społecznościowych 30.09.2021 r.

31.12.2021 r.

Wystawa planszowa „LEM” przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury

250 osób

20.10.2021 r. Spotkanie autorskie z Karolem Soberskim w związku z najnowszą książką „Zagadkowy kolekcjoner”

40 osób

91

10.11.2021 r Ogólnopolska Akcja Społeczna „Mamy Niepodległą!

2021”, patriotyczne kartki pocztowe dla czytelników 30 osób

listopad grudzień

Wystawa prac pn. „Żywe obrazy”

II-ej grupy „Leśne duszki”

2369 odsłon w mediach społecznościowych

25.11.2021 r. Światowy Dzień Pluszowego Misia – animacje z Przedszkolem z Rogowa

60 dzieci

03.12.2021 r. Warsztaty zdobienie domków piernikowych 12 dzieci 01.12.2021 r.

24.12.2021 r.

Biblioteczny Kalendarz Adwentowy 6860 odsłon

w mediach społecznościowych

Sytuacja epidemiologiczna nie wpłynęła znacznie na spadek czytelnictwa. Stosując się do wymogów sanitarnych biblioteka prowadziła wypożyczanie książek.

2. 2. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO DOMU KULTURY

Gminny Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury gminy Rogowo, wypełnia swoje zadania statutowe, której celem jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańcom poprzez:

• tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury,

• rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

• współpraca z jednostkami, instytucjami, organizacjami z terenu gminy.

Gminny Dom Kultury dysponuje budynkiem, który mieści się przy ul. Kościelnej 4a na pomieszczenia ośrodka składają się: sala widowiskowa ze sceną wyposażona w sprzęt

nagłaśniający i dwie sale mniejsze. Przy GDK działają zespoły i sekcje min. sekcja teatralna, Chór Aster, sekcja hafciarska, Klub Seniora, nauka gry na gitarze. Zespoły te i sekcje biorą udział w programach organizowanych przez GD, a także reprezentują Gminę na zewnątrz co dobrze wpływa na zdobywanie wiedzy, doświadczeń i znajomości.

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 86-91)