neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

W dokumencie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 października 2011 r. (Stron 72-77)

Lp. Kategoria dostępności

Substancja czynna

Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego

zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych

do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

Jednostkowe opakowanie

ryczałtowe

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6 7

1 Rp Risperidonum

Rispolept Consta;

mikrokapsułki o przedłużonym

uwalnianiu + rozpuszczalnik; 25 mg

1 fiolka + 1 strz. + 1 urządzenie do

przygotowania zawiesiny + 2 igły

do wstrzykiwań domięśniowych (1–calowa do wstrzyknięcia do

mięśnia naramiennego,

2–calowa do wstrzyknięcia do

mięśnia pośladkowego)

1 zestaw 5909991058227

2 Rp Risperidonum

Rispolept Consta;

mikrokapsułki o przedłużonym

uwalnianiu + rozpuszczalnik;

37,5 mg

1 fiolka + 1 strz. + 1 urządzenie do

przygotowania zawiesiny + 2 igły

do wstrzykiwań domięśniowych (1–calowa do wstrzyknięcia do

mięśnia naramiennego,

2–calowa do wstrzyknięcia do

mięśnia pośladkowego)

1 zestaw 5909991058128

3 Rp Risperidonum

Rispolept Consta;

mikrokapsułki o przedłużonym

uwalnianiu + rozpuszczalnik; 50 mg

1 fiolka + 1 strz. + 1 urządzenie do

przygotowania zawiesiny + 2 igły

do wstrzykiwań domięśniowych (1–calowa do wstrzyknięcia do

mięśnia naramiennego,

2–calowa do wstrzyknięcia do

mięśnia pośladkowego)

1 zestaw 5909991058029

35) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku

Lp. Kategoria

Myfortic; tabl. powl.

dojelitowe; 0,18 g 120 tabl. 50 tabl. 5909990219797

2 Rp Acidum

mycophenolicum

Myfortic; tabl. powl.

dojelitowe; 0,18 g 50 tabl. 50 tabl. 5909990219780

3 Rp Acidum

mycophenolicum Myfortic; tabl. powl.

dojelitowe; 0,36 g 120 tabl. 50 tabl. 5909990219209

4 Rp Acidum

mycophenolicum

Myfortic; tabl. powl.

dojelitowe; 0,36 g 50 tabl 50 tabl. 5909990219193

5 Rp Mofetili

mycophenolas CellCept; kaps.; 0,25 g 100 kaps. 100 kaps. 5909990707614

6 Rp Mofetili

mycophenolas

CellCept; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej;

1 g/5 ml

110 g (butelka) 1 butelka 5909990980918

7 Rp Mofetili

mycophenolas CellCept; tabl. powl.;

0,5 g 50 tabl. 50 tabl. 5909990707515

8 Rp Mofetili

mycophenolas

Mycophenolate Mofetil Apotex; kaps. twarde;

250 mg

100 kaps. (10

blistrów x 10) 100 kaps. 5909990718375

9 Rp Mofetili

mycophenolas

Mycophenolate Mofetil Apotex; tabl. powl.;

500 mg

50 tabl. (5 blistrów

x 10) 50 tabl. 5909990718405

10 Rpz Mofetili

mycophenolas

Myfenax; kaps.

twarde; 250 mg 100 kaps. 100 kaps. 5909990638185

11 Rpz Mofetili

mycophenolas Myfenax; tabl. powl.;

500 mg 50 tabl. 50 tabl. 5909990638208

12 Rp Mofetili

mycophenolas

Limfocept ; tabl. powl.;

500 mg 150 szt. 150 kaps. 5909990752362

13 Rp Mofetili

mycophenolas

Limfocept ; kaps.

twarde; 250 mg 100 szt. 100 kaps. 5909990752003

14 Rp Mofetili

mycophenolas Limfocept ; kaps.

twarde; 250 mg 300 szt. 300 kaps. 5909990752034

15 Rp Mofetili

mycophenolas

Limfocept ; tabl. powl.;

500 mg 50 szt. 50 kaps. 5909990752355

16 Rp Mofetili

mycophenolas

Mycophenolate Mofetil Accord; tabl. powl.;

500 mg

50 tabl. 50 tabl. 5909990750993

17 Rp Mofetili

mycophenolas

Mycophenolate Mofetil Accord; tabl. powl.;

500 mg

150 tabl. 150 tabl. 5909990751006

18 Rp Mofetili

mycophenolas

Mycophenolate Mofetil Accord; kaps. twarde;

250 mg

100 kaps. 100 tabl. 5909990754472

19 Rp Sirolimusum Rapamune; roztwór

doustny; 1 mg/1 ml 60 ml 60 ml 5909990893645 20 Rp Sirolimusum Rapamune; tabl.

powl.; 1 mg 30 tabl 30 tabl. 5909990985210

21 Rp/Rpz Tacrolimusum

Advagraf; kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde;

0,5 mg

30 kaps. 30 kaps. 5909990051052

22 Rp/Rpz Tacrolimusum

Advagraf; kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde;

1 mg

30 kaps. 30 kaps. 5909990051076

23 Rp/Rpz Tacrolimusum

Advagraf; kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde;

5 mg

30 kaps. 30 kaps. 5909990051137

1 2 3 4 5 6 7 24 Rp Tacrolimusum Prograf; kaps. twarde;

0,5 mg 30 kaps. 30 kaps. 5909991148713 25 Rp Tacrolimusum Prograf; kaps. twarde;

1 mg 30 kaps. 30 kaps. 5909990447213 26 Rp Tacrolimusum Prograf; kaps. twarde;

5 mg 30 kaps. 30 kaps. 5909990447312

27 Rpz Tacrolimusum

Advagraf; kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde;

3 mg

30 kaps. 30 kaps. 5909990699957

28 Rp Tacrolimusum Cidimus 0,5; kaps.;

0,5 mg 30 kaps. 30 kaps. 5909990783489 29 Rp Tacrolimusum Cidimus 1; kaps.;

1 mg 30 kaps. 30 kaps. 5909990783571 30 Rp Tacrolimusum Cidimus 5; kaps.;

5 mg 30 kaps. 30 kaps. 5909990783533

43) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce większej niż 70 mg/m

2

– profilaktyka

Lp. Kategoria dostępności

Substancja czynna

Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego

zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych

do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

Jednostkowe opakowanie

ryczałtowe

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6 7

1 Rp Aprepitant Emend; kaps.; 80 + 80

+ 125 mg 3 kaps. 3 kaps. 5909990007387

44) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

Lp. Kategoria dostępności

Substancja czynna

Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego

zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych

do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

Jednostkowe opakowanie

ryczałtowe

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6 7

1 Rpw Fentanylum

Dolforin; system transdermalny; 100

µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990675081

2 Rpw Fentanylum Dolforin; system

transdermalny; 25 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990674961 3 Rpw Fentanylum Dolforin; system

transdermalny; 50 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990674992 4 Rpw Fentanylum Dolforin; system

transdermalny; 75 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990675074 5 Rpw Fentanylum Durogesic; system

transdermalny; 100 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990765713

6 Rpw Fentanylum

Durogesic; system transdermalny; 12,5

µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990053605

1 2 3 4 5 6 7 7 Rpw Fentanylum Durogesic; system

transdermalny; 25 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990765416 8 Rpw Fentanylum Durogesic; system

transdermalny; 50 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990765515 9 Rpw Fentanylum Durogesic; system

transdermalny; 75 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990765614

10 Rpw Fentanylum

Fenta MX 100; system transdermalny; 100

µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990054695

11 Rpw Fentanylum Fenta MX 25; system

transdermalny; 25 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990054589 12 Rpw Fentanylum Fenta MX 50; system

transdermalny; 50 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990054626 13 Rpw Fentanylum Fenta MX 75; system

transdermalny; 75 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990054664

14 Rpw Fentanylum

Fentagesic; system transdermalny; 100

µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990017379

15 Rpw Fentanylum Fentagesic; system

transdermalny; 25 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990017140 16 Rpw Fentanylum Fentagesic; system

transdermalny; 50 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990017386 17 Rpw Fentanylum Fentagesic; system

transdermalny; 75 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990017171

18 Rpw Fentanylum

Fentanyl Actavis 100 µg/h; system transdermalny; 100

µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990000098

19 Rpw Fentanylum

Fentanyl Actavis 25 µg/h; system transdermalny; 25 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990000036

20 Rpw Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h; system transdermalny; 50 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990000050

21 Rpw Fentanylum

Fentanyl Actavis 75 µg/h; system

transdermalny; 75 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990000081

22 Rpw Fentanylum

Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h ; system transdermalny; 100

µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990000043

23 Rpw Fentanylum

Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h ; system

transdermalny; 25 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990000074

24 Rpw Fentanylum

Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h ; system transdermalny; 50 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990000067

25 Rpw Fentanylum

Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h; system transdermalny; 75 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990016907

26 Rpw Fentanylum

Matrifen 100 µg/h;

system transdermalny;

100 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990043330

27 Rpw Fentanylum

Matrifen 12 µg/h;

system transdermalny;

12 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990043163

28 Rpw Fentanylum Matrifen 25 µg/h;

system transdermalny;

25 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990043279

29 Rpw Fentanylum Matrifen 50 µg/h;

system transdermalny;

50 µg/h

5 szt. 5 szt. 5909990043385

30 Rpw Fentanylum

Matrifen 75 µg/h;

system transdermalny;

75 µg/h 5 szt. 5 szt. 5909990043224

31 Rpw Oxycodoni

hydrochloridum

OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg

60 tabl. 60 tabl. 5909990643943

32 Rpw Oxycodoni

hydrochloridum

OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 20 mg

60 tabl. 60 tabl. 5909990644001

1 2 3 4 5 6 7

33 Rpw Oxycodoni

hydrochloridum

OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 40 mg

60 tabl. 60 tabl. 5909990644025

34 Rpw Oxycodoni

hydrochloridum

OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 5 mg

60 tabl. 60 tabl. 5909990643905

35 Rpw Oxycodoni

hydrochloridum

OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg

60 tabl. 60 tabl. 5909990644049

45) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Lp. Kategoria dostępności

Substancja czynna

Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego

zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych

do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

Jednostkowe opakowanie

ryczałtowe

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6 7

1 Rp Mesalazinum Asamax 250; czopki;

0,25 g 30 czopków 30 czopków 5909991083816 2 Rp Mesalazinum Asamax 250; tabl.

dojelitowe; 0,25 g 100 tabl. (10

blistrów x 10) 100 tabl. 5909991084011 3 Rp Mesalazinum Asamax 500; czopki;

0,5 g 30 czopków 30 czopków 5909991083915 4 Rp Mesalazinum Asamax 500; tabl.

dojelitowe; 0,5 g

100 tabl. (10

blistrów x 10) 100 tabl. 5909991084110 5 Rp Mesalazinum Colitan; czopki; 0,25 g 10 czopków 30 czopków 5909990900510 6 Rp Mesalazinum Colitan; tabl.

dojelitowe; 0,25 g 50 tabl. (blister) 100 tabl. 5909990924813 7 Rp Mesalazinum Colitan; tabl.

dojelitowe; 0,25 g 50 tabl. (pojemnik) 100 tabl. 5909990924820 8 Rp Mesalazinum Jucolon; tabl. powl.

dojelitowe; 0,25 g

100 tabl. (5

blistrów x 20) 100 tabl. 5909990695331 9 Rp Mesalazinum Mesalazyna; czopki;

0,25 g 30 czopków 30 czopków 5909990783014 10 Rp Mesalazinum Pentasa; czopki; 1 g 14 czopków (2

blistry x 7) 30 czopków 5909990656820 11 Rp Mesalazinum Pentasa; czopki; 1 g 28 czopków (4

blistry x 7) 30 czopków 5909990656813

12 Rp Mesalazinum

Pentasa; zawiesina doodbytnicza;

1 g/100 ml

7 szt. à 100 ml 7 szt. 5909990818815

13 Rp Mesalazinum Salofalk; zawiesina doodbytnicza;

4 g/60 ml

7 butelek à 60 ml 7 butelek 5909990970117

14 Rp Mesalazinum Salofalk 250; czopki;

0,25 g 30 czopków 30 czopków 5909990088829 15 Rp Mesalazinum Salofalk 250; tabl.

dojelitowe; 0,25 g 50 tabl. 100 tabl. 5909990400010 16 Rp Mesalazinum Salofalk 500; czopki;

0,5 g 30 czopków 30 czopków 5909990422227 17 Rp Mesalazinum Salofalk 500; tabl.

dojelitowe; 0,5 g 50 tabl. 100 tabl. 5909990400119 18 Rp Mesalazinum Crohnax; czopki

doodbytnicze ; 0,25 g 30 czopków 30 czopków 5909991074012 19 Rp Sulfasalazinum Salazopyrin EN; tabl.

dojelitowe; 0,5 g 100 tabl. 100 tabl. 5909990864423 20 Rp Sulfasalazinum Salazopyrin EN; tabl.

dojelitowe; 0,5 g 50 tabl. 100 tabl. 5909990864416 21 Rp Sulfasalazinum Sulfasalazin; tabl.

powl.; 0,5 g 50 tabl. 100 tabl. 5909990283217 22 Rp Sulfasalazinum Sulfasalazin EN; tabl.

powl.; 0,5 g 100 tabl. 100 tabl. 5909990283323

1 2 3 4 5 6 7 23 Rp Sulfasalazinum Sulfasalazin EN; tabl.

powl.; 0,5 g 50 tabl. 100 tabl. 5909990283316

46) Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów

miąższowych – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110.

W dokumencie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 października 2011 r. (Stron 72-77)