Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

5 Izolacja termiczna, docieplenie ścian z kolorystyką elewacji 49

d.5

KNR 4-01 0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego

obmiar = 20szt.

szt.

R

--1* robocizna

0.19r-g/szt.

r-g 3.8000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

50 d.5

KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

obmiar = 1231.16m2

m2

R

--1* robocizna

0.272r-g/m2

r-g 334.8755 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

51 d.5

KNR 0-23 2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

obmiar = 1327.34m2

m2

R

--1* robocizna

0.1035r-g/m2

r-g 137.3797 0.0000 0.00

M

--2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.3kg/m2

kg 398.2020 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* środek transportowy

0.0002m-g/m2

m-g 0.2655 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

52 d.5

KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie płyt styro-pianowych do ścian

obmiar = 1242.21m2

m2

R

--1* robocizna

1.329r-g/m2

r-g 1650.8971 0.0000 0.00

M

--2* płyty styropianowe EPS 75 gr15 cm 0.1525m3/m2

m3 189.4370 0.0000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m2

kg 7453.2600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0135m-g/m2

m-g 16.7698 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.01m-g/m2

m-g 12.4221 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

53 d.5

KNR 0-23 2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie płyt styro-pianowych do ościeży

obmiar = 216.41m2

m2

R

--1* robocizna

1.595r-g/m2

r-g 345.1740 0.0000 0.00

M

--L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

2* płyty styropianowe EPS 75 5 cm 0.0525m3/m2

m3 11.3615 0.0000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m2

kg 1298.4600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0135m-g/m2

m-g 2.9215 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.01m-g/m2

m-g 2.1641 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

54 d.5

KNR 0-23 2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przymocowanie płyt sty-ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

obmiar = 6211.05szt

szt

R

--1* robocizna

0.0641r-g/szt

r-g 398.1283 0.0000 0.00

M

--2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt

szt 6459.4920 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0002m-g/szt

m-g 1.2422 0.0000 0.00

5* środek transportowy

0.0002m-g/szt

m-g 1.2422 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

55 d.5

KNR 0-23 2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

obmiar = 1242.21m2

m2

R

--1* robocizna

0.6112r-g/m2

r-g 759.2388 0.0000 0.00

M

--2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m2

kg 4968.8400 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego 1.135m2/m2

m2 1409.9084 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m2

m-g 8.6955 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0052m-g/m2

m-g 6.4595 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

56 d.5

KNR 0-23 2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki w narożach otworów

obmiar = 45m2

m2

R

--1* robocizna

0.6112r-g/m2

r-g 27.5040 0.0000 0.00

M

--Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m2

kg 180.0000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego 1.135m2/m2

m2 51.0750 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m2

m-g 0.3150 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0052m-g/m2

m-g 0.2340 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

57 d.5

KNR 0-23 2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przymocowanie płyt sty-ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ościeży

obmiar = 865.64szt

szt

R

--1* robocizna

0.0641r-g/szt

r-g 55.4875 0.0000 0.00

M

--2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt

szt 900.2656 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0002m-g/szt

m-g 0.1731 0.0000 0.00

5* środek transportowy

0.0002m-g/szt

m-g 0.1731 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

58 d.5

KNR 0-23 2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

obmiar = 216.41m2

m2

R

--1* robocizna

1.382r-g/m2

r-g 299.0786 0.0000 0.00

M

--2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m2

kg 865.6400 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego 1.643m2/m2

m2 355.5616 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m2

m-g 1.5149 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0052m-g/m2

m-g 1.1253 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

59 d.5

KNR 0-23 2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na bokach pilastrów

obmiar = 126.13m2

m2

R

--1* robocizna

1.382r-g/m2

r-g 174.3117 0.0000 0.00

M

--L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m2

kg 504.5200 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego 1.643m2/m2

m2 207.2316 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m2

m-g 0.8829 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0052m-g/m2

m-g 0.6559 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

60 d.5

KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie płyt styro-pianowych do ścian - bonie

obmiar = 18.79m2

m2

R

--1* robocizna

1.329r-g/m2

r-g 24.9719 0.0000 0.00

M

--2* płyty styropianowe 3 cm 0.0325m3/m2

m3 0.6107 0.0000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m2

kg 112.7400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0135m-g/m2

m-g 0.2537 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.01m-g/m2

m-g 0.1879 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

61 d.5

KNR 0-23 2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki - bonie boczne krawędzie

obmiar = 12.52m2

m2

R

--1* robocizna

1.382*10=13.82r-g/m2

r-g 173.0264 0.0000 0.00

M

--2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m2

kg 50.0800 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego 1.643m2/m2

m2 20.5704 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m2

m-g 0.0876 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0052m-g/m2

m-g 0.0651 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

62 d.5

KNR 0-23 2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianomi - system STOPTER - ochrona narożników wy-pukłych kątownikiem metalowym - krawędzie boni obmiar = 250.48m

m

R

--1* robocizna

0.22r-g/m

r-g 55.1056 0.0000 0.00

M

--Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych np. ATLAS STOPTER K-20

0.9kg/m

kg 225.4320 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny 1.176mb/m

mb 294.5645 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0007m-g/m

m-g 0.1753 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0005m-g/m

m-g 0.1252 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

63 d.5

KNR 0-23 2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianomi - system STOPTER - ochrona narożników wy-pukłych kątownikiem metalowym - ościeża okien-ne i drzwiowe, inokien-ne krawędzie pionowe i poziome styropianu

obmiar = 1996.5m

m

R

--1* robocizna

0.22r-g/m

r-g 439.2300 0.0000 0.00

M

--2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-wych np. ATLAS STOPTER K-20

0.9kg/m

kg 1796.8500 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny 1.176mb/m

mb 2347.8840 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0007m-g/m

m-g 1.3976 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0005m-g/m

m-g 0.9983 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

64 d.5

KNR 0-23 2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-mi - system STOPTER - zamocowanie listwy co-kołowej / startowej /

obmiar = 110.6m

m

R

--1* robocizna

0.237r-g/m

r-g 26.2122 0.0000 0.00

M

--2* kołki rozporowe z wkrętami 2.58kpl/m

kpl 285.3480 0.0000 0.00

3* listwa cokołowa 15 cm 1.05m/m

m 116.1300 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--5* środek transportowy

0.0002m-g/m

m-g 0.0221 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

65 d.5

KNR 0-23 0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

obmiar = 1586.43m2

m2

R

--1* robocizna

0.105r-g/m2

r-g 166.5752 0.0000 0.00

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

M

--2* podkładowa masa tynkarska np. ATLAS CERP-LAST

0.3kg/m2

kg 475.9290 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* środek transportowy

0.0004m-g/m2

m-g 0.6346 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

66 d.5

KNR 0-23 0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-towanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

obmiar = 1242.21m2

m2

R

--1* robocizna

0.5126r-g/m2

r-g 636.7568 0.0000 0.00

M

--2* sucha mieszanka tynkarska mineralna np. AT-LAS CERMIT SN 20

3.5kg/m2

kg 4347.7350 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0085m-g/m2

m-g 10.5588 0.0000 0.00

5* środek transportowy

0.0115m-g/m2

m-g 14.2854 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

67 d.5

KNR-W 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ele-wacji - tynki gładkie spody daszków nad wejścia-mi do budynku

obmiar = 5.21m2

m2

R

--1* robocizna

0.147r-g/m2

r-g 0.7659 0.0000 0.00

M

--2* farby emulsyjne nawierzchniowe 0.303dm3/m2

dm3 1.5786 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

68 d.5

KNR 0-23 0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-towanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm obmiar = 216.41m2

m2

R

--1* robocizna

1.6131r-g/m2

r-g 349.0910 0.0000 0.00

M

--2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20

3.5kg/m2

kg 757.4350 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0085m-g/m2

m-g 1.8395 0.0000 0.00

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

5* środek transportowy

0.0115m-g/m2

m-g 2.4887 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

69 d.5

KNR 0-23 0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-towanym podłożu - boczne płaszczyzny pilastrów o szer. do 15 cm

obmiar = 126.13m2

m2

R

--1* robocizna

2.1915r-g/m2

r-g 276.4139 0.0000 0.00

M

--2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30

4.4kg/m2

kg 554.9720 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0085m-g/m2

m-g 1.0721 0.0000 0.00

5* środek transportowy

0.0115m-g/m2

m-g 1.4505 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

70 d.5

KNR 0-23 0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-towanym podłożu - boczne płaszczyzny daszków nad wejściami do budynki o szer. do 15 cm obmiar = 1.68m2

m2

R

--1* robocizna

2.1915r-g/m2

r-g 3.6817 0.0000 0.00

M

--2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30

4.4kg/m2

kg 7.3920 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0085m-g/m2

m-g 0.0143 0.0000 0.00

5* środek transportowy

0.0115m-g/m2

m-g 0.0193 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Izolacja termiczna, docieplenie ścian z kolorystyką elewacji RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

6 Ocieplenie dachu 71

d.6

KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie pokrycia dachowego pod przykle-jenie styropianu

obmiar = 518.06m2

m2

R

--1* robocizna

0.272r-g/m2

r-g 140.9123 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

72 d.6

KNR 2-02 0609-01

Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych po-krytych papą asfaltową poziome na wierzchu konstr.na lepiku

obmiar = 518.06m2

m2

R

--1* robocizna

0.2262r-g/m2

r-g 117.1852 0.0000 0.00

M

--2* roztwór asfaltowy do gruntowania 0.3kg/m2

kg 155.4180 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe dachowe gr 17 cm pokryte pa-pą asfaltową jednostronnie - Styropapa

1.05m2/m2

m2 543.9630 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 1.75kg/m2

kg 906.6050 0.0000 0.00

5* drewno opałowe

2.7kg/m2

kg 1398.7620 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--7* wyciąg

0.0073m-g/m2

m-g 3.7818 0.0000 0.00

8* środek transportowy

0.0116m-g/m2

m-g 6.0095 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

73 d.6

KNNR-W 3 0506-01

Uzupełnienie pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia po wy-równaniu istn.pokrycia papy)

obmiar = 518.06m2

m2

R

--1* robocizna

0.27r-g/m2

r-g 139.8762 0.0000 0.00

M

--2* papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-grzewalna

1.15m2/m2

m2 595.7690 0.0000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania 0.4kg/m2

kg 207.2240 0.0000 0.00

4* gaz propan-butan

0.3kg/m2

kg 155.4180 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

4%

% 4.0000 0.0000 0.00

S

--6* żuraw okienny

0.02m-g/m2

m-g 10.3612 0.0000 0.00

7* środek transportowy

0.02m-g/m2

m-g 10.3612 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kstPODSUMOWANIE

Ocieplenie dachu RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

7 Rusztowania 74

d.7

KNR 2-02 1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m

obmiar = 710.36m2

m2

R

--1* robocizna

0.3361r-g/m2

r-g 238.7520 0.0000 0.00

M

--2* płyty pomostowe robocze 0.0062m2/m2

m2 4.4042 0.0000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne 0.0002m2/m2

m2 0.1421 0.0000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00018m3/m2

m3 0.1279 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.00013m3/m2

m3 0.0923 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0.0003m3/m2

m3 0.2131 0.0000 0.00

7* haki do muru

0.012kg/m2

kg 8.5243 0.0000 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/m2

kg 6.3932 0.0000 0.00

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.0009kg/m2

kg 0.6393 0.0000 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 0.0311m2/m2

m2 22.0922 0.0000 0.00

11* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--12* rusztowania ramowe

0.0951m-g/m2

m-g 67.5552 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

75 d.7

Czas pracy rusztowań grupy 1

(poz.:1,2,3,4,10,11,13,14,18,19,20,21,22,38) S

--1* czas pracy rusztowania 604.958744/(0.9*8)=84.0220m-g

m-g 84.0220 0.00

Razem z narzutami:

76 d.7

Czas pracy rusztowań grupy 2

(poz.:39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70)

S

--1* czas pracy rusztowania'

6354.037363/(0.8*10)=794.2547m-g

m-g 794.2547 0.00

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Rusztowania RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

8 Roboty zabezpieczeniowe 77

d.8

KNR 2-02 0925-01

Osłony okien folia polietylenowa obmiar = 391.32m2

m2

R

--1* robocizna

0.2127r-g/m2

r-g 83.2338 0.0000 0.00

M

--2* deski iglaste obrzynane kl.III 0.00033m3/m2

m3 0.1291 0.0000 0.00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 0.3833m2/m2

m2 149.9930 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.0072kg/m2

kg 2.8175 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--6* żuraw okienny przenośny 0.0135m-g/m2

m-g 5.2828 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczeniowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

9 Remont cokołu budynku 78

d.9

KNR 4-01 0701-05

Odbicie zniszczonych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej

obmiar = 88.3m2

m2

R

--1* robocizna

0.33r-g/m2

r-g 29.1390 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

79 d.9

KNR 4-01 0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-mi skrzyniowysamochoda-mi na odl.do 1 km

obmiar = 2.21m3

m3

R

--1* robocizna

1.39r-g/m3

r-g 3.0719 0.0000 0.00

S

--2* samochód skrzyniowy do 5 t 0.72m-g/m3

m-g 1.5912 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

80 d.9

KNR 4-01 0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-mi skrzyniowysamochoda-mi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 10 obmiar = 2.21m3

m3

S

--1* samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*10=0.2m-g/m3

m-g 0.4420 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

81 d.9

KNR 2-02 0903-01

Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na ścianach płaskich

obmiar = 88.3m2

m2

R

--1* robocizna

0.9696r-g/m2

r-g 85.6157 0.0000 0.00

M

--2* zaprawa wapienna M 4

0.0028m3/m2

m3 0.2472 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15 0.0211m3/m2

m3 1.8631 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0006m3/m2

m3 0.0530 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--6* żuraw okienny przenośny 0.1062m-g/m2

m-g 9.3775 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

82 d.9

KNR 0-23 2611-02

Gruntowanie ściany pod malowanie obmiar = 88.3m2

m2

R

--1* robocizna

0.0662r-g/m2

r-g 5.8455 0.0000 0.00

M

--2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m2

kg 17.6600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* środek transportowy

0.0001m-g/m2

m-g 0.0088 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

83 d.9

KNR-W 2-02 1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

obmiar = 88.3m2

m2

R

--1* robocizna

0.164r-g/m2

r-g 14.4812 0.0000 0.00

M

--2* farba emulsyjna elewacyjna 0.303dm3/m2

dm3 26.7549 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

S

--4* środek transportowy

0.0004m-g/m2

m-g 0.0353 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Remont cokołu budynku RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM VAT [V] 8% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM 1 Demontaż rynien, rur

spusto-wych i obróbek blacharskich

0.00 0.00 0.00 0.00

2 Wykonanie nowych obróbek blacharskich

0.00 0.00 0.00 0.00

3 Roboty murarskie 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Remont daszków nad wejścia-mi do budynku

0.00 0.00 0.00 0.00

5 Izolacja termiczna, docieplenie ścian z kolorystyką elewacji

0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ocieplenie dachu 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Rusztowania 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Roboty zabezpieczeniowe 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Remont cokołu budynku 0.00 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00 0.00

VAT 0.00

Razem brutto 0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 8336.8878 0.00 0.00

RAZEM

W dokumencie Krzysztof Kasprzak Dębniałki Kaliskie 24B. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kasprzak DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011 r. (Stron 23-38)