T OMASZOWI JÓRDECZKA

W dokumencie Kronika Beskidzka. Tygodnik. Bielsko-Biała, 2017, R. LXI, Nr 6 (3131) (Stron 22-25)

Prezesowi Zarządu

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

MATKI

śp.

HENRYKI JÓRDECZKA

składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

„PODGÓRSKA”

98229/020217

PANU PREZESOWI

ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

TOMASZOWI JÓRDECZCE

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI

MAMY

Składają właściciele i pracownicy Zakładu Kominiarskiego Waszek Sp. Jawna

98230/020217

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami.

97545/041016 163169/230117

Firma transportowa TTD MICHALIK poszukuje kierowców kat. B

z doświadczeniem jak i bez doświadczenia (dwutygodnio-we szkolenie gwarantuje firma) na trasy międzynarodo(dwutygodnio-we (UE + CH + NO) w systemie 3/1.

Praca na własnej działalności gospodarczej.

Chętni muszą posiadać obywatelstwo polskie lub kartę stałego po-bytu wraz z pozwoleniem na pracę umożliwiające założenie działal-ności gospodarczej.

Szczegółowe informacje udzielane są wyłącznie osobiście w siedzibie firmy TTD Michalik:

ul. Breńska 84, 43-436 Górki Małe,

tel. 784496326 - (poniedziałek - piątek od 9.00 do 15.00) po uprzednio umówionym spotkaniu.

163026/130117 98191/260117

163288/300117 163405/060217

O D N A W I A N I E w a n i e n , 501707632, 32/3849198.

162780/291216

OGRODZENIA działek, 605110829.

163402/060217

OGRODZENIA siatkowe, drewniane, panelowe, bra-my, furtki, naprawa, wymia-na z materiałem lub bez. Tel.

782081368.

163125/190117

PRALKI, ZMYWARKI - naprawa, Majewski, tel.

33/8141665, 604135894.

98178/250117

PRZEPROWADZKI, TRANS-PORT www.transport.

bielsko.pl 606748220.

98108/130117

SERWIS KOMPUTERO-WY, 799197915.

98162/230117

ZATRUDNIĘ MECHANI-KA, tel. 604417968.

98239/030217

98258/060217

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami.

Prezesowi Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panu

T OMASZOWI JÓRDECZKA

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składa

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

„Złote Łany”

98261/070217

Prezesowi

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panu

T OMASZOWI JÓRDECZKA

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają Zarząd i Pracownicy

Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

98260/070217

Panu

TOMASZOWI JÓRDECZKA

Prezesowi Zarządu

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

MAMY

składają:

Członkowie Zarządu i pracownicy SM „Strzecha”

Panu

TOMASZOWI JÓRDECZKA

Prezesowi

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składa

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

„Beskid” w Bielsku-Białej

98262/070217

TERMOWIZJA budynków.

Lokalizacja miejsc utraty cie-pła. 606648507.

162766/281216

TYNK agregatem (pia-s e k , w a p n o , c e m e n t ) , 504853433.

162906/050117

WYCINANIE, alpinistycz-nie, zwyżka, pielęgna-cja drzew, 504156233, 600021367.

97583/121016

WYCINANIE, przycina-nie drzew (wysięgnik), tel.

515242704.

98194/260117

WYCINKA, przycinanie drzew, zwyżka, meto-dą alpinistyczną, tel.

609732254.

97585/121016

WYKONUJĘ bramy przesuw-ne, skrzydłowe, balustrady.

Tel. 794130889.

163419/060217

WYWÓZ nieczystości z szamb, Bielsko-Biała i okolice, tel. 606231453.

98240/030217

KB/2017

www.kronika.beskidzka.pl 23 REKLAMA OGŁOSZENIA REKLAMA OGŁOSZENIA REKLAMA OGŁOSZENIA REKLAMA OGŁOSZENIA REKLAMA OGŁOSZENIA REKLAMA

9 II 2017 I

98216/300117

98215/300117 98029/23121698175/240117

98217/300117

98192/260117

98203/270117

ALPY - NARTY lub EGZOTY-KA, 33/8193131, www.sport-centrum.pl

97561/071016

KULIGI Zimowe z Biesiadą w Wiśle - Weekendy, Ferie, Walentynki, Dni Robocze, 33/8530110.

162842/020117

MATURA dla dorosłych!

Kursy. 660365225, www.

ckefekt.pl.

98050/020117

ŚREDNIE i gimnazjum w rok! 660365225, www.

ckefekt.pl.

98047/020117

PRZYJMĘ ziemię zasypo-wą do 19.000 m3, Pruch-na, 519502024.

162804/301216

UPADŁOŚĆ KONSU-MENCKA - najskutecz-niejsze oddłużenie. Anali-za sytuacji, sporządzenie wniosku, reprezentacja w sądzie. Tel. 663505550.

97812/251116

UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGÓW, złóż wniosek o upadłość kon-sumencką. Profesjonalna po-moc. Tel. 507042042 biuro@

osm76.pl.

98221/010217

DOM drewniany w Bystrej z piecami kaflowymi przekażę nieodpłatnie celem przenie-sienia w inne miejsce, obiekt objęty ochroną konserwatora, tel. 600028570.

98158/230117

DO WYNAJĘCIA mieszkanie, Cieszyn, 794130889.

163418/060217

SPRZEDAM pole rolne, Wi-ślica i Kisielów, 606648507.

162767/281216

WYNAJMĘ pomieszcze-nie o powierzchni 600 m2, 518607438.

163403/060217

WISŁA Centrum Zameczek Habsburgów do wynajęcia lo-kale o pow. 50 m2, 25 m2, 11 m2 na działalność gospodar-czą dostępne od zaraz, par-king, 602526767.

163277/300117

ALERGIA - testy kompute-rowe (360 alergenów), rów-nież dzieci poniżej 1 roku życia. Odczulanie alergii po-karmowej, wziewnej, che-micznej, innej. BICOM-BRT, lek. Kopiasz, Bielsko-Biała, Wesoła 8, tel. 602765583, 33/4988404.

98181/250117

APARATY SŁUCHOWE, badanie słuchu. „ALTON”, ZMIANA ADRESU: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 15, lokal 2, wejście od Łukowej, tel. 33/8289845, 666376050.

98013/221216

BUSKO-ZDRÓJ. Pensjo-nat SaPensjo-nato. Ferie dla zdro-wia. Zadzwoń i zarezerwuj (41)3781948, (41)3781951, www.sanato.pl.

98238/030217

NIETRZYMANIE moczu, re-witalizacja pochwy, labio-plastyka - LASER MONA LISA, www.supra-med.pl 33/8227777.

98011/221216

RENTGEN, Lek. Ra-diolog Janusz Fiał-kowski. ZDJĘCIA RTG:

klatki piersiowej, kręgosłupa, stawów, inne, zębowe, pa-noramiczne. Czynne:

9.00 12.30, 15.00 -17.00, BIELSKO-BIA-ŁA, BARLICKIEGO 13, t e l . 3 3 / 8 1 4 5 3 5 7 , 602741245.

97938/131216

WZMACNIANIE SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO.

Usuwamy: pasożyty, bak-terie, wirusy, grzyby, ska-zę białkową, egzemę, ast-mę, infekcje oskrzelowe, ob-kurczanie migdałów, inne.

BICOM-BRT, lek.Kopiasz, Bielsko-Biała, Wesoła 8, tel.

602765583, 33/4988404.

98182/250117

KB/2017

KB/2017

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Wielo-branżowe „KRYSTAL” Krzysztof Ciurla w upadło-ści likwidacyjnej z siedzibą Rycerka Dolna 177A, 34-370 Rajcza zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności n/w nie-ruchomości gruntowej niezabudowanej

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dział-ki o nr ewid. 807/1, 812, 810/1 o łącznej po-wierzchni 0,1567 ha położona w Rycerce Górnej, Gmina Rajcza, objęta KW nr BB1Z/00132836/1.

Nieruchomość w kształcie prostokąta przeznaczo-na pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza sprzedaży: 50.000 zł brutto.

Oferty nabycia nieruchomości należy składać na adres: Syndyk masy upadłości, 43-300 Biel-sko-Biała ul. Norwida 41/2 w terminie do dnia 7 marca 2017 r.

Składający ofertę nabycia powinien uiścić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy: BZWBK O/Bielsko-Biała 76 1090 1740 0000 0001 3254 2174, do dnia złożenia oferty.

Rozpoznanie i wybór oferty nastąpi w dniu 9 marca 2017 r.

Informacje w sprawie przedmiotu sprzedaży wszyscy zainteresowani uzyskają pod nr telefonu 604 097 702 oraz pocztą elektroniczną:

syndyk.piotr@gmail.com.

98264/070217

www.kronika.beskidzka.pl

24 ● PROMOCJA I 9 II 2017

KB/2017

www.kronika.beskidzka.pl 25

9 II 2017 I● REKLAMA ● MOTO ● PUBLICYSTYKA

Zainteresowanie samochodami zasilanymi autogazem nie maleje od lat. - Powodem są korzystne relacje cenowe gazu LPG w stosunku do cen paliw tradycyjnych - informują w Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Z danych organizacji wynika, że w 2015 roku ponad 75 procent sprzedanego gazu płynnego LPG kupili użytkownicy aut napędzanych tym paliwem. Zwolenników samochodów z silnikami przystosowanymi do zasilania autogazem nie brakuje również na Podbeskidziu.

W dokumencie Kronika Beskidzka. Tygodnik. Bielsko-Biała, 2017, R. LXI, Nr 6 (3131) (Stron 22-25)

Related documents