Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

PIOTROWICE - OCHOJEC

Lp. DZIELNICA /

Dysponent ID projektu Nazwa projektu Planowany zakres rzeczowy Lokalizacja Plan na

01.01.2022 r.

XX. ZARZECZE 284 312

1. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L20/01/VIII Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze. 2022

Zakup materiałów rękodzielniczych. Poczęstunek dla uczestników, obsługi stoisk, wykonawców. Przygotowanie nagłośnienia i efektów świetlnych.

Miejski Dom Kultury "Południe, dział Zarzecze,

ul. Stellera 4 5 000

2. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L20/04/VIII

Bezpieczne przejście przez ulicę - zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych

Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.

przejście dla pieszych na wysokości cmentarza - w pobliżu ul. Grota-Roweckiego 36a;

przejście na wysokości OSP Zarzecze ul. Grota-Roweckiego 20

45 000

3. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L20/08/VIII

Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy

Zaplanowano; warsztaty kreatywne z elementami ekologii, w tym:

honoraria dla prowadzących, zakup materiałów, drobny poczęstunek dla uczestników; alternatywnie warsztaty on-line; promocja i reklama, w tym: druk plakatów, ulotek, informacje na stronie internetowej i mediach społecznościowych oraz dystrybucja reklamy na terenie dzielnicy i okolic; zakup technicznych materiałów porządkowych, w tym: płyny i środki dezynfekujące, ściereczki, rękawiczki, ceraty, woreczki itp.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Stellera 4 35 000

4. Zakład Zieleni Miejskiej L20/10/VIII

Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego

Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. ul. Szarotek pomiędzy skrzyżowaniem ulic Szarotek i

Kamieńskiej a Szarotek 30. Naprzeciwko Szarotek 33 89 812

5. Wydział Zarządzania

Kryzysowego L20/11/VIII Monitoring placu zabaw w Zarzeczu

​Projekt zakłada instalację 1 kamery oraz włączenie jej do Katowickiego Inteligentnego System Monitoringu i Analizy (KISMiA).

miejski plac zabaw przy ul. Szarotek 76 500

6. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L20/12/VIII Zacienienie placu zabaw - bezpieczna i zdrowa zabawa

Zaplanowano zacienienie placu zabaw poprzez nasadzenie drzew oraz instalację nowego żagla przeciwsłonecznego nad piaskownicą.

Transport, zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego.

plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury

na Zarzeczu, ul. Pawła Stellera 4 9 000

7. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L20/13/VIII

Bezpieczna droga do celu. Zakup

Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen.

Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości. ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego od nr 26 do 18

(kierunek - Podlesie) 24 000

Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Lp. DZIELNICA /

Dysponent ID projektu Nazwa projektu Planowany zakres rzeczowy Lokalizacja Plan na

01.01.2022 r.

XXI. 509 500

1. Wydział Edukacji i Sportu/

Szkoła Podstawowa nr 29 L21/01/VIII Eksperymentuj na świeżym powietrzu

Stworzenie naukowego placu zabaw. Zakup urządzeń min. Naukowy Hex, Głuchy Telefon, Kołyska Newtona, Peryskop, Wielokrążek i eko-memory. Montaż urządzeń sprawnościowych oraz ławeczek, koszy na śmieci i stojaka rowerowego. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

teren przy Szkole Podstawowej nr 29,

przy ul. Kazimierza Lepszego 2 315 000

2. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L21/02/VIII Spotkania integracyjne: "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"

Zaplanowano: spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, konkursy, zakup materiałów i nagród, spotkania

dla seniorów, zakup biletów na wydarzenia kulturalne, materiały pomocnicze.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Tadeusza Boya

Żeleńskiego 83 24 000

3. Wydział Kultury/ Miejska

Biblioteka Publiczna L21/03/VIII Książka na cztery pory roku - zakup nowości

dla filii nr 27 MBP Zakup książek. ul. Szarych Szeregów 62 20 000

4. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L21/05/VIII Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie

Zakup materiałów rękodzielniczych i plastycznych. Poczęstunek dla uczestników, obsługi stoisk, wykonawców. Przygotowanie nagłośnienia i efektów świetlnych. Wynagrodzenie chórzystów.

skwer przy ul. T.B. Żeleńskiego i ul. Migdałowców 5 000

5. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L21/06/VIII EKOrękodzieło. Całoroczne warsztaty dla dzieci i dorosłych

Zakup materiałów rękodzielniczych i ceramicznych. Honoraria dla prowadzących zajęcia (w tym transport elementów rzeźbiarskich).

Otwarte warsztaty tematyczne. Promocja, druk informacji plakatów i social media.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Tadeusza Boya

Żeleńskiego 83 9 500

6. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L21/14/VIII

Nordic Walking - Warsztaty Pilates.

Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"

Marsze z kijkami z instruktorem Nordic Walking. Plakaty, druk, zamieszczanie informacji na FB Projektu. Prowadzenie strony informacyjnej - blog. Podsumowanie projektu, spotkanie w MDK

"Południe". Poczęstunek dla uczestników, zaproszenie gościa specjalnego. Ćwiczenia pilates i ogólnorozwojowe - zdrowy kręgosłup.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Tadeusza Boya

Żeleńskiego 83 15 000

7. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L21/16/VIII

Poprawa bezpieczeństwa dzieci - pieszych poprzez przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38

Budowa nowych miejsc postojowych wraz z chodnikiem, wykonanie nasadzeń zieleni.

ul. Wantuły, ul. Lniana (w rejonie Szkoły Podstawowej nr

38) 104 000

8. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L21/18/VIII

Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości

przy ulicy T. B. Żeleńskiego

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

ul. T.B. Żeleńskiego na odcinku od skrzyżowania

z ulicą Migdałowców od 20 do 22 około 100-200 m przed przedszkolem

17 000 KOSTUCHNA

Lp. DZIELNICA /

Dysponent ID projektu Nazwa projektu Planowany zakres rzeczowy Lokalizacja Plan na

01.01.2022 r.

XXII. PODLESIE 413 500

1. Wydział Edukacji i Sportu/

MOSiR L22/01/VIII Montaż automatycznego nawodnienia boiska - Ośrodka Sportowego Podlesianka.

Montaż automatycznego nawodnienia boiska Ośrodka Sportowego Podlesianka. W zakresie rzeczowym zadania uwzględniono: roboty ziemne, montaż instalacji zraszającej, budowę stacji automatyki sterowniczej

wraz z pompą zasilającą, przyłączenie do instalacji zasilającej w wodę.

ul. Sołtysia 25 160 000

2. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Południe" L22/02/VIII Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu

Zakup materiałów rękodzielniczych i druk materiałów promocyjnych.

Poczęstunek dla uczestników, obsługi stoisk, wykonawców.

Przygotowanie nagłośnienia i efektów świetlnych i miejsca dla występującego chóru.

chodnik przy parkingu ul. Piotra Michałowskiego 6 000

3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów L22/13/VIII

Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych

w Podlesiu

Budowa nowego oświetlenia ulicznego.

1. ul. Armii Krajowej 378 (skrzyżowanie z ul. Marzanny)

2. ul. Armii Krajowej 380 (skrzyżowanie z ul. Marzanny)

3. ul. Armii Krajowej 396

4. ul. Armii Krajowej 404 (skrzyżowanie z ul. Krokusów)

5. ul. Armii Krajowej 424-426 (skrzyżowanie z ul. Chryzantem)

6. ul. Armii Krajowej 486 (skrzyżowanie z ul. Trojoka - na wysokości India Garden) 7. ul. Armii Krajowej 498

8. ul. Uniczowska 4 (przy byłym sklepie U Ewalda) 9. ul. Uniczowska 20 (przy sklepie Biedronka)

247 500

Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Lp. DZIELNICA /

Dysponent ID projektu Nazwa projektu Planowany zakres rzeczowy Lokalizacja Plan na

01.01.2022 r.

1 400 940

1. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Bogucice-Zawodzie" M/04/VIII Bajtel rozrabiaka - wakacyjne kuglowanie

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie trzech warsztatów z kuglarzami dla dzieci w dzielnicach: Bogucice, Zawodzie, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec.

-przestrzeń parkingu przy MDK "Bogucice-Zawodzie" przy ul.

Markiefki 44a

-ogród przy MDK "Bogucice-Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13a

-Osiedle Paderewskiego - teren parku Doliny Trzech Stawów

15 000

2. Zakład Zieleni Miejskiej M/09/VIII Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic

Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie projektu dla

zadania. ul. Obroki 200 000

3. Wydział Kultury/ Miejski Dom

Kultury "Ligota" M/11/VIII IV Piano-Tężnia Festiwal 2022

Środki zaplanowano na: honoraria dla artystów

i konferansjerów, nagłośnienie, ochrona, promocja, wypożyczenie instrumentów.

ul. Wczasowa 25 000

4. Wydział Kształtowania

Środowiska M/13/VIII SkończMY ze smogiem w Katowicach Zakup dodatkowych lotów dronem antysmogowym w celu

przeciwdziałania pogorszenia jakości powietrza. Straż Miejska w Katowicach, ul. Żelazna 18 100 000

5. Wydział Kultury/ Miejska

Biblioteka Publiczna M/16/VIII

Zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zakup książek oraz audiobooków.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 35 Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych,

ul. Słowackiego 20

12 000

6. Wydział Edukacji i Sportu/

Pałac Młodzieży M/19/VIII

Zakup odzieży klubowej dla zawodników UKS Pałac Młodzieży Katowice reprezentujących Miasto Katowice w turniejach szachowych

Zakup koszulek (260 szt.), bluz polarowych (50 szt.) z logo klubu i

Miasta Katowice. ul. Mikołowska 26 21 000

7.

Wydział Edukacji i Sportu/

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, IV LO, Zespół Szkół Zawodowych nr 3, Zespół Szkół

Poligraficzno -

Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Handlowych, X LO

M/25/VIII

Dziś - wirtualni, jutro - realni przedsiębiorcy!

Symulacje biznesowe dla katowickich szkół ponadpodstawowych

Wyposażenie szkół w symulacje biznesowe (po jednym abonamencie dla szkoły). Abonament zawiera: symulacje planowania biznesu, symulacje zarządzania biznesem, szkolenie dla wydelegowanych nauczycieli (min. 3h online), dostęp do kluczy licencyjnych dla uczniów szkoły, dostęp do min. 15 branż, pomoc techniczna i merytoryczna dla przeszkolonych nauczycieli przez cały rok trwania abonamentu, instrukcje obsługi dla uczniów i nauczycieli, wersje językowe, możliwość generowania certyfikatów

i raportów.

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura 4. Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej

5. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka 6. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

7. X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego

35 000

8. Wydział Kultury/ Miejska

Biblioteka Publiczna M/30/VIII

"Zaczytani w katowickich parkach". Montaż biblioteczek plenerowych

w katowickich parkach - Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki,

Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek

Montaż biblioteczek plenerowych i zakup książek.

Biblioteczki usytuowane w miejscach często uczęszczanych, np. w pobliżu placów zabaw, ławek w następujących Parkach: Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy

60 940

9. Wydział Zarządzania

Kryzysowego M/31/VIII

"Bezpieczne Katowice" – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Katowicach Podlesiu. OSP w Podlesiu, ul. Uniczowska 64 900 000

10. Wydział Zarządzania

Kryzysowego / Straż Miejska M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!

Zakup profesjonalnych fotopułapek do walki z nielegalnymi

odpadami. miasto Katowice 32000

W dokumencie P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E (Stron 117-121)