• Nie Znaleziono Wyników

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW (dok.) Stan w dniu 31 XII

WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI I FORM PRAWNYCH (dok.) Stan w dniu 31 XII

IV. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW (dok.) Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE a – w liczbach bezwzględnych b – okres poprzedni = 100

2007 2008 2009 2010 2011

Podregion rybnicki ... a 46317 46716 46074 48528 48275

b 99,7 100,9 98,6 105,3 99,5

Powiaty:

raciborski ... a 7676 7784 7842 8232 8282

b 101,2 101,4 100,7 105,0 100,6

rybnicki ... a 4730 4850 4793 5086 5100

b 100,3 102,5 98,8 106,1 100,3

wodzisławski ... a 10179 10187 10120 10688 10597

b 99,5 100,1 99,3 105,6 99,1

Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... a 5802 5894 5751 5939 5893

b 98,4 101,6 97,6 103,3 99,2

Rybnik ... a 12987 13014 12550 13360 13173

b 99,6 100,2 96,4 106,5 98,6

Żory ... a 4943 4987 5018 5223 5230

b 99,0 100,9 100,6 104,1 100,1

Podregion sosnowiecki ... a 69642 69627 68618 71791 69000

b 99,6 100,0 98,6 104,6 96,1

Powiaty:

będziński ... a 15466 15614 15196 16021 15328

b 99,3 101,0 97,3 105,4 95,7

zawierciański ... a 10313 10209 10259 10742 10573

b 100,4 99,0 100,5 104,7 98,4

Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... a 11884 11877 12204 12822 11910

b 99,4 99,9 102,8 105,1 92,9

Jaworzno ... a 7614 7674 7475 7837 7740

b 99,3 100,8 97,4 104,8 98,8

Sosnowiec ... a 24365 24253 23484 24369 23449

b 99,6 99,5 96,8 103,8 96,2

Podregion tyski ... a 35314 35496 34949 36898 36533

b 100,4 100,5 98,5 105,6 99,0

Powiaty:

bieruńsko-lędziński ... a 4289 4305 3913 4205 4115

b 99,8 100,4 90,9 107,5 97,9

mikołowski ... a 7940 8052 8007 8550 8529

b 101,8 101,4 99,4 106,8 99,8

pszczyński ... a 9721 9828 10047 10725 10603

b 100,7 101,1 102,2 106,7 98,9

Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... a 13364 13311 12982 13418 13286

b 99,6 99,6 97,5 103,4 99,0

23

TABLICE

Tabl. 1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ WYBRANYCH SEKCJI PKD

Stan w dniu 31 XII

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami

i odpadami; rekultywacja ... a 1561 1226 239 79 15 2

Działalność profesjonalna, naukowa

i techniczna ... a 36043 35058 886 89 9 1

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

24

Tabl. 1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ WYBRANYCH SEKCJI PKD (cd.)

Stan w dniu 31 XII

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami

i odpadami; rekultywacja ... a 156 32 68 41 14 1

Działalność profesjonalna, naukowa

i techniczna ... a 203 94 77 28 4 –

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

25

Tabl. 1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ WYBRANYCH SEKCJI PKD (dok.)

Stan w dniu 31 XII

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami

i odpadami; rekultywacja ... a 1405 1194 171 38 1 1

Działalność profesjonalna, naukowa

i techniczna ... a 35840 34964 809 61 5 1

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

26

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW

Stan w dniu 31 XII

Miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała ... a 24937 23543 1104 236 50 4

Miasta na prawach powiatu:

Bytom ... a 16590 15685 775 119 9 2

Miasto na prawach powiatu:

Częstochowa ... a 26725 25242 1213 227 38 5

b 26201 24715 1213 231 37 5

c 98,0 97,9 100,0 101,8 97,4 100,0

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

27

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE a – 2010

b – 2011 c – 2010 = 100

Razem 0 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 1000 i więcej

OGÓŁEM (cd.)

Podregion gliwicki ... a 48036 45207 2338 405 79 7

b 47813 45055 2270 402 79 7

c 99,5 99,7 97,1 99,3 100,0 100,0

Powiat:

gliwicki ... a 8374 7922 401 48 3 –

b 8471 8010 408 50 3 –

c 101,2 101,1 101,7 104,2 100,0 x

Miasta na prawach powiatu:

Gliwice ... a 23255 21762 1217 220 53 3

b 23166 21709 1184 218 52 3

c 99,6 99,8 97,3 99,1 98,1 100,0

Zabrze ... a 16407 15523 720 137 23 4

b 16176 15336 678 134 24 4

c 98,6 98,8 94,2 97,8 104,3 100,0

Podregion katowicki ... a 82469 77307 4236 767 136 23

b 80248 75137 4210 740 138 23

c 97,3 97,2 99,4 96,5 101,5 100,0

Miasta na prawach powiatu:

Chorzów ... a 11602 10973 512 101 14 2

b 11106 10482 512 96 14 2

c 95,7 95,5 100,0 95,0 100,0 100,0

Katowice ... a 42819 39924 2356 430 89 20

b 42555 39692 2338 415 90 20

c 99,4 99,4 99,2 96,5 101,1 100,0

Mysłowice ... a 7317 6885 355 68 9 –

b 6773 6333 360 71 9 –

c 92,6 92,0 101,4 104,4 100,0 x

Ruda Śląska ... a 10117 9526 498 78 14 1

b 9579 9005 488 71 14 1

c 94,7 94,5 98,0 91,0 100,0 100,0

Siemianowice Śląskie ... a 6598 6212 323 56 7 –

b 6345 5964 318 56 7 –

c 96,2 96,0 98,5 100,0 100,0 x

Świętochłowice ... a 4016 3787 192 34 3 –

b 3890 3661 194 31 4 –

c 96,9 96,7 101,0 91,2 133,3 x

Podregion rybnicki ... a 48528 45282 2764 430 43 9

b 48275 45142 2670 408 46 9

c 99,5 99,7 96,6 94,9 107,0 100,0

Powiaty:

raciborski ... a 8232 7667 492 61 10 2

b 8282 7725 487 59 9 2

c 100,6 100,8 99,0 96,7 90,0 100,0

rybnicki ... a 5086 4804 249 30 3 –

b 5100 4814 250 32 4 –

c 100,3 100,2 100,4 106,7 133,3 x

wodzisławski ... a 10688 9951 632 102 3 –

b 10597 9855 636 102 4 –

c 99,1 99,0 100,6 100,0 133,3 x

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

28

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE a – 2010

b – 2011 c – 2010 = 100

Razem 0 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 1000 i więcej

OGÓŁEM (dok.) Podregion rybnicki (dok.)

Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... a 5939 5544 315 67 9 4

b 5893 5497 316 66 10 4

c 99,2 99,2 100,3 98,5 111,1 100,0

Rybnik ... a 13360 12423 790 130 14 3

b 13173 12350 697 108 15 3

c 98,6 99,4 88,2 83,1 107,1 100,0

Żory ... a 5223 4893 286 40 4 –

b 5230 4901 284 41 4 –

c 100,1 100,2 99,3 102,5 100,0 x

Podregion sosnowiecki ... a 71791 68328 2907 479 63 14

b 69000 65553 2908 465 60 14

c 96,1 95,9 100,0 97,1 95,2 100,0

Powiaty:

będziński ... a 16021 15229 690 95 7 –

b 15328 14538 697 87 6 –

c 95,7 95,5 101,0 91,6 85,7 x

zawierciański ... a 10742 10230 432 67 11 2

b 10573 10071 426 63 11 2

c 98,4 98,4 98,6 94,0 100,0 100,0

Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... a 12822 12111 566 125 16 4

b 11910 11207 564 120 15 4

c 92,9 92,5 99,6 96,0 93,8 100,0

Jaworzno ... a 7837 7460 306 61 8 2

b 7740 7361 306 64 7 2

c 98,8 98,7 100,0 104,9 87,5 100,0

Sosnowiec ... a 24369 23298 913 131 21 6

b 23449 22376 915 131 21 6

c 96,2 96,0 100,2 100,0 100,0 100,0

Podregion tyski ... a 36898 34669 1884 298 38 9

b 36533 34299 1885 304 36 9

c 99,0 98,9 100,1 102,0 94,7 100,0

Powiaty:

bieruńsko-lędziński ... a 4205 3988 181 34 1 1

b 4115 3894 184 35 1 1

c 97,9 97,6 101,7 102,9 100,0 100,0

mikołowski ... a 8550 7930 531 80 7 2

b 8529 7920 515 86 6 2

c 99,8 99,9 97,0 107,5 85,7 100,0

pszczyński ... a 10725 10082 556 79 8 –

b 10603 9951 566 80 6 –

c 98,9 98,7 101,8 101,3 75,0 x

Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... a 13418 12669 616 105 22 6

b 13286 12534 620 103 23 6

c 99,0 98,9 100,6 98,1 104,5 100,0

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

29

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII

Miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała ... a 630 385 169 64 11 1

Miasta na prawach powiatu:

Bytom ... a 1238 1046 134 50 7 1

Miasto na prawach powiatu:

Częstochowa ... a 573 325 162 74 10 2

b 582 335 163 74 8 2

c 101,6 103,1 100,6 100,0 80,0 100,0

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

30

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE a – 2010

b – 2011 c – 2010 = 100

Razem 0 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 1000 i więcej

SEKTOR PUBLICZNY (cd.)

Podregion gliwicki ... a 3322 2667 487 133 32 3

b 3284 2697 423 132 29 3

c 98,9 101,1 86,9 99,2 90,6 100,0

Powiat:

gliwicki ... a 301 174 109 17 1 –

b 305 179 108 17 1 –

c 101,3 102,9 99,1 100,0 100,0 x

Miasta na prawach powiatu:

Gliwice ... a 1454 1184 178 73 18 1

b 1435 1197 148 72 17 1

c 98,7 101,1 83,1 98,6 94,4 100,0

Zabrze ... a 1567 1309 200 43 13 2

b 1544 1321 167 43 11 2

c 98,5 100,9 83,5 100,0 84,6 100,0

Podregion katowicki ... a 2927 1942 676 242 52 15

b 2965 1998 663 238 51 15

c 101,3 102,9 98,1 98,3 98,1 100,0

Miasta na prawach powiatu:

Chorzów ... a 542 390 116 30 5 1

b 540 391 113 30 5 1

c 99,6 100,3 97,4 100,0 100,0 100,0

Katowice ... a 1464 1008 275 130 38 13

b 1471 1028 268 126 36 13

c 100,5 102,0 97,5 96,9 94,7 100,0

Mysłowice ... a 150 63 62 23 2 –

b 165 80 59 24 2 –

c 110,0 127,0 95,2 104,3 100,0 x

Ruda Śląska ... a 391 225 134 28 3 1

b 393 227 134 27 4 1

c 100,5 100,9 100,0 96,4 133,3 100,0

Siemianowice Śląskie ... a 230 154 53 20 3 –

b 230 154 53 20 3 –

c 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 x

Świętochłowice ... a 150 102 36 11 1 –

b 166 118 36 11 1 –

c 110,7 115,7 100,0 100,0 100,0 x

Podregion rybnicki ... a 1823 853 780 171 14 5

b 1657 808 678 152 14 5

c 90,9 94,7 86,9 88,9 100,0 100,0

Powiaty:

raciborski ... a 488 305 152 27 3 1

b 486 305 152 25 3 1

c 99,6 100,0 100,0 92,6 100,0 100,0

rybnicki ... a 158 70 78 10 – –

b 165 77 78 10 – –

c 104,4 110,0 100,0 100,0 x x

wodzisławski ... a 385 166 178 38 3 –

b 387 166 180 38 3 –

c 100,5 100,0 101,1 100,0 100,0 x

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

31

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE a – 2010

b – 2011 c – 2010 = 100

Razem 0 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 1000 i więcej

SEKTOR PUBLICZNY (dok.) Podregion rybnicki (dok.)

Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... a 238 112 95 25 3 3

b 241 114 95 26 3 3

c 101,3 101,8 100,0 104,0 100,0 100,0

Rybnik ... a 450 168 223 54 4 1

b 272 112 119 36 4 1

c 60,4 66,7 53,4 66,7 100,0 100,0

Żory ... a 104 32 54 17 1 –

b 106 34 54 17 1 –

c 101,9 106,3 100,0 100,0 100,0 x

Podregion sosnowiecki ... a 2077 1237 642 175 18 5

b 2004 1173 635 173 18 5

c 96,5 94,8 98,9 98,9 100,0 100,0

Powiaty:

będziński ... a 546 344 171 29 2 –

b 537 337 169 29 2 –

c 98,4 98,0 98,8 100,0 100,0 x

zawierciański ... a 376 204 138 30 3 1

b 372 205 135 28 3 1

c 98,9 100,5 97,8 93,3 100,0 100,0

Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... a 308 178 85 40 4 1

b 302 175 82 40 4 1

c 98,1 98,3 96,5 100,0 100,0 100,0

Jaworzno ... a 257 153 75 25 4 –

b 192 86 77 25 4 –

c 74,7 56,2 102,7 100,0 100,0 x

Sosnowiec ... a 590 358 173 51 5 3

b 601 370 172 51 5 3

c 101,9 103,4 99,4 100,0 100,0 100,0

Podregion tyski ... a 993 497 388 100 5 3

b 983 493 384 98 6 2

c 99,0 99,2 99,0 98,0 120,0 66,7

Powiaty:

bieruńsko-lędziński ... a 115 55 43 16 – 1

b 114 55 44 15 – –

c 99,1 100,0 102,3 93,8 x x

mikołowski ... a 254 116 113 24 – 1

b 248 113 109 25 – 1

c 97,6 97,4 96,5 104,2 x 100,0

pszczyński ... a 234 67 143 22 2 –

b 233 66 143 22 2 –

c 99,6 98,5 100,0 100,0 100,0 x

Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... a 390 259 89 38 3 1

b 388 259 88 36 4 1

c 99,5 100,0 98,9 94,7 133,3 100,0

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

32

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII

Miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała ... a 24307 23158 935 172 39 3

Miasta na prawach powiatu:

Bytom ... a 15352 14639 641 69 2 1

Miasto na prawach powiatu:

Częstochowa ... a 26152 24917 1051 153 28 3

b 25619 24380 1050 157 29 3

c 98,0 97,8 99,9 102,6 103,6 100,0

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

33

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE a – 2010

b – 2011 c – 2010 = 100

Razem 0 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 1000 i więcej

SEKTOR PRYWATNY (cd.)

Podregion gliwicki ... a 44714 42540 1851 272 47 4

b 44529 42358 1847 270 50 4

c 99,6 99,6 99,8 99,3 106,4 100,0

Powiat:

gliwicki ... a 8073 7748 292 31 2 –

b 8166 7831 300 33 2 –

c 101,2 101,1 102,7 106,5 100,0 x

Miasta na prawach powiatu:

Gliwice ... a 21801 20578 1039 147 35 2

b 21731 20512 1036 146 35 2

c 99,7 99,7 99,7 99,3 100,0 100,0

Zabrze ... a 14840 14214 520 94 10 2

b 14632 14015 511 91 13 2

c 98,6 98,6 98,3 96,8 130,0 100,0

Podregion katowicki ... a 79542 75365 3560 525 84 8

b 77283 73139 3547 502 87 8

c 97,2 97,0 99,6 95,6 103,6 100,0

Miasta na prawach powiatu:

Chorzów ... a 11060 10583 396 71 9 1

b 10566 10091 399 66 9 1

c 95,5 95,4 100,8 93,0 100,0 100,0

Katowice ... a 41355 38916 2081 300 51 7

b 41084 38664 2070 289 54 7

c 99,3 99,4 99,5 96,3 105,9 100,0

Mysłowice ... a 7167 6822 293 45 7 –

b 6608 6253 301 47 7 –

c 92,2 91,7 102,7 104,4 100,0 x

Ruda Śląska ... a 9726 9301 364 50 11 –

b 9186 8778 354 44 10 –

c 94,4 94,4 97,3 88,0 90,9 x

Siemianowice Śląskie ... a 6368 6058 270 36 4 –

b 6115 5810 265 36 4 –

c 96,0 95,9 98,1 100,0 100,0 x

Świętochłowice ... a 3866 3685 156 23 2 –

b 3724 3543 158 20 3 –

c 96,3 96,1 101,3 87,0 150,0 x

Podregion rybnicki ... a 46705 44429 1984 259 29 4

b 46618 44334 1992 256 32 4

c 99,8 99,8 100,4 98,8 110,3 100,0

Powiaty:

raciborski ... a 7744 7362 340 34 7 1

b 7796 7420 335 34 6 1

c 100,7 100,8 98,5 100,0 85,7 100,0

rybnicki ... a 4928 4734 171 20 3 –

b 4935 4737 172 22 4 –

c 100,1 100,1 100,6 110,0 133,3 x

wodzisławski ... a 10303 9785 454 64 – –

b 10210 9689 456 64 1 –

c 99,1 99,0 100,4 100,0 x x

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

34

Tabl. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PRZEWIDYWANEJ LICZBY PRACUJĄCYCH

1

ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (dok.)

Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE a – 2010

b – 2011 c – 2010 = 100

Razem 0 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 1000 i więcej

SEKTOR PRYWATNY (dok.) Podregion rybnicki (dok.)

Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... a 5701 5432 220 42 6 1

b 5652 5383 221 40 7 1

c 99,1 99,1 100,5 95,2 116,7 100,0

Rybnik ... a 12910 12255 567 76 10 2

b 12901 12238 578 72 11 2

c 99,9 99,9 101,9 94,7 110,0 100,0

Żory ... a 5119 4861 232 23 3 –

b 5124 4867 230 24 3 –

c 100,1 100,1 99,1 104,3 100,0 x

Podregion sosnowiecki ... a 69714 67091 2265 304 45 9

b 66996 64380 2273 292 42 9

c 96,1 96,0 100,4 96,1 93,3 100,0

Powiaty:

będziński ... a 15475 14885 519 66 5 –

b 14791 14201 528 58 4 –

c 95,6 95,4 101,7 87,9 80,0 x

zawierciański ... a 10366 10026 294 37 8 1

b 10201 9866 291 35 8 1

c 98,4 98,4 99,0 94,6 100,0 100,0

Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... a 12514 11933 481 85 12 3

b 11608 11032 482 80 11 3

c 92,8 92,4 100,2 94,1 91,7 100,0

Jaworzno ... a 7580 7307 231 36 4 2

b 7548 7275 229 39 3 2

c 99,6 99,6 99,1 108,3 75,0 100,0

Sosnowiec ... a 23779 22940 740 80 16 3

b 22848 22006 743 80 16 3

c 96,1 95,9 100,4 100,0 100,0 100,0

Podregion tyski ... a 35905 34172 1496 198 33 6

b 35550 33806 1501 206 30 7

c 99,0 98,9 100,3 104,0 90,9 116,7

Powiaty:

bieruńsko-lędziński ... a 4090 3933 138 18 1 –

b 4001 3839 140 20 1 1

c 97,8 97,6 101,4 111,1 100,0 x

mikołowski ... a 8296 7814 418 56 7 1

b 8281 7807 406 61 6 1

c 99,8 99,9 97,1 108,9 85,7 100,0

pszczyński ... a 10491 10015 413 57 6 –

b 10370 9885 423 58 4 –

c 98,8 98,7 102,4 101,8 66,7 x

Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... a 13028 12410 527 67 19 5

b 12898 12275 532 67 19 5

c 99,0 98,9 100,9 100,0 100,0 100,0

1 Przewidywana liczba pracujących podawana przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON. Nie ma ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji przez podmiot.

35

Tabl. 3. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NOWO ZAREJESTROWANE WEDŁUG WYBRANYCH FORM PRAWNYCH I SEKCJI PKD W 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w energię elektryczną, gaz,

parę wodną i gorącą wodę ... 56 – 39 37 4 31 2 – 16 Opieka zdrowotna i pomoc

społeczna ... 1788 – 151 72 1 55 79 – 1616 Działalność związana z kulturą,

rozrywką i rekreacją ... 602 – 54 27 6 20 27 1 405

Pozostała działalność usługowa 2106 – 80 14 – 13 66 – 1553

Organizacje i zespoły

eksterytorialne ... 1 – – – – – – – –

36

Tabl. 4. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NOWO ZAREJESTROWANE WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym spółki

spół-dzielnie

osoby fizyczne

prowa-dzące dzia-łalność gospo-darczą razem

w tym handlowe

cywilne razem

w tym akcyjne z o.o.

W O J E W Ó D Z T W O ... 36998 3884 2326 53 1921 1554 8 31843

Podregion bielski ... 5908 694 331 8 257 363 5063 Powiaty:

bielski ... 1299 89 49 – 37 40 – 1189 cieszyński ... 1533 255 68 1 55 187 – 1245 żywiecki ... 1103 74 37 1 26 37 – 996

Miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała ... 1973 276 177 6 139 99 – 1633

Podregion bytomski ... 3204 265 160 3 137 104 1 2769 Powiaty:

lubliniecki ... 493 31 19 – 18 11 – 444 tarnogórski ... 1077 103 63 1 51 40 – 945 Miasta na prawach powiatu:

Bytom ... 1232 107 65 2 55 42 1 1012 Piekary Śląskie ... 402 24 13 – 13 11 – 368 Podregion częstochowski ... 4720 383 225 4 182 158 2 4189 Powiaty:

częstochowski ... 955 53 32 1 29 21 1 864 kłobucki ... 744 29 14 – 8 15 – 706 myszkowski ... 587 39 22 – 17 17 – 524 Miasto na prawach powiatu:

Częstochowa ... 2434 262 157 3 128 105 1 2095 Podregion gliwicki ... 3710 402 237 4 198 162 1 3149 Powiat:

gliwicki ... 718 53 28 – 25 22 – 642 Miasta na prawach powiatu:

Gliwice ... 1775 242 150 4 123 92 – 1456 Zabrze ... 1217 107 59 – 50 48 1 1051

37

Tabl. 4. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NOWO ZAREJESTROWANE WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2010 R. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym spółki

spół-dzielnie

osoby fizyczne

prowa-dzące dzia-łalność gospo-darczą razem

w tym handlowe

cywilne

razem w tym

akcyjne z o.o.

Podregion katowicki ... 6589 991 701 20 585 290 1 5295 Miasta na prawach powiatu:

Chorzów ... 893 86 49 2 39 37 – 767 Katowice ... 3251 697 541 17 453 156 1 2395 Mysłowice ... 619 59 29 1 22 30 – 526 Ruda Śląska ... 936 75 39 – 35 36 – 832 Siemianowice Śląskie ... 507 48 25 – 19 23 – 453 Świętochłowice ... 383 26 18 – 17 8 – 322

Podregion rybnicki ... 4139 315 191 1 169 124 3707 Powiaty:

raciborski ... 619 50 31 – 29 19 – 546 rybnicki ... 446 18 8 – 7 10 – 416 wodzisławski ... 1011 62 31 – 29 31 – 924 Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... 569 33 18 1 13 15 – 523 Rybnik ... 1020 109 77 – 70 32 – 883 Żory ... 474 43 26 – 21 17 – 415

Podregion sosnowiecki ... 5628 499 287 8 246 212 2 4976 Powiaty:

będziński ... 1196 91 43 1 39 48 – 1071 zawierciański ... 885 60 33 – 28 27 1 794 Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... 1044 108 69 2 58 39 1 913 Jaworzno ... 686 78 60 2 51 18 – 595 Sosnowiec ... 1817 162 82 3 70 80 – 1603 Podregion tyski ... 3100 335 194 5 147 141 1 2695 Powiaty:

bieruńsko-lędziński ... 404 38 19 – 12 19 – 352 mikołowski ... 760 81 50 1 39 31 1 662 pszczyński ... 808 84 40 1 30 44 – 706 Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... 1128 132 85 3 66 47 – 975

38

Tabl. 5. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WYREJESTROWANE WEDŁUG WYBRANYCH FORM PRAWNYCH I SEKCJI PKD W 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym

przed-

siębior-stwa pań-stwowe

spółki

spół-dzielnie

osoby fizyczne

prowa-dzące dzia-łalność gospo-darczą razem

w tym handlowe

cywilne razem w tym

akcyjne z o.o.

O G Ó Ł E M ... 44894 6 1454 540 28 361 913 25 42638 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

i rybactwo ... 368 – 6 4 – 3 2 2 358 Górnictwo i wydobywanie ... 13 – 2 2 1 1 – 1 10 Przetwórstwo przemysłowe ... 3791 3 194 111 7 85 83 3 3585

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,

parę wodną i gorącą wodę ... 10 – 5 5 – 5 – – 5

Dostawa wody;

gospodarowanie ściekami

i odpadami; rekultywacja ... 99 – 14 6 – 5 8 – 81

Budownictwo ... 5771 1 143 62 4 48 80 1 5625 Handel; naprawa pojazdów

samochodowych ... 16547 1 517 163 4 88 354 3 16023

Transport i gospodarka

magazynowa ... 3670 – 70 29 1 22 41 – 3599 Zakwaterowanie i gastronomia ... 1766 – 82 14 – 8 68 – 1682

Informacja i komunikacja ... 747 – 43 13 1 9 30 – 703 Działalność finansowa

i ubezpieczeniowa ... 2136 – 41 20 2 12 21 5 2089

Obsługa rynku nieruchomości 360 – 43 23 – 19 20 8 296

Działalność profesjonalna,

naukowa i techniczna ... 3142 1 118 44 1 30 74 – 3018 Administrowanie i działalność

wspierająca ... 1189 – 53 24 1 18 29 – 1135

Administracja publiczna i obrona narodowa;

obowiązkowe zabezpieczenia

społeczne ... 17 – – – – – – – 2

Edukacja ... 1160 – 37 5 2 2 32 1 845

Opieka zdrowotna i pomoc

społeczna ... 1164 – 40 8 1 4 32 1 1106

Działalność związana z kulturą,

rozrywką i rekreacją ... 582 – 21 5 3 1 16 – 533

Pozostała działalność usługowa 2362 – 25 2 – 1 23 – 1943

39

Tabl. 6. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WYREJESTROWANE WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym

przed-

siębior-stwa pań-stwowe

spółki

spół-dzielnie

osoby fizyczne

prowa-dzące dzia-łalność gospo-darczą razem

w tym handlowe

cywilne

razem w tym

akcyjne z o.o.

W O J E W Ó D Z T W O ... 44894 6 1454 540 28 361 913 25 42638 Podregion bielski ... 6957 207 77 2 46 130 5 6657 Powiaty:

bielski ... 1339 – 24 16 1 6 8 1 1300 cieszyński ... 1806 – 45 13 1 10 32 2 1732 żywiecki ... 1593 – 23 9 – 2 14 1 1542 Miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała ... 2219 – 115 39 – 28 76 1 2083 Podregion bytomski ... 3865 116 39 3 24 77 3 3706 Powiaty:

lubliniecki ... 620 – 11 2 – 1 9 2 599 tarnogórski ... 1266 – 33 14 1 9 19 1 1217 Miasta na prawach powiatu:

Bytom ... 1558 – 60 19 1 13 41 – 1486 Piekary Śląskie ... 421 – 12 4 1 1 8 – 404 Podregion częstochowski ... 5392 1 172 42 1 21 130 3 5141 Powiaty:

częstochowski ... 1084 – 30 4 – 2 26 1 1020 kłobucki ... 675 – 14 4 1 1 10 – 653 myszkowski ... 749 – 14 5 – 1 9 – 721 Miasto na prawach powiatu:

Częstochowa ... 2884 1 114 29 – 17 85 2 2747 Podregion gliwicki ... 3909 2 154 80 4 60 74 4 3634 Powiat:

gliwicki ... 691 – 14 5 – 5 9 – 656 Miasta na prawach powiatu:

Gliwice ... 1821 2 115 62 4 46 53 4 1651 Zabrze ... 1397 – 25 13 – 9 12 – 1327 Podregion katowicki ... 8661 1 340 124 5 98 216 3 8232 Miasta na prawach powiatu:

Chorzów ... 1350 – 38 14 – 11 24 2 1300 Katowice ... 3492 1 210 80 3 63 130 1 3244 Mysłowice ... 1162 – 31 12 1 9 19 – 1122

40

Tabl. 6. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WYREJESTROWANE WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2011 R. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym

przed-

siębior-stwa pań-stwowe

spółki

spół-dzielnie

osoby fizyczne

prowa-dzące dzia-łalność gospo-darczą razem

w tym handlowe

cywilne

razem w tym

akcyjne z o.o.

Podregion katowicki (dok.) Miasta na prawach powiatu:

(dok.)

Ruda Śląska ... 1467 – 31 11 1 10 20 – 1416 Siemianowice Śląskie ... 712 – 21 4 – 2 17 – 688 Świętochłowice ... 478 – 9 3 – 3 6 – 462 Podregion rybnicki ... 4322 1 119 54 1 36 65 1 3984 Powiaty:

raciborski ... 574 – 26 16 – 12 10 – 537 rybnicki ... 452 – 10 6 – 4 4 – 432 wodzisławski ... 1081 1 17 10 – 6 7 – 1038 Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... 565 – 14 2 – 1 12 1 545 Rybnik ... 1184 – 40 16 1 10 24 – 982 Żory ... 466 – 12 4 – 3 8 – 450 Podregion sosnowiecki ... 8267 242 84 8 52 157 2 7929 Powiaty:

będziński ... 1899 – 53 15 2 8 37 – 1812 zawierciański ... 1017 – 26 13 – 11 13 – 957 Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... 1945 – 59 15 2 10 44 1 1874 Jaworzno ... 738 – 18 11 2 6 7 – 710 Sosnowiec ... 2668 – 86 30 2 17 56 1 2576 Podregion tyski ... 3521 1 104 40 4 24 64 4 3355 Powiaty:

bieruńsko-lędziński ... 521 – 14 3 – 3 11 – 483 mikołowski ... 824 1 18 5 1 2 13 – 793 pszczyński ... 958 – 25 13 – 7 12 2 919 Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... 1218 – 47 19 3 12 28 2 1160

41

Tabl. 7. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI I DZIAŁÓW PKD W 2011 R.

Uprawy rolne, chów i hodowla

zwierząt, łowiectwo ... 3647 – 284 159 72 150 172 2965

Produkcja skór i wyrobów

skórzanych ... 1240 – 129 42 87 3 – 1106

Produkcja wyrobów z drewna,

korka, słomy i wikliny ... 3309 – 585 341 244 7 – 2716

Produkcja papieru i wyrobów

z papieru ... 644 1 162 99 63 1 2 478

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

informacji ... 1768 – 411 182 229 8 – 1347

Produkcja koksu i produktów

rafinacji ropy naftowej ... 71 – 49 44 5 – – 22

Produkcja chemikaliów

i wyrobów chemicznych ... 524 1 273 208 65 1 – 248

Produkcja wyrobów z gumy

i tworzyw sztucznych ... 2135 – 726 473 253 2 – 1407 i instalowanie maszyn

i urządzeń ... 4689 1 950 571 379 4 – 3727

42

Tabl. 7. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI I DZIAŁÓW PKD W 2011 R. (cd.)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,

parę wodną i gorącą wodę 340 257 240 17 1 80

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,

parę wodną i gorącą wodę ... 340 – 257 240 17 1 – 80

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i doradztwo w zakresie

informatyki ... 5294 – 1034 662 372 1 1 4253

Działalność usługowa

w zakresie informacji ... 1617 – 500 308 192 2 1 1113

43

Tabl. 7. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI I DZIAŁÓW PKD W 2011 R. (cd.)

Badania naukowe i prace

rozwojowe ... 258 – 109 97 12 1 3 123

Reklama, badanie rynku i opinii

publicznej ... 4662 – 788 319 469 6 – 3837

44

Tabl. 7. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI I DZIAŁÓW PKD W 2011 R. (dok.)

Opieka zdrowotna i pomoc

społeczna ... 20750 1968 879 1089 3 14 18142

Działalność twórcza związana

z kulturą i rozrywką ... 2252 – 202 24 178 4 13 1814

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana

z kulturą ... ………….. 334 – 41 26 15 – 1 92

Działalność związana z grami losowymi i zakładami komputerów i artykułów użytku

osobistego i domowego ... 3977 – 270 55 215 2 – 3705

Pozostała indywidualna

działalność usługowa ... 11043 – 810 181 629 8 – 10222

45

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN W 2011 R.

Stan w dniu 31 XII

46

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN

W 2011 R. (cd.)

47

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN

W 2011 R. (cd.)

48

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN

W 2011 R. (cd.)

49

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN W 2011 R. (cd.)

GMINY WIEJSKIE: (cd.)

Czernichów ... a 685 76 116 164 43 4 30 18 44

50

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN W 2011 R. (cd.)

GMINY WIEJSKIE: (cd.)

Kochanowice ... a 442 54 78 114 37 4 15 11 33

51

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN W 2011 R. (cd.)

GMINY WIEJSKIE: (cd.)

Mstów ... a 674 123 108 179 45 11 28 14 30

52

Tabl. 8. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD I GMIN W 2011 R. (dok.)

GMINY WIEJSKIE: (dok.)

Rajcza ... a 644 82 109 142 47 6 18 20 36

53

Tabl. 9. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORM PRAWNYCH ORAZ WYBRANYCH SEKCJI PKD

Stan w dniu 31 XII

Spółki kapitałowe Spółki osobowe

razem akcyjne z o.o. razem jawne w energię elektryczną, gaz,

parę wodną i gorącą wodę ... a 192 185 32 153 7 4 – 3 –

Opieka zdrowotna i pomoc

społeczna ... a 811 656 9 647 155 63 81 10 1

b 879 709 10 699 170 69 86 14 1

c 108,4 108,1 111,1 108,0 109,7 109,5 106,2 140,0 100,0 Działalność związana z kulturą,

rozrywką i rekreacją ... a 275 250 26 224 25 20 – 5 –

54

Tabl. 10. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORM PRAWNYCH ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW

Stan w dniu 31 XII

Spółki kapitałowe Spółki osobowe

razem akcyjne z o.o. razem jawne

Miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała ... a 2483 2103 76 2027 380 326 7 45 2

Miasta na prawach powiatu:

Bytom ... a 961 821 35 786 140 101 4 34 1

Miasto na prawach powiatu:

Częstochowa ... a 2211 1864 72 1792 347 301 6 39 1

b 2344 1985 77 1908 359 297 7 52 3

c 106,0 106,5 106,9 106,5 103,5 98,7 116,7 133,3 300,0

55

Tabl. 10. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORM PRAWNYCH ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII

Spółki kapitałowe Spółki osobowe

razem akcyjne z o.o. razem jawne

Miasta na prawach powiatu:

Gliwice ... a 2472 2176 74 2102 296 251 14 29 2 Miasta na prawach powiatu:

Chorzów ... a 923 809 30 779 114 93 3 16 2

Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... a 306 270 13 257 36 35 – 1 –

56

Tabl. 10. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORM PRAWNYCH ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (dok.)

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE a – 2010 b – 2011 c – 2010 = 100

Ogółem

Spółki kapitałowe Spółki osobowe

razem akcyjne z o.o. razem jawne partner-skie

koman-dytowe

koman-dytowo- -akcyjne

Podregion rybnicki (dok.) Miasta na prawach powiatu:

(dok.)

Żory ... a 335 275 4 271 60 54 4 2 –

b 360 293 4 289 67 56 4 6 1

c 107,5 106,5 100,0 106,6 111,7 103,7 100,0 300,0 x

Podregion sosnowiecki ... a 3872 3266 120 3146 606 531 10 61 4

b 4107 3483 120 3363 624 530 11 77 6

c 106,1 106,6 100,0 106,9 103,0 99,8 110,0 126,2 150,0 Powiaty:

będziński ... a 832 702 24 678 130 113 3 12 2

b 857 728 23 705 129 111 3 14 1

c 103,0 103,7 95,8 104,0 99,2 98,2 100,0 116,7 50,0

zawierciański ... a 364 283 15 268 81 78 – 3 –

b 383 299 14 285 84 78 – 6 –

c 105,2 105,7 93,3 106,3 103,7 100,0 x 200,0 x

Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... a 921 810 34 776 111 90 – 21 –

b 999 879 34 845 120 92 – 24 4

c 108,5 108,5 100,0 108,9 108,1 102,2 x 114,3 x

Jaworzno ... a 410 330 11 319 80 69 2 9 –

b 461 376 12 364 85 71 3 11 –

c 112,4 113,9 109,1 114,1 106,3 102,9 150,0 122,2 x

Sosnowiec ... a 1345 1141 36 1105 204 181 5 16 2

b 1407 1201 37 1164 206 178 5 22 1

c 104,6 105,3 102,8 105,3 101,0 98,3 100,0 137,5 50,0

Podregion tyski ... a 2557 2149 74 2075 408 352 12 34 10

b 2737 2291 77 2214 446 371 11 52 12

c 107,0 106,6 104,1 106,7 109,3 105,4 91,7 152,9 120,0 Powiaty:

bieruńsko-lędziński ... a 203 172 6 166 31 29 – 1 1

b 217 179 7 172 38 33 – 4 1

c 106,9 104,1 116,7 103,6 122,6 113,8 x 400,0 100,0

mikołowski ... a 661 555 15 540 106 91 4 11 –

b 708 590 14 576 118 99 4 12 3

c 107,1 106,3 93,3 106,7 111,3 108,8 100,0 109,1 x

pszczyński ... a 565 459 17 442 106 98 5 3 –

b 603 495 17 478 108 98 4 6 –

c 106,7 107,8 100,0 108,1 101,9 100,0 80,0 200,0 x

Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... a 1128 963 36 927 165 134 3 19 9

b 1209 1027 39 988 182 141 3 30 8

c 107,2 106,6 108,3 106,6 110,3 105,2 100,0 157,9 88,9

57

Tabl. 11. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU ORAZ FORM PRAWNYCH

Stan w dniu 31 XII lub więcej rubrykach tablicy, zależnie od rodzajów kapitału zaangażowanego w spółce.

Tabl. 12. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU ORAZ SEKCJI PKD

Stan w dniu 31 XII

58

Tabl. 12. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU ORAZ SEKCJI PKD (dok.)

Stan w dniu 31 XII

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą

wodę ... a 192 11 23 18 147 29

b 240 12 22 19 193 34

c 125,0 109,1 95,7 105,6 131,3 117,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami

i odpadami; rekultywacja ... a 463 6 13 93 347 81

Działalność profesjonalna, naukowa

i techniczna ... a 2967 15 42 20 2754 320

Administracja publiczna i obrona narodowa;

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne a 10 – – – 10 1

Działalność związana z kulturą, rozrywką

i rekreacją ... a 275 – 1 10 244 49 więcej rubrykach tablicy, zależnie od rodzajów kapitału zaangażowanego w spółce.

59

Tabl. 13. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW

Stan w dniu 31 XII

Miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała ... a 18390 1756 2229 5351 1387 897 2084 1160 760

Miasta na prawach powiatu:

Bytom ... a 11311 861 1427 3829 969 662 1044 575 502

60

Tabl. 13. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII

Miasto na prawach powiatu:

Częstochowa ... a 20737 3000 1967 7054 1308 934 1948 1268 704

Miasta na prawach powiatu:

Gliwice ... a 15389 1164 1790 4504 1243 831 1979 951 559

61

Tabl. 13. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (cd.)

Stan w dniu 31 XII

Miasta na prawach powiatu:

Chorzów ... a 8828 550 1022 3087 948 443 728 428 389

Miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój ... a 4593 265 504 1733 345 272 313 268 228

62

Tabl. 13. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD ORAZ PODREGIONÓW I POWIATÓW (dok.)

Stan w dniu 31 XII

Miasta na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza ... a 10029 739 1252 3772 889 459 886 407 384

Miasto na prawach powiatu:

Tychy ... a 10394 769 1154 3298 957 577 1188 586 393

b 10154 758 1104 3145 894 581 1211 592 367

c 97,7 98,6 95,7 95,4 93,4 100,7 101,9 101,0 93,4

63

Tabl.14. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ Z ZAWIESZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Powiązane dokumenty