Postępowania administracyjne (realizacja postępowań wynikających z przepisów prawa) W roku 2020:

In document RAPORT o stanie miasta Pabianice za 2020 rok (Page 49-52)

XVIII. OCHRONA ŚRODOWISKA

18.4. Postępowania administracyjne (realizacja postępowań wynikających z przepisów prawa) W roku 2020:

1) przeprowadzono 73 postępowania w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy zgody na usunięcie drzew;

2) przyjęto 151 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew;

3) przeprowadzono 5 postępowań w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji;

4) wydano 2 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu nieczystości płynnych;

5) przeprowadzono 69 kontroli w zakresie gospodarowania nieczystościami płynnymi.

XIX. TRANSPORT PUBLICZNY, DROGI I TARGOWISKA 19.1. Transport publiczny

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., sieć linii organizowanych przez Miasto Pabianice tworzyło 13 linii autobusowych, obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o. w Pabianicach – 7 linii miejskich i 6 linii podmiejskich. Poza tym, w ramach komunikacji miejskiej funkcjonowały 2 podmiejskie linie autobusowe organizowane przez Miasto Łódź i Gminę Łask. W ramach pabianickiego publicznego transportu zbiorowego wykonywano:

1) na liniach organizowanych przez Miasto Pabianice – 504 kursy w dni powszednie, 266 kursów w soboty i 196 kursów w niedziele; oferta w sobotę i niedzielę stanowiła odpowiednio 53 i 39%

wielkości oferty przewozowej w dniu powszednim;

2) na linii autobusowej zastępczej Z41, organizowanej przez ZDiT w Łodzi – 96 kursów w dni powszednie, 74 kursy w soboty i 72 kursy w niedziele; oferta w sobotę i niedzielę stanowiła odpowiednio 77 i 75% wielkości oferty przewozowej w dniu powszednim;

3) linia autobusowa nocna N4B, organizowanej przez ZDiT w Łodzi w związku z pandemią covid-19 była zawieszona;

4) na linii autobusowej D, organizowanej przez Gminę Łask – 46 kursów w dni powszednie w roku szkolnym, 40 kursów w dni powszednie bez nauki szkolnej, 32 kursy w soboty i 18 kurów w niedziele.

Liczba wozokilometrów w 2020 r. wykonana w komunikacji autobusowej wynosiła 1 mln 321 tys.

Był to rekordowo niski poziom zrealizowanej pracy eksploatacyjnej. Z uwagi na pandemię covid-19 i zmniejszony popyt na przewozy, miasto ograniczyło zakres zlecenia na przewozy wykonywane przez MZK Sp. z o.o. W rezultacie – pomimo konieczności uruchamiania dodatkowych kursów, tzw. bisowych – wykonano o ok. 45,5 tys. km mniej niż zaplanowano.

Dominujący udział w pracy eksploatacyjnej przypadł na Miasto Pabianice (86%). W gminach ościennych zrealizowano 14% całkowitej pracy eksploatacyjnej. Łączna długość tras autobusowych wyniosła 139 km, a długość linii autobusowych – 88 km. W 2020 roku wydłużono trasę linii autobusowej nr 2 do nowej krańcówki autobusowej przy ul. Podmiejskiej, co umożliwiło objęcie tego rejonu miasta komunikacją autobusową.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., do obsługi linii komunikacji miejskiej, MZK Sp. z o.o.

w Pabianicach wykorzystywała 32 autobusy. Średni wiek pojazdów obsługujących linie pabianickiej komunikacji miejskiej wyniósł niespełna 6 lat. Najmłodsze pojazdy (14 szt.) miały 1 rok, najstarsze (9 szt.) – 12 lat.

Wszystkie autobusy przeznaczane do obsługi sieci komunikacyjnej pabianickiej komunikacji miejskiej były niskopodłogowe i posiadały uchylne rampy dla wózków inwalidzkich oraz system przyklęku. 18 z nich (56,3%) posiadało napęd hybrydowy, natomiast 14 (43,7%) – napęd konwencjonalny.

Autobusy hybrydowe były wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. W weekendy do obsługi

sieci komunikacyjnej ekspediowano wyłącznie autobusy hybrydowe. Według stanu na 31 grudnia 2020 r., każdy z autobusów wyposażony był w automat mobilny do sprzedaży biletów, obsługujący płatności bezgotówkowe kartą płatniczą lub BLIK. W 2020 r., ze względu na pandemię covid-19, wycofano dystrybucję biletów przez kierowców autobusów. Wszystkie pojazdy wyposażono także w systemy zewnętrznej i wewnętrznej informacji pasażerskiej.

W 2020 r. kontynuowano modernizację transportu publicznego. Zakończono montaż słupków przystankowych o podwyższonym standardzie (łącznie 60 sztuk), wiat przystankowych (31 szt.) i ławek na przystankach (19 szt.). W ramach zadania pn.: „Dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowa nowych peronów i zatok autobusowych, w tym nowych przystanków – zaprojektuj i wybuduj”, wybudowano 5 nowych zatok autobusowych, 10 nowych peronów, zmodernizowano 15 istniejących peronów oraz zamontowano płytki ostrzegawcze na kolejnych 62 przystankach. Rozpoczęto modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul.

Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej) – zaprojektuj i wybuduj. Zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową krańcówki autobusowej „Waltera” Janke i budową w tej lokalizacji dworca autobusów miejskich.

Podpisano umowy na budowę ponad 13 km dróg dla rowerów oraz na dostawę 3 wiat rowerowych. Ogłoszono przetarg na Inteligentny System Transportowy (zakup i instalacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem monitoringu wizyjnego.

W 2020 roku były realizowane prace w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. W Pabianicach wykonywano prace wzdłuż ulicy Łaskiej. Zdemontowano torowiska, wykonano prace ziemne, odwodnienie, ułożono podbudowę oraz podkłady i szyny. Ponadto usunięto kolizje torowiska z sieciami gazowymi, kanalizacyjnymi i energetycznymi.

30 listopada 2020 r. Rada Miejska w Pabianicach podjęła zmianę taryfy opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej. Jako podstawowy rodzaj biletu wprowadzono bilety, umożliwiające nie tylko odbycie podróży jednym autobusem, ale dodatkowo przesiadanie się w oznaczonym czasie (40 minut dla biletów jednostrefowych, 60 minut dla biletów dwustrefowych). Dokonano regulacji cen biletów, przy czym bez zmian pozostawiono ceny biletów czasowych, grupowych oraz Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych i Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich.

W 2020 roku w autobusach MZK odnotowano 2.243.639 przejazdów odpłatnych, co stanowi spadek o 1.247.968 (-35,7%) w porównaniu do roku 2019. Ten bezprecedensowy wynik uwarunkowany był pandemią koronawirusa i związanymi z nią licznymi ograniczeniami życia codziennego.

W 2020 roku sprzedano bilety o wartości nominalnej brutto 1.938.312,81 zł. W porównaniu do 2019 jest to spadek o 1.145.629,15 zł (-37,15%). 63% stanowiły bilety jednorazowe i czasowe, natomiast 37% - bilety okresowe.

Ceny biletów za usługi lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach – dzięki wprowadzeniu zniżek na podstawie Karty Pabianiczanina należą do jednych z najniższych w Polsce. Według stanu na 31 grudnia 2020 r., posiadacze Karty płacili za przejazd 1,30 zł, a za bilet miesięczny – 37,00 zł, a osoby posiadające dodatkowe ulgi połowę tej ceny (odpowiednio 0,65 zł i 18,50 zł). Są to ceny symboliczne, zachęcające pasażerów do korzystania z publicznych środków transportu.

Funkcjonuje również zintegrowana oferta taryfowa – pasażerowie mogą kupować bilety zintegrowane na komunikację MZK Pabianice i MPK-Łódź (Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki) oraz obejmujące dodatkowo pociągi ŁKA i POLREGIO oraz komunikację ZKM Łask, MPK Zduńska Wola i MPK Sieradz (Wspólny Bilet Aglomeracyjny).

Według stanu na 31.12.2020, czynne były 184 przystanki autobusowe.

Długość dróg dla rowerów wynosiła ok. 6 km. Funkcjonowały 4 parkingi rowerowe bike&ride (Dworzec PKP, Jana Pawła II / szpital, Kilińskiego / SDH i Sikorskiego) oraz 1 parking samochodowy park

& ride (Dworzec PKP). Całorocznie funkcjonował system roweru publicznego, składający się z 15 stacji rowerowych oraz 122 rowerów. Piętnastą stację uruchomiono w 2020 roku przy ul. Karniszewickej 208,

łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W 2020 roku w Pabianicach rower wypożyczono 10.525 razy, z czego najwięcej – 1.851 (18%) przypadało na sierpień. Jest to spadek o 19.048 (-64%) w porównaniu do 2019 roku. Z uwagi na obostrzenia związane z covid-19, wypożyczanie rowerów było całkowicie zablokowane w okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2020 r. Najwięcej wypożyczeń (po 9%) odnotowano na stacjach: „Waltera”

Janke/Nawrockiego (999 wypożyczeń) i Kilińskiego/Zamkowa (944 wypożyczenia).

Miasto posiada uchwalony „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025".

W 2020 PKP PLK S.A. kontynuowały prace przy przebudowie linii kolejowej nr 14 relacji Pabianice – Łódź. Ponadto, rozstrzygnięto przetarg na budowę nowego przystanku osobowego Pabianice Północ przy ul. Lutomierskiej. Powstaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 150 metrów. Będą wyposażone w ławki, wiaty, informację pasażerską i oświetlenie.

19.2. Drogi

Łączna długość dróg miejskich w Pabianicach wynosi 147,26 km, w tym drogi utwardzone stanowią 112,180 km i gruntowe 35,080 km. Remonty dróg zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 711 357,89 zł oraz z budżetu miasta Pabianic na kwotę 370 977,77 zł. Zakres remontów dróg i chodników oraz budowy miejsc postojowych w 2020 r. przedstawia tabela:

1) remonty dróg:

Ulica Km Rodzaj

nawierzchni Powierzchnia [m2]

ul. Witosa 0,538 masa asfaltowa 2540

ul. Szynkielewska 0,187 masa asfaltowa 935

ul. Pomorska 0.208 masa asfaltowa 1289

ul. Nieduża- I Etap 0,080 masa asfaltowa 400

ul. Pogodna 0,200 masa asfaltowa 1000

ul. Miodowa Bis 0,294 masa asfaltowa 1470

ul. Jasna 0,058 masa asfaltowa 290

ul. Batalionów Chłopskich 0,126 masa asfaltowa 756

ul. Nieduża II Etap 0,135 masa asfaltowa 812

ul. Niska 0,096 masa asfaltowa 480

ul. Jesionowa 0,098 masa asfaltowa 490

ul. Radosna 0,142 masa asfaltowa 568

ul. Szczęśliwa 0,212 masa asfaltowa 848

ul. Cicha (postój Taxi) 0,025 masa asfaltowa 40

SUMA 2,399 11 918

2) remonty chodników i budowa miejsc postojowych

Ulica Rodzaj Powierzchnia

[m2]

ul. Św. Rocha chodnik z kostki +

m. postojowe 95

ul. Gryzla chodnik z kostki 227

ul. Kochanowskiego (Łaska-Dąbrowskiego) chodnik z kostki 254 ul. Dąbrowskiego (skrz. z Kochanowskiego]) chodnik z kostki 340

ul. Wolnościowa Łopatka masa asfaltowa 213

Suma 1 129

W ramach prac porządkowych w mieście wykonano:

1) koszenie trawy w pasie drogowym – 4 x 221 939,01 m2 przy drogach utwardzonych i 2 x 208 773,40 m2 przy drogach gruntowych;

2) zamiatanie ulic – 4 x 65 km;

3) pielęgnacja drzew – 150 szt.;

4) wycinka drzew – 65 szt.;

5) opróżnianie koszy na śmieci – 168 szt. 5 razy/tydzień.

Oświetlenie ulic, parków i placów miejskich:

Na terenie Pabianic jest zamontowanych 5351 szt. opraw oświetleniowych, z czego 5092 jest własnością PGE Dystrybucja S.A., a 259 szt. własnością Miasta.

Wydatki na zakup energii i konserwację na oświetlenie uliczne, iluminacje obiektów zabytkowych, sygnalizację świetlną w 2020 roku wyniosły:

• zakup energii – 1 863 835,36 zł (w 2019 r. – 1 490 842,30 zł);

• konserwacja – 671 652,36 zł (w 2019 r. – 665 000,00 zł).

Ilość wody zużytej do celów przeciwpożarowych i ilość hydrantów p.poż.

Na sieci wodociągowej stanowiącej własność ZWiK Sp. z o.o. zamontowanych jest 1359 szt.

hydrantów p.poż., w tym 1299 szt. – hydranty podziemne i 60 szt. – hydranty nadziemne. Do gaszenia pożarów zużyto 2020 r. 1 482 m3 wody.

In document RAPORT o stanie miasta Pabianice za 2020 rok (Page 49-52)

Related documents