This register provides a single location within the register set for quick access to commonly accessed information

In document DP83640 (Page 64-68)

2 Standardinstallation

Innan du börjar Se till att först läsa säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna.

Säkerhetsföreskrifterna finns på installations-cd:n (se “2.2 Första gången du installerar” på sidan 7) och eventuellt också i ett tryckt häfte.

ADSL-tjänst ADSL-tjänsten måste vara aktiverad på telefon- eller ISDN-linjen.

Om både telefon- och ADSL-tjänsten är tillgängliga samtidigt från samma parkabel, behöver du en centraldelare eller distribuerade filter för att separera ADSL- och telefonsignaler.

Datorkrav  Om du ska ansluta datorer via Ethernet, bör du se till att den (de) är utrustad(e) med ett Ethernet-nätverkskort (NIC).

 Om du ska ansluta datorn via USB måste du ha en ledig USB-port på datorn eller en ansluten USB-hubb.

 För trådlös anslutning behöver du en trådlös 802.11 b/g-kompatibel klientadapter för varje dator som ska anslutas trådlöst.

Trådlös klientadapter Som trådlös klientadapter kan du:

 använda medföljande SpeedTouch™-CardBus 110 g

 använda medföljande SpeedTouch™-USB-adapter 120 g (med kabel)

 sätta i medföljande SpeedTouch™-adapter 121 g direkt i datorns USB-port (utan kabel)

 använda en annan Wi-Fi-certifierad WLAN-klient.

Det här behöver du från din Internet-leverantör

Följande konfigurationsparametrar får du av ISP:

 din ISP:s anslutningstjänstmodell (till exempel PPPoE)

 VPI/VCI (till exempel 8/35)

 ditt användarnamn och lösenord för att ansluta till Internet

!

Allmänna telefonlinjer har voltstyrka som kan orsaka elektriska stötar.

Försök bara att installera delare/filter som är avsedda att installeras av okvalificerad personal. Kontakta tjänstleverantören om du behöver mer hjälp.

6

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

2.1 Installera SpeedTouch™

SpeedTouch™ kåpa SpeedTouch™ kan monteras på en vägg , ställas upprätt eller bara placeras på skrivbordet.

Väggmontering Du kan montera SpeedTouch™ på en vägg eller annan lodrät yta.

Gör så här:

1 Borra två hål i väggen eller på den yta där du vill placera SpeedTouch™.

2 Sätt fast två skruvar i vägghålen. Skruvarna bör sticka ut fem millimeter från väggen.

3 Sätt fast SpeedTouch™ på väggen med hjälp av de två monteringsfästena på undersidan.

Stående Om du ska sätta upp SpeedTouch™ i upprätt läge, bör du använda den hållaren (om sådan finns)

Om du installerar SpeedTouch™ på en gipsskiva bör du sätta fast skruvarna med dymlingar. Annars kan belastningen på kablarna som är anslutna till kontakterna på baksidan av SpeedTouch™ göra att SpeedTouch™ dras ned från väggen.

2.2 Första gången du installerar

Installation av Internet-anslutning

Internet-anslutningen för SpeedTouch™ kan ställas in på olika sätt. Vilket sätt som är bäst beror på ditt operativsystem.

Om du använder följande operativsystem

rekommenderas du att installera SpeedTouch™ via

Microsoft Windows (98 SE, Millennium, 2000 eller XP)

installationsguiden för Home, enligt

beskrivningen i “2.2.1 Installation med hjälp av guide” på sidan 8.

Mac OS X, förutsatt att du använder en kabelanslutning för SpeedTouch™

vilket operativsystem som helst (förutsatt att du har en Internet-uppkoppling)

Snabbinstallation, enligt beskrivningen i

“2.2.2 Manuell installation” på sidan 16: Öppna webbläsaren så sköter SpeedTouch™:s HTTP-ingrepp resten.

Om du använder Microsoft Windows XP, är det också möjligt att använda Microsoft Windows XP:s agent för Internet Gateway enhetskontroll (IGD) för UPnP, enligt beskrivningen i användarhandboken för SpeedTouch™.

8

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

2.2.1 Installation med hjälp av guide

Inledning På cd-skivan finns det en snabbinstallationsguide som hjälper dig genom installationen och konfigurationen av SpeedTouch™.

I snabbinstallationsguiden får du:

 viktig information om säkerhet och bestämmelser.

 reda på hur du gör nödvändiga anslutningar till SpeedTouch™.

 reda på hur du slår på enheten.

 förberedande åtgärder för smidig övergång till installationsguiden för SpeedTouch™ Home.

Den efterföljande installationsguiden för SpeedTouch™ Home förbereder sedan SpeedTouch™ och den/de lokal(a) datorn/datorerna för anslutning till Internet.

Med installationsguiden för Home:

 vägleds du genom anslutning av datorn/datorerna till SpeedTouch™.

 förbereds SpeedTouch™ för anslutning till Internet.

VIKTIG INFORMATION Upprätta inga anslutningar till SpeedTouch™ förrän du får information om att göra det genom snabbinstallationsguiden för SpeedTouch™ och/eller

installationsguiden för SpeedTouch™ Home.

Starta cd-skivan första gången

Så här startar du SpeedTouch™ installations-cd-menyn:

1 Sätt in installations-cd:n i datorns cd-rom- eller dvd-romenhet.

 På Microsoft Windows: Cd-skivan bör startas automatiskt.

 På Mac OS X: Dubbelklicka på Menu i fönstret med cd-skivans innehåll.

2 Väljer du önskat språk och klickar på OK.

3 Processen fortsätter med snabbinstallationsguiden för SpeedTouch™.

Fortsätt med “ Snabbinstallationsguiden” på sidan 9.

!

Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna köra programmen på cd-skivan på en dator med operativsystemen Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Mac OS X.

I annat fall läser du ”SpeedTouch™-cd:n startar inte automatiskt”

på sidan 35.

Snabbinstallations-guiden

Snabbinstallationsguiden för SpeedTouch™ vägleder dig genom installationen av SpeedTouch™. Gör så här:

1 På välkomstsidan klickar du på Nästa och går vidare.

2 Välj din SpeedTouch™ från listan över enheter som stöds och klicka på Nästa.

Information om säkerhet och bestämmelser för SpeedTouch™ visas.

Om du har startat cd-skivan på datorn vid ett tidigare tillfälle visas inte snabbinstallationsguiden. Istället öppnas cd-menyn.

En produktbild visas för enkel identifikation av SpeedTouch™. Om du inte är säker på vilken enhet du har kontrollerar du etiketten på undersidan av SpeedTouch™.

10

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

3 Bläddra nedåt och läs alla anvisningar noggrant. När du har läst informationen om säkerhet och bestämmelserna noggrant markerar du Jag har läst och förstått säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna för att bekräfta att du har läst och klicka på Nästa.

Efterföljande skärmbilder guidar dig genom den preliminära maskinvaruinstallationen för SpeedTouch™.

4 Följ alla anvisningar noggrant. Klicka på Nästa när du är redo att fortsätta.

När alla preliminära anslutningar som krävs för SpeedTouch™ är gjorda och SpeedTouch™ är påslaget och initialiserat utförs de sista stegen i

snabbinstallationsguiden och:

 se till att du har all information tillgänglig så att installationsguiden för Home kan konfigurera SpeedTouch™ för anslutning till Internet.

En översikt över information som krävs finns i “ Det här behöver du från din Internet-leverantör” på sidan 5.

 Starta installationsguiden för Installationsguiden för Home.

Fortsätt genom att trycka på Installera min SpeedTouch™.

5 Processen fortsätter med installationsguiden för SpeedTouch™ Home.

6 Fortsätt med “ Installationsguiden för Home” på sidan 11.

!

SpeedTouch™-produkten har utvecklats och testats för att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna. Det är ändå mycket viktigt att du noggrant läser och följer säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna i installations-cd:n och/eller i häftet innan du installerar

SpeedTouch™-produkten.

Installationsguiden för Home

Installationsguiden för SpeedTouch™ Home leder dig genom de lokala

nätverksanslutningarna och förbereder SpeedTouch™ för Internet-anslutning. Gör så här:

1 På välkomstsidan klickar du på Nästa och går vidare.

Fönstret Programvarulicensavtal visas.

2 Du måste godkänna detta innan du kan fortsätta. Klicka på Ja om du godkänner avtalet.

Systemet kontrolleras av installationsguiden för SpeedTouch™Home och du uppmanas att ansluta SpeedTouch™ till datorn.

Om du har godkänt detta licensavtal i en tidigare konfigurationsinstallation, visas inte det här fönstret.

En omfattande översikt över alla SpeedTouch™-anslutningar finns i

“ SpeedTouch™-kopplingar” på sidan 19.

12

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

3 Gör en av följande anslutningar:

 Anslut den gula RJ-45 kabeln till den gula(visas) Ethernet-porten på SpeedTouch™ och den andra änden till datorns Ethernet-port.

 Anslut den blå USB-kabeln till den blå USB-porten på SpeedTouch™ och den andra änden till datorns USB-port.

 Vid trådlöst nätverk, sätter du i ett trådlöst kort eller en trådlös adapter i datorn.

4 När maskinvaran är installerad och du är ansluten till SpeedTouch™

konfigureras Internet-anslutningen.

Fortsätt med “ Konfigurera Internet-anslutningen” på sidan 12.

Konfigurera Internet-anslutningen

Gör så här:

1 Om du uppmanas till det anger du användarnamn och lösenord för säkerhetsinställningarna för SpeedTouch™ och klickar på OK.

2 Välj rätt region, leverantör och tjänst för Internet-anslutningen enligt uppgifterna från Internet-leverantören. Klicka på Nästa.

Läs “2.5.1 Installera USB-drivrutiner” på sidan 21 vid problem eller om du vill ha avancerad information.

Läs “2.5.2 Trådlös installation” på sidan 23 vid problem eller om du vill ha avancerad information.

Om ingen anslutning upptäcks av guiden visas ett felmeddelande. Läs mer i “ Guiden kan inte identifiera någon anslutning” på sidan 35.

Standardanvändarnamnet är Administratör. Standardlösenordet är tomt. Du rekommenderas att ange ett annat användarnamn och lösenord för att skydda SpeedTouch™ från säkerhetsintrång under konfigurationen (mer information finns i “ ” på sidan 24.

Om tjänsteleverantören har bifogat en separat skiva med en dedicerad tjänsteprofil, klickar du på Diskett finns… och går till platsen med den rätta tjänstmallfilen.

3 Först konfigureras Internet-anslutningen:

 Markera VPI/VCI och, om det behövs anslutningstyp enligt uppgifterna från tjänstleverantören. Klicka sedan på Nästa.

 Angeanvändarnamn och lösenord för inställningarna för Internet-kontot som du fått av tjänstleverantören, och klicka på Nästa.

4 Processen fortsätter med några ytterligare konfigurationer.

Fortsätt med “ Konfigurera SpeedTouch™ (och datorn)” på sidan 13.

Konfigurera SpeedTouch™ (och datorn)

Gör så här:

1 Beroende på vilken tjänstprofil som är vald och Internet-leverantörens krav kan du behöva ange fler inställningar i installationsguiden för Home, till exempel dynamisk DNS-tjänst, tidskonfiguration, VoiP (SIP och MGCP) . Ange informationen du fått av Internet-leverantören och klicka på Nästa när du ombeds att göra det.

2 Om du vill skydda dina trådlösa anslutningar till SpeedTouch™, flyttar du skjutreglaget till önskat säkerhetsläge.

Följande säkerhetslägen finns, som säkerställer trafiken mellan SpeedTouch™

och anslutna trådlösa stationer:

 Låg, vilket innebär att inga säkerhetsåtgärder alls vidtas

 Medel, vilket innebär att trafiken krypteras med hjälp av statiska krypteringsnycklar (WEP).

 Hög, vilket ger högsta möjliga säkerhetsnivå (WPA) för kryptering av all trådlös trafik.

!

Från och med nu kan proceduren skilja sig något från beskrivningen nedan. Den information som efterfrågas beror på vilken tjänstprofil som är vald och bör tillhandahållas av tjänstleverantören.

Efterföljande skärmbilder guidar dig igenom

konfigurationsinstallationen för både SpeedTouch™ och datorn. Ange nödvändig information och klicka på Nästa när du ombeds att göra det.

En översikt över alla trådlösa säkerhetsfunktioner för SpeedTouch™

14

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

3 Om du vill skydda SpeedTouch™ från obehörig åtkomst måste du ange ett användarnamn och lösenord. Varje gång en användare vill öppna

hanteringsgränsnittet i SpeedTouch™ , måste användaren ange användarnamn och lösenord innan åtkomst kan beviljas.

Fortsätt genom att trycka på Nästa.

4 Processen fortsätter med de slutliga stegen för konfiguration av SpeedTouch™ och datorn.

Fortsätt med “ Avsluta installationsguiden för Home” på sidan 15.

Avsluta installations-guiden för Home

Installationsguiden för SpeedTouch™ Home konfigurerar SpeedTouch™ och datorn i enlighet med tjänsteprofilen. Gör så här:

1 Du kan följa konfigurationsförloppet i följande fönster:

2 Klicka slutligen på Slutför om du vill stänga guiden.

 Efter några sekunder börjar lampan för Internet på SpeedTouch™ att lysa grönt för att indikera att en Internet-anslutning upprättats. Om så inte är fallet läser du “4.2 LED-lampdiagnostik” på sidan 31. Om det behövs kan du kan testa din Internet-anslutning enligt beskrivningen i

“ Testa Internet-anslutningen” på sidan 33.

 Cd-menyn för SpeedTouch™ visas. Mer information finns i

In document DP83640 (Page 64-68)