Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

W dokumencie P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E (Stron 65-71)

Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka

Pomocnicza

Plan na 01.01.2022r.

IV Liceum Ogólnokształcące im.

Gen Stanisława Maczka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Koszutka 14 957

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Dąbrówka Mała 18 696

remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej 3 000

prace remontowe w otoczeniu remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni

dziedzińców itd. 42 000

dokumentacje projektowe dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata

remontami. 15 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 5 983

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 3 108

remont instalacji technicznych remont instalacji elektrycznych 30 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 2 244

remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych

(schody, korytarze, drzwi itd.) 25 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 3 365

remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów 72 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 7 479

remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków 65 000

remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń 48 000

remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej z zapleczem 187 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 14 673

Technikum Nr 15 im. Tomasza

Klenczara naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Kostuchna 5 983

Technikum Nr 8 w Katowicach im.

Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście 7 770

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 5 235

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 26 000

remont budynku remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem

przeciwwilgociowym 24 000

VI Liceum Ogólnokształcące im.

Jana Długosza

Szopienice - Burowiec Śląskie Techniczne Zakłady

Naukowe Śródmieście

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna

Szopienice - Burowiec

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna Janów -

Nikiszowiec

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna Śródmieście

Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana

Pawła II Specjalna Bogucice

Ligota - Panewniki

Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza

Plan na 01.01.2022r.

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 120 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 11 218

VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im.

Marii Skłodowskiej - Curie

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście 3 590

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 24 863

remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń 30 000

remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych

(schody, korytarze, drzwi itd.) 110 000

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 62 000

remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych

(schody, korytarze, drzwi itd.) 40 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 5 235

remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów 80 000

remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej z zapleczem 45 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 11 966

remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych

(schody, korytarze, drzwi itd.) 90 000

dokumentacje projektowe dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata

remontami. 10 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 18 496

remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont boisk szkolnych 95 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 5 235

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 50 000

Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość remonty zapleczy sal technologicznych 18 500

remont budynku pozostałe remonty budynku 100 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 7 479

X Liceum Ogólnokształcące im.

Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

Zawodzie

Zespół Szkół Ekonomicznych im.

Wojciecha Korfantego Śródmieście

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka VII Liceum Ogólnokształcące im.

Harcerzy Obrońców Katowic Ligota - Panewniki

XV Liceum Ogólnokształcące im.

rtm Witolda Pileckiego os. Witosa

XIV Liceum Ogólnokształcące im.

mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

Wełnowiec - Józefowiec

Szopienice - Burowiec Zespół Szkolno-Przedszkolny dla

Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

Koszutka

Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka

Pomocnicza

Plan na 01.01.2022r.

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 5 609

remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń 7 000

remont budynku remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów

konstrukcyjnych 4 000

remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów 34 000

prace remontowe w otoczeniu remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni

dziedzińców itd. 98 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 6 880

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 92 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 6 731

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 180 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 3 440

remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków 60 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 5 572

Zespół Szkół Ogólnokształcących

dla Dorosłych naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście 1 226

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 120 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 10 000

Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 2 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Piotrowice -

Ochojec 7 000

Zespół Szkół

Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Piotrowice -

Ochojec 23 184

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Szopienice -

Burowiec 5 235

Zespół Szkół Handlowych im.

Bolesława Prusa

Szopienice - Burowiec

Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza

Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego

Ziętka Zawodzie

Zespół Szkół Nr 3 w Katowicach os. Tysiąclecia

Murcki

Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława

Mastalerza Załęże

Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 1 Śródmieście

Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza

Plan na 01.01.2022r.

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 76 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 7 269

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im.

Edwarda Abramowskiego

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Piotrowice -

Ochojec 3 365

Zespół Szkół Zawodowych im.

Romualda Mielczarskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia 5 983

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im.

Adama Kocura naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Janów -

Nikiszowiec 3 200

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 4 038

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 55 000

remont budynku wymiana okien 30 000

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6

Załęska Hałda - Brynów - Część

Zachodnia Zespół Szkół Technicznych i

Ogólnokształcacych Nr 2

Załęska Hałda - Brynów - Część

Zachodnia

Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka

Pomocnicza

Plan na 01.01.2022r.

148 448 140 000 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii Piotrowice -

Ochojec 20 000

wymiana czap kominów wentylacyjnych na dachu budynku

wykonanie wymiany czap kominów wentylacyjnych na dachu

budynku 20 000

remont pokoi mieszkalnych wraz z dokumentacją kosztorysowo - projektową

wykonanie remontu pokoi zgodnie z dokumentacją

kosztorysowo-projektową 80 000

konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii 20 000

1 602 Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące ogólnomiejskie 1 602

6 846 Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące ogólnomiejskie 6 846

10 611 8 000

Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii Załęże 8 000

2 611

konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące ogólnomiejskie 960

Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w

Katowicach - II etap konserwacje i naprawy bieżące Ligota - Panewniki 1 651

POMOC SPOŁECZNA domy pomocy społecznej

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dom Pomocy Społecznej

"Przystań" Śródmieście

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

pozostała działalność

Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza

Plan na 01.01.2022r.

825 117 825 117 Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Witosa 2 244

remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 30 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 2 618

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 2 244

remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków 35 000

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Koszutka 2 991

Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście 1 496

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Koszutka 1 870

remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów 400 000

dokumentacje projektowe dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata

remontami. 50 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 67 756

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 6 211

remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych

(schody, korytarze, drzwi itd.) 51 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 2 991

remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki

szkolnej, świetlicy 40 000

naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje 18 696

remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej 80 000

Szkoła Podstawowa nr 28 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Piotrowice -

Ochojec 22 000

Śląskie Techniczne Zakłady

Naukowe remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń Śródmieście 8 000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Janów - Nikiszowiec

Zespół Szkół i Placówek nr 1 os. Paderewskiego -

Muchowiec Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Zespół Szkół i Placówek nr 2 Załęże

Piotrowice - Ochojec

Pałac Młodzieży im. Prof

Aleksandra Kamińskiego Śródmieście

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich

Dąbrówka Mała

Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka

Pomocnicza

Plan na 01.01.2022r.

332 500 332 500 Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1 remont łazienki remont łazienki Śródmieście 79 250

Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2 remont łazienki remont łazienki Śródmieście 79 250

Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6 remont aneksu kuchennego i jadalni remont aneksu kuchennego i jadalni Ligota - Panewniki 50 000

Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7 remont aneksu kuchennego i jadalni remont aneksu kuchennego i jadalni Ligota - Panewniki 50 000

Placówki

Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1-12 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące ogólnomiejskie 12 500

remont płotu remont płotu 41 500

konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii 20 000

3 443 976 3 443 976

Miejski Zarząd Ulic i Mostów oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie

oświetlenia eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa ogólnomiejskie 3 443 976

100 000 100 000

remont deski tarasowej

remont deski tarasowej na tarasie piętro 3 (deska tarasowa z uwagi na warunki pogodowe oraz okres eksploatacji wymaga szlifowanie oraz ponownego olejowania)

10 000

remont części elewacji oraz dachu

remont części elewacji oraz dachu (podcięcie płyt elewacyjnych nad oknami dachowymi oraz odnowienie izolacji i wykonanie obróbki stalowej przy oknach)

45 000

remont izolacji wodnej na i odprowadzenia wody

deszczowej przy sali rekreacyjnej odkrycie płyt chodnikowych i wykonanie uszczelnienia 45 000

filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Narodowa Orkiestra Symfoniczna

Polskiego Radia ogólnomiejskie

ogólnomiejskie

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dokumencie P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E (Stron 65-71)