Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915 / Piotr Wysocki

W dokumencie Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii (Stron 80-97)

Białystok: Stowarzyszenie Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, 2020.

„Z recenzji dra hab. Jacka Legiecia, prof. UJK:

»Praca oparta została na imponującej wręcz bazie źródłowej. Warto podkreślić, że Autor wykorzystał wszystkie w zasadzie dostępne w kraju materiały archiwalne, a sposób ich wykorzystania świadczy o wysokich umiejętnościach warsztatowych, badawczych i językowych.«”

Źródło: Opis na 4 s. okładki.

Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915 /

Piotr Wysocki.

Białystok: Stowarzyszenie Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, 2020.

045 2 _ |b d1864 |b d1915 046 _ _ |k 2020

380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje naukowe 388 1 _ |a

651 _ 7 |a Gubernia warszawska (1844-1915) |2 DBN katalogu BNLink do

658 _ _ |a Historia

658 _ _ |a Socjologia i społeczeństwo

Źródło grafiki: Kiedy wybuchnie wojna? 1938 : studium kryzysu / Piotr M. Majewski ; [projekt okładki: Marcin Hernas ; ilustracja na okładce: Photobank ČTK] - Warszawa:

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019 ;

https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/1414-Kiedy wybuchnie wojna? 1938 : studium kryzysu /

Piotr M. Majewski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019.

„»Łącząc piękne pióro i poczucie stylu z głębokim badaniem i ostrą analizą, Piotr Majewski przedstawia arcyważny rok 1938 w nowym

świetle. Książka zasługuje nie tylko na bardzo szeroki krąg czytelników w Polsce, ale i na tłumaczenie na czeski, angielski i inne języki« Timothy Snyder”

Źródło: https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/kiedy-wybuchnie-wojna-775

045 0 _ |b d1938 046 _ _ |k 2019 380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje naukowe 388 1 _ |a

2001-648 _ 7 |a 1901-2000 |2 DBN 648 _ 7 |a 1918-1939 |2 DBN

650 _ 7 |a Polityka międzynarodowa |2 DBN 650 _ 7 |a Trzecia Rzesza (1933-1945)|2 DBN 650 _ 7 |a Układ monachijski (1938)|2 DBN 651 _ 7 |a Czechosłowacja |2 DBN

651 _ 7 |a Europa|2 DBN 651 _ 7 |a Niemcy|2 DBN

655 _ 7 |a Monografia |2 DBN katalogu BNLink do

Kiedy wybuchnie wojna? 1938 : studium kryzysu /

Piotr M. Majewski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019.

Źródło grafiki: Czas Hitlera. T. 1, Triumf 1933-1939 / Frank McDonough ; przekład Tomasz Fiedorek. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020 ;

Czas Hitlera. T. 1, Triumf 1933-1939 /

Frank McDonough ; przekład Tomasz Fiedorek.

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020.

„Dwuczęściowy »Czas Hitlera« to błyskotliwie napisana, bogato

ilustrowana książka prezentująca nowe, unikatowe spojrzenie doskonałego historyka na wzlot i upadek Trzeciej Rzeszy. Tom pierwszy

– »Triumf« – opisuje okres od dojścia Hitlera do władzy do pokonania Polski w 1939 roku. Wzbogacony o relacje świadków, materiały prasowe, listy i wspomnienia, uzupełniony ponad 80 fotografiami, ilustracjami i mapami tekst przenosi nas w czas rządów Hitlera i pozwala spojrzeć na podejmowane wówczas decyzje bez uprzedzeń wynikających ze

znajomości późniejszych wydarzeń.”

Źródło: https://www.rebis.com.pl/pl/book-czas-hitlera-tom-i-triumf-1933-1939-frank-mcdonough,HCHB10268.html

Czas Hitlera. T. 1, Triumf 1933-1939 /

Frank McDonough ; przekład Tomasz Fiedorek.

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020.

045 2 _ |b d1933 |b d1939 046 _ _ |k 2019

380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje naukowe 388 1 _ |a

2001-600 1 7 |a Hitler, Adolf |d (1889-1945) |2 DBN 648 _ 7 |a 1901-2000 |2 DBN

648 _ 7 |a 1918-1939 |2 DBN

650 _ 7 |a Aneksja Austrii (1938) |2 DBN

650 _ 7 |a Kampania wrześniowa (1939) |2 DBN 650 _ 7 |a Nazizm |2 DBN

650 _ 7 |a Polityka międzynarodowa |2 DBN 650 _ 7 |a Polityka wewnętrzna |2 DBN

650 _ 7 |a Trzecia Rzesza (1933-1945) |2 DBN 650 _ 7 |a Układ monachijski (1938) |2 DBN

651 _ 7 |a Europa |2 DBN 651 _ 7 |a Niemcy |2 DBN 655 _ 7 |a Monografia |2 DBN 658 _ _ |a Historia

658 _ _ |a Polityka, politologia, administracja publiczna

Link do katalogu BN

Bitwa nad Berezyną 1812 : wielka ucieczka Napoleona

/ Aleksander Mikaberidze ; [tłumaczenie Grzegorz Smółka]. Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019.

Źródło grafiki: Bitwa nad Berezyną 1812 : wielka ucieczka Napoleona / Aleksander Mikaberidze ; [tłumaczenie Grzegorz Smółka]. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019 ;

„W porywającej relacji Aleksander Mikaberidze opisuje, jak Napoleon podźwignął się z otchłani rozpaczy i wzniósł na wyżyny swoich zdolności, aby osiągnąć ten cud. Opierając się na współczesnych źródłach – listach, pamiętnikach, wspomnieniach – odtwarza jedną z największych ucieczek w historii wojskowości, opowieść, którą wcześniej często przekazywano we fragmentach w ogólnych książkach o dziejach kampanii rosyjskiej, ale nigdy dotąd w pełni nie zbadano.”

Źródło: https://napoleonv.pl/bitwa-nad-berezyna-1812-wielka-ucieczka-napoleona

045 0 _ |b d1812 046 _ _ |k 2018 380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje naukowe 388 1 _ |a

2001-600 0 7 |a Napoleon |b I |c (cesarz Francuzów ; |d 1769-1821) |2 DBN 610 2 7 |a Armia Carska |2 DBN

610 2 7 |a Wielka Armia (Francja) |2 DBN 648 _ 7 |a 1801-1900 |2 DBN

650 _ 7 |a Bitwa nad Berezyną (1812) |2 DBN 650 _ 7 |a Kampanie wojenne |2 DBN

650 _ 7 |a Sztuka wojenna |2 DBN

650 _ 7 |a Wojna francusko-rosyjska (1812) |2 DBN

651 _ 7 |a Berezyna (Białoruś ; dopływ Dniepru ; rzeka) |2 DBN

651 _ 7 |a Rosja |2 DBN Link do

katalogu BN

655 _ 7 |a Monografia |2 DBN

658 _ _ |a Bezpieczeństwo i wojskowość 658 _ _ |a Historia

Bitwa nad Berezyną 1812 : wielka ucieczka Napoleona

/ Aleksander Mikaberidze ; [tłumaczenie Grzegorz Smółka]. Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019.

Źródło grafiki:Sanctum et peccatorium : percepcja ciała w społeczeństwie i kulturze

średniowiecza / pod redakcją Michała

Gniadek-Zielińskiego i Grzegorza Garbuza ; [projekt okładki: Michał Gniadek-Zieliński] - Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020 ; http://sublupa.pl/userdata/

public/gfx/428.jpg

Sanctum et peccatorium : percepcja ciała w społeczeństwie i kulturze średniowiecza /

pod redakcją Michała Gniadek-Zielińskiego i Grzegorza Garbuza. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020.

 Spis treści, źródło:

jw.; fot. Emil Kalinowski.

045 2 _ |b d0501 |b d1550 046 _ _ |k 2020

380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje naukowe 388 1 _ |a

650 _ 7 |a Społeczeństwo |2 DBN 651 _ 7 |a Europa |2 DBN

655 _ 7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN 655 _ 7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 _ _ |a Historia

Link do katalogu BN

Sanctum et peccatorium : percepcja ciała w społeczeństwie i kulturze średniowiecza /

pod redakcją Michała Gniadek-Zielińskiego i Grzegorza Garbuza. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020.

Źródło grafiki: Społeczeństwo a elity / [opracowanie redakcyjne Iwona M.

Dacka-Społeczeństwo a elity /

[opracowanie redakcyjne Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński].

Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018.

 Spis treści; źródło: jw.

Społeczeństwo a elity /

[opracowanie redakcyjne Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński].

Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018.

045 2 _ |b d1501 |b d1795 046 _ _ |k 2018

380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje naukowe 388 1 _ |a 650 _ 7 |a Społeczeństwo |2 DBN 650 _ 7 |a Szlachta |2 DBN

651 _ 7 |a Polska |2 DBN

651 _ 7 |a Wielkie Księstwo Litewskie |2 DBN 655 _ 7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 _ _ |a Historia katalogu BNLink do

Źródło grafiki: Unia lubelska 1569 : dzieło wspólnoty wielu narodów / redakcja naukowa Dariusz Kupisz ; [projekt

i opracowanie graficzne: Darek Kondefer]. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2019

; https://a.allegroimg.com/original/1e6a7d/a71720a343dfa65630

Unia lubelska 1569 : dzieło wspólnoty wielu narodów /

redakcja naukowa Dariusz Kupisz. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2019.

„Unia lubelska trwale scaliła w ramach jednej

Rzeczypospolitej wielonarodowe społeczeństwo, wyrosłe z różnych tradycji kulturowych. Nie będzie zatem przesadą pisanie o fenomenie unii, czego dowodzą autorzy tekstów zamieszczonych w albumie: Paweł Kras (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Andrzej Rachuba (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) i Jūratė Kiaupienė (Instytut Historii Litwy w Wilnie).”

Źródło: Wstęp / Dariusz Kupisz. W: Unia lubelska 1569..., s. 6.

Unia lubelska 1569 : dzieło wspólnoty wielu narodów /

redakcja naukowa Dariusz Kupisz. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2019.

045 0 _ |b d1569 046 _ _ |k 2019 380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje popularnonaukowe 388 1 _ |a

2001-648 _ 7 |a 1501-1600 |2 DBN

650 _ 7 |a Unia lubelska (1569) |2 DBN 651 _ 7 |a Lublin (woj. lubelskie) |2 DBN 651 _ 7 |a Polska |2 DBN

651 _ 7 |a Wielkie Księstwo Litewskie |2 DBN 655 _ 7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

655 _ 7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 _ _ |a Historia Link do

katalogu BN

Źródło grafiki: Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej : materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku, Płock, 28-29 maja 2019 r. / pod redakcją Andrzeja Jabłońskiego ; [projekt okładki: xxx yyy]. - Szczecin : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2020 ; https://sap.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/zeszyt-8.jpg

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej : materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku, Płock, 28-29 maja 2019 r.

/ pod redakcją Andrzeja Jabłońskiego. Szczecin : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2020.

045 2 _ |b d1945 |b d2019 046 _ _ |k 2020

380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Publikacje naukowe 388 1 _ |a 650 _ 7 |a Archiwistyka|2 DBN

650 _ 7 |a Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów|2 DBN

650 _ 7 |a Prawo archiwalne|2 DBN katalogu BNLink do

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej : materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku, Płock, 28-29 maja 2019 r.

/ pod redakcją Andrzeja Jabłońskiego. Szczecin : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2020.

651 _ 7 |a Polska |2 DBN

655 _ 7 |a Materiały konferencyjne|2 DBN 655 _ 7 |a Praca zbiorowa|2 DBN

658 _ _ |a Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Źródło grafiki: "Historio, historio, cóżeś ty za pani" : eseje historiograficzne / Rafał Stobiecki ; [projekt

okładki: Sebastian Buzar]. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu

"Historio, historio, cóżeś ty za pani" : eseje historiograficzne /

Rafał Stobiecki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.

„Prezentowany Czytelnikowi tom zbiera różne teksty publikowane

w latach 2011–2018. Ideą spajającą zebrane w tej książce artykuły jest przeświadczenie o różnych formach obecności przeszłości w kulturze.

W zależności od kontekstu może ona służyć celom poznawczym, emancypacyjnym, ludycznym czy propagandowym. […]

Starałem się zjawisko to pokazać na przykładach odwołujących się do różnych źródeł. […] Moją intencją było zwrócenie uwagi, w jak różny

sposób historia towarzyszyła nam i towarzyszy w życiu codziennym, kiedy czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy”

Źródło: Wprowadzenie / Rafał Stobiecki. W: Tenże, "Historio, historio...", s. 10-11.

045 2 _ |b d1772 |b d2018

046 _ _ |k 2021 |o 2011 |p 2018

380 _ _ |a Książki

380 _ _ |a Literatura faktu, eseje,

W dokumencie Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii (Stron 80-97)