Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

SZOPIENICE - BUROWIEC

Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Lp. DZIELNICA /

Dysponent ID projektu Nazwa projektu Planowany zakres rzeczowy Lokalizacja Plan na

01.01.2022 r.

XVI. 457 750

1. Zakład Zieleni Miejskiej L16/02/VIII Ścieżka edukacyjna polskich drzew

na Bolinie Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. Park Bolina, ul. Leśnego Potoku 50 000

2. Zakład Zieleni Miejskiej L16/03/VIII Street workout - park do ćwiczeń

dla młodzieży Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. ul. Zamkowa, teren przy aktualnych boiskach 90 000

3. Wydział Kultury/ Miejska

Biblioteka Publiczna L16/06/VIII

Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45

Zakup książek. ul. Zamkowa 45 15 000

4. Wydział Edukacji i Sportu/

Szkoła Podstawowa nr 53 L16/07/VIII

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53

im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18

Modernizacja wraz z powiększeniem placu zabaw. Roboty rozbiórkowe, utylizacja, przygotowanie podłoża

i wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Montaż urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych oraz urządzeń sprawnościowych w tym fitness dla dzieci. Montaż nowego ogrodzenia, ławek, koszy.

Plac Wyzwolenia 18 281 250

5. Wydział Promocji L16/10/VIII Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy

Projekt zakłada montaż podświetlanej tablicy

z historycznym godłem dzielnicy Janów. ul. Oswobodzenia 21 500

JANÓW - NIKISZOWIEC

Lp. DZIELNICA /

Dysponent ID projektu Nazwa projektu Planowany zakres rzeczowy Lokalizacja Plan na

01.01.2022 r.

XVII. 789 500

1.

Wydział Edukacji i Sportu/

Miejskie Przedszkole nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13

L17/01/VIII

Doposażenie Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach w sprzęt multimedialny i komputerowy

Zakup: 4 odtwarzaczy CD z wejściem USB, wzmacniacza z trzema mikrofonami bezprzewodowymi, laptopa

z oprogramowaniem, drukarki, projektora multimedialnego oraz ekranu.

ul. Karliczka 18 9 200

2. Wydział Edukacji i Sportu/

Miejskie Przedszkole nr 64 L17/02/VIII

Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu nr 64

w Katowicach

Zakup drewnianej altanki do "zielonej klasy" oraz krążków drewnopodobnych do ścieżki. Zakup map sensorycznych wraz z roślinnością i ozdobnymi latarniami solarnymi.

MP 64, ul. Plac pod Lipami 2 12 600

3. Wydział Kultury/ Miejska

Biblioteka Publiczna L17/03/VIII

Zakup nowości wydawniczych i doposażenie wypożyczalni Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Zakup książek, doposażenia, audiobooków. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Filia nr 15, ul. Przyjazna 7a 15 000

4. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L17/04/VIII

Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul.

Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę

Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt. droga rowerowa wzdłuż ul. Mysłowickiej, między ul.

Kolistą a ul. Szopienicką 352 000

5. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L17/05/VIII

Modernizacja chodnika

oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. lasku)

Remont chodnika wraz z wymianą oświetlenia. lasek przy ulicy Adama (alejka łącząca ul. Adama

z ul. Górniczego Stanu) 170 000

6. Wydział Kultury/ MDK

Szopienice-Giszowiec L17/07/VIII Harce w Mieście Ogrodów 2022

W ramach zadania zaplanowano konsultacje

z pracownikami MDK. Przygotowanie planu zakupów artykułów plastycznych, narzędzi, sprzętu sportowego

do przeprowadzenie zajęć ruchowych w trakcie imprez odbywających się w Giszowieckim Parku. Dokonany zostanie zakup materiałów oraz środków potrzebnych

do sprzątania dzielnicy oraz artykułów do organizacji ogniska integracyjnego. Zakupione zostaną nagrody dla uczestników zajęć.

Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec Plac Pod

Lipami 1 10 700

7. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L17/08/VIII Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na

terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach Budowa nowego oświetlenia ulicznego. Park Giszowiecki, Plac pod Lipami 130 000

8. Miejski Zarząd Ulic

i Mostów L17/11/VIII

Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c

Budowa miejsc parkingowych.

ul. Radosna pomiędzy budynkami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 a blokami

Miła 5, 5a, 5b, 5c

90 000

XVIII. 338 400

1. Wydział Kultury/ Miejska

Biblioteka Publiczna L18/02/VIII

Zakup książek dla biblioteki

oraz fundusze na teatrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation

Zakup książek, audiobooków, gier, sprzętu komputerowego, doposażenia (regały, gry PlayStation), organizacja wydarzeń.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 26

ul. Goetla 2 30 900

2. Wydział Edukacji i Sportu/

Szkoła Podstawowa nr 48 L18/10/VIII Remont boiska w SP 48 Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Remont nawierzchni

skoczni w dal. Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14 208 000

3. Zakład Zieleni Miejskiej L18/14/VIII Wyposażenie parku w Murckach

w wielofunkcyjne ławki fitness Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. ul. Pawła Kołodzieja, Park Murcki 99 500 MURCKI

GISZOWIEC

Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Lp. DZIELNICA /

Dysponent ID projektu Nazwa projektu Planowany zakres rzeczowy Lokalizacja Plan na

01.01.2022 r.

XIX. 819 150

1. Wydział Kultury/ Miejska

Biblioteka Publiczna L19/04/VIII

Zakup nowości wydawniczych

i dofinansowanie spotkań oraz warsztatów dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Zakup książek, organizacja wydarzeń. filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

ul. Radockiego 70A 13 000

2.

Wydział Edukacji i Sportu/

Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 2

L19/05/VIII

Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne

Zakup sprzętu IT: komputery stacjonarne 26 szt., projektory multimedialne 10 szt., tablice multimedialne 4 szt. monitory dotykowe 4 szt.

ul. Spółdzielczości 21 133 000

3.

Wydział Polityki Społecznej/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

L19/09/VIII

Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych,

warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób

zamieszkujących

w dzielnicach Piotrowice i Ochojec

Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób

zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Dodatkowo szereg spotkań, które poprawią kondycję fizyczną i psychiczną po COVID-19.

kluby przy Spółdzielni Mieszkaniowej "SILESIA":

ul. Północna 32, ul. Radockiego 282, ul. Żurawia 80 89 140

4.

Wydział Edukacji i Sportu/

Szkoła Podstawowa nr 28 oraz Miejskie Przedszkole nr 84

L19/10/VIII

Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach

Wykonanie robót budowlanych: stworzenie mini ogrodów sensorycznych (ścieżki o różnych fakturach, kwietniki z roślinami, zamontowanie altan, piaskownica, mini szklarnia.

Miejskie Przedszkole nr 84 w Katowicach, ul. Targowa 13,

Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160

190 000

5. Zakład Zieleni Miejskiej L19/11/VIII Plac Burka - psi wybieg dla każdego Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. teren zieleni pomiędzy ul. Kościuszki

a ul. Gierlotki 150 000

6. Wydział Edukacji i Sportu/

Szkoła Podstawowa nr 27 L19/12/VIII

Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu

Remont posadzki wraz z izolacją, remont instalacji wod.-kan., zakup sprzętu kuchennego z montażem, malowanie ścian i sufitów, remont instalacji wentylacyjnej

wraz z przystosowaniem do pieca konwekcyjno - parowego, osuszenie stropu, odgrzybienie.

teren Szkoły Podstawowej nr 27,

ul. Łętowskiego 18 244 010

W dokumencie P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E (Stron 114-117)