• Nie Znaleziono Wyników

UCIECZKA Z CHWYTU

W dokumencie MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZAPAŚNICZE (Stron 55-60)

ZAKAZY I NIEDOZWOLONE TRCHNIKI

UCIECZKA Z CHWYTU

Za ucieczkę z akcji technicznych uważa się wszystkie sytuacje, podczas których atakowany zawodnik otwarcie unika kontaktu, aby uniemożliwić przeciwnikowi wykonanie lub rozpoczęcie akcji technicznej. Takie sytuacje mają miejsce zarówno w pozycji stojącej jak i parterowej. Mogą one wystąpić w centralnym obszarze zapaśniczym lub od centralnego obszaru zapaśniczego do strefy pomarańczowej. Ucieczka z trzymania jest karana w następujący sposób:

Uciekanie z uchwytu w parterze

a) 1 ostrzeżenie dla popełniającego przewinienie (0) b) 1 punkt dla przeciwnika w zapasach w stylu wolnym c) 2 punkty dla przeciwnika w zapasach w stylu klasycznym

d) ponowne rozpoczęcie walki w pozycji parterowej Uciekanie z uchwytu w stójce

a) 1 ostrzeżenie dla popełniającego przewinienie (0) b) 1 punkt dla przeciwnika w stylu wolnym

c) 2 punkty dla przeciwnika w zapasach w stylu klasycznym

d) rozpoczęcie walki w stójce

Ucieczka z uchwytu z pozycji dolnej w stylu klasycznym.

W sytuacji, gdy zapaśnik, znajdujący się w parterze w wyniku akcji przeprowadzonej przez przeciwnika, skoczy do przodu w celu uniknięcia zapięcia uchwytu przeciwnika i przez tę akcję zawodnik atakujący znajdzie się w pozycji niedozwolonej (z chwytem za uda) – będzie to traktowane jako ucieczka z akcji technicznej. Sędzia prowadzący walkę nie może pozwolić na taką sytuację, gdyż jest to ewidentną ucieczką z akcji technicznej ze strony zawodnika atakowanego. Dlatego musi być bardzo jasny i precyzyjny w sposobie, w jaki traktuje to przewinienie.

Musi również ustawić się przed zapaśnikami w taki sposób, aby zapobiec ucieczce.

- Za pierwszym razem, gdy zawodnik jest na ziemi skoczy do przodu, aby uniknąć złapania przez przeciwnika, sędzia musi głośno ostrzec "uwaga, nie skacz".

56 - Za drugim razem, sędzia musi zgłosić ostrzeżenie i 2 punktów 1 punkt za ucieczkę z trzymania, zatrzymać mecz po uzgodnieniu z sędzią i przewodniczącym meczu, kazać wstać zawodnikom, zasygnalizować przewinienie i wznowić mecz w pozycji "parter".

Ta metoda jest ważna dla karania ucieczki przed chwytem, gdy zapaśnik skacze do przodu. Jednakże, obrona poruszania się na boki w celu uniknięcia trzymania jest dozwolona i nie powinna być karana.

Zawodnik, który jest zdominowany na ziemi w stylu klasycznym nie ma prawa zginać lub podnosić jednej lub obu nóg, aby zapobiec wykonaniu chwytu.

Artykuł 49

Ucieczka z maty

W przypadku ucieczki z maty w pozycji stojącej lub w parterze, należy podkreślić, iż ostrzeżenie zostanie bezzwłocznie i obowiązkowo udzielone winnemu zawodnikowi

Atakującemu zapaśnikowi przyznaje się następujące punkty: Ucieczka z maty w "parterze":

• ostrzeżenie winnemu zawodnikowi (0)

• 1 pkt. dla przeciwnika w zapasach w stylu wolnym (1)

• wskazuje na przeciwnika w stylu klasycznym (2)

• restart w pozycji "parter".

Ucieczka z maty w niebezpiecznej pozycji (styl wolny i styl klasyczny):

• 2 punkty + 1 ostrzeżenie (O) dla przeciwnika

• restart w pozycji "parter".

Ucieczka z maty w pozycji stojącej:

• - Pierwsze ostrzeżenie przeciwko winnemu zapaśnikowi (0)

• - wskazuje na przeciwnika w zapasach w stylu wolnym (1)

• - wskazuje na przeciwnika w stylu klasycznym (2)

• - Ponowny start w pozycji stojącej

Ucieczka z maty z pozycji stojącej podczas ataku, który kończy się rzutem na matę w strefie ochronnej, będzie nagradzana 2 punktami (za rzut na matę) i ostrzeżenie + 1 punkt (za ucieczkę z maty) we wszystkich stylach. Walka rozpoczyna się ponownie w parterze.

57 Ucieczka z maty z pozycji stojącej podczas ataku, który nie kończy się rzutem na matę w strefie ochronnej, będzie nagradzana 1 punktem (za wyjście) + 1 punktem (za ucieczkę z maty) we wszystkich stylach. Walka rozpoczyna się ponownie w pozycji stojącej.

Kiedy jeden z zawodników wchodzi w strefę pasywności po raz pierwszy, sędzia jest zobligowany, by go ostrzec (red zone/blue zone). Zawodnicy mają obowiązek powrotu na środek maty. Jeżeli zawodnicy nie przestrzegają tej komendy i wchodzą w strefę pasywności 3 stopami, to sędzia musi przerwać walkę i sprowadzić zawodników do centrum maty. Jeżeli jest to ruch atakujący, to punkty będą przyznane atakującemu zawodnikowi za akcję, nawet jeżeli nogi obu zawodników są w pomarańczowej zonie lub gdy jedna lub 2 nogi broniącego zawodnika są w obszarze ochronnym.

Żadna akcja wykonana w obszarze ochronnym nie będzie nagrodzona punktami.

Artykuł 50

Niedozwolone techniki

Następujące zachowania i działania są nielegalne i surowo zabronione:

• trzymanie za gardło

• wykręcanie ramion więcej niż 90 stopni

• dźwignia na ramię

• chwyt oburącz za głowę lub za szyję oraz wszystkie sytuacje i pozycje duszenia

• podwójny uchwyt za głowę (Nelson), jeśli nie jest wykonany w bok, bez atakowania nogami jakiejkolwiek części ciała przeciwnika

• wyciąganie ręki przeciwnika za plecy i jednoczesne wywieranie na nią nacisku w pozycji, w której przedramię tworzy kąt ostry

• wykonywanie chwytów poprzez rozciąganie kręgosłupa przeciwnika

• chancery hold z jedną lub dwiema rękami w dowolnym kierunku

• chwyty wykonywane tylko przez ujęcie głowy (jedyne dozwolone chwyty to chwyt za głowę i jedno ramię)

• w stójce, chwyty wykonywane z tyłu, gdy przeciwnik jest głową w dół (reverse waist hold) upadek może być wykonany tylko w bok i nigdy z góry na dół (header)

• podczas wykonywania chwytu, tylko jedna ręka może być użyta do przytrzymania głowy lub szyi przeciwnika.

• podniesienie przeciwnika, który znajduje się w pozycji mostka, a następnie rzucenie go na matę (silne uderzenie o podłoże); to znaczy, mostek musi zostać zepchnięty w dół

• złamanie mostka przez pchnięcie w kierunku głowy

58

• jeśli okaże się, że atakujący zapaśnik naruszył przepisy podczas wykonywania trzymania, akcja, o której mowa, jest całkowicie nieważna i przy pierwszym wykroczeniu, sędzia powinien dać "uwagę" atakującemu zapaśnikowi, który zawinił. Jeśli atakujący powtórzy swoje naruszenie, zostanie ukarany ostrzeżeniem i 1 punktem.

• Jeśli broniący się zapaśnik, poprzez nielegalne działanie, uniemożliwia swojemu przeciwnikowi rozwinięcie chwytu, broniący się zapaśnik zostanie ostrzeżony. Jego przeciwnik otrzyma 1 punkt w stylu wolnym i dwa punkty w stylu klasycznym.

Techniki niedozwolone w zapasach kobiet

Wszystkie podwójne chwyty Nelsona w parterze lub w pozycji stojącej są zabronione w zapasach kobiet.

Techniki niedozwolone dla kadetów U15 i U17

Aby chronić zdrowie młodych zapaśników, następujące chwyty są uważane za nielegalne i zabronione: dla kategorii U15 i kadetów:

• Podwójny Nelson zarówno z przodu jak i z boku

• W stylu wolnym, hak na nogę przeciwnika, jako dodatek do podwójnego Nelsona.

Obowiązki sędziego/arbitra wobec zapaśników popełniających wykroczenie.

Jeśli atakujący zapaśnik może wykonać akcję pomimo nielegalnego trzymania przez broniącego się zapaśnika należy:

• Zaprzestać naruszania przepisów

• Podać wartość odpowiadającą posiadaniu przeciwnika

• Poprosić o ostrożność

• Przyznać 1 punkt (styl wolny) lub 2 punkty (styl klasyczny) dla przeciwnika

• Przerwać walkę

• Wznowić walkę na pozycji, na której doszło do wykroczenia.

Jeśli atakujący zapaśnik nie może wykonać swojej akcji z powodu nielegalnego chwytu broniącego się zapaśnika

• Zatrzymać mecz i poprosić o pouczenie

• Przyznać 1 punkt (styl wolny) lub 2 punkty (styl klasyczny) dla przeciwnika

• Wznowić walkę na pozycji, na której doszło do wykroczenia.

59 Artykuł 51

Zakazy szczególne

W zapasach w stylu klasycznym, zabronione jest chwytanie przeciwnika poniżej bioder i ściskanie go nogami. Wszelkie pchanie, naciskanie lub "podnoszenie" poprzez kontakt nóg z jakąkolwiek częścią ciała przeciwnika jest również surowo zabronione.

W zapasach w stylu klasycznym, jeśli atakujący zapaśnik podczas wykonywania manewru nieumyślnie spowoduje kontakt lub blokowanie nogami, sędzia powinien:

• Przy pierwszym przewinieniu, zatrzymać walkę i ostrzec zawodnika, który dopuścił się przewinienia.

• Przy drugim przewinieniu, przeciwnik otrzymuje 1 punkt, a winny zapaśnik otrzymuje ostrzeżenie.

W zapasach w stylu klasycznym, jeśli broniący się zapaśnik popełnia faul na nodze, sędzia powinien:

• Przy pierwszym przewinieniu, należy zatrzymać mecz i przyznać 2 punkty przeciwnikowi winnego zapaśnika, a winny zapaśnik powinien otrzymać ostrzeżenie.

• Przy drugim przewinieniu, winny zawodnik przegrywa walkę, której dotyczy przewinienie

W zapasach w stylu klasycznym, w przeciwieństwie do zapasów w stylu wolnym, konieczne jest towarzyszenie przeciwnikowi na ziemi i pozostawanie z nim w kontakcie, aby chwyt był ważny.

W stylu wolnym zabrania się nożyc ze skrzyżowanymi stopami na głowie, szyi lub tułowiu.

Artykuł 52

Konsekwencje wpływające na walkę

Nieprawidłowe działanie atakowanego zawodnika powinno zostać wstrzymane przez arbitra, jeśli jest to możliwe, bez rozrywania uchwytu. Jeśli nie ma niebezpieczeństwa arbiter pozwala na rozwinięcie akcji technicznej i oczekuje na jego wynik. Następnie zatrzymuje walkę, podaje punkty i daje ostrzeżenie winnemu zawodnikowi.

Jeżeli technika została prawidłowo rozpoczęta i staje się nieprawidłowa, należy ocenić ją, aż do momentu, w którym rozpoczęły się nieprawidłowości, następnie arbiter powinien zatrzymać walkę i rozpocząć ją w stójce i ostrzec przyjacielsko atakującego. Jeżeli zapaśnik ponownie zaatakuje w sposób nieprawidłowy, arbiter powinien zatrzymać walkę, dać ostrzeżenie (0) winnemu zawodnikowi, 1 punkt przeciwnikowi.

60 W każdym przypadku umyślnych uderzeń głową lub innych przejawów brutalności, winny zawodnik powinien zostać natychmiast wyeliminowany z walki na podstawie jednogłośnej decyzji zespołu sędziowskiego, zdyskwalifikowany z zawodów i sklasyfikowany na ostatnim miejscu z zaznaczeniem

„eliminacja za brutalność”. Zapaśnik, który zawinił otrzyma czerwona kartkę.

ROZDZIAŁ 10

PROTEST

Artykuł 53 Protest

Po zakończonej walce nie ma możliwości składania protestu. Niedozwolone jest również składanie apelacji do CAS lub innej odwoławczej instytucji sądowniczej. Wynik walki nie może być zmieniony po jego oficjalnym ogłoszeniu na macie.

W przypadku, gdy Prezydent UWW lub osoba odpowiedzialna za ocenianie pracy sędziów stwierdzi, że zespół sędziowski nadużył swoich uprawnień, chcąc zmienić wynik walki, po przeanalizowaniu walki na video i po uzyskaniu zgody Biura UWW mogą ukarać winnych zgodnie z rozporządzeniami przewidzianymi w regulaminie międzynarodowego zespołu sędziowskiego.

ROZDZIAŁ 11

W dokumencie MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZAPAŚNICZE (Stron 55-60)

Powiązane dokumenty