Wewnętrzna Instalacja Grzewcza z bud. Warsztatowego (5) do Biurowca (3,4) i Dobudowy (2)

W dokumencie Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł. Miejski Zakład Komunikacji, dz. nr 21/6. obręb 0026 Koszalin (Stron 60-67)

0,00

Roboty budowlane i demontażowe 0,00

75 KNR-W 2-02 2702/01

Demontaż sufitów podwieszanych (30% normy montażu) m2 50 0,00 0,00

76 KNR-W 2-02 2702/01

Odtworzenie sufitów podwieszanych m2 50 0,00 0,00

77 KNR 2-20 0113/06

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm z wykonaniem tulei ochronnej stalowej

przejść 14 0,00 0,00

78 KNR 2-20 0113/05

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32-50mm z wykonaniem tulei ochronnej stalowej

przejść 56 0,00 0,00

79 KNR 2-20 0113/05

Przejścia przez stropy dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32-50mm

przejść 8 0,00 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

80 KNR 2-20 0401/06

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 80mm łączonych przez spawanie m 6 0,00 0,00

81 KNR 7-12 0101/05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9-114 od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

m2 2,1 0,00 0,00

82 KNR 7-12 0210/05

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9-114mm

m2 2,1 0,00 0,00

83 KNNR-W 5 0802/02

Montaż konstrukcji wsporczych dla rurociągów stalowych o średnicy 88,9 szt 2 0,00 0,00

84 KNR 2-20 0308/04

Odpowietrzenia rurociągów o średnicy nominalnej 80mm kpl 2 0,00 0,00

jednostkowa 85 KNR 2-20

0311/05

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 80mm kpl 2 0,00 0,00

86 KNR-W 2-15 0530/02

Montaż manometrów w gotowej tulei szt 2 0,00 0,00

87 KNR-W 2-15 0530/01

Montaż termometrów w gotowej tulei szt 2 0,00 0,00

88 KNR 2-20 0302/02

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 80mm z izolacją szt 3 0,00 0,00

89 KNR 2-20 0302/02

Filtr osadnikowy DN80 szt 1 0,00 0,00

90 KNKRB 4t1 0305/04

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 50mm szt 2 0,00 0,00

91 KNKRB 4t1 0305/05

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 65mm szt 2 0,00 0,00

92 KNP 5 1810/01

Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy 80mm gr. 80mm m 6 0,00 0,00

93 KNNR-W 5 0802/02

Montaż konstrukcji wsporczych i zawieszeń rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej 35-76,1mm

kpl 40 0,00 0,00

94 KNNR-W 4 0106/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1x2,0mm na ścianach

m 70 0,00 0,00

95 KNNR-W 4 0106/07

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 76,1mm szt 6 0,00 0,00

96 KNNR-W 4 0106/07

Montaż kolan stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1 szt 12 0,00 0,00

97 KNNR-W 4 0106/07

Montaż trójnika równoprzelotowego stalowego ocynkowanego o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1mm

szt 4 0,00 0,00

98 KNNR-W 4 0106/07

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1/54mm szt 6 0,00 0,00

99 KNKRB 4t1 0305/04

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 50mm szt 6 0,00 0,00

100 KNNR-W 4 0106/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54x1,5mm na ścianach

m 130 0,00 0,00

101 KNNR-W 4 0106/07

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 54mm szt 8 0,00 0,00

102 KNNR-W 4 0106/06

Montaż kolan stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54mm szt 10 0,00 0,00

103 KNNR-W 4 0106/06

Montaż trójnika równoprzelotowego stalowego ocynkowanego o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54mm

szt 2 0,00 0,00

104 KNNR-W 4 0106/06

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54/42mm szt 2 0,00 0,00

105 KNNR-W 4 0106/06

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54/35mm szt 2 0,00 0,00

106 KNNR-W 4 0106/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 42x1,5mm na ścianach

m 20 0,00 0,00

107 KNNR-W 4 0106/06

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 42mm szt 8 0,00 0,00

108 KNKRB 4t1 0305/03

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 40mm szt 2 0,00 0,00

109 KNNR-W 4 0106/05

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. Budynku Biurowca DN25 szt 4 0,00 0,00

110 KNNR-W 4 0106/05

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. w pomieszczeniu 258 szt 2 0,00 0,00

111 KNNR-W 4 0106/04

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 35x1,5mm na ścianach (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 170 0,00 0,00

112 KNNR-W 4 0106/06

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 35 szt 8 0,00 0,00

113 KNKRB 4t1 0305/03

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 32mm szt 4 0,00 0,00

114 KNKRB 4t1 0305/03

Zawory równoważące DN32 typu STAD szt 3 0,00 0,00

jednostkowa 115 KNKRB

4t1 0305/03

Regulator różnicy ciśnienia DN32 typu STAP szt 3 0,00 0,00

116 KNKRB 4t1 0305/01

Zawory równoważące DN15 typu STAD szt 1 0,00 0,00

117 KNKRB 4t1 0305/01

Regulator różnicy ciśnienia DN15 typu STAP szt 1 0,00 0,00

118 KNNR-W 4 0106/04

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. Dobudowy w pom. 34 szt 2 0,00 0,00

119 KNNR-W 4 0106/04

Montaż trójnika stalowego ocynkowanego o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 35mm szt 4 0,00 0,00

120 KNNR-W 4 0106/04

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 35/25mm szt 6 0,00 0,00

121 KNNR-W 4 0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 28mm na ścianach (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 6 0,00 0,00

122 KNNR-W 4 0106/04

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 28x1,5mm szt 6 0,00 0,00

123 KNKRB 4t1 0305/02

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm szt 6 0,00 0,00

124 KNR-W 2-15 0412/07

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm szt 16 0,00 0,00

125 KNNR-W 4 0106/05

Włączenie do sieci preizolowanej 2xDN25 - zasilającej bud. Portierni szt 2 0,00 0,00

126 KNR 0-34 0101/15

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 4 0,00 0,00

127 KNR 0-34 0101/19

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 170 0,00 0,00

128 KNR 0-34 0110/14

Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 20 0,00 0,00

129 KNR 0-34 0110/23

Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 130 0,00 0,00

130 KNR 0-34 0110/32

Izolacja jednowarstwowa grubości 65mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76,1mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 70 0,00 0,00

131 KNR INSTAL

0307/03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba na zimno m 404 0,00 0,00

132 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o. m 404 0,00 0,00

133 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

m 404 0,00 0,00

4. Instalacja Cieplna SC2 z bud. Dobudowy (2) do Portierni (1) 0,00

Roboty nawierzchniowe 0,00

134 KNR 2-01 0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,5 0,00 0,00

135 KNNR 5 0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm m 70 0,00 0,00

(35)*2 = 70 136 KNNR 5

0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (norma x15)

m 70 0,00 0,00

(35)*2 = 70 137 KNR 2-31

0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m i o grubości 3cm

m2 35 0,00 0,00

(35)*1 = 35 138 KNR 2-31

0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (norma x17)

m2 35 0,00 0,00

(35)*1 = 35

jednostkowa 139 KNNR 5

0721/05

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm m 140 0,00 0,00

(35)*4 = 140 140 KNNR 5

0721/06

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (norma x25)

m 140 0,00 0,00

(35)*4 = 140 141 KNR 2-31

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m i o grubości 12cm m2 35 0,00 0,00

(35)*1 = 35 142 KNR 2-31

0801/02

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (norma x18)

m2 35 0,00 0,00

(35)*1 = 35 143 KNR 2-31

1106/01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - naprawa nawierzchni asfaltowej o szer. 1m

t 9,8 0,00 0,00

(35)*1*0,2*1,4 = 9,8 144 KNR 2-31

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm m2 35 0,00 0,00

145 KNR 2-31 0109/02

Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (norma x 18) m2 35 0,00 0,00

146 KNR 2-31 0813/04

Rozebranie i ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m 8 0,00 0,00

2*4 = 8 147 KNNR 6

0803/06

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej m2 10 0,00 0,00

2*5 = 10 148 KNR 2-31

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm m2 10 0,00 0,00

2*5 = 10 149 KNR 2-31

0107/04

Odtworzenie podbudowy o gr. 12cm m3 1,2 0,00 0,00

10*0,12 = 1,2 150 KNNR 6

0302/03

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 10 0,00 0,00

2*5 = 10 151 KNR 2-31

1501/03

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

t 9,8 0,00 0,00

35*1*0,2*1,4 = 9,8 152 KNR 2-31

1502/03

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

t 9,8 0,00 0,00

35*1*0,2*1,4 = 9,8 153 KNR 2-21

0101/01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 18,7 0,00 0,00

154 KNR 4-04 1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 18,7 0,00 0,00

(35*1*0,2)+(2*5*0,12)+(35*1*0,3) = 18,7 155 KNR 4-04

1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 18,7 0,00 0,00

(35*1*0,2)+(2*5*0,12)+(35*1*0,3) = 18,7

156 Kalkulacja własna: Utylizacja odpadów - gruz asfaltowy i betonowy m3 18,7 0,00 0,00

(35*1*0,2)+(2*5*0,12)+(35*1*0,3) = 18,7

157 Kalkulacja własna: Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wykonanie zapór i najazdów kpl 1 0,00 0,00

Roboty ziemne 0,00

jednostkowa 158 KNKRB 1

0114/02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm z przewozem taczkami

m2 30 0,00 0,00

3*10 = 30 159 KNP 1

1233/01

Wykopanie i ponowne wsadzenie przeszkadzających krzewów w gruncie kategorii II i III w terenie płaskim

szt 3 0,00 0,00

160 KNR 2-01 0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 28 0,00 0,00

0,8*50*0,7 = 28 161 KNR 4-04

1103/04

Transport urobku samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 28 0,00 0,00

0,8*50*0,7 = 28 162 KNNR 1

0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (norma x3)

m3 28 0,00 0,00

50*0,8*0,7 = 28 163 KNR 2-01

0610/06

Podsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm m3 6 0,00 0,00

50*0,15*0,8 = 6 164 KNR 2-01

0610/06

Obsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm m3 6 0,00 0,00

50*0,15*0,8 = 6 165 KNR 2-01

0610/06

Zasypka z gotowego kruszywa, z piasku m3 14,5 0,00 0,00

(50*0,7*0,8)-(50*0,3*0,8)-(50*0,03) = 14,5 166 KNR 2-01

0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami m3 26,5 0,00 0,00

(50*0,7*0,8)-(50*0,03) = 26,5

167 Kalkulacja indywidualna: Punktowa kontrola wskaźnika zagęszczenia gruntu potwierdzona protokołem

punkt 4 0,00 0,00

168 KNP 1 1208/02

Plantowanie i wyrównanie terenów zielonych m2 30 0,00 0,00

10*3 = 30 169 KNP 1

1313/02

Zagrabienie trawników po przekopaniu w terenie płaskim w glebie kategorii III m2 30 0,00 0,00

3*10 = 30

Roboty budowlane 0,00

170 KNP 18-01 0102/10

Mechaniczne przebijanie otworów o powierzchni do 300cm2 i grubości przebicia do 20cm w ścianach lub stropach z betonu

otwór 2 0,00 0,00

171 KNNR 4 1419/01

Komory murowane z cegły przy grubości ścian 1 cegły m3 0,72 0,00 0,00

(1,2*1,2*0,125)*4 = 0,72 172 KNNR 4

1419/04

Płyta betonowa fundamentowa z włazem m3 0,288 0,00 0,00

(1,2*1,2*0,2) = 0,288 173 KNR 2-20

0219/02

Przejście przez ściane w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych PEX-A dz160 kpl 2 0,00 0,00

174 KNR 4-01 0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach grubości 30-40cm kpl 1 0,00 0,00

175 KNR-W 2-02 2004/02

Demontaż obudowy jednowarstwowej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych (30% normy montażu)

m2 1 0,00 0,00

176 KNR-W 2-02 2004/02

Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

m2 1 0,00 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

177 KNR 2-20u1 0100/03

Montaż podwójnych rur preizolowanych PEX-A Duo 32x2,8/160 m 52 0,00 0,00

jednostkowa 2*26 = 52

178 KNNR-W 5 0705/03

Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy 250mm m 35 0,00 0,00

35 = 35 179 KNR 2-20

0218/04

Montaż złączek przejściowych gwintowanych DN25 i rękawa gumowego pojedynczego dz160 szt 4 0,00 0,00

180 KNR 2-19 0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi m 54 0,00 0,00

54 = 54 181 KNR 2-20

0311/02

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 25mm kpl 2 0,00 0,00

182 KNR 2-20 0308/02

Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 25mm kpl 2 0,00 0,00

183 KNR-W 2-15 0411/03

Filtr do wody gwintowany o średnicy DN25 szt 1 0,00 0,00

184 KNNR-W 4 0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 28mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 6 0,00 0,00

185 KNNR-W 4 0106/03

Montaż złączek gwintowanych o poł. zaciskanych o średnicy zew. 28mm szt 10 0,00 0,00

186 KNKRB 4t1 0305/02

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm szt 6 0,00 0,00

187 KNR-W 2-15 0530/02

Montaż manometrów w gotowej tulei szt 2 0,00 0,00

188 KNR-W 2-15 0530/01

Montaż termometrów w gotowej tulei szt 2 0,00 0,00

189 KNKRB 4t1 0202/08

Włączenie do rurociągów istniejącej instalacji c.o. Portierni włączenie 2 0,00 0,00

190 KNR 0-34 0101/15

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 6 0,00 0,00

191 KNNR 4 0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

m 6 0,00 0,00

6 = 6 192 KNR 2-20

0207/01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 25mm m 108 0,00 0,00

54*2 = 108 193 KNR

INSTAL 0307/01

Płukanie instalacji c.o. m 114 0,00 0,00

108+6 = 114 194 KNR 2-20

0208/01

Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25mm m 108 0,00 0,00

2*54 = 108 195 KNR

INSTAL 0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

m 6 0,00 0,00

6 = 6

5. Montaż kotła elektrycznego w bud. Myjni Ręcznej (6) 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

196 KNR 0-35 0223/01

Kotły grzewcze elektryczne wiszące o mocy do 20kW kpl 1 0,00 0,00

197 KNR 7-16 1202/01

Montaż zasobnika buforowego 100l kpl 1 0,00 0,00

198 KNR 7-16 1301/01

Próba wodna szczelności urządzenia o pojemności 100l szt 1 0,00 0,00

jednostkowa 199 KNNR-W

4 0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 28mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 6 0,00 0,00

200 KNR-W 2-15 0411/03

Filtr do wody gwintowany o średnicy DN25 szt 1 0,00 0,00

201 KNKRB 4t1 0305/02

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm szt 4 0,00 0,00

202 KNR-W 2-15 0530/02

Montaż manometrów w gotowej tulei szt 2 0,00 0,00

203 KNR-W 2-15 0530/01

Montaż termometrów w gotowej tulei szt 2 0,00 0,00

204 KNNR 4 0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania m 6 0,00 0,00

6 = 6 205 KNR

INSTAL 0307/01

Płukanie instalacji c.o. m 114 0,00 0,00

108+6 = 114 206 KNR 0-34

0101/15

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 6 0,00 0,00

207 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

m 6 0,00 0,00

6 = 6

208 Kalkulacja indywidualna: Podłączenie elektryczne kotła, wymiana zabezpieczeń 1 0,00 0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00

1. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza w bud. Kotłowni 0,00

Roboty demontażowe instalacji 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

2. Zewnętrzna Instalacja Cieplna SC1 z Kotłowni (7) do budynku Warsztatowego (5) 0,00

Roboty nawierzchniowe 0,00

Roboty ziemne 0,00

Roboty budowlane 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

3. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza z bud. Warsztatowego (5) do Biurowca (3,4) i Dobudowy (2) 0,00

Roboty budowlane i demontażowe 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

4. Instalacja Cieplna SC2 z bud. Dobudowy (2) do Portierni (1) 0,00

Roboty nawierzchniowe 0,00

Roboty ziemne 0,00

Roboty budowlane 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

5. Montaż kotła elektrycznego w bud. Myjni Ręcznej (6) 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00

W dokumencie Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł. Miejski Zakład Komunikacji, dz. nr 21/6. obręb 0026 Koszalin (Stron 60-67)