Wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz innym uzależnieniom

In document RAPORT O STANIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI (Page 52-55)

OCHRONA ZABYTKÓW

4. Wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz innym uzależnieniom

SU21; ERC8b; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer

ERC8b: Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system

Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 2.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0,1 % Emissionsfaktor vatten 2 % Emissionsfaktor jord 0 %

Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,039795

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

27,5 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC12: Gödningsmedel Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

tryckdatum 28.05.2015

Processtemperatur 20 °C

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Upptag andel dermal 100 %

Upptagit andel oral 100 %

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 28,5833 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,00008

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - oral, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 6 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,168067 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * * 18. Kort titel av exponeringsscenario

Slutkonsument användning

SU21; ERC8d; PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC24, PC27 Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer

ERC8d: Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 1.500.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 100 % Emissionsfaktor vatten 100 % Emissionsfaktor jord 20 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

1,4 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer EFCC SPERC 8D.1a.v1: EFCC SPERC 8D.1a.v1 Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 4.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 98 % Emissionsfaktor vatten 1 % Emissionsfaktor jord 0 %

Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,039795

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

55,1 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer AISE SPERC 8a.1.a.v1 Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 4.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

tryckdatum 28.05.2015

Emissionsfaktor luft 0 % Emissionsfaktor vatten 100 % Emissionsfaktor jord 0 %

Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk kommunalt reningsverk

Antagen genomströmning i reningsverk (m3 / d) 2.000 m3/d Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,034927

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

23,5 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario Skyddade användningsdeskriptorer

ERC8d: Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 2.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0,005 % Emissionsfaktor vatten 0 % Emissionsfaktor jord 0 %

Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer ECPA SPERC 8d.2.v1: ECPA SPERC 8d.2.v1 Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 100.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 50 % Emissionsfaktor vatten 0 % Emissionsfaktor jord 50 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,988636

Risk för miljöexponering bestäms genom sötvatten.

Maximum säker användningsmängd

0,1 kg/dag Risk av miljöexponering bestäms genom sötvatten.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer ECPA SPERC 8d.2.v1: ECPA SPERC 8d.2.v1 Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 100.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 50 %

tryckdatum 28.05.2015 Emissionsfaktor vatten 0 %

Emissionsfaktor jord 50 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,965909

Risk för miljöexponering bestäms genom sötvatten.

Maximum säker användningsmängd

0,1 kg/dag Risk av miljöexponering bestäms genom sötvatten.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer ECPA SPERC 8d.1.v1: ECPA SPERC 8d.1.v1 Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 100.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0 % Emissionsfaktor vatten 0 % Emissionsfaktor jord 100 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,986185

Risk för miljöexponering bestäms genom jord.

Maximum säker användningsmängd 0,1 kg/dag

Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 100.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0 % Emissionsfaktor vatten 0 % Emissionsfaktor jord 100 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,986185

Risk för miljöexponering bestäms genom jord.

Maximum säker användningsmängd

0,1 kg/dag Risk för miljöexponering bestäms genom jord.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC1: Lim, tätningsmedel Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 4 min 12 Användning per år

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

tryckdatum 28.05.2015 Exponerat hudområde Fingertopparna (36 cm2)

Upptag andel dermal 100 %

Mängd per användning 255 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 0,0392 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,000001

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument, Inandnings modell: Exponering för spray / damm

Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 24,6575 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,198851 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer

PC9a: Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel

Produktionsvillkor Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 2,2 min 1 användning per dag

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Exponerat hudområde Båda handflatorna (480 cm ²)

Upptag andel dermal 100 %

Mängd per användning 3.750 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 14,2917 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,00004

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 16,1638 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,130353 Vägledning för nedströmsanvändare

Produktionsvillkor Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 0,33 min 1 Användning per år

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Mängd per användning 300 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument, Inandnings modell: Exponering för spray / damm

Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 6,8607 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,055329 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC9b: Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 2 min 1 användning per dag

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Upptag andel dermal 100 %

Mängd per användning 25.000 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

tryckdatum 28.05.2015 Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 28,5833 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,00008

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 113,6364 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,916422 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC9c: Fingerfärger Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Upptag andel dermal 100 %

Upptagit andel oral 100 %

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 50,88 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,000143

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - oral, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 27 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,756303 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Ventilationshastighet per timme 0,6

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Upptag andel dermal 100 %

Mängd per användning 5.000 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 28,5833 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,00008

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 14,7059 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,118596 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer

PC27: Växtskyddsmedel

Enligt artikel 15 (1) i Reach-förordningen (EG) Nr 1907/2006 behöver uppskattning av exponering och riskkarakterisering inte utföras för slutanvändningar av växtskyddsmedel som omfattas av direktiv 91/141/EEG eller förordningar: (EEG) Nr 3600/92, (EG) Nr 703/2001, (EG) Nr 1490/2002 eller beslut 2003/565/EG.

Produktionsvillkor

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

* * * * * * * * * * * * * * * * 19. Kort titel av exponeringsscenario

Slutkonsument användning SU21; ERC8e; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer ERC8e: Omfattande spridande användning utomhus av reaktiva ämnen i öppna system

tryckdatum 28.05.2015 Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 5.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0,1 % Emissionsfaktor vatten 2 % Emissionsfaktor jord 1 %

Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,061573

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

44,5 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC12: Gödningsmedel Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Upptag andel dermal 100 %

Upptagit andel oral 100 %

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 28,5833 mg/kg kv/dag

Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * * 20. Kort titel av exponeringsscenario

Slutkonsument användning SU21; ERC8f; PC1, PC9a, PC9b

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer EFCC SPERC 8F.1a.v1: EFCC SPERC 8F.1a.v1 Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 4.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0 % Emissionsfaktor vatten 1 % Emissionsfaktor jord 3,7 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,039795

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

55,1 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC1: Lim, tätningsmedel

tryckdatum 28.05.2015 Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 4 min 12 Användning per år

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Exponerat hudområde Fingertopparna (36 cm2)

Upptag andel dermal 100 %

Mängd per användning 255 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 0,0392 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,000001

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument, Inandnings modell: Exponering för spray / damm

Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 24,6575 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,198851 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer

PC9a: Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel

Produktionsvillkor Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 0,33 min 2 Användning per år

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Mängd per användning 300 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,110657 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC9b: Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 2 min 1 användning per dag

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Upptag andel dermal 100 %

Mängd per användning 25.000 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 28,5833 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,00008

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 113,6364 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,916422 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * * 21. Kort titel av exponeringsscenario

Slutkonsument användning SU21; ERC9a; PC24

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

tryckdatum 28.05.2015 Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer

ERC9a: Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system

Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 2.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0,5 % Emissionsfaktor vatten 0,05 % Emissionsfaktor jord 0,01 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk kommunalt reningsverk

Antagen genomströmning i reningsverk (m3 / d) 2.000 m3/d Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,025598

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

2.140,6 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 4 min 1 användning per dag

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 28,5833 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,00008

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 14,7059 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,118596 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * * 22. Kort titel av exponeringsscenario

Slutkonsument användning SU21; ERC9b; PC24

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer

ERC9b: Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system

Produktionsvillkor

Årlig mängd inom EU 2.000.000 kg Minimum utsläpp dagar per år 365

Emissionsfaktor luft 0,5 % Emissionsfaktor vatten 0,05 % Emissionsfaktor jord 0,01 % Mottaga ytvatten (genomströmning) 18.000 m3/d Utspädningsfaktor sötvatten 10

Utspädningsfaktor kust och hav 100 Riskhanteringsåtgärder

Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Miljö

tryckdatum 28.05.2015 Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,043425

Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.

Maximum säker användningsmängd

1.261,8 kg/dag

Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel Produktionsvillkor

Koncentration av ämnet

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides halt: >= 0 % - <= 20 %

Ångtryck av ämnet under användning 0,0077 Pa

Processtemperatur 20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet

Exponeringstid: 4 min 1 användning per dag

Rumstorlek 20 m3

Ventilationshastighet per timme 0,6

Exponerat hudområde Bägge händer (820 cm²)

Upptag andel dermal 100 %

Mängd per användning 5.000 g Relevant för uppskattning av inhalativ exponering

Exponeringsbedömning och referens till källan

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska Exponeringsbedömning 28,5833 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,00008

Värderingsmetod EASY TRA v3.6, ECETOC TRA, Konsument Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning 14,7059 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,118596 Vägledning för nedströmsanvändare

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * *

In document RAPORT O STANIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI (Page 52-55)