WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA 03) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

W dokumencie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 października 2011 r. (Stron 80-85)

Lp. Kategoria

dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów

Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6

1 Rp Montelukastum

Asmenol; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 28 tabl. 5909990670604 2 Rp Montelukastum

Asmenol; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 28 tabl. 5909990670666 3 Rp Montelukastum Asmenol; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990670758 4 Rp Montelukastum

Astmirex; tabl. do żucia;

4 mg 28 tabl. 5909990667703

5 Rp Montelukastum Astmirex; tabl. do żucia;

5 mg 28 tabl. 5909990667734

6 Rp Montelukastum Astmirex; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990667833

7 Rp Montelukastum

Drimon; tabl. do rozgryzania

i żucia; 4 mg 28 szt. (4 blistry x 7) 5909990663095 8 Rp Montelukastum

Drimon; tabl. do rozgryzania

i żucia; 5 mg 28 szt. (4 blistry x 7) 5909990663149 9 Rp Montelukastum Drimon; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990663231 10 Rp Montelukastum

Eonic; tabl. do rozgryzania i

żucia; 4 mg 28 tabl. 5909990719709

11 Rp Montelukastum Eonic; tabl. do rozgryzania i

żucia; 5 mg 28 tabl. 5909990719754

12 Rp Montelukastum Eonic; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990719778

13 Rp Montelukastum

Hardic; tabl. do rozgryzania

i żucia; 4 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990667529

14 Rp Montelukastum

Hardic; tabl. do rozgryzania

i żucia; 5 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990667543 15 Rp Montelukastum Hardic; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990667567 16 Rp Montelukastum

Milukante; tabl. do

rozgryzania i żucia; 10 mg 28 tabl. 5909990668137 17 Rp Montelukastum

Milukante; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 28 tabl. 5909990668144

18 Rp Montelukastum

Milukante; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 28 tabl. 5909990668120 19 Rp Montelukastum

Monkasta; tabl. do żucia;

4 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990662685 20 Rp Montelukastum Monkasta; tabl. do żucia;

5 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990662647

21 Rp Montelukastum

Monkasta; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990671243 22 Rp Montelukastum

Montelak; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 28 tabl. 5909990690268 23 Rp Montelukastum Montelak; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 28 tabl. 5909990690282 24 Rp Montelukastum Montelak; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990690305

25 Rp Montelukastum

Montenorm; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 30 szt. 5909990785865 26 Rp Montelukastum

Montenorm; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 30 szt. 5909990785872 27 Rp Montelukastum

Montenorm; tabl. powl.;

10 mg 30 szt. 5909990785896

28 Rp Montelukastum

Montespir; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 28 szt. 5909990736690

1 2 3 4 5 6 29 Rp Montelukastum

Montespir; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 28 szt. 5909990736683 30 Rp Montelukastum

Montessan; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990690336

31 Rp Montelukastum

Montessan; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990690343 32 Rp Montelukastum

Montessan; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990690350 33 Rp Montelukastum

Montest; tabl. do żucia;

4 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990671182

34 Rp Montelukastum

Montest; tabl. do żucia;

5 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990671205 35 Rp Montelukastum Montest; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990671229

36 Rp Montelukastum

Singulair 10; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. 5909990795727

37 Rp Montelukastum

Singulair 4; tabl. do żucia;

4 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990878024 38 Rp Montelukastum Singulair 5; tabl. do żucia;

5 mg 28 tabl. 5909990795628

39 Rp Montelukastum

Singulair Mini; granulat;

4 mg 28 szt. 5909990701308

40 Rp Montelukastum

Vizendo; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 28 tabl. 5909990765737

41 Rp Montelukastum

Vizendo; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 28 tabl. 5909990765751 42 Rp Montelukastum Vizendo; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990760398

43 Rp Montelukastum

Symlukast 10; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. 5909990697939

44 Rp Montelukastum

Symlukast 4; tabl. do

rozgryzania i żucia; 4 mg 28 tabl. do rozgryzania i żucia 5909990697762 45 Rp Montelukastum Symlukast 5; tabl. do

rozgryzania i żucia; 5 mg 28 tabl. do rozgryzania i żucia 5909990697892 46 Rp Zafirlukastum Accolate; tabl. powl.; 20 mg 28 tabl. 5909990771912 47 Rp Zafirlukastum Accolate; tabl. powl.; 20 mg 56 tabl. 5909990771929

06) Choroba Alzheimera

Lp. Kategoria

dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów

Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6

1 Rp Donepezilum Alzdone; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990713097 2 Rp Donepezilum Alzdone; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990712847 3 Rp Donepezilum Alzepezil; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990724383 4 Rp Donepezilum Alzepezil; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990724369

5 Rp Donepezilum

Apo-Doperil; tabl. powl.;

10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990770045 6 Rp Donepezilum

Apo-Doperil; tabl. powl.;

5 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990770038 7 Rp Donepezilum Aricept; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990752911 8 Rp Donepezilum Aricept; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990752812 9 Rp Donepezilum

Cogiton 10; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. 5909991024413

10 Rp Donepezilum Cogiton 5; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909991024314 11 Rp Donepezilum Cognezil; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990657346 12 Rp Donepezilum Cognezil; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990657339 13 Rp Donepezilum Donecept; tabl.; 10 mg 28 tabl. 5909990689873 14 Rp Donepezilum Donecept; tabl.; 5 mg 28 tabl. 5909990689781 15 Rp Donepezilum Donepex; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909991056018 16 Rp Donepezilum Donepex; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909991055912

17 Rp Donepezilum

Donepezil generics;

Pamigen; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990726929

1 2 3 4 5 6 18 Rp Donepezilum

Donepezil generics; tabl.

powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990726936

19 Rp Donepezilum

Doneprion; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. 5909990776900

20 Rp Donepezilum Doneprion; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990776870 21 Rp Donepezilum Donesyn; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990657360 22 Rp Donepezilum Donesyn; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990657353 23 Rp Donepezilum

Memocept; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. 5909990657650

24 Rp Donepezilum Memocept; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990657643 25 Rp Donepezilum Mensapex ; tabl.; 10 mg 28 tabl. 5909990698578 26 Rp Donepezilum Mensapex ; tabl.; 5 mg 28 tabl. 5909990698448 27 Rp Donepezilum Pezilgen ; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. 5909990744008 28 Rp Donepezilum Pezilgen ; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990743940 29 Rp Donepezilum

Symepezil; tabl. powl.;

10 mg 28 tabl. 5909990662203

30 Rp Donepezilum Symepezil; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. 5909990662104 31 Rp Donepezilum Yasnal; tabl. powl.; 10 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990993314 32 Rp Donepezilum Yasnal; tabl. powl.; 5 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990993215

33 Rpz Rivastigminum

Exelon; kaps. twarde;

1,5 mg 28 kaps. (2 blistry x 14) 5909990781119 34 Rpz Rivastigminum Exelon; kaps. twarde; 3 mg 28 kaps. (2 blistry x 14) 5909990781218 35 Rpz Rivastigminum Exelon; kaps. twarde; 3 mg 56 kaps. (4 blistry x 14) 5909990781225

36 Rpz Rivastigminum

Exelon; kaps. twarde;

4,5 mg 28 kaps. (2 blistry x 14) 5909990781317 37 Rpz Rivastigminum

Exelon; kaps. twarde;

4,5 mg 56 kaps. (4 blistry x 14) 5909990781324 38 Rpz Rivastigminum Exelon; kaps. twarde; 6 mg 28 kaps. (2 blistry x 14) 5909990781416 39 Rpz Rivastigminum Exelon; kaps. twarde; 6 mg 56 kaps. (4 blistry x 14) 5909990781423

40 Rpz Rivastigminum

Exelon; roztwór do stosowania doustnego;

2 mg/1 ml 120 ml 5909990454310

41 Rpz Rivastigminum

Exelon; system

transdermalny; 4,6 mg/24h 30 saszetek 5909990066704

42 Rpz Rivastigminum

Exelon; system

transdermalny; 9,5 mg/24h 30 saszetek 5909990066766

43 Rp Rivastigminum

Nimvastid; kaps. twarde;

1,5 mg 28 kaps. 5909990700646

44 Rp Rivastigminum

Nimvastid; kaps. twarde;

3 mg 28 kaps. 5909990700684

45 Rp Rivastigminum

Nimvastid; kaps. twarde;

3 mg 56 kaps. 5909990700707

46 Rp Rivastigminum

Nimvastid; kaps. twarde;

4,5 mg 28 kaps. 5909990700738

47 Rp Rivastigminum

Nimvastid; kaps. twarde;

4,5 mg 56 kaps. 5909990700752

48 Rp Rivastigminum

Nimvastid; kaps. twarde;

6 mg 28 kaps. 5909990700790

49 Rp Rivastigminum

Nimvastid; kaps. twarde;

6 mg 56 kaps. 5909990700844

50 Rp Rivastigminum

Nimvastid; tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej;

1,5 mg 28 tabl. 5909990700660

51 Rp Rivastigminum

Nimvastid; tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej;

3 mg 28 tabl. 5909990700691

52 Rp Rivastigminum

Nimvastid; tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej;

4,5 mg 28 tabl. 5909990700745

53 Rp Rivastigminum

Nimvastid; tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej;

6 mg 28 tabl. 5909990700806

54 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; kaps.

twarde; 1,5 mg 28 kaps. 5909990689439

55 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; kaps.

twarde; 3 mg 28 kaps. 5909990689538

56 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; kaps.

twarde; 3 mg 56 kaps. 5909990689545

1 2 3 4 5 6 57 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; kaps.

twarde; 4,5 mg 28 kaps. 5909990689583

58 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; kaps.

twarde; 4,5 mg 56 kaps. 5909990689590

59 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; kaps.

twarde; 6 mg 28 kaps. 5909990689644

60 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; kaps.

twarde; 6 mg 56 kaps. 5909990689668

61 Rpz Rivastigminum

Rivastigmine Teva; roztwór do stosowania doustnego;

2 mg/1 ml 120 ml 5909990764143

07) Choroba i zespół Parkinsona

Lp. Kategoria

dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów

Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6

1 Rp Amantadinum Amantix; tabl. powl.; 0,1 g 100 tabl. 5909990728428 2 Rp Amantadinum Amantix; tabl. powl.; 0,1 g 30 tabl. 5909990728411 3 Rp Amantadinum Viregyt K; kaps.; 0,1 g 50 kaps. 5909990320912 4 Rp Biperidenum Akineton ; tabl.; 2 mg 50 tabl. 5909990501892 5 Rp Biperidenum Akineton; tabl.; 2 mg 50 tabl. 5909990193219 6 Rp Biperidenum Akineton; tabl.; 2 mg 50 tabl. 5909990500604

7 Rp Piribedilum

Pronoran; tabl. o przedłużonym uwalnianiu;

0,05 g 30 tabl. 5909990846320

8 Rp Ropinirolum Aropilo; tabl. powl.; 0,25 mg 210 tabl. 5909990731954 9 Rp Ropinirolum Aropilo; tabl. powl.; 0,5 mg 21 tabl. 5909990731985 10 Rp Ropinirolum Aropilo; tabl. powl.; 1 mg 21 tabl. 5909990732074 11 Rp Ropinirolum Aropilo; tabl. powl.; 2 mg 21 tabl. 5909990732227 12 Rp Ropinirolum Aropilo; tabl. powl.; 5 mg 21 tabl. 5909990732333 13 Rp Ropinirolum Aropix; tabl. powl.; 0,25 mg 210 tabl. 5909990726189 14 Rp Ropinirolum Aropix; tabl. powl.; 0,5 mg 21 tabl. 5909990726257 15 Rp Ropinirolum Aropix; tabl. powl.; 1 mg 21 tabl. 5909990726332 16 Rp Ropinirolum Aropix; tabl. powl.; 2 mg 21 tabl. 5909990726394 17 Rp Ropinirolum Aropix; tabl. powl.; 5 mg 21 tabl. 5909990726431 18 Rp Ropinirolum Ceuronex; tabl. powl.;

0,25 mg 21 tabl. 5909990734078

19 Rp Ropinirolum Ceuronex; tabl. powl.; 2 mg 21 tabl. 5909990734139 20 Rp Ropinirolum Ceuronex; tabl. powl.; 5 mg 21 tabl. 5909990734153 21 Rp Ropinirolum

Parnirol; tabl. powl.;

0,25 mg 21 tabl. 5909990775033

22 Rp Ropinirolum Parnirol; tabl. powl.; 0,5 mg 21 tabl. 5909990775095 23 Rp Ropinirolum Parnirol; tabl. powl.; 1 mg 21 tabl. 5909990775170 24 Rp Ropinirolum Parnirol; tabl. powl.; 2 mg 21 tabl. 5909990775231 25 Rp Ropinirolum Parnirol; tabl. powl.; 5 mg 21 tabl. 5909990775262

26 Rp Ropinirolum

Requip Modutab; tabl. o przedłużonym uwalnianiu;

2 mg 21 tabl. (blister) 5909990644711

27 Rp Ropinirolum

Requip Modutab; tabl. o przedłużonym uwalnianiu;

2 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990644728

28 Rp Ropinirolum

Requip Modutab; tabl. o przedłużonym uwalnianiu;

4 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990644612

29 Rp Ropinirolum

Requip Modutab; tabl. o przedłużonym uwalnianiu;

8 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990644636

1 2 3 4 5 6

30 Rp Ropinirolum Requip; tabl. powl.; 0,25 mg

210 tabl. (1 blister x 21; 1 blister x 42; 1 blister x 63; 1

blister x 84) 5909990013722 31 Rp Ropinirolum Requip; tabl. powl.; 0,5 mg 21 tabl. 5909990013685 32 Rp Ropinirolum Requip; tabl. powl.; 1 mg 21 tabl. 5909990013890 33 Rp Ropinirolum Requip; tabl. powl.; 2 mg 21 tabl. 5909990013586 34 Rp Ropinirolum Requip; tabl. powl.; 5 mg 21 tabl. 5909990013968

09) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Lp. Kategoria

dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku

Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów

Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kod EAN13 opakowania

1 2 3 4 5 6

1 Rp Fluoxetinum

Andepin; kaps. twarde;

20 mg 30 kaps. (3 blistry x 10) 5909991065515

2 Rp Fluoxetinum

Andepin; kaps. twarde;

20 mg 30 kaps. (pojemnik) 5909991065522

3 Rp Fluoxetinum Bioxetin; tabl.; 20 mg 30 tabl. 5909990372317 4 Rp Fluoxetinum Deprexetin; kaps.; 20 mg 30 kaps. 5909990747610

5 Rp Fluoxetinum

Fluoksetyna ANPHARM;

kaps. twarde; 20 mg 28 kaps. 5909990776955 6 Rp Fluoxetinum Fluoksetyna; tabl.; 10 mg 30 tabl. 5909990770137 7 Rp Fluoxetinum Fluoksetyna; tabl.; 20 mg 30 tabl. 5909990770236 8 Rp Fluoxetinum Fluoksetyna; tabl.; 20 mg 90 tabl. 5909990770243 9 Rp Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma,

Fluoxetin; kaps.; 20 mg 30 kaps. 5909990770311 10 Rp Fluoxetinum Seronil; kaps.; 20 mg 100 kaps. 5909990374427 11 Rp Fluoxetinum Seronil; kaps.; 20 mg 30 kaps. 5909990374410 12 Rp Fluoxetinum Seronil; tabl. powl.; 10 mg 100 tabl. 5909990374328 13 Rp Fluoxetinum Seronil; tabl. powl.; 10 mg 30 tabl. 5909990374311 14 Rp Fluoxetinum Xetiran; kaps.; 20 mg 30 kaps. 5909990974511 15 Rp Fluvoxaminum Fevarin; tabl. powl.; 100 mg 30 tabl. 5909990347827 16 Rp Fluvoxaminum Fevarin; tabl. powl.; 50 mg 60 tabl. 5909990347728 17 Rp Mianserinum

Deprexolet; tabl. powl.;

10 mg 30 tabl. 5909991120917

18 Rp Mianserinum

Deprexolet; tabl. powl.;

10 mg 30 tabl. 5909991120948

19 Rp Mianserinum

Deprexolet; tabl. powl.;

30 mg 30 tabl. 5909991121013

20 Rp Mianserinum

Deprexolet; tabl. powl.;

30 mg 30 tabl. 5909991121051

21 Rp Mianserinum Lerivon; tabl. powl.; 10 mg 30 tabl. 5909990157716 22 Rp Mianserinum Lerivon; tabl. powl.; 30 mg 30 tabl. 5909990157822 23 Rp Mianserinum Lerivon; tabl. powl.; 60 mg 30 tabl. 5909990157914 24 Rp Mianserinum Miansec ; tabl. powl.; 10 mg 30 tabl. 5909990796618 25 Rp Mianserinum Miansec; tabl. powl.; 10 mg 90 tabl. 5909990796625 26 Rp Mianserinum Miansegen, Miansemerck

10; tabl. powl.; 10 mg 30 tabl. 5909990883813

27 Rp Mianserinum

Miansegen, Miansemerck

10; tabl. powl.; 10 mg 90 tabl. 5909990883820 28 Rp Mianserinum

Miansegen, Miansemerck

30; tabl. powl.; 30 mg 20 tabl. (2 blistry x 10) 5909990883929

29 Rp Mianserinum

Miansegen; tabl. powl.;

10 mg 30 tabl. 5909990713455

30 Rp Mianserinum

Miansegen; tabl. powl.;

10 mg 90 tabl. 5909990713462

31 Rp Mianserinum

Miansegen; tabl. powl.;

30 mg 30 tabl. 5909990764259

32 Rp Mianserinum

Miansegen; tabl. powl.;

30 mg 30 tabl. 5909990764242

1 2 3 4 5 6 33 Rp Mianserinum

Minasec 30; tabl. powl.;

30 mg 20 tabl. 5909991124311

34 Rp Paroxetinum Arketis; tabl.; 20 mg 30 tabl. (3 blistry x 10) 5909990047109 35 Rp Paroxetinum

ParoGen, ParoMerck; tabl.

powl.; 20 mg 30 tabl. 5909990425877

36 Rp Paroxetinum ParoGen, ParoMerck; tabl.

powl.; 20 mg 60 tabl. 5909990425884

37 Rp Paroxetinum Paxtin 20; tabl. powl.; 20 mg 30 tabl. (3 blistry x 10) 5909990010189 38 Rp Paroxetinum Paxtin 40; tabl. powl.; 40 mg 30 tabl. (blister) 5909990010202 39 Rp Paroxetinum Rexetin; tabl. powl.; 20 mg 30 tabl. (3 blistry x 10) 5909991006310 40 Rp Paroxetinum Seroxat; tabl. powl.; 20 mg 30 tabl. 5909990640515

41 Rp Paroxetinum

Xetanor 20 mg; tabl. powl.;

20 mg 30 tabl. 5909990570515

42 Rp Sertralinum Asentra; tabl. powl.; 100 mg 28 tabl. 5909990963317 43 Rp Sertralinum Asentra; tabl. powl.; 50 mg 28 tabl. 5909990963218

44 Rp Sertralinum

Asertin 100; tabl. powl.;

100 mg 30 tabl. (3 blistry x 10) 5909990422685 45 Rp Sertralinum

Asertin 50; tabl. powl.;

50 mg 30 tabl. (3 blistry x 10) 5909990422692 46 Rp Sertralinum Luxeta 50 mg, Apresia; tabl.

powl.; 50 mg 30 tabl. (3 blistry x 10) 5909990049943

47 Rp Sertralinum

Sertagen; tabl. powl.;

100 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990046621 48 Rp Sertralinum Sertagen; tabl. powl.; 50 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990046690

49 Rp Sertralinum

Sertraline Arrow; tabl.;

50 mg 28 tabl. 5909990641925

50 Rp Sertralinum

Sertranorm; tabl. powl.;

100 mg 30 szt. 5909990663163

51 Rp Sertralinum

Sertranorm; tabl. powl.;

50 mg 30 szt. 5909990663040

52 Rp Sertralinum

Setaloft 100 mg; tabl. powl.;

100 mg 30 tabl. 5909990571963

53 Rp Sertralinum

Setaloft 50 mg; tabl. powl.;

50 mg 30 tabl. 5909990571925

54 Rp Sertralinum

Stimuloton; tabl. powl.;

50 mg 30 tabl. 5909990994816

55 Rp Sertralinum Zoloft; tabl. powl.; 100 mg 28 tabl. 5909990753215 56 Rp Sertralinum Zoloft; tabl. powl.; 50 mg 28 tabl. 5909990753116 57 Rp Sertralinum Zotral; tabl. powl.; 100 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990014033 58 Rp Sertralinum Zotral; tabl. powl.; 100 mg 28 tabl. (4 blistry x 7) 5909990569472 59 Rp Sertralinum Zotral; tabl. powl.; 50 mg 28 tabl. (2 blistry x 14) 5909990013982

16) Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii

statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej

W dokumencie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 października 2011 r. (Stron 80-85)