Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

W dokumencie P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E (Stron 33-37)

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022 r.

Jednostka

pomocnicza ozn.*

940 000 Wydział Zarządzania KryzysowegoZakup sprzętu do napraw monitoringu

wizyjnego Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego. 40 000 ogólnomiejskie J

Wydział Zarządzania Kryzysowego

M/31/VIII „Bezpieczne Katowice” – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Katowicach Podlesiu. 900 000 ogólnomiejskie BO

788 000

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

L13/05/VIII Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas!

"Siatka, kosz, noga i siłka"

Zakup wyposażenia. 94 000 Bogucice BO

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Katowicach

L21/01/VIII Eksperymentuj na świeżym powietrzu

Zakup urządzeń min. Naukowy Hex, Głuchy Telefon, Kołyska Newtona, Peryskop,

Wielokrążek i eko-memory. 315 000 Kostuchna BO

Szkoła Podstawowa nr 36 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup kuchni gazowo-elektrycznej. 10 100 Koszutka J

Szkoła Podstawowa nr 48 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego. 16 000 Murcki J

Miejskie Przedszkole nr 01 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie

jednostek oświatowych Zakup domofonów. 25 000

Brynów - Część Wschodnia-

Osiedle Zgrzebnioka

J

Miejskie Przedszkole nr 02 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup szafy chłodniczej. 12 000 Śródmieście J

Miejskie Przedszkole nr 03 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie

jednostek oświatowych Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.). 50 000 Śródmieście J Miejskie Przedszkole nr 15 z

Oddziałami Integracyjnymi

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego. 15 000 Ligota - Panewniki J

Miejskie Przedszkole nr 16 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki. 11 000 Ligota - Panewniki J

Miejskie Przedszkole nr 16 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie

jednostek oświatowych Zakup domofonów. 10 000 Ligota - Panewniki J

Miejskie Przedszkole nr 26 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej. 14 000 Załęże J

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy

01.01.2022 r. pomocnicza ozn.*

Miejskie Przedszkole nr 34 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni. 12 000 Osiedle Tysiąclecia J

Miejskie Przedszkole nr 40 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie

administracji i obsługi Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego. 11 000 Ligota - Panewniki J

Miejskie Przedszkole nr 48 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego. 10 000 Koszutka J

Miejskie Przedszkole nr 51 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie

administracji i obsługi Zakup centrali telefonicznej. 10 100

Załęska Hałda - Brynów - Część

Zachodnia

J

Miejskie Przedszkole nr 52 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie

jednostek oświatowych Zakup klimatyzatora. 11 000 Koszutka J

Miejskie Przedszkole nr 63 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup kuchni elektrycznej. 11 000 Janów -

Nikiszowiec J

Miejskie Przedszkole nr 73 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie

administracji i obsługi Zakup kserokopiarki. 10 000 Wełnowiec -

Józefowiec J

Miejskie Przedszkole nr 75 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie

administracji i obsługi Zakup centrali telefonicznej. 11 000

Brynów - Część Wschodnia-

Osiedle Zgrzebnioka

J

Miejskie Przedszkole nr 82 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej. 15 800 Wełnowiec -

Józefowiec J

Miejskie Przedszkole nr 95 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej. 15 000 Zawodzie J

Miejskie Przedszkole nr 99 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup krajalnicy gastronomicznej. 13 000 Ligota - Panewniki J

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki. 15 000 Osiedle Tysiąclecia J

Zespół Szkół i Placówek nr 1

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup sokowirówki. 11 000

Osiedle Paderewskiego -

Muchowiec

J

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Katowicach

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego. 15 000

Załęska Hałda - Brynów - Część

Zachodnia

J Zespół Szkolno-Przedszkolny nr

10 w Katowicach

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie

administracji i obsługi Zakup kserokopiarki. 15 000 Kostuchna J

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022 r.

Jednostka

pomocnicza ozn.*

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Katowicach

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki. 15 000 Kostuchna J

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej. 15 000 Dąbrówka Mała J

110 000 Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej Wymiana sprzętu i oprogramowania Zakup sprzętu i oprogramowania. 110 000 ogólnomiejskie J

2 000 000 Zakład Zieleni Miejskiej Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów

zieleni Zakup kosiarki ciągnikowej. 25 000 ogólnomiejskie J

Zakład Zieleni Miejskiej Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego

Zakup samochodu brygadowego, pojazdu do wywozu śmieci oraz wyposażenia

warsztatów zaplecza. 475 000 ogólnomiejskie J

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 680 000

Komunalny Zakład Gospodarki

Mieszkaniowej 210 000

Zakład Zieleni Miejskiej 220 000

Straż Miejska 390 000

200 000 Wydział Kultury (Muzeum Historii

Katowic) Zakup zbiorów Zakup zbiorów do muzeum. 200 000 Śródmieście J

164 000 139 000 XV Liceum Ogólnokształcące im.

rtm. Witolda Pileckiego

Zakup sprzętu do pracowni do nauczania

języków obcych. Zakup sprzętu do pracowni do nauczania języków obcych. 40 000 Osiedle Witosa J

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich

Zakup monitoringu wizyjnego. Zakup monitoringu wizyjnego. 48 000 Dąbrówka Mała J

Zespół Szkół Zawodowych

Specjalnych Nr 6 Zakup zestawu interaktywnego. Zakup zestawu interaktywnego. 11 000

Załęska Hałda - Brynów - Część

Zachodnia

J III Liceum Ogólnokształcące im.

Adama Mickiewicza Zakup sprzętu nagłaśniającego. Zakup sprzętu nagłaśniającego. 40 000 Śródmieście J

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc Społeczna

Rozwój elektromobilności w mieście Katowice - zakup samochodów elektrycznych

Zakup 8 samochodów elektrycznych dla obsługi zadań z zakresu gospodarki

komunalnej. ogólnomiejskie WPI

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Oświata i wychowanie

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy

01.01.2022 r. pomocnicza ozn.*

15 000 Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych

w Katowicach - II etap Zakup schodołazu. 15 000

w tym środki UE: 13 710

10 000 Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej im. Powstańców Śląskich

Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i

stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup krajalnicy gastronomicznej. 10 000 Dąbrówka Mała J

0 23 019 159 22 855 159 164 000 0 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE

* BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne

ZB – zadania w ramach „Zielonego Budżetu”

WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych BO/WPI - zadania wieloletnie z Budżetu Obywatelskiego UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej ogólnomiejskie UE/WPI

Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM zadania powiatu

zadania zlecone zadania gminy

W dokumencie P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E (Stron 33-37)