• Nie Znaleziono Wyników

Kwantowe splątanie dwóch atomów (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kwantowe splątanie dwóch atomów (pdf)"

Copied!
85
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

2005

Światowy Rok

FIZYKI

(2)

Kwantowe splątanie dwóch

atomów

Ryszard Tanaś

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Zakład Optyki Nieliniowej

(3)

Plan wykładu

1 Ewolucja dwóch atomów 5

1.1 Emisja spontaniczna . . . 5

1.2 Równanie „master” . . . 20

1.3 Stany kolektywne . . . 22

1.4 Ewolucja stanów kolektywnych . . . 31

1.5 Rozwiązania analityczne . . . 32

2 Jak mierzyć stopień splątania? 33 2.1 „Concurrence” (zgodność, współbieżność) . . . 33

2.2 „Negativity” (ujemność) . . . 34

3 Kwantowe splątanie dwóch atomów 35 3.1 „Concurrence” . . . 35

(4)

3.3 Dwa atomy przygotowane w stanie symetrycznym . 36

3.4 Dwa atomy przygotowane w stanie antysymetrycznym 38

3.5 Jeden atom wzbudzony . . . 39

3.6 Dwa atomy wzbudzone . . . 45

4 Podsumowanie 50

5 Nasze prace 51

(5)

1 Ewolucja dwóch atomów

1.1 Emisja spontaniczna

|e1i

|g1i

ω0

Atom dwupoziomowy jest modelem od lat używanym w optyce

(6)

1 Ewolucja dwóch atomów

1.1 Emisja spontaniczna

|e1i

|g1i

ω0

Atom dwupoziomowy jest modelem od lat używanym w optyce

kwantowej.

Obecnie, w informatyce kwantowej, każdy układ dwustanowy to

kubit (ang. qubit)!

(7)

|e1i

|g1i

(8)

|e1i

|g1i

Jeśli jednak oświetlimy go światłem o częstości bliskiej częstości przejścia atomowego, to atom, absorbując foton, przechodzi do . . .

(9)

|e1i

|g1i

. . . stanu wzbudzonego.

Z tego stanu atom spontanicznie, a właściwie w wyniku oddziaływania z próżnią fotonową, przechodzi do . . .

(10)

|e1i

|g1i

. . . stanu podstawowego emitując foton.

(11)

|e1i

|g1i

. . . stanu podstawowego emitując foton.

Takie przejście to emisja spontaniczna. Szybkość z jaką atom traci energię charakteryzuje dane przejście atomowe; jest to współczynnik Einsteina A, tutaj zwany Γ.

(12)

|e1i

|g1i

Wypromieniowany w wyniku emisji spontanicznej foton o energii ¯

(13)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

(14)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

(15)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

(16)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

(17)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

(18)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

Ale foton może być wyemitowany przez atom w dowolnym

kierunku, a więc jest pewna szansa, że dotrze także do atomu pierwszego . . .

(19)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

(20)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

. . . i wzbudzi atom pierwszy.

W ten sposób powstaje pomiędzy atomami oddziaływanie. Atomy przestają być niezależne i zaczynają zachowywać się kolektywnie. Tak poglądowo, i nie całkiem poprawnie (chodzi raczej o fotony

(21)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i r12

Oddziaływanie pomiędzy atomami jest tym silniejsze im mniejsza jest odległość pomiędzy nimi. (r12 = const < λ).

(22)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i r12

Oddziaływanie pomiędzy atomami jest tym silniejsze im mniejsza jest odległość pomiędzy nimi. (r12 = const < λ).

Badamy kolektywną emisję spontaniczną, dla różnych warunków początkowych, np. jeden atom wzbudzony, jak tutaj . . .

(23)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i r12

(24)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i r12

. . . lub obydwa atomy wzbudzone, jak tutaj.

(25)

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i r12

. . . lub obydwa atomy wzbudzone, jak tutaj.

Interesuje nas kwantowe splątanie dwóch atomów.

Dwa atomy to przecież dwukubitowy rejestr, a splątanie kwantowe

(26)

1.2 Równanie „master”

Ewolucją dwóch atomów w próżni rządzi równanie: ∂ ˆρ ∂t = − i 2 X i=1 ωi [Siz, ˆρ] − i 2 X i6=j Ωij h Si+Sj−, ˆρ i −1 2 2 X i,j=1 Γij ρSˆ i+Sj− + Si+Sj−ρ − 2Sˆ j−ρSˆ i+

(27)

1.2 Równanie „master”

Ewolucją dwóch atomów w próżni rządzi równanie: ∂ ˆρ ∂t = − i 2 X i=1 ωi [Siz, ˆρ] − i 2 X i6=j Ωij h Si+Sj−, ˆρ i −1 2 2 X i,j=1 Γij ρSˆ i+Sj− + Si+Sj−ρ − 2Sˆ j−ρSˆ i+ Parametry kolektywne: Ω12(r12) = Ω21(r12) oddziaływanie dipol-dipol Γ12(r12) = Γ21(r12) tłumienie kolektywne

(28)

-0.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Γ

12

12

r

12

Γ12 Ω12

Zależność parametrów kolektywnych Γ12 i Ω12 od odległości r12

(29)

1.3 Stany kolektywne |e1i |g1i ω0 |e2i |g2i ω0

Niezależne atomy — baza obliczeniowa:

(30)

|e1i |g1i ω0 |e2i |g2i ω0 Ω12

Włączenie oddziaływania dipol-dipol do hamiltonianu i jego rediagonalizacja prowadzi do nowych stanów — stanów

(31)

|ei |gi ω0 ω0 |si |ai Ω12 Ω12 |e1i |g1i |e2i |g2i Stany kolektywne: {|gi = |g1i ⊗ |g2i, |ei = |e1i ⊗ |e2i, |si = √1 2 |e1i ⊗ |g2i + |g1i ⊗ |e2i, |ai = √1 2 |e1i ⊗ |g2i − |g1i ⊗ |e2i}

(32)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

Jeśli przygotujemy układ w stanie symetrycznym |si = √1

2 |e1i ⊗ |g2i + |g1i ⊗ |e2i 

,

(33)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

Jeśli przygotujemy układ w stanie symetrycznym |si = √1

2 |e1i ⊗ |g2i + |g1i ⊗ |e2i 

,

to mamy dwa atomy w stanie maksymalnie splątanym!

(34)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12

Emisja spontaniczna powoduje, że obsadzenie stanu symetrycznego |si maleje w tempie Γ + Γ12 (szybko).

(35)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12

Emisja spontaniczna powoduje, że obsadzenie stanu symetrycznego |si maleje w tempie Γ + Γ12 (szybko).

(36)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12

Emisja spontaniczna powoduje, że obsadzenie stanu symetrycznego |si maleje w tempie Γ + Γ12 (szybko).

W jakim tempie maleje stopień splątania?

(37)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

Podobnie, dwa atomy w stanie antysymetrycznym |ai = √1

2 |e1i ⊗ |g2i − |g1i ⊗ |e2i są maksymalnie splątane!

(38)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

Podobnie, dwa atomy w stanie antysymetrycznym |ai = √1

2 |e1i ⊗ |g2i − |g1i ⊗ |e2i są maksymalnie splątane!

(39)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ − Γ12

Emisja spontaniczna powoduje, że obsadzenie stanu

antysymetrycznego |ai maleje w tempie Γ − Γ12 (wolno — „decoherence free”).

(40)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ − Γ12

Emisja spontaniczna powoduje, że obsadzenie stanu

antysymetrycznego |ai maleje w tempie Γ − Γ12 (wolno — „decoherence free”).

(41)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

Jeśli obydwa atomy są wzbudzone, to układ znajduje się w stanie |ei = |e1i ⊗ |e2i, który jest stanem iloczynowym i nie ma

(42)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12 Γ + Γ12 Γ− Γ12 Γ− Γ12

Emisja spontaniczna powoduje obsadzanie stanów splątanych |si i |ai.

(43)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12 Γ + Γ12 Γ− Γ12 Γ− Γ12

Emisja spontaniczna powoduje obsadzanie stanów splątanych |si i |ai.

(44)

1.4 Ewolucja stanów kolektywnych ˙ ρee = − 2Γρee ˙ ρeg = − (Γ + 2iω0) ρeg ˙ ρss = − (Γ + Γ12) (ρss − ρee) ˙ ρaa = − (Γ − Γ12) (ρaa − ρee) ˙ ρas = − (Γ + i2Ω12) ρas

W przypadku dwóch identycznych atomów w próżni ewolucja w

bazie stanów kolektywnych opisywana jest bardzo prostym układem równań, który łatwo rozwiązać.

(45)

1.5 Rozwiązania analityczne ρss(t) = ρss(0) e−(Γ+Γ12)t + ρ ee(0) Γ + Γ12 Γ − Γ12 e−(Γ+Γ12)t − e−2Γt ρaa(t) = ρaa(0) e−(Γ−Γ12)t + ρ ee(0) Γ − Γ12 Γ + Γ12 e−(Γ−Γ12)t − e−2Γt ρas(t) = ρas(0) e−(Γ+i2Ω12)t ρee(t) = ρee(0) e−2Γt ρeg(t) = ρeg(0) e−(Γ+2iω0)t ρgg(t) = 1 − ρee(t) − ρss(t) − ρaa(t)

(46)

2 Jak mierzyć stopień splątania?

2.1 „Concurrence” (zgodność, współbieżność)

(47)

2 Jak mierzyć stopień splątania?

2.1 „Concurrence” (zgodność, współbieżność)

W.K. Wootters, Phys. Rev. Lett. 80, 2245 (1998)

C = max 0, pλ1 − pλ2 − pλ3 − pλ4 {λi} — wartości własne macierzy R

(48)

2 Jak mierzyć stopień splątania?

2.1 „Concurrence” (zgodność, współbieżność)

W.K. Wootters, Phys. Rev. Lett. 80, 2245 (1998)

C = max 0, pλ1 − pλ2 − pλ3 − pλ4 {λi} — wartości własne macierzy R

R = ρ σy ⊗ σy ρ∗ σy ⊗ σy

0 ≤ C ≤ 1 C = 0 nie ma splątania

(49)

2.2 „Negativity” (ujemność)

A. Peres, Phys. Rev. Lett. 77, 1413 (1996)

(50)

2.2 „Negativity” (ujemność)

A. Peres, Phys. Rev. Lett. 77, 1413 (1996)

M. Horodecki, P. Horodecki, R. Horodecki, Phys. Lett. A 223, 1 (1996)

N = max  0, −2 X i νi  

i} — ujemne wartości własne częściowo transponowanej macierzy gęstości ρT1

(51)

2.2 „Negativity” (ujemność)

A. Peres, Phys. Rev. Lett. 77, 1413 (1996)

M. Horodecki, P. Horodecki, R. Horodecki, Phys. Lett. A 223, 1 (1996)

N = max  0, −2 X i νi  

i} — ujemne wartości własne częściowo transponowanej macierzy gęstości ρT1

0 ≤ N ≤ 1 N = 0 nie ma splątania

(52)

3 Kwantowe splątanie dwóch atomów 3.1 „Concurrence” C(t) = max 0, C(t) C(t) = q ρss(t) − ρaa(t)2 + 2=ρsa(t)2 − 2 q ρee(t)ρgg(t)

(53)

3 Kwantowe splątanie dwóch atomów 3.1 „Concurrence” C(t) = max 0, C(t) C(t) = q ρss(t) − ρaa(t)2 + 2=ρsa(t)2 − 2 q ρee(t)ρgg(t) 3.2 „Negativity” N (t) = max 0, N(t) N(t) = q ρss(t) − ρaa(t) 2 + 2=ρsa(t)2 + ρgg(t) − ρee(t)2 − ρgg(t) + ρee(t)

(54)

3.3 Dwa atomy przygotowane w stanie symetrycznym |ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12

(55)

3.3 Dwa atomy przygotowane w stanie symetrycznym |ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12 C(t) = ρss(t) = e−(Γ+Γ12)t N (t) = q 1 − 2ρss(t) 1 − ρss(t) − 1 − ρss(t) 

(56)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

S

to

p

ie

ń

sp

ta

n

ia

Γt

C(t) N (t)

Ewolucja C(t) oraz N (t) dla układu dwóch atomów przygotowanych w

(57)

3.4 Dwa atomy przygotowane w stanie antysymetrycznym |ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ − Γ12

(58)

3.4 Dwa atomy przygotowane w stanie antysymetrycznym |ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ − Γ12 C(t) = ρaa(t) = e−(Γ−Γ12)t N (t) = q 1 − 2ρaa(t) 1 − ρaa(t) − 1 − ρaa(t) 

(59)

0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 5 10 15 20

S

to

p

ie

ń

sp

ta

n

ia

Γt

C(t) N (t)

Ewolucja C(t) oraz N (t) dla układu dwóch atomów przygotowanych w

(60)

3.5 Jeden atom wzbudzony

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

Stan początkowy: |Ψ(0)i = |e1i|g2i

(61)

3.5 Jeden atom wzbudzony

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

Stan początkowy: |Ψ(0)i = |e1i|g2i

Stan iloczynowy.

(62)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

W bazie stanów kolektywnych: |Ψ(0)i = √1

2 |si + |ai 

(63)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

W bazie stanów kolektywnych: |Ψ(0)i = √1

2 |si + |ai Niezerowe elementy: ρss(0) = ρaa(0) = 12 obsadzenia ρas(0) = ρsa(0) = 1 2 koherencje

(64)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12 Γ− Γ12

(65)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12 Γ− Γ12

„Concurrence” ma wtedy postać: C(t) = 1 2 q e−(Γ+Γ12)t − e−(Γ−Γ12)t2 + 2e−Γt sin(2Ω 12t) 2

(66)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

S

to

p

ie

ń

sp

ta

n

ia

Γt

C(t) ρaa(t) + ρss(t) ρaa(t) − ρss(t)

Ewolucja C(t); jeden atom wzbudzony (|Ψ(0)i = |e1i|g2i)

(67)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

S

to

p

ie

ń

sp

ta

n

ia

Γt

C(t) N (t)

„Concurrence” C(t) i „negativity” N (t) dla tych samych parametrów (Γ12 = 0.95 Γ, 2Ω12 = 9.30 Γ)

(68)

3.6 Dwa atomy wzbudzone

|e1i

|g1i

|e2i

|g2i

Stan początkowy: |Ψ(0)i = |e1i|e2i

(69)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i

(70)

|ei |gi |si |ai |e1i |g1i |e2i |g2i Γ + Γ12 Γ + Γ12 Γ− Γ12 Γ− Γ12

(71)

„Concurrence” ma wtedy postać: C(t) = max 0, C(t) C(t) = Γ + Γ12 Γ − Γ12 e−(Γ+Γ12)t − e−2Γt − Γ − Γ12 Γ + Γ12 e−(Γ−Γ12)t − e−2Γt − 2e−Γt√ρgg

(72)

„Concurrence” ma wtedy postać: C(t) = max 0, C(t) C(t) = Γ + Γ12 Γ − Γ12 e−(Γ+Γ12)t − e−2Γt − Γ − Γ12 Γ + Γ12 e−(Γ−Γ12)t − e−2Γt − 2e−Γt√ρgg ρgg(t) = 1− Γ + Γ12 Γ − Γ12 e−(Γ+Γ12)t − e−2Γt + Γ − Γ12 Γ + Γ12 e−(Γ−Γ12)t − e−2Γt + e−2Γt 

(73)

„Concurrence” ma wtedy postać: C(t) = max 0, C(t) C(t) = Γ + Γ12 Γ − Γ12 e−(Γ+Γ12)t − e−2Γt − Γ − Γ12 Γ + Γ12 e−(Γ−Γ12)t − e−2Γt − 2e−Γt√ρgg ρgg(t) = 1− Γ + Γ12 Γ − Γ12 e−(Γ+Γ12)t − e−2Γt + Γ − Γ12 Γ + Γ12 e−(Γ−Γ12)t − e−2Γt + e−2Γt 

(74)

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0 5 10 15 20

S

to

p

ie

ń

sp

ta

n

ia

Γt

C(t) N (t) ρaa(t)

„Concurrence” C(t) „negativity” N (t); dwa atomy wzbudzone ρee(0) = 1 przy r12 = λ/12 (Γ12 = 0.95 Γ)

(75)

4 Podsumowanie

• Emisja spontaniczna prowadzi do splątania kwantowego

atomów

• Dwa atomy w próżni zachowują się kolektywnie (Γ12, Ω12) • Dwa ze stanów kolektywnych są stanami maksymalnie

splątanymi — czyli stanami Bella

• Stopień splątania mierzony przez „concurrence” C(t) lub

„negativity” N (t) wyraża się prostymi wzorami analitycznymi • C(t) 6= N (t)

(76)

4 Podsumowanie

• Emisja spontaniczna prowadzi do splątania kwantowego

atomów

• Dwa atomy w próżni zachowują się kolektywnie (Γ12, Ω12) • Dwa ze stanów kolektywnych są stanami maksymalnie

splątanymi — czyli stanami Bella

• Stopień splątania mierzony przez „concurrence” C(t) lub

„negativity” N (t) wyraża się prostymi wzorami analitycznymi • C(t) 6= N (t)

(77)

4 Podsumowanie

• Emisja spontaniczna prowadzi do splątania kwantowego

atomów

• Dwa atomy w próżni zachowują się kolektywnie (Γ12, Ω12)

• Dwa ze stanów kolektywnych są stanami maksymalnie

splątanymi — czyli stanami Bella

• Stopień splątania mierzony przez „concurrence” C(t) lub

„negativity” N (t) wyraża się prostymi wzorami analitycznymi • C(t) 6= N (t)

(78)

4 Podsumowanie

• Emisja spontaniczna prowadzi do splątania kwantowego

atomów

• Dwa atomy w próżni zachowują się kolektywnie (Γ12, Ω12)

• Dwa ze stanów kolektywnych są stanami maksymalnie

splątanymi — czyli stanami Bella

• Stopień splątania mierzony przez „concurrence” C(t) lub

„negativity” N (t) wyraża się prostymi wzorami analitycznymi • C(t) 6= N (t)

(79)

4 Podsumowanie

• Emisja spontaniczna prowadzi do splątania kwantowego

atomów

• Dwa atomy w próżni zachowują się kolektywnie (Γ12, Ω12) • Dwa ze stanów kolektywnych są stanami maksymalnie

splątanymi — czyli stanami Bella

• Stopień splątania mierzony przez „concurrence” C(t) lub

„negativity” N (t) wyraża się prostymi wzorami analitycznymi

• C(t) 6= N (t)

(80)

4 Podsumowanie

• Emisja spontaniczna prowadzi do splątania kwantowego

atomów

• Dwa atomy w próżni zachowują się kolektywnie (Γ12, Ω12) • Dwa ze stanów kolektywnych są stanami maksymalnie

splątanymi — czyli stanami Bella

• Stopień splątania mierzony przez „concurrence” C(t) lub

„negativity” N (t) wyraża się prostymi wzorami analitycznymi

• C(t) 6= N (t)

(81)

4 Podsumowanie

• Emisja spontaniczna prowadzi do splątania kwantowego

atomów

• Dwa atomy w próżni zachowują się kolektywnie (Γ12, Ω12) • Dwa ze stanów kolektywnych są stanami maksymalnie

splątanymi — czyli stanami Bella

• Stopień splątania mierzony przez „concurrence” C(t) lub

„negativity” N (t) wyraża się prostymi wzorami analitycznymi • C(t) 6= N (t)

(82)

5 Nasze prace

• Z. Ficek, R. Tanaś

Correlated superposition states in two-atom systems

in Modern Nonlinear Optics, Part I, ed. M. Evans (Wiley, New York, 2001) vol 119 of Advances in Chemical Physics, pp. 215-266

• Z. Ficek, R. Tanaś

Entangled states and collective nonclassical effects in two-atom systems

Physics Reports 372, 369 (2002)

• Z. Ficek, R. Tanaś

Entanglement induced by spontaneous emission in spatially extended two-atom systems

J. Mod. Opt. 50, 2765 (2003)

• R. Tanaś, Z. Ficek

(83)

Fortschr. Phys. 51, 230 (2003)

• R. Tanaś, Z. Ficek

Entangling two atoms via spontaneous emission

J. Opt. B 6, S90 (2004)

• R. Tanaś, Z. Ficek

Stationary two-atom entanglement induced by nonclassical two-photon correlations

J. Opt. B 6, S610 (2004)

Dostępne na: http:

(84)

6 Podziękowanie

Badania te są obecnie wspierane finansowo przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach grantu 1 P03B 064 28.

(85)

2005

Światowy Rok

FIZYKI

Dziękuję!

Cytaty

Powiązane dokumenty

codziennym człowieka, dlatego też „uczenie podstaw fizyki bez nieustannego odwoływania się do przykładów z codziennego życia, bogatego ilustrowania kontekstowego oraz czynnego

a) Wymień obszary, w których zasolenie wód Morza Bałtyckiego jest największe oraz te, gdzie jest ono najmniejsze. Zaznacz je na mapie.. b) Wyjaśnij przyczyny tak

• pogadanka, doświadczenie wykonywane przez uczniów pod kontrolą nauczyciela; • praca w grupach lub z całą klasą.

We have shown that the evolution of different measures of quantum correlations is qualitatively different, with a rather strange behaviour of the geometric discord.. Some aspects of

Namely, instead of satisfying the condition of zeroing the detuning between the ground state |g and the single-excitation entangled state |s, the frequency of the excitation

The transfer of population to the antisymmetric state |a from the upper state |e and the symmetric state |s, which does not appear when the atoms are identical, is possible

It is found that the entanglement between the atoms can be enhanced compared to that for identical atoms, and can decay with two different time scales resulting from the

In what follows, we will illustrate how the interference term in the master equation of two nonidentical atoms results in quantum beats and transfers of the population to

Business models components including relational aspects significant for video game developers Relational aspects Monetization model* Game segment* Block Specificity of

[r]

Cyrus był zatem wnukiem innego Cyrusa, który też był królem Anshanu.. Cylinder opisuje również zdobycie Babilonu

Transition rates induced in an two-state system by a pulse with a Bessel spatial profile for different values of the field spot size on the z = 0 plane.. Since the response of

The near-perfect antisymmetry of the rectification on in- terchanging gates, the fact that the microwave power is strongly localized near the boundary between the 2D metals, and

Istotna wydaje się także możliwość prowadzenia w grupach studenckich dyskusji dotyczących specyfiki badań ewaluacyjnych w edukacji, ich miejsca w placówkach

We have found that the presence of spatial correlations in the noise results in several measurable effects, which are: chain stiffening (discussed comprehensively in [12]),

16 Zob.. oznaczona jako § 1 i skreślono w niej słowa „zakładu”, natomiast pojęcie części składowych „gruntu i budynku” zastąpiono pojęciem „nieruchomości”,

[r]

Then, the time evolution of such a system has been simulated, under the forcing of SCGN, to examine whether the trans- duction between energy minima (thus, the chain’s shape as well)

Il en va certes d’une hiérarchisation entre les œuvres, que nous assumons – toutes ne se valent pas – mais l’objectif n’est pas de reconstruire un panthéon littéraire :

Konferencję zorganizował Oddział Materiałów Ogniotrwa- łych w Gliwicach Instytutu Ceramiki i Materiałów Budow- lanych wraz z Kołem Zakładowym SITPH przy Oddziale

W tym ćwiczeniu czujnik ruchu będzie rejestrował zależność położenia od czasu masy zawieszonej na końcu sprężyny.. Program „Science Workshop” wyświetli położenie

Schlüsselworte: Pfarrer, Bischof Berthold von Wehingen, Hochstift, Freising, Passau, Weihenstephan, Urkunde, Leopold, Kagran..

Free trial available