Znaki drogowe - cz. 2, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Znaki drogowe - cz. 2

Aktualny test na prawo jazdy, kategoria B - zachowanie przy znakach ogólnego zastosowania.

1/ Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: [X] zabroniony od strony umieszczenia tego znaku

[ ] dozwolony od strony umieszczenia tego znaku [ ] zabroniony z obu stron tej drogi

2/ W tej sytuacji kierujący pojazdem: [X] powinien zatrzymać pojazd

[X] powinien zachować szczególną ostrożność

[ ] może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom

3/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

[ ] przed znakiem pionowym

[ ] w dowolnym miejscu przed skrzyżowaniem

[X] w miejscu wyznaczonym linią jezdni

4/ W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek:

[X] ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z lewej strony [X] ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z prawej strony [X] zatrzymania pojazdu

5/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[ ] powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu [ ] może zawrócić na skrzyżowaniu

[X] nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu

6/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może: [X] zawrócić

[ ] skręcić w prawo

(2)

Znaki drogowe - cz. 2

https://www.memorizer.pl/nauka/119/znaki-drogowe---cz-2/

[X] skręcić w lewo

7/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może: [X] skręcić w lewo na skrzyżowaniu

[X] zawrócić na skrzyżowaniu

[ ] zawrócić przed skrzyżowaniem

8/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

[ ] skręcić w lewo na skrzyżowaniu [ ] zawrócić na skrzyżowaniu

[X] skręcić w prawo na skrzyżowaniu

9/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[X] nie może skręcić w prawo na skrzyżowaniu

[ ] powinien skręcić w prawo na skrzyżowaniu

[X] może skręcić w lewo na skrzyżowaniu

10/ W tej sytuacji kierujący pojazdem może: [X] jechać na wprost przez skrzyżowanie [X] zawrócić na skrzyżowaniu

[ ] skręcić w prawo na skrzyżowaniu

11/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

[ ] jechać na wprost na najbliższym skrzyżowaniu

[X] zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu

[X] zawrócić na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do skrzyżowania

12/ W tej sytuacji kierujący pojazdem może: [X] skręcić w prawo na skrzyżowaniu

[ ] zawrócić na skrzyżowaniu

[X] skręcić w lewo na skrzyżowaniu

13/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić: [X] na najbliższym skrzyżowaniu

[ ] na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze

[ ] na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami

(3)

Znaki drogowe - cz. 2

https://www.memorizer.pl/nauka/119/znaki-drogowe---cz-2/

14/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzony o: [X] zwężonym odcinku jezdni

[ ] miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy [ ] obowiązku zatrzymania się przed mostem

15/ W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

[X] zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów [X] umożliwić przejazd przez most pojazdowi z przeciwnej strony

[ ] wjechać na most

16/ W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

[X] może wjechac na most, gdyż jest możliwy jednoczesny przejazd obu pojazdów

[ ] powinien zatrzymać się przed mostem

[X] jest uprzedzony o zwężonym odcinku jezdni

17/ Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut [X] motocykla

[ ] samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t

[X] samochodu osobowego

18/ W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku: [X] powinny być ustawione przy krawędzi jezdni,

[ ] mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas,

[X] mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut

19/ Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój:

[ ] samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do 24

[X] samochodów osobowych - ponad 5 minut

[ ] motocykli, niezależnie od czasu jego trwania

20/ W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na: [X] poboczu - przed tym znakiem

[X] jezdni - przed tym znakiem

[ ] poboczu - za tym znakiem

21/ W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas: [X] dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem

(4)

Znaki drogowe - cz. 2

https://www.memorizer.pl/nauka/119/znaki-drogowe---cz-2/

[ ] 3 minut - przed tym znakiem

[X] 1 minuty - przed tym znakiem

22/ W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

[X] na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania [X] na poboczu

[X] na jezdni

23/ W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest:

[ ] dozwolone na nie dłużej niż 1 minutę

[X] zabronione

[ ] dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego

24/ W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na: [X] chodniku - za tym znakiem

[X] chodniku - przed tym znakiem [X] jezdni - przed tym znakiem

25/ W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na: [X] jezdni - za tym znakiem

[X] chodniku - za tym znakiem [X] jezdni - przed tym znakiem

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :