Aminokwasy, test PDF / Memorizer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aminokwasy

Wszystko o aminokwasach.

1/ Gdy (h2N)m=(COOH)n , Jeżeli n=m to aminokwas ma odczyn?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2/ Podaj wzór grupy karboksylowej

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3/ Podaj wzór grupy aminowej

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4/ Podaj wzór ogólny aminokwasów.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5/ Nazwij wzór

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6/ Jeżeli m>n to aminokwas ma odczyn?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7/ Jeżeli m

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :