• Nie Znaleziono Wyników

Karaimskie nowości na księgarskich półkach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Karaimskie nowości na księgarskich półkach"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Irena Jaroszyńska

Od redakcji

Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów nr 2(11), 2

2005

(2)

Awazymyz 2005

Od redakcji

KRYM.... kraina słońca i morza, ciepłych klimatów i dobrych win. Wymarzone miejsce na odpoczynek połą­ czony z poznawaniem historii przodków, nawiązaniem przyjaźni z Rodakami... Wielu z nas marzyło o uczest­ nictwie w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Kara­ imskiej organizowanym przez Gminę Karaimską w Eu- patorii we wrześniu br. Planowaliśmy urlopy, przejazdy, trasy, zastanawiając się, czy „przeżyjemy”... Ostatecznie na Festiwal pojechali tylko najwytrwalsi. Z ich relacji wynika, że nie żałują - każdy znalazł na Krymie coś dla siebie. Potwierdzają jednak obawy, że rzeczywistość krymska wciąż jeszcze jest mniej atrakcyjna od marzeń. Pomimo to, Krym staje się „modny”, a polskie biura podróży wizytę w Karaimskich Kienasach w Eupatorii włączają do programu wycieczek. Spotkałam już wiele osób, które po raz pierwszy o istnieniu naszej społeczno­ ści usłyszały właśnie na Krymie. Część z nich zna też Troki, dopiero potem zapoznaje się z mniejszością kara­ imską zamieszkałą w Polsce.

A tych okazji do bezpośredniego kontaktu, nie bacząc na poświęcany czas i siły, nie unikamy. Kolorytu spotka­ niom dodaje warszawska grupa zespołu SANDUHACZ. Mieliśmy okazję podziwiać ich coraz doskonalszy pro­ gram podczas imprezy „Karaimi - Siedem wieków wśród nas” w ramach warszawskiego Festiwalu Na

Skrzyżowaniu Kultur (wrzesień, 2005). A uczestnikom XII Spotkań Mniejszości Narodowych, Etnicznych i Wyznaniowych Polski odbywających się 19­

20.11.2005 r. w Puńsku i Sejnach zespół w poszerzonym składzie zaprezentował nową inscenizację na motywach legendy karaimskiej Aga Dumpa. Podobny program obejrzą w grudniu widzowie podwarszawskiego Anina przy okazji spotkania z naszą kulturą organizowanego przez Klub Kultury "Anin". Na styczeń planowana jest prelekcja w warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku.

Występy uzupełniane prelekcją, wystawą, pokazem filmu o historii Karaimów, degustacją potraw tworzą niezapomniany klimat spotkań. I zawsze liczymy na to, że wzbudzone wśród gości zainteresowanie przeniesione będzie na chęć głębszego poznania kultury i historii Ka­ raimów w miejscach, gdzie obecne są materialne świa­ dectwa przeszłości.

Za redakcję Irena Jaroszyńska

K araim skie nowości

na księgarskich półkach

Polska

Pełczyński G., Karaimi polscy. Poznań: PTDN, 2004

Wśród jarfyków i fermanów. Materiały z sesji na­ ukowej poświęconej pamięci dra Zygmunta Abra- hamowicza 20 kwietnia 2004. Pod red. Ewy Sie-

mieniec-Gołaś. Kraków: Instytut Filologii Orien­ talnej UJ, 2004

Karaimska literatura X X wieku. Pod red. Marioli

Abkowicz. CD-rom. Wrocław: Bitik, 2005

Szyszman Szymon. Karaimizm. Historia i doktry­

na. Wrocław: Bitik, 2005

Ukraina

Folklor krymskih karaimov. K ’’arajlarnyn’ ulus b il’gisi. Avt. i sost. Ju. A. Polkanov, A. Ju. Polka­

nova, F. M. Aliev. Ak’medzid Simferopol: DO­ LA, 2004

Karaimy Melitopolja. Melitopol’skoe gorodskoe

karaimskoe obscestvo, Associacia krymskih kara­ imov „Krymkarajlar. Melitopol’: DOLA, 2004 • Kropotov V.S., Voennye tradicii krymskih kara-

imov. Simferopol: Izd. DOLA, 2004

Vestnik karaimskoj obsciny. K 90-letiju pervogo vypuska. Sbornik materialov. Feodosijskoe nacional’no-kulturnoe karaimskoe obscestvo „Mehebetlik” (Soglasije). Sost. S. Saitova. Feodosija 2004

Krymskije karaimy. Istoriceskaja territorija. Etno- ku l’tura. Sost. Kropotov V. S., Ormeli V. Ju., Po­

lkanova A. Ju. Symferopol: Izd. DOLA, 2005 • Krymskije karaimy. Proishozdnieje, etnokul’tura,

istorija. Sost. Prezydium Associacii „Krymkarajlar. Simferopol: Izd. DOLA, 2005

W num erze

Od redakcji... 2

Karaimskie nowości na księgarskich półkach...2

Szapszał S.: Adam Mickiewicz w gościnie u Karaimów... 3

Mickiewicz A.: Joł Kaleniń jary hśt’uńa...6

Łopatto R.: Podróż śladami wspomnień...7

Eliaszewicz B.S.: Eupatoryjskie kienesy... 9

Abkowicz M.: Mój Krym... 13

Kalendarz karaimski 2006... 17

Legenda karaimska,... 18

Jutkiewicz A: Odszedł Aleksander Jutkiewicz...19

Kalendarium ... 19

Komitet Redakcyjny... 19

Adres Redakcji...19

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem rozwaŜań podjętych w pracy jest pokazanie zaleŜności między cechami kultur narodowych a charakterystykami kultur organizacyjnych przedsiębiorstw transnarodowych

Zauważmy, że jeśli liczba k 6= 1 raz pojawi się na górze stosu, to aby pojawiła się tam ponownie, wcześniej musi się tam znaleźć liczba większa od k.. W szczególności n

22 września Srebrny Glob przejdzie przez ostatnią kwadrę, wędrując wtedy na pograniczu gwiazdozbiorów Oriona, Byka i Bliźniąt, około 3 ◦ od wspominanego już punktu Raka..

Co istotne, przekaz ten zachował nazwiska dziesięciu senatorów obecnych wtedy w Rudnikach, w imieniu których go wystawiono, mianowicie trzech biskupów — wileńskiego Waleriana

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas kursu krawieckiego dla początkujących „Szycie z klasą” mogą zostać

W Teatrze Małym spodobał się ten pomysł i tam odbyła się pierwsza edycja Tychy Press Photo, wtedy jeszcze jako wystawa fotografii prasowej.. Wzorem World Press

Najbardziej pewni zatrudnienia są badani spodziewający się, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładzie pracy się poprawi – 42% z nich uważa utratę obecnego

Kolega Kordel zdradził też, że to „ta mała blondynka o wielkim sercu, czyli Justyna Chełmińska, wpadła na pomysł tej imprezy, a jak ona się uprze…” Justyna jest lekarzem