• Nie Znaleziono Wyników

Struktura baz danych sytemu EPLOS o infrastrukturze transportu drogowego oraz kolejowego Structure of databases of the EPLOS system on road transportation and railway infrastructure

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Struktura baz danych sytemu EPLOS o infrastrukturze transportu drogowego oraz kolejowego Structure of databases of the EPLOS system on road transportation and railway infrastructure"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 125. Transport. 2019. Mariusz Wasiak, .#

(2) 

(3) % ( 

(4) , Roland Jachimowski, Piotr / 0*

(5) 

(6)  

(7) *  >* ' 

(8) . STRUKTURA BAZ DANYCH SYTEMU EPLOS O INFRASTRUKTURZE TRANSPORTU DROGOWEGO ORAZ KOLEJOWEGO 9!

(9) 

(10) 

(11) 

(12) , maj 2019. Streszczenie: * 

(13) 

(14)  &#  (  & 

(15) ( ˜ strukturze drogowej oraz infrastrukturze kolejowej przygotowanej dla systemu EPLOS (Europejski Por,

(16)  †G,@ !m 

(17) %ym planowanie procesów logistycz 

(18) !

(19) 

(20) !e w jednym miejscu aktualnych i zweryfikowanych danych potrzebnych uczestnikom rynku TSL. System ten jest tworzony w ramach inicjatywy EUREKA. *

(21) ! 

(22) 

(23) _

(24) !& ( 

(25) 

(26) 

(27)  

(28) 

(29)  &#   ( 

(30) &   ',

(31) 

(32) & danych systemu EPLOS o infrastrukturze liniowej transportu, jak i zakres danych o sieci drogowej oraz zakres danych o sieci kolejowej dla systemu EPLOS.  % = ,@>

(33) 

(34) ,

(35)  >& > % sieci drogowej, parametry sieci kolejowej. _^+"† * 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) >   %& % "

(40) 

(41) 

(42) &% 

(43) "

(44) 

(45)  decyzyjnych rozpatrywanych !% 

(46) 

(47) 

(48) (

(49) %G  to, "!

(50)

(51) $ %

(52)

(53) % 

(54) 

(55)  " 

(56) #& 

(57) ˜ !

(58)  

(59) , 

(60)  ", kompletnych danych. Problem ten jest szcze

(61)  %  !&

(62) >  

(63)  

(64) ˜  „

(65) 

(66) 

(67) 

(68) ich potrzeb) systemów wspomagania procesów decy Gq  

(69) 

(70) &#%"  

(71) %

(72)  ˜ 

(73) &(

(74) %

(75)  

(76) &!

(77)

(78) &

(79) ! G' % % % 

(80) 

(81) 

(82) 

(83)  % (

(84) % 

(85)  

(86) wszystkie informacje potrzebne uczestnikom rynku TSL..

(87) 192. + * >%# >9

(88) q%

(89) >

(90) <

(91) !&

(92) > ,#. Q%  ( (

(93) %o parametrach infrastruktury liniowej transportu i

(94) 

(95)  > % ! ˜ ników rynku TSL> " charakterystyka koncepcji struktury baz danych o parametrach infrastruktury drogowej oraz infrastruktury kolejowej przygotowanej dla systemu EPLOS. 

(96) 

(97) 

(98)  (

(99) 

(100) 

(101) ( 

(102) 

(103) budowanego w ramach inicjatywy EUREKA systemu EPLOS. 

(104)  

(105)  ,

(106)  „,@† 

(107) $ &! ! (

(108) %˜ > 

(109) % 

(110) 

(111) 

(112) !

(113) (

(114) %

(115) (  ˜ 

(116) 

(117) 

(118) 

(119)  

(120) %

(121) % G

(122) ˜ 

(123) 

(124) 

(125)  $    !     ( !>  " 

(126) !

(127)  

(128)  >  

(129) 

(130) 

(131) 

(132)  

(133) &

(134) !&

(135) G. 2. ROLA BAZ DANYCH W FUNKCJONOWANIU APLIKACJI DEDYKOWANYCH LOGISTYCE 

(136) &% ! 

(137) 

(138) &  

(139) & 

(140) 

(141) 

(142)  ,

(143) ˜ stycznych EPLOS – analogicznie jak w podobnych badaniach [2, 7, 12, 13, 16] – %

(144) "

(145) $  _ architektury bazy danych (z punktu widzenia informatycznego), aplikacji EPLOS (z punktu widzenia zapotrzebowania na dane). W zakresie projektowania baz danych z punktu widzenia architektury bazy danych wy "ono !% > " $ 

(146) 

(147) !% &

(148) [1, 5, 6, 15, 17, 27, 28, 29]: %

(149) & > %

(150) "

(151) $>

(152) &    ˜ ! &

(153) & 

(154) > %

(155) " 

(156) 

(157)  

(158) 

(159) 

(160) & G

(161) 

(162) %

(163) & $%

(164) "%

(165) _ hierarchiczne, relacyjne, sieciowe, obiektowe i semantyczne. Po analizie poszczegól 

(166) %

(167)  %,@ !  %

(168) baz G

(169) 

(170) 

(171)   

(172) >" %! 

(173) ˜ %  

(174)  

(175)   

(176)  G ;&! 

(177)    

(178) 

(179) &> 

(180) 

(181)  

(182) & % %% ˜ %G

(183) 

(184) 

(185) !

(186)  & &$  &  & 

(187) M$

(188) (

(189) %!G schem& > %

(190) " $>

(191) ( ! & 

(192) %

(193) & „G

(194) &

(195) 

(196) 

(197) 

(198) % &†>  %  & >  !>  %

(199) "  

(200) 

(201) bazy danych dla konk 

(202)  %

(203)   %>  

(204) ˜ dzone do bazy (operacje dodawania danych, edycji, modyfikacji i inne) [3, 4],.

(205) Struktura baz danych sytemu EPLOS o infrastrukturze transportu drogowego oraz kolejowego. 193. 

(206) % %

(207) 

(208) 

(209)  

(210) & > %

(211) "(

(212) $> 

(213)  

(214)  

(215) 

(216) „

(217) 

(218) > 

(219) ˜ i 

(220) †

(221) 

(222)  

(223) & > "&

(224) ˜ 

(225) 

(226) %( 

(227) [18],   &  >  %

(228) "  

(229) $> 

(230) 

(231) 

(232) &  

(233) 

(234) % 

(235) 

(236) 

(237) & % % %„&

(238) 

(239) 

(240) & %_

(241) 

(242) „en element z jed& %

(243) "

(244) $

(245) %%% & †>

(246) „%& %

(247) "

(248) $ 

(249) %%% & †& 

(250) „ % & %

(251) "

(252) $ ˜ loma elementami z drugiej tablicy)), implementacja bazy danych, czyli oprogramowanie bazy danych z wykorzystaniem !(

(253) % 

(254)  & 

(255) #

(256)  " %˜ nionych zakresów [8]. W zakresie projektowania baz danych z punktu widzenia systemu EPLOS na podstawie.  &#

(257)  } "

(258) 

(259) 

(260) 

(261)  elementy zintegrowanej bazy danych dla systemu EPLOS.. 3. IDENTYFIKACJA POTRZEB SYSTEMU EPLOS W ZAKRESIE DANYCH O INFRASTRUKTURZE LINIOWEJ – +31 1!7!ƒ 

(262) ,@

(263) "%& $ !%

(264) ! %

(265) % 

(266) > 

(267) 

(268) (  

(269) 

(270) %

(271) 

(272)  > &!˜ nikom 

(273)

(274) 

(275) !

(276)  ', ( 

(277) G (˜ kacja znaczenia poszczególnych informacji logistycznych dla podmiotów gospodarczych ( 

(278)  % 

(279) 

(280)

(281) %

(282) &# 

(283) G*& tych zosta " !

(284)   

(285) & 

(286)   

(287) %

(288)  (

(289) %Gq

(290) 

(291) 

(292) !" 

(293)  %,@ !

(294)   % 

(295) M ( % 

(296) %! 

(297) % 

(298) % ˜ portu o masi

(299)  }>Y>  " & ( % 

(300) >

(301) ˜  

(302) 

(303)  

(304) &

(305)  G @ 

(306)  %

(307) "  ( !  

(308) 

(309)  

(310) &

(311) podmiotu gospodarczego, jak i  

(312)  

(313) %

(314) G

(315) %

(316)  

(317) & ! "

(318) $(

(319) %

(320) (  

(321) 

(322) >

(323) 

(324)   %(   

(325) > 

(326) % > logistycznych oraz

(327) % 

(328) G ­  !

(329) Y€=

(330) %

(331) >

(332) !

(333)  !&

(334)  

(335) €|

(336) €=

(337) &„}|>€ 

(338) 

(339) %

(340) 

(341) 

(342) ˜ darczych) i od 20 do 49 osób (27,4% ankietowanych pod%

(343)  

(344) 

(345)  †G* ankietowanych podmiotów & 

(346) : ‹>{€

(347)  

(348)  >~}>{~ 

(349) M˜.

(350) 194. + * >%# >9

(351) q%

(352) >

(353) <

(354) !&

(355) > ,#. ników, 3,66% operatorów infrastruktury, 2,89% firm deweloperskich, 9,25% firm produk >{>}( %

(356) >>{( %

(357) >€>Y~ eprezentantów mediów i 0,19% jednostek naukowych. 

(358)   &# 

(359) 

(360) $> " (kluczowe) dla   ',(

(361) %

(362) 

(363) >

(364) 

(365)   % !" G;

(366) %%(

(367) %

(368) % (   

(369)  jej ra% 

(370) „&l. 1). Ponadto zbadane podmioty za kluczowe & "kolejno 

(371) _ 

(372) # „‹{>Y†> !" „‹?>Y†> parametrów infrastruktury (85,2%), 

(373) 

(374) !

(375) (  „‹~>‹†>  %(  „‹€>{†. Tab. 1 + ` q(Q

(376) # %

(377) 

(378)  $

(379) % (N = 519) Znaczenie. Ograniczenia ruchu 30,3% 27,2% 50,1% 46,6% 54,9% 54,5% 34,7% 40,8% 14,8% 18,3% 15,2% 12,5% !"_

(380) 

(381)  

(382)   &#.. Parametry. Kluczowe *" Nieistotne. 6$

(383). '( . 0`

(384) ruchu 42,0% 44,5% 13,5%. Wykonane badania w zakresie informacji o parametrach infrastruktury liniowej trans

(385) 

(386) 

(387) natomiast usta$>"

(388) &   ', (

(389) %

(390) „ G€†_ 

(391) !

(392) „‹{>}†>  

(393) „{~>†> 

(394)  

(395)  & „Y?>{†> 

(396) 

(397) % 

(398) 

(399) %  „}‹>=†G Oceny te jednak " ! "

(400) 

(401)  

(402) (

(403)   & podmiot. W tablicy 2 przedstawiono zakres danych o parametrach infrastruktury oczekiwany przez podmioty %GG 

(404) 

(405) 

(406) 

(407) 

(408) 

(409) 

(410) G Tab. 2 %  ` ( #Q

(411) 

(412) 

(413) % 

(414) Q "$ q

(415) % %&$ Znaczenie !

(416) $ Naciski osi DMC * 

(417)

(418) $ 

(419)

(420) $ Ograniczenia ADR. ( %

(421) U% Przewozy drogowe (N = 209) Przewozy kolejowe (N = 25) Kluczowe + ` '$Q# Kluczowe + ` '$Q# 36,0% 20,0% 44,0% 49,8% 93,8% 56,0% 48,0% 24,0% 35,9% 42,6% 78,5% 72,0% 40,0% 28,0% 16,3% 20,6% 36,8% 68,0% 11,5% 11,0% 52,0% 28,0% 22,5% 80,0% 2,4% 4,3% 52,0% 28,0% 6,7% 80,0% 28,0% 24,0% 26,3% 35,9% 62,2% 52,0%.

(422) Struktura baz danych sytemu EPLOS o infrastrukturze transportu drogowego oraz kolejowego. 195. ( %

(423) U% Przewozy drogowe (N = 209) Przewozy kolejowe (N = 25) Kluczowe + ` '$Q# Kluczowe + ` '$Q# 

(424)  " 2,4% 3,3% 16,0% 20,0% 5,7% 36,0% 

(425) $

(426) 2,9% 3,3% 52,0% 28,0% 6,2% 80,0% +

(427) 2,4% 3,3% 52,0% 28,0% 5,7% 80,0% !"_

(428) 

(429)  

(430)   &#. Znaczenie. Rys. 1. Znaczenie parametrów infrastruktury liniowej wg uczestników rynku TSL (N = 275) !"_

(431) 

(432) 

(433)   &#.. 

(434) 

(435)  

(436)  %(   

(437) 

(438) &˜   ',

(439) (

(440) %

(441) _  "

(442) „=?>‹†> stacjach paliw (92,9%), %  "

(443) „{‹>‹†G.

(444) 196. + * >%# >9

(445) q%

(446) >

(447) <

(448) !&

(449) > ,#. 4. STRUKTURA BAZY DANYCH SIECI DROGOWEJ Na podstawie przeprowadzonej analizy  &# 

(450) 

(451) M %

(452) " 

(453) 

(454)  

(455) 

(456) 

(457)  !& 

(458) 

(459) 

(460) , której uprosz

(461) 

(462) $przedstawiono na rys. 2. BD 

(463) $ . +0 $ • )¦ !a • Wsp_geogr_szer • Wsp_geogr_dl. # *! 

(464) 

(465) # Odcinki drogowe # !

(466) % % # @ 

(467) "

(468) # Ograniczenia skrajni pionowej # Ograniczenia skrajni poziomej # Zakazy wjazdu # 

(469)  " # Nawierzchnie # Stan nawierzchni # POI # Utrudnienia #  # Zakazy ruchu dla pojazdów !"

(470) # O 

(471) ! ´;!" . ZBD EPLOS. Rys. 2. Schemat struktury bazy danych sieci drogowej Polski !"_

(472) 

(473) .. ;" " $>"

(474) 

(475) 

(476)  & „`†%    i jej element jakim jest BD sieci 

(477) 

(478) !€6 &

(479) %! 

(480) &G * % %" 

(481) 

(482) %,@ !˜ 

(483) 

(484) & 

(485) 

(486) !& (tabl. 3): w! 

(487) 

(488) , odcinki drogowe, p !

(489) % %, o 

(490) "

(491) , ograniczenia skrajni pionowej, ograniczenia skrajni poziomej, zakazy wjazdu (dla przewozów ADR), pochylenia ", nawierzchnie, stan nawierzchni, POI (w tym parkingi, stacje paliw, myjnie), utrudnienia, p , z  

(492) !"

(493) ,.

(494) Struktura baz danych sytemu EPLOS o infrastrukturze transportu drogowego oraz kolejowego. 197. o 

(495) !, n!" . * %

(496) &

(497) %  & 

(498) 

(499) %

(500) ˜ nie EPLOS. Tab. 3 Elementy relacyjnej bazy danych EPLOS o infrastrukturze drogowej Nazwa tabeli *! drogowe (referencyjne). Odcinki drogowe (referencyjne). !

(501) % ˜ malne. Ograniczenia tona"

(502) . Ograniczenia skrajni pionowej. Ograniczenia skrajni poziomej. Zakazy wjazdu. Pochylenia ". Nawierzchnie. Zawa q *

(503) ; ! referencyjnego>

(504)

(505) $

(506) (

(507) !> 

(508) $geo (

(509) ! Nr odcinka referencyjnego, 

(510) $  X 

(511) $ %[> 

(512) $ 

(513) %˜  X 

(514) $ %[> nr drogi (oznaczenie administracyjne), 

(515) $ 

(516)  od 

(517) X 

(518) $ %[>

(519) % 

(520) > !

(521) 

(522) 

(523) >  !

(524) #

(525) 

(526) > klasa techniczna drogi [A, S, GP, G, Z, D, L], kategoria drogi X 

(527) >

(528)  >

(529) 

(530) >%> ! [, kierunki ruchu [0 – ruch w obu kierunkach, 1 –   

(531) % 

(532) % "%>– ruch     %

(533) 

(534) % ">=– zakaz ruchu w obu kierunkach] ; 

(535)  !

(536) > 

(537) &

(538) X

(539) 

(540) >

(541) [> war

(542) $

(543)  !

(544) X 

(545) $ %Š[> 

(546)  ( 

(547) > 

(548) % 

(549) 

(550)  

(551) !

(552)  X 

(553) $ m], kilometr odcinka do 

(554) !

(555)  X 

(556) $ m]>

(557) $ . !

(558) 

(559)  X 

(560) $ m], kierunek ruchu z ograniczeniem ; 

(561) 

(562) "

(563) 

(564) >

(565) 

(566) 

(567) "

(568) 

(569) X++Q>+Q>% rzeczywista, 

(570) [> 

(571) $

(572) 

(573) "

(574) 

(575) X 

(576) $ 

(577) > & 

(578) 

(579) [> 

(580)  ( 

(581) > 

(582) % 

(583) 

(584)  

(585) ˜ !

(586)  X 

(587) $ m]> 

(588) % 

(589) 

(590)  

(591) ! dane ograniczenie X 

(592) $ m], 

(593) $  !

(594) 

(595)  X 

(596) $ m], kierunek ruchu którego dotyczy ograniczenie ; 

(597)  

(598) 

(599) > 

(600) $

(601)  

(602) 

(603) X 

(604) $ w m], nr odcinka referencyjnego, kilome 

(605) 

(606)  

(607) !

(608) ˜  " X 

(609) $ m]> 

(610) % 

(611) 

(612)  

(613) !

(614) ˜  " X 

(615) $ m]>

(616) $  !

(617) danego po "

(618) 

(619) X 

(620) $ m], kierunek ruchu na który% ! ; 

(621)  

(622) 

(623) %> 

(624) $

(625)  

(626) 

(627) %X 

(628) $ %[> 

(629)  ( 

(630) > 

(631) % 

(632) 

(633)  

(634) !

(635) ˜ niczenie X 

(636) $ m], kilometr odcinka do którego !

(637)  X 

(638) $ m]> 

(639) $  !

(640) 

(641)  X 

(642) $ m], kierunek ruchu  %

(643)  ! Nr zakazu wjazdu dla pojazdów ADR, nr odcinka referencyjnego, kilometr odcinka od 

(644) !  X 

(645) $ m], kilometr odcinka do któ 

(646) !  X 

(647) $ m]>

(648) $  !

(649) ˜ wania zakazu X 

(650) $ m], kierunek ruchu którego dany zakaz dotyczy Nr pochylenia wz"

(651) 

(652) > 

(653) $

(654)  "

(655) X 

(656) $ 

(657) ˜ %[> 

(658)  ( 

(659) > 

(660) % 

(661) 

(662)  

(663) ! 

(664)  " X 

(665) $ m]> 

(666) % 

(667) 

(668)  

(669) ! 

(670)  " X 

(671) $ m]>

(672) $  !

(673) 

(674) ˜ "

(675) 

(676) X 

(677) $ m], kierunek ruchu  %

(678) 

(679) ! Nr nawierzchni, rodzaj nawierzchni [gruntowa, twarda], typ nawierzchni [grunt, 

(680) > 

(681) > 

(682) [> %   X#> & > kostka kamienna, klinkier>&

(683) > y kamienno-betonowe, bitum, naturalny], nr odcinka referencyjnego, kilometr

(684) 

(685)  

(686) !  X 

(687) $ w m], kilometr

(688) 

(689)  

(690) !  X 

(691) $ m], 

(692) $  !

(693)  X 

(694) $ m], kierunek ruchu.

(695) 198. + * >%# >9

(696) q%

(697) >

(698) <

(699) !&

(700) > ,#. Nazwa tabeli. Stan nawierzchni. POI. Utrudnienia.  . Zakaz ruchu dla po !"

(701) ˜ wych. @ 

(702) !. ;!" . Zawa q *

(703) Nr stanu nawierzchni,  

(704) X

(705) & > >

(706) > [>nr odcinka referencyjnego> 

(707) % 

(708) 

(709)  

(710) ! dany stan nawierzchni X 

(711) $ m]> 

(712) % 

(713)  

(714)  

(715) !  ˜ wierzchni X 

(716) $ m]> 

(717) $  !

(718)   drogi X 

(719) $ m], kierunek ruchu nr POI,

(720) @)X "

(721) > "

(722) > > warsztat mechaniczny dla pojazdów, myjnia dla pojazdów, obiekt gastronomiczny, obiekt noclegowy, kantor/bankomat, punkt medyczny, sklep, zaplecze rekreacyjne]> & X

(723) 

(724) >

(725) 

(726) > %

(727) 

(728) >

(729) [> zba % 

(730) 

(731) !"

(732) >&% 

(733) %

(734) 

(735) 

(736) 

(737) &

(738) 

(739)  >%

(740) "

(741) $

(742) 

(743) %˜ %& %>

(744) !

(745) 

(746) >

(747) !

(748) >%

(749) "

(750) $

(751) ˜ 

(752) 

(753) >%

(754) "

(755) $!

(756) >

(757)  

(758) 

(759) 

(760) ˜ > 

(761)  ( 

(762) > 

(763) % 

(764)   %

(765) 

(766)  dany POI Nr utrudnienia, typ utrudnienia, nr drogi, nr odcinka referencyjnego, kilometr odcinka od którego !e utrudnienie X 

(767) $ m], kilometr odcinka do 

(768) !e utrudnienie X 

(769) $ m]>

(770) $  !

(771) ˜ wania utrudnienie X 

(772) $ m]>   

(773) ! ˜ nie, data powstania utrudnienia, data likwidacji >

(774) &

(775) 

(776) &> rodzaj utrudnienia, skutki utrudnienia:

(777) 

(778) 

(779) 

(780) $>

(781) 

(782)  > ograniczona skrajnia pozioma, ograniczona skrajnia pionowa, ograniczona szero

(783) $>

(784) 

(785) !

(786) $>ruch wahadowy, sygnalizacja wietlna, awaria mostu, ruch dwukierunkowy, droga zamkni!ta, czasy oczekiwania wg dni tygodnia i okresów doby ;   

(787) >   

(788) > 

(789)

(790) $

(791) 

(792) $ 

(793) (

(794) granicznego, nr odcinka referencyjnego, kilometr odcinka na którym jest zlokalizowany dany POI X 

(795) $ m], czas oczekiwania na wjazd do kraju dla pojazdu ci!"

(796) 

(797) 

(798) %

(799) 

(800) 

(801) 

(802) &

(803) 

(804) X 

(805) $ w minutach], czas oczekiwania na wyjazd z kraju dla pojazdu ci!"arowego oraz %

(806) 

(807) 

(808) 

(809) &

(810) 

(811) X 

(812) $ minutach], data i godzina aktualizacji informacji o czasie oczekiwania na przejciu granicznym ;  >+Q

(813)  

(814) !  [war

(815) $ ], r

(816) 

(817)  

(818) &

(819)  > >

(820)  

(821) &

(822)  >

(823)  

(824) &

(825)  > 

(826)  (˜ 

(827) > 

(828) % 

(829) 

(830)  

(831) !  X 

(832) $ m], kilometr

(833) 

(834)  

(835) !  X 

(836) $ m]>

(837) $ ˜ !

(838) danego zakazu X 

(839) $ m], kierunek ruchu którego dotyczy ; 

(840) >

(841) 

(842) 

(843) X 

(844) $ ,;

(845) 9@[, zakres DMC pojazdu, zakres licz& 

(846) > 

(847) %

(848) 

(849) >

(850) ># 

(851) >

(852) roku, nr odcinka referencyjnego, kilometr odcinka od którego

(853) &

(854) uje dana

(855) X 

(856) $ m], kilometr odcinka do którego

(857) &

(858) uje dana

(859) X 

(860) $ w m]> 

(861) $  odcin 

(862) &"

(863) 

(864) 

(865) X 

(866) $ m], kierunek ruchu 

(867) 

(868)  

(869) Nr odcinka referencyjnego>9 

(870) 

(871) <9 !%  

(872)  

(873) %

(874) > !" 

(875) 

(876) 

(877) !":

(878) 

(879) G. Na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach prac nad projektem EPLOS stwier

(880) 

(881) >"

(882) % 

(883) & 

(884) % polskiej infrastruktury transportu drogowego – 

(885) 

(886) ! %%% (

(887) %– %

(888) " m.in. z ! & danych:.

(889) Struktura baz danych sytemu EPLOS o infrastrukturze transportu drogowego oraz kolejowego. 199. BDD – Bank Danych Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [23]G

(890)   <:G @

(891) 

(892) !<   : 

(893) 

(894) 

(895)  utrudnieniach [22]. )& %  &

(896) ` %

(897) „*& •†%

(898) " 

(899) & & 

(900) 

(901)    [9]. Portal internetowy – www.transparking.eu [26]. /  %! Ü š i 

(902)   % 

(903) !"

(904) Ü&(

(905)  šG. 5. STRUKTURA BAZY DANYCH SIECI KOLEJOWEJ  %

(906) %%% %

(907) 

(908) ,

(909)   % 

(910) 

(911) G,

(912) 

(913) %

(914) " 

(915)  

(916)   "  

(917)  #

(918) !:

(919) ,:o

(920) GG %

(921) 

(922) G=?  

(923) 

(924) 

(925) G' %% %

(926) ! ! %M % o parametrach linii kolejowych w Polsce. W Polsce funkcjonuje jeszcze 13 innych z ˜ ców infrastruktury kolejowej (patrz tabl. 4), zatem d 

(927) ! "&! 

(928) %

(929) & 

(930) ,@G Tab. 4 2 U%

(931)   % 2 U% 1 . 7$ q

(932) 

(933)

(934) eksploatowanych (km). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 18429,0 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. 394,7 „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z 105,9 o.o. Infra SILESIA S.A. 57,0 q !& :

(935) 

(936) Sp. z o.o. 43,1 CTL Maczki - Bór S.A. 32,7 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 38,5 : & :

(937) + ' %Sp. z o.o. 32,6 

(938) 

(939) "& :

(940) *

(941)  31,9 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 18,3 CARGOTOR Sp. z o.o. 11,4 ™

(942) % šSp. z o.o. 9,6 „PMT Linie Kolejowe” Sp. z o.o. 8,0 UBB Polska Sp. z o.o. 1,4 RAZEM 19214,0 !":

(943) 

(944)  na podstawie [19].. 6

(945) $$ q%

(946) eksploatowanych linii (%) 95,91% 2,05% 0,55% 0,30% 0,22% 0,17% 0,20% 0,17% 0,17% 0,10% 0,06% 0,05% 0,04% 0,01% 100,00%.

(947) 200. + * >%# >9

(948) q%

(949) >

(950) <

(951) !&

(952) > ,#. W zakresie infrastruktury kolejowej konieczne jest umieszczenie w bazie danych o parametrach technicznych poszczególnych odcinków sieci kolejowej, takich 

(953) jak m.in. kategoria linii

(954) 

(955) > 

(956) &"> !

(957) $

(958) 

(959) >

(960) $

(961) > skrajnia, $  itp. [20]G*! 

(962) $ &

(963) 9%

(964) ˜ !

(965) 

(966) „9%– Network Statements), przy czym nie zaw

(967) 

(968) 

(969) !G Dla realizacji

(970) 

(971) 

(972)  &! " %>  %

(973) & $ 

(974) 

(975) & Š 

(976) 

(977) 

(978) 

(979) G;

(980) 

(981) &    

(982) 

(983) 

(984) % %

(985) "

(986) & $ ! 

(987) 

(988) 

(989) " 

(990)  

(991) !ch 

(992) 

(993) 

(994) " „&

(995) †G*   %

(996) & %,@

(997) (  

(998) &˜  

(999)    „%GG 

(1000) > %

(1001) "

Cytaty

Powiązane dokumenty