Znaki drogowe - cz. 2, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Znaki drogowe - cz. 2

Aktualny test na prawo jazdy, kategoria B - zachowanie przy znakach ogólnego zastosowania.

1/ Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest:

[ ] zabroniony od strony umieszczenia tego znaku [ ] dozwolony od strony umieszczenia tego znaku [ ] zabroniony z obu stron tej drogi

2/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[ ] powinien zachować szczególną ostrożność

[ ] może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom [ ] powinien zatrzymać pojazd

3/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

[ ] przed znakiem pionowym

[ ] w miejscu wyznaczonym linią jezdni [ ] w dowolnym miejscu przed skrzyżowaniem

4/ W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek:

[ ] zatrzymania pojazdu

[ ] ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z prawej strony [ ] ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z lewej strony

5/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[ ] powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu [ ] nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu [ ] może zawrócić na skrzyżowaniu

6/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

[ ] skręcić w prawo [ ] skręcić w lewo

(2)

Znaki drogowe - cz. 2

https://www.memorizer.pl/nauka/119/znaki-drogowe---cz-2/

[ ] zawrócić

7/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

[ ] zawrócić przed skrzyżowaniem [ ] zawrócić na skrzyżowaniu [ ] skręcić w lewo na skrzyżowaniu

8/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

[ ] skręcić w lewo na skrzyżowaniu [ ] skręcić w prawo na skrzyżowaniu [ ] zawrócić na skrzyżowaniu

9/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[ ] powinien skręcić w prawo na skrzyżowaniu [ ] może skręcić w lewo na skrzyżowaniu [ ] nie może skręcić w prawo na skrzyżowaniu

10/ W tej sytuacji kierujący pojazdem może:

[ ] skręcić w prawo na skrzyżowaniu [ ] zawrócić na skrzyżowaniu

[ ] jechać na wprost przez skrzyżowanie

11/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

[ ] zawrócić na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do skrzyżowania [ ] zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu

[ ] jechać na wprost na najbliższym skrzyżowaniu

12/ W tej sytuacji kierujący pojazdem może:

[ ] skręcić w lewo na skrzyżowaniu [ ] zawrócić na skrzyżowaniu [ ] skręcić w prawo na skrzyżowaniu

13/ W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić:

[ ] na najbliższym skrzyżowaniu

[ ] na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze

[ ] na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami

(3)

Znaki drogowe - cz. 2

https://www.memorizer.pl/nauka/119/znaki-drogowe---cz-2/

14/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzony o:

[ ] miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy [ ] zwężonym odcinku jezdni

[ ] obowiązku zatrzymania się przed mostem

15/ W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

[ ] zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów [ ] umożliwić przejazd przez most pojazdowi z przeciwnej strony

[ ] wjechać na most

16/ W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

[ ] może wjechac na most, gdyż jest możliwy jednoczesny przejazd obu pojazdów [ ] powinien zatrzymać się przed mostem

[ ] jest uprzedzony o zwężonym odcinku jezdni

17/ Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut

[ ] samochodu osobowego [ ] motocykla

[ ] samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t

18/ W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku:

[ ] powinny być ustawione przy krawędzi jezdni, [ ] mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas, [ ] mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut

19/ Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój:

[ ] samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do 24 [ ] samochodów osobowych - ponad 5 minut

[ ] motocykli, niezależnie od czasu jego trwania

20/ W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na:

[ ] jezdni - przed tym znakiem [ ] poboczu - przed tym znakiem [ ] poboczu - za tym znakiem

21/ W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:

[ ] 3 minut - przed tym znakiem

(4)

Znaki drogowe - cz. 2

https://www.memorizer.pl/nauka/119/znaki-drogowe---cz-2/

[ ] 1 minuty - przed tym znakiem [ ] dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem

22/ W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

[ ] na jezdni [ ] na poboczu

[ ] na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania

23/ W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest:

[ ] dozwolone na nie dłużej niż 1 minutę

[ ] dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego [ ] zabronione

24/ W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

[ ] chodniku - za tym znakiem [ ] chodniku - przed tym znakiem [ ] jezdni - przed tym znakiem

25/ W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

[ ] jezdni - za tym znakiem [ ] chodniku - za tym znakiem [ ] jezdni - przed tym znakiem

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :