• Nie Znaleziono Wyników

Index of /rozprawy2/11182

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Index of /rozprawy2/11182"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis treści

Część literaturowa

1 Rola makro- i mikroelementów w organizmie człowieka

1.1 Magnez 4

1.2 Cynk 6

1.3 Miedź 8

1.4 Żelazo 10

2 Grzyby – charakterystyka ogólna

2.1 Systematyka grzybów 12

2.2 Morfologia i anatomia owocników grzybów Basidiomycota 14

2.3 Właściwości grzybów 16

2.4 Agaricus bisporus jako naturalny składnik diety 17

3 Kultury mycelialne

3.1 Przygotowanie kultur mycelialnych 21

3.2 Rodzaje kultur mycelialnych 22

3.3 Warunki fizykochemiczne prowadzenia kultur mycelialnych 23

3.4 Podłoża hodowlane stosowane do prowadzenia kultur in vitro 24

4 Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA)

4.1 Podstawy fizykochemiczne metody ASA 27

4.2 Budowa spektrometru ASA 28

4.3 Metodyka pomiaru 39

4.4 Źródła błędów w oznaczeniach metodą ASA 44

4.5 Zalety, wady i przykłady zastosowania metody ASA 49

5 Chemometria – wprowadzenie

5.1 Analiza danych 51

(2)

Spis treści

Część eksperymentalna

Cel pracy 56

Plan eksperymentu 58

1 Etap I – Uzyskanie biomasy z kultur in vitro Agaricus bisporus wzbogaconych o Mg, Zn, Cu i Fe

1.1 Wyprowadzenie kultur in vitro Agaricus bisporus 64

1.2 Wzbogacenie składu podłoża o Mg, Zn, Cu i Fe dla wyprowadzonych

eksperymentalnych kultur in vitro Agaricus bisporus 65

1.3 Przygotowanie próbek analitycznych z biomasy uzyskanej z kultur in vitro

Agaricus bisporus na podłożu wzbogaconym w Mg, Zn, Cu i Fe 70

1.4 Analiza chemiczna biomasy metodą ASA 72

1.5 Dyskusja wyników 78

1.6 Zasady wyboru optymalnych kultur in vitro Agaricus bisporus 86

1.7 Wnioski – Etap I 91

2 Etap II – Monitorowanie stężenia Mg, Zn, Cu i Fe w płynnych podłożach dla kultur in vitro Agaricus bisporus

2.1 Badanie powtarzalności kultur in vitro Agaricus bisporus 93

2.2 Konstrukcja układu do pośredniego monitoringu składu chemicznego pożywek

płynnych 95

2.3 Konstrukcja układu z bezpośrednim poborem pożywki do analizy ASA 120

2.4 Dyskusja wyników 132

2.5 Wnioski – Etap II 138

3 Etap III – Badanie uwalniania Mg, Zn, Cu i Fe z biomasy uzyskanej z optymalnych kultur in vitro Agaricus bisporus w modelowym układzie pokarmowym

3.1 Przygotowanie materiału – biomasy z kultur in vitro A. bisporus 140

3.2 Preparatyka sztucznych soków trawiennych 140

3.3 Badanie uwalniania Mg, Zn, Cu i Fe w modelowym układzie trawiennym 141

3.4 Dyskusja wyników 144

3.5 Wnioski – Etap III 147

Podsumowanie 148

Dorobek naukowy 151

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oskarżone przyznawały się do uczestnictwa w sabatach, na których oddawały się orgiom z udzia- łem szatana.. Śledczy dowodzili, że czarownice po- trafią zmieniać swą postać

Jako psy- cholodzy pracujący i  współpracujący z  Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach często spotykaliśmy się w naszych działaniach z 

several parameters: long execution time (when using loop) or the experiment user has to schedule several task instances manually Issues with tasks having long execution time:. –

Na rysunku 11 pokazano szacunkową prognozę zmiany nośności przekroju wzmocnionej belki stropowej z uwagi na spodziewaną korozję biologiczną elementu drewnianego...

Нина Кожар ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕСТАВРАЦИИ АНСАМБЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКВЕЙ НА ОСТРОВЕ КИЖИ Введение На протяжении многих веков истории русского

The samaras of the analyzed maple species can be arranged in the following ascending order based on their mass: Tatarian maple, Henry’s maple, Père David’s maple, East Asian

w przypadku powłok wykonanych z użyciem pal- nika SG-100 było to nawet 150 n, natomiast dla powłok naniesionych z użyciem palnika Triplex wartość siły krytycznej, LC,