technika klasa VI.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Technika 20.05. Klasa VI

1. Przeczytaj z podręcznika do techniki „ Jak to działa?” z rozdziału II temat nr 4 „Wymiarowanie rysunków technicznych”, s. 48 - 49.

2. Napisz w zeszycie temat lekcji: wymiarowanie rysunków technicznych. Napisz notatkę: 1. Dlaczego i w jaki sposób wymiaruje się rysunki techniczne? ( przepisz tekst do

zeszytu)

2. Wykonaj ćwiczenie 2 w zeszycie przedmiotowym ( zgodnie z zamieszczonym poleceniem )

Tym razem nie wysyłacie notatek!

Figure

Updating...

References

Related subjects :