język polski 8 22.06.2020.docx

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Klasa VIII Język polski

22.06.20r. poniedziałek Temat: Czym jest perswazja? Notatka

Perswazja to nakłanianie do czegoś lub odradzanie. Przekonywanie do własnych racji. W działaniach perswazyjnych wykorzystuje się apelowanie do odbiorcy, sugerowanie punktu widzenia.

Wykorzystując powyższą definicję perswazji, wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 91 – 93. Nie przesyłaj do sprawdzenia.

23.06.20r. wtorek

24.06.20r. środa Temat: Opis grafiki. Notatka

Grafika – słowo pochodzenia greckiego znaczące ‘pisze, rysuje’. To dział sztuk plastycznych obejmujący techniki pozwalające na odbicie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio opracowanego negatywu (w postaci klocka drzeworytniczego, płyty z metalu lub in. materiałów).

Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 97 – 99. Nie przesyłaj do oceny.

25.06.20r. czwartek

Temat: Wakacyjne plany nastolatków. Notatka

O jakich wakacjach marzysz? Odpowiedz sobie na to pytanie.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Dziękuję serdecznie za wspólną pracę w czasie zdalnego nauczania. Życzę Wam zdrowych, radosnych, bezpiecznych i udanych wakacji.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :