Czasowniki nieregularne czasu past simple. - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

Download (0)

Full text

(1)

SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Data;16.X.2018r.

1.Temat lekcji :Czasowniki nieregularne czasu past simple. - wprowadzenia do zajęć – rozgrzewka językowa

- środki dydaktyczne: materiały przygotowane przez nauczyciela 2.Cele lekcji:

- Uczniowie utrwalają formę przeszłą czasowników nieregularnych

- tworzą zdania twierdzące, przeczące oraz pytające w czasie przeszłym prostym 3. Metody nauczania

- praca z tekstem

- Metoda graphic grammar - ćwiczenia gramatyczne - praca w parach 4. Środki dydaktyczne - karty pracy 5. Tok lekcji: - praca z tekstem

(2)

- uczniowie wyszukują w tekście czasowniki nieregularne

- wspólnie z nauczycielem prowadzącym uczniowie kompletują zasady tworzenia zdao twierdzących, przeczących oraz pytających w czasie przeszłym prostym

- praca w parach; tworzenie krótkiego opisu minionego weekendu z użyciem czasowników nieregularnych.

Podpis nauczyciela Iwona Świątkowska

Figure

Updating...

References

Related subjects :