• Nie Znaleziono Wyników

Arktyka i Antarktyda - mapa i inne, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arktyka i Antarktyda - mapa i inne, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Arktyka i Antarktyda - mapa i inne

Ostatnie przygotowanie do konkursu

1/ Przyporządkuj półwyspy do numerów Tajmyr 5 Czukocki 3 Seward 6 2 Kolski Gydański Jamał 4 1

2/ Połącz nazwy wysp z numerami Wyspa Wiktorii 7 Svalbard 8 Nowa Ziemia 3 Ziemia Północna 5 Wyspy Nowosyberyjskie Wrangla Ziemia Baffina

Ziemia Franciszka Józefa 9 4 1 6 Ziemia Ellesmera 2

3/ Połącz litery z nazwą rzeki F

Peczora Jenisej

(2)

Arktyka i Antarktyda - mapa i inne

https://www.memorizer.pl/nauka/10062/arktyka-i-antarktyda---mapa-i-inne/ Ob Lena D Kołyma Mackenzie E B C A Jukon G

4/ Przyporządkuj morza do liter OCHOCKIE I NORWESKIE BARENTSA CZUKOCKIE A WSCHODNIOSYBERYJSKIE F NOREWSKIE KARSKIE B H BAFINA BEAUFORTA E G D ŁAPTIEWÓW C J

5/ POŁĄCZ MIASTA Z NUMERAMI BRISBANE 2 ADELAIDE CANBERRA 5 SYDNEY MELBOURNE 3 DARWIN 6 PERTH 1 7 4

(3)

Arktyka i Antarktyda - mapa i inne

https://www.memorizer.pl/nauka/10062/arktyka-i-antarktyda---mapa-i-inne/

6/ POŁĄCZ LICZBY Z NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI NIZ NULLARBOR

11 3

WIELKI BASEN ARTEZYJSKI PUST. SIMPSONA WLK. GÓRY WODODZIAŁOWE 7 8 TASMANIA 6 PUST. GIBSONA 5. WLK RAFA KORALOWA 13 1 14 WYŻ KIMBERLEY WYSPA KANGURA WLK. PUST. WIKTORII GÓRY FLINDERSA PŁW JORK 15 WLK. PUST. PIASZCZYSTA 4 10 9 12 2 PUST. TANAMI ZIEMIA ARNHEMA

7/ POŁĄCZ NAZWĘ FORMACJI LUB ROŚLINY Z OPISEM busz

kłująca, wysoka i twardolistna trawa na terenach piaszczystych spinifex

kazuaryn

gęste suchorośla, złożone np. z krzaczastych eukaliptusów scrub

jeden z licznych gatunków australijskiej sawanny

formacja roślinna, charakterystyczna dla suchych obszarów podrównikowych, głównie południowej Afryki, Australii

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cz¸esto, w szczeg´olno´sci przy projektowaniu algorytm´ow peÃlnego przegl¸adu, potrzebna jest umiej¸etno´s´c wygenerowania wszystkich obiekt´ow kombinatorycznych danego

Rzeczywi´scie, liczno´s´c dopeÃlnienia sumy n zbior´ow, czyli liczb¸e element´ow uniwersum kt´ore nie nale˙z¸a do tej sumy mo˙zna obliczy´c odejmuj¸ac od liczno´sci

˙ze dÃlugo´s´c caÃlego odcinka a + b ma si¸e tak do dÃlugo´sci dÃlu˙zszej cz¸e´sci podziaÃlu a jak dÃlugo´s´c dÃlu˙zszej cz¸e´sci a do dÃlugo´sci kr´otszej

10) Zbadano dochody (w z lotych polskich) student´ow pewnej uczelni. Na poziomie istotno´sci α = 0.1 zweryfikowa´c hipotez¸e, ˙ze ´sredni doch´od studenta tej uczelni wynosi 600

Ustawo- dawca dokonał w nim ogólnego wyliczenia potencjalnych zakazów i ograniczeń, które mogą zostać ustanowione w odniesieniu do obszaru parku kulturowego, przy czym to

– granicę stanowi przesmyk Panamski (obecnie prowadzi tamtędy wykopany w latach 1904 – 1914 Kanał Panamski), do Ameryki Pd. zalicza się też wyspy: Wielkie Antyle, Małe Antyle

Electronic Governance, Electronic Government, Perceived Ease-of-Ease, Perceived Usefulness, Smart Governance, Social Media, User Acceptance..

From the aspect of wheel-rail dynamic interaction, the wheel-rail vertical and longitudinal forces excited by the different wheel polygons are compared in Figure 13, where

[r]

Bij gebruik van kogels met steeds afnemende diameter zal echter het punt worden bereikt waar niet alle deeltjes van de beschouwde fractie m e e r kurmen breken, en uiteindelijk zijn

K onflikt między Wysiekierskimi i Ludwiką Zabłocką a Karolem Ku­ czem starał się załagodzić Maksymilian de Vidal, b rat Ludwika, współ­ pracownik „K uriera

W oparciu o te dane można stwierdzić, iż zbiory, jakie znalazły się w posiadaniu tego uczone­ go, a dotyczące czasopism, świadczą o ich szerokiej tematyce,

Kolejny argum ent na rzecz upadku drobnej własności, podnoszony przez przywódcę „krusińszczyków”, to konkurencja zboża am erykańskie­ go. Wysoka technika

Kolejna odprawiona panna była „i posłuszna i około mnie chętnie robiła, a jednak całość jej osoby nie zadowalniała mnie — sama nie wiedziała czego chce,

volgens het normaalsparmingscriterium getekend zijn. Binnen deze grenzen is het materiaal elastisch, bulten de grenzen gebroken. In de driedimensionale sparmiogsrulmte vormen

[r]

[r]

„d

podobnie jak w Mutetta super Nicolai Solemnia Franciszka Liliusa, podłożony został nowy, niemiecki tekst, dzięki któremu utwór mógł być wykonywany podczas

Om korrosie en vervuiling van de destillatie apparatuur te voorkomen, wordt het KC ontleed en vtrwijderd uit de HC la ag door een eentrapsextracti e met

Abstract: In this paper a coalitional control and observation scheme is presented in which the coalitions are changed online by enabling and disabling communication links..

Indeed, the magnitude and variety of Piotr Hertel’s output is im- pressive: he wrote music for over two hundred theatre works and TV shows, dozens of feature films, TV series

Gauthier.10 A separate component of this literature are voluminous papers of international symposiums which explored or mentioned the problem of the influence of Roman law over