Znaki drogowe - część 1, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Znaki drogowe - część 1

Aktualny test na prawo jazdy, kategoria B - zachowanie przy znakach ogólnego zastosowania. Część 1.

1/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: [X] jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo

[ ] nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów

[ ] dwóch niebezpiecznych zakrętach, z któych pierwszy jest w prawo

2/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów

[ ] dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo

[X] dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo

3/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu:

[ ] 50-70 m [ ] 70-100 m

[X] co najmniej 150 m

4/ W tej sytuacji kierujący pojazdem :

[X] jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną

[ ] może skręcić na skrzyżowaniu w lewo

[X] może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony

5/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[ ] może skręcić na skrzyżowaniu w prawo

[X] jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną [X] może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony

6/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: [X] może skręcić na skrzyżowaniu w lewo

[X] powinien zachować szczególną ostrożność

(2)

Znaki drogowe - część 1

https://www.memorizer.pl/nauka/116/znaki-drogowe---czesc-1/

[X] jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną

7/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: [X] poprzecznej nierówności jezdni

[ ] zbliżaniu się do kilku wzniesień

[X] możliwości zmniejszenia przyczepnośći kół do jezdni

8/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów [ ] podłużnej nierówności jezdni

[X] poprzecznej nierówności jezdni

9/ Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 60km/h, oznacza, że należy spodziewać się nierówności jezdni po przejechaniu:

[X] nie więcej niż 100 m

[ ] 101 - 150 m [ ] co najmniej 150 m

10/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: [X] zweżeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu [X] zwężeniu jezdni po lewej stronie

[ ] zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku

11/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] zamknięciu drogi dla ruchu [ ] zwężeniu jezdni po prawej stronie

[X] zwężeniu jezdni po obu stronach

12/ Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy spodziewać się zwężenia drogi:

[ ] na odcinku 100 m

[ ] po przejechaniu co najmniej 150 m

[X] po przejechaniu 100 m

13/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[X] jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu [X] powinien zachować szczególną ostrożność

[ ] jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi

(3)

Znaki drogowe - część 1

https://www.memorizer.pl/nauka/116/znaki-drogowe---czesc-1/

14/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności:

[X] zmianą nawierzchni jezdni [X] stałym zawilgoceniem jezdni [X] okresowym zawilgoceniem jezdni

15/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: [X] od miejsca ustawienia znaku ostrzegawczego

[X] na odcinku 3,5 km

[ ] po przejechaniu 3,5 km

16/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci

[X] przejściu dla pieszych

[ ] miejscu częstych wypadków z pieszymi

17/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: [X] uważnie obserwować całe otoczenie drogi

[X] dostosować prędkość jazdy do możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych [X] być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli na przejściu pojawią się piesi

18/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu: [X] co najmniej 150 m

[ ] 51-100 m [ ] 25-50 m

19/ W tej sytuacji kierujący pojazdem może być ostrzegany o:

[X] bliskości miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci

[ ] przejściu dla pieszych

[X] miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci

20/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: [X] zachować szczególną ostrożność

[X] być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli zobaczy dzieci w pobliżu jezdni [X] uważnie obserwować całe otoczenie drogi

(4)

Znaki drogowe - część 1

https://www.memorizer.pl/nauka/116/znaki-drogowe---czesc-1/

21/ W tej sytuacji można spodziewać się miejsca szczególnie uczęszczanego przez dzieci po przejechaniu:

[ ] co najmniej 150 m [ ] 101-150 m

[X] nie więcej niż 100 m

22/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] przejściu dla pieszych

[X] miejscu częstych potrąceń pieszych

[ ] miejscu częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią

23/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: [X] zachować szczególną ostrożność

[X] być przygotowanym do nagłego pojawienia się pieszego na jezdni [X] uważnie obserwować całe otoczenie drogi

24/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku [ ] zwężeniu jezdni

[X] miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy

25/ Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:

[X] zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej

[X] zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej

[ ] dozwolony w jednym kierunku

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :