• Nie Znaleziono Wyników

Aminokwasy - nazewnictwo 1, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aminokwasy - nazewnictwo 1, test PDF / Memorizer"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Aminokwasy - nazewnictwo 1

Skróty/nazwy.

1/ Glicyna. Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2/ Leucyna Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3/ Alanina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4/ Izoleucyna Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5/ Walina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6/ Seryna Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7/ Treonina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8/ Cysteina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9/ Metionina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10/ Prolina

(2)

Aminokwasy - nazewnictwo 1

https://www.memorizer.pl/nauka/13977/aminokwasy---nazewnictwo-1/ Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11/ Lizyna Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12/ Arginina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13/ Histydyna Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14/ Kwas asparaginowy Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15/ Kwas glutaminowy Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16/ Glutamina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17/ Asparagina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18/ Fenyloalanina Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19/ Tyrozyna Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20/ Tryptofan Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeciw staw iając się krytycznym opiniom, autorka podjęła badania nad przedrukam i z prasy warszawskiej na łamach „Gazety K ieleckiej”, starając się wykazać,

Znalazła się też w Herzog August Bibliothek szeroko rozpowszech­ niana relacja o opanowaniu przez gdańszczan dwóch okrętów szwedz­ kich i wzięciu do niewoli

Nadal więc „Poradnik Gospodar­ ski” i „Kłosy” , prezentujące stanowisko środowisk i organizacji rolni­ czych Wielkopolski i Pomorza, zamieszczały postulaty

Ultrafast or four-dimensional scanning electron microscopy (USEM) using a laser pump electron probe scheme circumvents the optical di ffraction limit, but disentangling

Bezpośrednio po opuszczeniu tegoż s ta ­ now iska, dw ie osoby aw ansow ały

Księga dla uczczenia dorobku naukowego i działalności gospodarczej Kazim ierza Secomskiego, Warszawa 1980, s.. Wróbla, Centralna Kartoteka,

We apply these novel protocols to reveal the orbital and spin dynamics of single NV 0 centers in diamond as well as to realize initialization and single-shot readout of the NV 0

Controlling the root is desirable for an attacker, as the cur- rent method that protects from interference with the spanning- tree construction, the fundamental functionality