Atmosfera, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Atmosfera

1/ połącz

Troposfera + turbulencje powietrza,80% powietrza,wszystkie procesy pogodowe,prądy strumieniowe Stratosfera + warstwa ozonowa,chmury perłowe

Mezosfera + chmury srebrzyste spadek Termosfera + jonosfera i zorza polarna wzrost

egzosfera + rzrzedzone powietrze

2/ polącz albedo śnieg + 90% asfalt + 10% piasek + 40% biała farba + 50%-90% 3/ połącz turbulencje + chaotyczne adwekcja + poziome konwekcja + pionowe + 4/ Przemiany adiabatyczne

5/ Czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza na ziemii [X] barwa i rodzaje terenu

[X] prądy morskie

[X] odległość od mórz i oceanów [X] wysokość na poziomem morza [X] szerokośc geograficzna [X] rzeżba terenu

6/

(2)

Atmosfera

https://www.memorizer.pl/nauka/15462/atmosfera/

wyż + do ziemi

niż + od ziemii

7/

cirrus + chmura pierzasta ,zwiastuje opady stratus + chmura warstwowa

cumulus + chmura kłebiasta nimbostratus + warstwowa deszcowa

8/ składniki pogody [X] opady [X] usłonecznienie [X] wilgotność [X] wiatr [X] nasłonecznienie [X] ciśnienie atmosferyczne [X] temperatura [X] zachmurzenie 9/

strefa klimatów równikowych + średnia temperatura wszystkich miesięcy powyżej 20 ,małe roczne amplitudy,pory roku wyznaczane przez opady

strefa klimatów zwrotnikowych + srednia temperatura roczna powyżej 20 ,duze amplitudy dobowe strefa klimatów podzwrotnikowych + srednia roczna temperatura powyżej 10,lata suche

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :