Graficzna analiza pracy regulatora dwupolozeniowego

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

m

θ

)

(t

θ

2

θ

1

θ

śr

θ

θ

0 z

θ

w

θ

a

τ

τ

b

τ

0

T

T

T

T

t

śr

e

h

1

e

2

e

A

0

T

t

)

(t

p

0

wył

.

1

zał

.

0

t

t

1

t

2

t

3

t

5 maksymalna temperatura pieca

temperatura maksymalna regulacji

temperatura minimalna regulacji temperatura wyłączenia

przekaźnika

temperatura załączenia przekaźnika temperatura średnia regulacji

temperatura zadana

(t0 - t1)- przekaźnik załącza grzałkę pieca, aż temperatura pieca nie przekroczy temperatury

wyłączenia przekaźnika

(t1 - t2)- przekaźnik w stanie wyłączonym lecz temperatura

pieca dalej rośnie z powodu opóźnienia T0 4

t

(t2 - t3)- przekaźnik wyłączony, aż do osiągnięcia temperatury załączenia (t3 - t4)- przekaźnik w stanie załączonym lecz temperatura pieca dalej maleje z powodu opóźnienia T0

zakres drgań histereza statyczna

przekaźnika

średni błąd regulacji maksymalny błąd dodatni

maksymalny błąd ujemny

p

h

z

θ

w

θ

θ

0

1

0

θ

charakterystyka statyczna przełączeń czas załączenia

czas wyłączenia okres wahań

proste aproksymujące przebieg wykładniczy (do celów obliczeniowych)

T- zastępcza stała czasowa pieca

uzyskana przy aproksymacji parametrów dynamicznych pieca

układem inercyjnym I rzędu z opóźnieniem

T0- zastępcze opóźnienie uzyskane

przy aproksymacji parametrów dynamicznych pieca układem inercyjnym I rzędu z opóźnieniem

;

)

(

1

Ts

ke

s

G

0 sT

+

=

ot

θ

temperatura otoczenia

Figure

Updating...

References

Related subjects :