Geografia klasa 5 - 10 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

10 VI 2020

Temat: Krajobrazy tajgi i tundry.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 142 – 148), napisać notatkę ze str. 148.

Wykonaj ćwiczenia (str.83 – 85). Dziękuję!

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=un_MuwaxMhc

lub https://www.youtube.com/watch?v=zVOH0NGlL3o

dla chętnych:

https://epodreczniki.pl/a/tundra/D6h7Ld8uc

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tundry/DYW9pf3AH https://epodreczniki.pl/a/tajga/D14zumSd0

Figure

Updating...

References

Related subjects :