notatka klasa 7.docx

104  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Notatka kl.VII – Witam Was Wszystkich Drodzy Uczniowie!

Z geografii rozpoczynamy nowy dział „Rolnictwo i przemysł Polski” W związku z powyższym proszę o przepisanie notatki do zeszytu Temat: Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce (str.124 – 127)

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa-7-podrecznik_2/#p=39

1. Rolnictwo – to I i zarazem najstarszy dział gospodarki narodowej każdego kraju. Dostarcza surowców żywnościowych oraz surowców do przemysłu np. skóry, kości, tytoń, bawełna

2. Czynniki rozwoju polskiego przemysłu: a) przyrodnicze:

 Korzystny klimat (umiarkowany, ciepły, przejściowy) z wyjątkiem wysokich partii gór  Przewaga terenów nizinnych

 Dostateczna ilość wody niezbędna do uprawy (jednak nierównomierny jest rozkład opadów

atmosferycznych w ciągu roku, najmniejsze na Kujawach i w Wielkopolsce, w okresie wzrostu roślin zdarzają się susze, a podczas żniw obfite deszcze. Uprawę roli w Polsce utrudniają też częste zmiany pogody zwłaszcza wiosenne przymrozki).

 Rodzaj gleby (w Polsce dominują gleby średniej i słabej jakości – bielice, czy gleby brunatne – IV klasy bonitacyjnej. Najżyźniejsze: czarnoziemy, mady i rędziny, zajmują niewielkie obszary).

 Długość okresu wegetacyjnego (w Polsce waha się od 180 dni na Poj. Suwalskim i w górach, do ponad 220 dni na Nizinie Śląskiej i w Kotlinach Podkarpackich.

b) pozaprzyrodnicze:

 Wielkość i forma własności gospodarstw rolnych (większość gospodarstw ma powierzchnię mniejszą niż 5 ha i znajduje się gł. na pd. Polski. Dużych gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha jest niewiele. Dominują indywidualne gospodarstw rolne. )

 Polityka rolna państwa – nakłady kapitałowe oraz dotacje dla rolników z Unii Europejskiej  Udział osób pracujących w rolnictwie

 Stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin

 Stopień wykształcenia rolnika (w gospodarstwach, gdzie właściciele są dobrze wykształceni, osiąga się znacznie wyższe dochody.)

 Wiek zatrudnionych w rolnictwie

3. Wszystkie tereny wykorzystywane rolniczo to użytki rolne. Obejmują one grunty orne, czyli obszary

przeznaczone pod uprawy, łąki i pastwiska oraz sady. Użytki rolne stanowią niecałe 60% terytorium naszego kraju.

W wolnej chwili zobaczcie krótki filmik:

https://www.youtube.com › watch

(2)

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :