• Nie Znaleziono Wyników

Klasa 5 - 25. Zeszyt cwiczen.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasa 5 - 25. Zeszyt cwiczen.pdf"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Dzisiaj pracujesz z zeszytem ćwiczeń. Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj proszę: - zad. 9 str. 79,

- zad. 11 str. 80 oraz - zad. 12 i 13 str.81

Jeśli w zadaniach pojawią się słówka których nie znasz, zerknij do słowniczka na końcu podręcznika. Na końcu dokumentu znajdziesz odpowiedzi do samokontroli.

Pozdrawiam A. Adamczyk

(2)

ODPOWIEDZI do samokontroli: ZAD. 9 1. heiß 2. sonnig 3. windig 4. neblig 5. regnet 6. kalt 7. schneit 8. warm 9. bewölkt 10. wolkenlos ZAD. 11 Herr Schwarz Wohin? nach Perugia Wann? im August Wie lange? drei Wochen

Was? er will einen Italienischkurs besuchen. Frau Kaiser

Wohin? nach Australien Wann? im Winter Wie lange? drei Wochen

Was? sie kann baden und surfen ZAD. 12

1. Was machst du in den Ferien?

2. Ich fahre ins Gebirge, denn ich wandere gern. 3. Allein oder mit der Familie?

4. Mit meiner Mutter und meiner Schwester. Papa kann dieses Jahr nicht mit. Er muss arbeiten. 5. Wann fahrt ihr denn?

6. Im Juli. Gleich am ersten Ferientag. 7. Und wie lange bleibt ihr dort? 8. Drei Wochen lang.

9. Toll! ZAD. 13

Cytaty

Powiązane dokumenty

K iedy dr Barbara Siwińska na kon- ferencji w Poznaniu zagadnęła doktora Jana Jaworskiego: skąd pan jest?, w od- powiedzi usłyszała, że z Papui Nowej Gwinei.. W pierwszej

4. Polecenie dla uczniów – na podstawie mapy fizycznej Australii odczytaj cechy jej ukształtowania i podaj nazwy krain geograficznych. Polecenie dla uczniów – spójrz na

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę słuchu.. Spłukać skórę pod

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.. NIE

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. P273 Unikać uwolnienia

Mimo że tylko w swej wyobraźni mogła przechadzać się wąski- mi uliczkami Kadyksu, to choć przez krótką chwilę czuła się wtedy naprawdę wolna.. Przy każdej okazji

— Strumień jak strumień — pomyślał Niezwykły i zdziwił się, że Garden jest wyraźnie czymś zaniepokojony — może nawet czegoś się boi.. — Boisz

Kiedy na końcu języka kładł monetę cynową, a w głębi srebrną, czuł smak „kwaśny”, kiedy zaś monety układał na odwrót – smak „zasadowy” 1.. Kwaśny smak