Klasa II 15.06.2020 - Test 7.pdf

434  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Imię Klasa Nazwisko

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o., 2019

PHOTOCOPIABLE 1

Hello Explorer 2 Test 7 grupa A

Rozumienie ze słuchu

1

Posłuchaj nagrania i zakreśl YES lub NO.

Score / 3

2

Posłuchaj nagrania i ponumeruj obrazki.

Score / 3

Rozumienie tekstu pisanego

3

Znajdź w wężu wyrazowym nazwy czterech sportów i otocz je pętlą.

Score / 4 Unit 7. Sports

Test 7 grupa A

YES

NO

YES

NO

YES

NO

A N G SK IINGO RNVO LL EY BA LLKXQLPRTYH ORS E-RIDINGK M FR Q PLBDBASKETBAL LZNS TWVX

Ten dokument PDF był edytowany w Icecream PDF Editor. Ulepsz program do wersji PRO, aby usunąć znak wodny.

(2)

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o., 2019

PHOTOCOPIABLE 2

Hello Explorer 2 Test 7 grupa A

Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych

4

Popatrz na obrazki i uzupełnij tekst właściwymi wyrazami z ramki.

skiing ice

skating swimming football

I like sports. I can play

and basketball. I like

.

In winter I sometimes go

and I love

.

Score / 4

Umiejętność komunikowania

5

Popatrz, odczytaj zdania i dopasuj je do właściwych osób.

Score / 3

My favourite winter sport is ice skating.

We sometimes play football matches. My brother can kick

the ball hard!

Ten dokument PDF był edytowany w Icecream PDF Editor. Ulepsz program do wersji PRO, aby usunąć znak wodny.

(3)

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o., 2019

PHOTOCOPIABLE 3

Hello Explorer 2 Test 7 grupa A

Jak się uczę? Co potrafię? Co już umiem?

Umiejętności (3–4 punkty)Doskonale Dość dobrze! (2–3 punkty) Poćwicz jeszcze! (1–0 punktów) Co dalej? Rozumienie ze słuchu (zad. 1)

Rozumienie ze słuchu (zad. 2) Rozumienie tekstu pisanego (zad. 3)

Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych (zad.4)

Komunikacja (zad. 5) Zadanie dodatkowe (zad. 6)

*Zadanie dodatkowe: komunikowanie, tworzenie prostych

wypowiedzi pisemnych

6

Ułóż zdania z rozsypanych puzzli i zapisz je.

Score / 3

He

He

She

run

can

can

kick

sometimes

fast.

falls.

the ball.

Ten dokument PDF był edytowany w Icecream PDF Editor. Ulepsz program do wersji PRO, aby usunąć znak wodny.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :