• Nie Znaleziono Wyników

AISDE - bank pytań od Komandosa, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "AISDE - bank pytań od Komandosa, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

AISDE - bank pytań od Komandosa

Wrzucam pytania z odpowiedziami(tymi prawdopodobnie dobrymi).

1-25 pyt. z 1KolosaSem11Z

26-47 pyt. z EgzaminuSem10Z

48-55 pyt. z 1EgzaminuSem11Z(z pamięci)

56-79 pyt. z Kolos2_Szczatki

1/ Złożoność pesymistyczna wstawienia 100 nowych zdarzeń ma listę zdarzeń symulacji zawierającą 1000zdarzeń wynosi:

[ ] 100000

[ ] 10000

[ ] 1000

[ ] 100

2/ Liczba poziomów drzewa turniejowego zawierającego 1000 elementów to:

[ ] 9

[ ] 10

[ ] 11

[ ] 12

3/ Aby skonstruować stóg składający się z n elementów, trzeba wpisać elementy do stogu i wykonaćoperację:

[ ] PushDown, od dołu, n razy

[ ] PushUp, od dołu, n/2 razy

[ ] PushDown, od góry, n/2 razy

[ ] PushUp, od góry, n razy

4/ W trakcie symulacji zdarzeniowej czas symulacji zmieniamy:

[ ] w momencie pobrania zdarzenia, na czas tego zdarzenia

[ ] po obsłużeniu zdarzenia, o jedną jednostkę czasu

[ ] po wstawieniu zdarzenia, o jedną jednostkę czasu

[ ] w momencie wstawienia zdarzenia, na czas tego zdarzenia

(2)

AISDE - bank pytań od Komandosa

https://www.memorizer.pl/nauka/5870/aisde---bank-pytan-od-komandosa/

5/ Złożoność średnia sortowania prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami quicksort iprzez wstawianie pozostaje w stosunku:

[ ] n / log n

[ ] 1

[ ] log n

[ ] log n / n

6/ Złożoność średnia mierzona liczbą zamian przy sortowaniu prawie posortowanego ciągun-elementowego algorytmami przez wstawianie i przez wybieranie pozostaje w stosunku:

[ ] n

[ ] 1/n

[ ] 1

[ ] 2

7/ Poszukując wśród n elementów k najmniejszych należy wstawić do stogu dokładnie:

[ ] k-1 elementów

[ ] k elementów

[ ] n-k elementów

[ ] n-(k-1) elementów

8/ Złożoności średnie znalezienia wśród n elementów k najmniejszych przy użyciu stogu i k-tegonajmniejszego przy użyciu algorytmu Hoare'a są w stosunku:

[ ] 1

[ ] log n

[ ] k

[ ] n

9/ Poszukując najlżejszego drzewa rozpinającego, konstruowanie drzewa:

[ ] w algorytmie Prima zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Kruskalu nie

[ ] w algorytmie Kruskala zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Prima nie

[ ] zarówno w algorytmie Kruskala i Prima zaczynamy od najkrótszej krawędzi

[ ] ani w algorytmie Kruskala ani w Prima nie zaczynamy od najkrótszej krawędzi

10/ Przy poszukiwaniu najlżejszego drzewa rozpinającego w grafie z n wierzchołkami, po k iteracjachstosunek liczby rozważanych drzew w algorytmie Kruskala i Prima wynosi:

[ ] k

[ ] n-k

[ ] 1/k

[ ] 1/(n-k)

(3)

AISDE - bank pytań od Komandosa

https://www.memorizer.pl/nauka/5870/aisde---bank-pytan-od-komandosa/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

In this context, it therefore becomes fundamental to take into consideration the legal and ethical aspects of processing of personal data, especially given the entry into force of

The effect of pH on the apparent viscosity for the three types of CTAB based (CTAB, CTAB-MA, and CTAB-CA) VES-fluids (i.e., at different pH-values, at constant low shear rate, and at

mszy Johanna Davida Heinichena należy jeszcze raz podkreślić, że stanowi ona wspaniały przykład późnobarokowej ceremonialnej muzyki sakralnej. To właśnie zastosowane w

Współczesna muzyka organowa w Polsce na przykładzie wybranych kompozycji Mariana

Nigdzie jednak, ani w Palestynie, ani w Polsce, gdzie przecież obowiązywała doktryna socrealizmu, nie będzie się czuł tak swobodnie w kreowaniu swojej indywidualnej

Predicting land deformation by integrating InSAR data and cone penetration testing through machine learning techniques.. Sajadian, Melika; Teixeira, Ana; Tehrani, Faraz S.;

When considering the average taxi distance deviations during the considered runway reconfigurations, all three distributed planning and coordination mechanisms resulted in

Prawnik zagraniczny jest obowiązany przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany, zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa