Afryka, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Afryka

Test sprawdzający wiedzę na temat Afryki. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i

gospodarki Afrykańskiej. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.

1/ Ile milionów kilometrów kwadratowych zajmuje Afryka? [X] 30,3

[ ] 17,8

[ ] 24,2

[ ] 7,7

2/ Linia brzegowa Afryki jest:

[ ] bogato rozwinięta

[X] słabo rozwinięta

3/ Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki:

[ ] jest duża ilość nizin(ok.90%),resztę stanowią jedynie kotliny i góry

[X] są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia

[ ] jest duża ilość gór(ok.90%),resztę stanowią niziny,wyżyny,kotliny,pustynie)

[ ] są rozległe tereny nizinne otaczające kotlinowate obniżenia

4/ Najwyższy szczyt Afryki to:

[ ] Moko

[ ] Ruwenzori

[ ] Kenia

[X] Kibo

5/ Największą pustynią świata leżącą na kontynencie afrykańskim jest Sahara a najstarszą...

[ ] ...Libijska

[X] ...Namib

[ ] ...Kalahari

[ ] ...Nubijska

(2)

Afryka

https://www.memorizer.pl/nauka/1291/afryka/

6/ Które tereny Afryki zamieszkują ludzie rasy białej?

[ ] wybrzeże zachodnie i obszar środkowo-afrykański

[X] wybrzeże północne i obszar saharyjski

[ ] środkowa Afryka i obszar saharyjski

[ ] wybrzeże południowe i obszar saharyjski

7/ Obszar,na którym gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy jest największa to:

[ ] Kotlina Konga

[ ] Irk asz-Szasz

[ ] Kotlina Czadu

[X] dolina Nilu

8/ Największa wyspą Afryki jest:

Madagaskar

9/ Najdłuższą rzeką Afryki jest:

Nil

10/ Największym afrykańskim jeziorem jest Jezioro...

Wiktorii

11/ Stolicą Etiopii jest

Addis Abeba

12/ Stolicą Libii jest:

Trypolis

13/ Stolicą Nigerii jest:

Abudża

14/ Stolicą RPA jest:

Pretoria

15/ Stolicą Sudanu jest:

Chartum

16/ Stolicą Tunezji jest:

Tunis

17/ Rzeka prowadząca wodę sporadycznie, tylko w czasie pory deszczowej a w kolejnych porach roku wysychająca to:

(3)

Afryka

https://www.memorizer.pl/nauka/1291/afryka/

Rzeka epizodyczna

18/ Biały mieszkaniec Afryki to:

Afrykaner

19/ Czy większość państw afrykańskich charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem HDI? [X] nie

[ ] tak

20/ Czy Afryka jest kontynentem wyżynnym?

[ ] nie

[X] tak

21/ Czy w Etiopii odnaleziono szczątki praczłowieka, któremu nadano imię Lucy? [X] tak

[ ] nie

22/ Czy około 60% powierzchni Afryki to obszary bezodpływowe?

[ ] tak

[X] nie

23/ Największym miastem Afryki jest:

[ ] Kair

[ ] Johannesburg

[ ] Kinszasa

[X] Lagos

24/ Wskaźnik urbanizacji w Afryce wynosi:

[ ] 54%

[ ] 45%

[X] 37%

[ ] 73%

25/ Surowce eksploatowane w RPA w największym zakresie to: [X] platyna

[X] rudy chromu

[ ] ropa naftowa

[ ] węgiel brunatny

[ ] gaz ziemny

(4)

Afryka

https://www.memorizer.pl/nauka/1291/afryka/

[X] złoto

26/ Główne rośliny uprawiane w Etiopii to:

[ ] ziemniaki [X] teff [X] kawa [ ] chmiel [ ] ryż [X] kukurydza Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :