• Nie Znaleziono Wyników

View of Front matter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Front matter"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

FOLIA SCANDINAVICA

POSNANIENSIA

V

OLUME

23

Editors-in-chief GRZEGORZ SKOMMER DOMINIKA SKRZYPEK

Assistant to the Editors

Mikołaj Sobkowiak

Editorial Advisory Board

Sława Awedyk (Poznań) Stig Eliasson (Uppsala) Jacek Fisiak (Poznań) Erik Hansen (Copenhagen) Ernst Håkon Jahr (Kristiansand) Gert Kreutzer (Cologne) Christer Lindqvist (Greifswald) Eugeniusz Rajnik (Poznań)

Stephan Michael Schröder (Cologne)

Department of Scandinavian

Studies

(2)

© Copyright by Katedra Skandynawistyki UAM, Poznań 2017

ISSN 2299-6885

FOLIA SCANDINAVICA POSNANIENSIA KATEDRA SKANDYNAWISTYKI

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań tel. (061) 829 35 87, fax (061) 853 73 24 http://fsp.amu.edu.pl

e-mail: fsp@amu.edu.pl

editors: Grzegorz Skommer & Dominika Skrzypek assistant to the editors: Mikołaj Sobkowiak

(3)

CONTENTS

LINGUISTICS

Paulina HORBOWICZ, Adverbial markers of modality in Norwegian L1 and L2

conversations ... 4

Alicja PIOTROWSKA, Dominika SKRZYPEK, Inalienable possession in Swedish

and Danish – a diachronic perspective ... 25 LITERATURE

Gábor Attila CSÚR, Henrik Hajdus (1890–1969) rolle i udbredelsen af det 19. og 20. århundredes danske litteratur i Ungarn ... 46 Sune GREGERSEN, ”Hver gang jeg skriver en roman” – metafiktive former

og indstillinger i Inger Christensens Azorno ... 60 Paulina ROSIŃSKA, Några funderingar kring översättning av svensk poesi till

polska och översättningskritik ... 75 Sylwia Izabela SCHAB, Migrationserfaringen i de polsk-danske forfatteres

Cytaty

Powiązane dokumenty

It is shown that three diagnostics do not work for the verb TO DIE, i.e., (1) auxiliary selection (inapplicable to all verbs in Modern English), (2) causative alternation,

A few empirical studies (Michońska-Stadnik 2004; Batyra 2013/2014) prove that young generation of teachers, though, know a lot about learner autonomy and have a very positive

Stale rosnąca konkurencja między miastami wzmaga zainteresowanie kształ- towaniem wizerunku miasta poprzez dobór odpowiednio skomponowanych instru- mentów strategii

Celem pracy jest określenie wpływu kształcenia zawodowego na kierunku turystyka i rekreacja na zasoby kadrowe biur podróży w Trójmieście.. Kształcenie zawodowe na kierunku

Prezydent Juszczenko nigdy nie krył faktu, iż związany jest z Cerkwią Patriar- chatu Kijowskiego, jednak starał się nie demonstrować niechęci wobec innych Kościołów.

Consider- ing the impact of the CEFR on language education policy and syllabus design, translingual practices, evocative of plurilingual and pluricultural competence, will have to

dy of flexural strength and fatigue resistance of 2 nanoceramic composite resin CAD/CAM blocks (Lava Ultimate and Vita Enamic) and a lithium disilicate glass ceramic (IPS e.Max

Urządzenie T-scan jest cennym narzędziem, który pozwala na dokładną analizę rozłożenia sił okluzyjnych oraz czasu okluzji i dyskluzji kontaktów zębowych.. Dlatego wraz