• Nie Znaleziono Wyników

Wpływ białek arabinogalaktanowych (AGP) na efektywność androgenezy w kulturach pylnikowych pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w Laboratorium in vitro Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wpływ białek arabinogalaktanowych (AGP) na efektywność androgenezy w kulturach pylnikowych pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w Laboratorium in vitro Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

NR 285 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2019 185 MARIA ZDZIECHOWSKA-DUDEK MAGDALENA TACIAK JUSTYNA PATELSKA MICHAŁ ROKICKI

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. — Pion Hodowli Roślin — Oddział Wiatrowo e-mail: maria.zdziechowska@phr.pl

Wpływ białek arabinogalaktanowych (AGP)

na efektywność androgenezy w kulturach

pylnikowych pszenicy ozimej i jęczmienia

ozimego w Laboratorium in vitro Poznańskiej

Hodowli Roślin Sp. z o.o.

W kulturach komórek i tkanek in vitro białka arabinogalaktanowe (AGP — arabinogalactan proteins) są akumulowane w pożywkach i pełnią ważne funkcje regulacyjne w trakcie różnicowania. AGP poprawiają żywotność mikrospor i wpływają na efektywność indukcji struktur androgenicznych oraz wydajność regeneracji. W przedstawionych badaniach porównywano wpływ pożywki indukcyjnej oraz regeneracyjnej z dodatkiem AGP na efektywność powstawania zarodków i kalusów oraz regenerację roślin w kulturach pylnikowych pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.

Kłosy pszenicy ozimej zwierające mikrospory w stadium średnio-późnym do późnym traktowano wstępnie temperaturą 4°C przez okres 14 dni, natomiast kłosy jęczmienia ozimego traktowano chłodem przez 21 dni. Do indukcji androgenezy użyto zmodyfikowaną pożywkę N6 (Chu i in., 1978) z dodatkiem AGP. Uzyskane struktury androgeniczne pasażowano na zmodyfikowaną pożywkę regeneracyjną KBP (Kumlehn i in., 2006) z dodatkiem AGP. Łącznie wyłożono 108 000 pylników (54 000 pylników pszenicy ozimej oraz 54 000 pylników jęczmienia ozimego). Pierwsze struktury androgeniczne obserwowano już po 14 dniach prowadzenia kultury. Uzyskane struktury powyżej 1 mm przenoszono na pożywkę regeneracyjną. Ukorzenione sadzonki przesadzano do donic w szklarni. Zdecydowanie wyższą indukcję struktur androgenicznych oraz wydajność regeneracji uzyskano na pożywkach z dodatkiem AGP.

Cytaty

Powiązane dokumenty

A le. autor Agaj-Hana czuje się także szermierzem pewnej ideologii i czuje się patriotą pisząc o polsko-rosyjskich w al­ kach, mimo że nie waha się zestawiać

E-logistyka wykorzystuje Internet oraz różnego rodzaju systemy informa- tyczne w procesach logistycznych i stanowi element koncepcji elektronicznego zarządzania łańcuchem

80 W projekcie Kodeksu karnego opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 1998 r. przewidziane są następujące granice wieku odpowiedzialności karnej: 1)

Jeśli powyższa tendencja będzie kontynuowana, a szczególnie jeśli zmiany, jakie nastąpiły w latach 1997 - 1998 w strukturze ujawnionej przestępczości

Wzrost wypływu elektrolitów, a więc wzrost względnej wartości przewodnictwa elektrycz- nego roztworu z tkanki liściowej i korzeni siewek jęczmienia, zwłaszcza odmiany Kucyk, wraz

Niższe aktywności ureazy i fosfataz w glebach porolnych zalesionych mogły również wynikać z mniejszej zawartości węgla organicznego, średnio w całym

Dynamika średnich dekadowych wartości wskaźnika zagrożenia suszą gruntową zometrach: środkowa część stoku (a), dolna część stoku (.. average 10-day values of ), lower part

Szybkość działania liczników określa maksymalna dopuszczalna częstotliwość impulsów zliczanych, zaś czas ustalania się jego zawartości jest czasem upływający pomiędzy