• Nie Znaleziono Wyników

Wyklad20 Nieorg Intra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyklad20 Nieorg Intra"

Copied!
45
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1. Układ okresowy – metale i niemetale

2. Oddziaływania inter- i intramolekularne

3. Ciała stałe – rodzaje sieci krystalicznych

4. Przewodnictwo ciał stałych

(2)

1

H

3

Li

11

Na

19

K

37

Rb

55

Cs

87

Fr

4

Be

12

Mg

20

Ca

38

Sr

56

Ba

88

Ra

21

Sc

39

Y

57

La

89

Ac

22

Ti

40

Zr

72

Hf

104

Unq

23

V

41

Nb

73

Ta

105

Unp

24

Cr

42

Mo

74

W

106

Unh

25

Mn

43

Tc

75

Re

107

Uns

26

Fe

44

Ru

76

Os

108

Uno

27

Co

45

Rh

77

Ir

109

Une

Uun

110

Uuu

111

28

Ni

46

Pd

78

Pt

29

Cu

47

Ag

79

Au

30

Zn

48

Cd

80

Hg

31

Ga

49

In

81

Tl

5

B

13

Al

32

Ge

50

Sn

82

Pb

6

C

14

Si

33

As

51

Sb

83

Bi

7

N

15

P

34

Se

52

Te

84

Po

8

O

16

S

9

F

17

Cl

35

Br

53

I

85

At

10

Ne

18

Ar

36

Kr

54

Xe

86

Rn

2

He

1

2

13

14

15

16

17

18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pierwiastki

Pierwiastki

metale

niemetale

(3)

3

1

H

3

Li

11

Na

19

K

37

Rb

55

Cs

87

Fr

4

Be

12

Mg

20

Ca

38

Sr

56

Ba

88

Ra

21

Sc

39

Y

57

La

89

Ac

22

Ti

40

Zr

72

Hf

104

Unq

23

V

41

Nb

73

Ta

105

Unp

24

Cr

42

Mo

74

W

106

Unh

25

Mn

43

Tc

75

Re

107

Uns

26

Fe

44

Ru

76

Os

108

Uno

27

Co

45

Rh

77

Ir

109

Une

Uun

110

Uuu

111

28

Ni

46

Pd

78

Pt

29

Cu

47

Ag

79

Au

30

Zn

48

Cd

80

Hg

31

Ga

49

In

81

Tl

5

B

13

Al

32

Ge

50

Sn

82

Pb

6

C

14

Si

33

As

51

Sb

83

Bi

7

N

15

P

34

Se

52

Te

84

Po

8

O

16

S

9

F

17

Cl

35

Br

53

I

85

At

10

Ne

18

Ar

36

Kr

54

Xe

86

Rn

2

He

1

2

13

14

15

16

17

18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

gazy

ciecze

Pierwiastki

Pierwiastki

(4)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Jakie siły wiążą cząsteczki

pomiędzy sobą?

(5)

5

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

jon-jon (intra)

dipol-dipol (inter)

dipol indukowany-dipol indukowany (inter)

si

ła odd

zia

(6)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

+

-e

(7)

7

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

+

δ

-

δ

cząsteczki spolaryzowane=dipole

(8)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

+

δ

-

δ

cząsteczki spolaryzowane=dipole

moment dipolowy ≠0

µ

=

=

δ

. .

l

(9)

9

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

Attraction

Repulsion

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

cząsteczki polarne=dipole

moment dipolowy ≠0

µ

=

=

δ

. .

l

(10)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

cząsteczka H

2

O

(b)

H

Lone pair Bonding pair Bonding pair Lone pair

H

O

H

H

O

-+

(11)

11

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

Wiązania wodorowe

rodzaj oddziaływania:

90% dipol-dipol

10% kowalencyjne

cząsteczka H

2

O

H H O

-+

H H O H H O H H O

-+

-+

(12)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

Wiązania wodorowe

rodzaj oddziaływania:

90% dipol-dipol

10% kowalencyjne

cząsteczka H

2

O

H H O

-+

H H O H H O H H O

-+

-+

(13)

13

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

Wiązania wodorowe

10_210 – 100 0 100 – 200 Te m pe rat ur a w rz en ia , ° C okres 2 3 4 5 H2O Groupa 6A Groupa 7A Groupa 5A Groupa 4A HF NH3 CH4 SiH4 GeH4 SnH4 HI SbH3 H2Te H2S H2Se HCl AsH3 HBr PH3 10_210 – 100 0 100 – 200 Te m pe rat ur a w rz en ia , ° C okres 2 3 4 5 H2O Groupa 6A Groupa 7A Groupa 5A Groupa 4A HF NH3 CH4 SiH4 GeH4 SnH4 HI SbH3 H2Te H2S H2Se HCl AsH3 HBr PH3

(14)

1

H

3

Li

11

Na

19

K

37

Rb

55

Cs

87

Fr

4

Be

12

Mg

20

Ca

38

Sr

56

Ba

88

Ra

21

Sc

39

Y

57

La

89

Ac

22

Ti

40

Zr

72

Hf

104

Unq

23

V

41

Nb

73

Ta

105

Unp

24

Cr

42

Mo

74

W

106

Unh

25

Mn

43

Tc

75

Re

107

Uns

26

Fe

44

Ru

76

Os

108

Uno

27

Co

45

Rh

77

Ir

109

Une

Uun

110

Uuu

111

28

Ni

46

Pd

78

Pt

29

Cu

47

Ag

79

Au

30

Zn

48

Cd

80

Hg

31

Ga

49

In

81

Tl

5

B

13

Al

32

Ge

50

Sn

82

Pb

6

C

14

Si

33

As

51

Sb

83

Bi

7

N

15

P

34

Se

52

Te

84

Po

8

O

16

S

9

F

17

Cl

35

Br

53

I

85

At

10

Ne

18

Ar

36

Kr

54

Xe

86

Rn

2

He

1

2

13

14

15

16

17

18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

metale

niemetale

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Wiązania wodorowe

(15)

15

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

Wiązania wodorowe

Rodzaj atomów:

- duża elektroujemność

- małe rozmiary

- wolna para elektronowa

Charakter wiązania

- wiązanie

donorowo-akceptorowe

- orbitale molekularne

zdelokalizowane

(16)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

DNA

Wiązania wodorowe

(17)

17

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

atomy lub cząsteczki niepolarne

moment dipolowy =0

polaryzowalność

≠0

(18)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

211 Atom A Atom B No polarization Atom A Atom B Instantaneous dipole on atom A induces a dipole on atom B

Atom A Atom B δ+ δ– δ+ δ– δ– δ+ + + + + + + + + + + No polarization

Instantaneous dipole on molecule A induces a dipole on molecule B

Molecule A Molecule B Molecule A Molecule B Molecule A Molecule B H H H H δ+ δ– δ+ δ– δ+ δ– H H H H H H H H

polaryzowalność

≠0

moment dip. Indukowany

(19)

19

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

z

Jonowe

z

Dipolowe

z

Dyspersyjne

-111.9

Xe

-157.3

Kr

-189.4

Ar

-248.6

Ne

-269.7

He

*

Temperatura

krzepnięcia, °C

Pierwiastek

p=1 atm

*

p>1 atm

Film:

LONDON.MOV

(20)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

Przykład 1

Jakie oddziaływania występują pomiędzy

cząsteczkami?

NH

4

Cl

CF

3

(CF

2

CF

2

)

n

CF

3

(teflon)

CH

3

(CH

2

CH

2

)

n

CH

3

(polietylen)

CHCl

3

BaSO

4

P

4

NO

BF

3

(21)

21

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

Przykład 2

Dla której cząsteczki w parze oddziaływania

intermolekularne są większe?

CO

2

OCS

PF

3

PF

5

CH

3

CH

2

CH

2

NH

2

NH

2

CH

2

CH

2

NH

2

HF

HBr

SO

3

SO

2

CH

3

OH

H

2

CO

(22)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

Przykład 3

Uzasadnij różnice w temperaturach wrzenia:

CH

3

CH

2

CH

2

CH

2

CH

3

36.2

o

C

CH

3

CH

3

CH

3

CH

3

C

9.5

o

C

n-pentan

neopentan

(23)

23

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

Przykład 3

Uzasadnij różnice w temperaturach wrzenia:

CH

3

OCH

3

-25

o

C

eter dimetylowy

alkohol etylowy

(24)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

Przykład 3

Uzasadnij różnice w temperaturach wrzenia:

n-propan

CH

3

CH

2

CH

3

-42

o

C

(25)

25

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

Przykład 3

Uzasadnij różnice w temperaturach wrzenia:

n-propan

CH

3

CH

2

CH

3

-42

o

C

(26)

Oddziaływania intra- i

intermolekularne

Rodzaje oddziaływań

Przykład 3

Uzasadnij różnice w temperaturach wrzenia:

LiCl

1360

o

C

(27)

Ciała stałe

Struktury krystaliczne

1. Co to jest sieć krystaliczna?

2. Jakie są rodzaje sieci?

(28)

Simple cubic

Polonium

metal

Ciała stałe

Struktury krystaliczne

komórka

elementarna

typ sieci

przykład

(29)

29

Ciała stałe

Struktury krystaliczne

Body-centered

cubic

Uranium

metal

komórka

elementarna

typ sieci

przykład

bcc

(30)

Face-centered

cubic

Gold

metal

Ciała stałe

Struktury krystaliczne

komórka

elementarna

typ sieci

przykład

fcc

(31)

31

Simple cubic

Body-centered

cubic

Face-centered

Unit cell

Lattice

Example

Polonium

metal

Uranium

metal

Gold

metal

Ciała stałe

Struktury krystaliczne

(32)

Ciała stałe

Struktury krystaliczne

Jak je określać?

XRD – X-ray diffraction

(33)

33

Ciała stałe

Struktury krystaliczne

XRD – X-ray diffraction

dyfrakcja promieni rentgenowskich

θ θ

d

θ

θ

w

y

x

z

promienie padające

promienie odbite

( )

θ

λ

= d

2

sin

n

(34)

Ciała stałe

Rodzaje krystalicznych ciał stałych

= Cl

= Na

+

= H

2

O

= C

(35)

35

Ciała stałe

Rodzaje krystalicznych ciał stałych

jonowe

jonowe

jony

jony

jonowe

dipolowe

dipolowe

dyspersyjne

dyspersyjne

cz

cz

ą

ą

steczki

steczki

molekularne

dyspersyjne

dyspersyjne

kowalencyjne

kowalencyjne

skierowane

skierowane

kowalencyjne

kowalencyjne

zdelokalizowane

zdelokalizowane

wi

wi

ą

ą

zania/

zania/

oddzia

oddzia

ł

ł

ywania

ywania

atomy gr. 8

atomy gr. 8

atomy niemetalu

atomy niemetalu

atomy metalu

atomy metalu

w w

w w

ęź

ęź

le sieci

le sieci

grupa 8

grupa 8

niemetaliczne/

niemetaliczne/

kowalencyjne

kowalencyjne

metaliczne

metaliczne

atomowe

(36)

Sieci krystaliczne

(37)

37

1

H

3

Li

11

Na

19

K

37

Rb

55

Cs

87

Fr

4

Be

12

Mg

20

Ca

38

Sr

56

Ba

88

Ra

21

Sc

39

Y

57

La

89

Ac

22

Ti

40

Zr

72

Hf

104

Unq

23

V

41

Nb

73

Ta

105

Unp

24

Cr

42

Mo

74

W

106

Unh

25

Mn

43

Tc

75

Re

107

Uns

26

Fe

44

Ru

76

Os

108

Uno

27

Co

45

Rh

77

Ir

109

Une

Uun

110

Uuu

111

28

Ni

46

Pd

78

Pt

29

Cu

47

Ag

79

Au

30

Zn

48

Cd

80

Hg

31

Ga

49

In

81

Tl

5

B

13

Al

32

Ge

50

Sn

82

Pb

6

C

14

Si

33

As

51

Sb

83

Bi

7

N

15

P

34

Se

52

Te

84

Po

8

O

16

S

9

F

17

Cl

35

Br

53

I

85

At

10

Ne

18

Ar

36

Kr

54

Xe

86

Rn

2

He

1

2

13

14

15

16

17

18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Metale

Metale

metale

niemetale

(38)

Metale

(39)

39

Metale

Sposoby ciasnego upakowania sieci

8

Atom in third layer lies over atom in first layer. Top view

hcp

1

2

3

4

6

5

7

8

9

11

12

10

sieć heksagonalna - hcp

A

B

A

(40)

Metale

(41)

41

fcc

hcp

Metale

(42)

0.1371

0.1371

BCC

BCC

Tungsten

Tungsten

0.1445

0.1445

HCP

HCP

Titanium

Titanium

(

(

Alpha

Alpha

)

)

0.1430

0.1430

BCC

BCC

Tantalum

Tantalum

0.1445

0.1445

FCC

FCC

Silver

Silver

0.1387

0.1387

FCC

FCC

Platinum

Platinum

0.1246

0.1246

FCC

FCC

Nickel

Nickel

0.1363

0.1363

BCC

BCC

Molybdenum

Molybdenum

0.1599

0.1599

HCP

HCP

Magnesium

Magnesium

0.1750

0.1750

FCC

FCC

Lead

Lead

0.1241

0.1241

BCC

BCC

Iron (

Iron (

Alpha

Alpha

)

)

0.1442

0.1442

FCC

FCC

Gold

Gold

0.1278

0.1278

FCC

FCC

Copper

Copper

0.1253

0.1253

HCP

HCP

Cobalt

Cobalt

0.1249

0.1249

BCC

BCC

Chromium

Chromium

0.1490

0.1490

HCP

HCP

Cadmium

Cadmium

0.1431

0.1431

FCC

FCC

Aluminum

Aluminum

Atomic

Atomic

Radius

Radius

(

(

nm

nm

)

)

Crystal

Crystal

Structure

Structure

Metal

Metal

Metale

(43)

43

Metale

Wiązania – struktura pasmowa

3s

1

Na

1

2

3

4

(44)

Metale

Wiązania – struktura pasmowa

energia

16

6

⋅10

23

(45)

45

Metale

Przewodniki – struktura pasmowa

3s

Na

energia

najwyższy obsadzony poziom

3p

najniższy nieobsadzony poziom

pasmo przewodnictwa

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cel lekcji: Zastosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas rozwiązywania zadań.. Powtórz podstawowe pojęcia działu

Je±li substratem jest w¦zeª DNA, oraz ukªad jest direct repeat, wtedy produkt to dwu skªadowy splot DNA. Je±li substratem jest w¦zeª DNA, oraz ukªad jest inverted repeat,

Odzyskiwanie glinu z odpadów (recykling) jest uzasadnione znaczną oszczędnością energii, ponieważ odzyskanie 1 tony glinu z odpadów wymaga tylko 10 GJ energii, czyli 26 razy

In de subroutine COSTS worden de in hoofdstuk 3 gegeven formules voor de berekening van de geometrie en de kosten uitgevoerd. -Allereerst wordt door het

Spłucz Na 2 EDTA z lejka do kolby miarowej przy pomocy wody destylowanej, napełnij kolbę wodą destylowaną do 2 / 3 objętości, zamknij kolbę i pozostaw na kilka dni w

Ιωάννη τοῦ Ζωναρά Επιτομή τοῦ ἱστοριῶν (Ioannis Zonarae Epitome historiarum), eds. V–VI), Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana,

Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnień związanych z przewrotem politycznym jako formą sukcesji władzy królewskiej w monarchii zjednoczonej Izraela w

Among them, an important place is occupied by ferroelectrics with perovskite structure  and  their  solid  solutions. A  group  of  materials  that  is  very 

Została zauważona w 1935 roku przez Domagka, który jako pierwszy zsyntezował czwartorzędowe sole amoniowe z długim podstawnikiem alkilowym (prekursory

Natalia Bączek, Krzysztof Strzelec, Karolina Wąsikowska, Juliusz Pernak, Bartosz Markiewicz; Zastosowanie amoniowych cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic epoksydowych w

Ciecze jonowe, które opisano jako najlepsze elektrolity to głównie związki z kationem imidazoliowym i pirydyniowym należące do grupy RTIL.. Urządzenia

Stymulowany elektrycznie wzrost HR by³ hamowany przez CP 55940 (1 µmol/kg), natomiast nie by³ modyfikowany przez stabilny analog anandamidu – metanandamid (1 µmol/kg)..

Po konserwacji stwierdzono, że górna część popielnicy (brzu­ siec i szyja) oraz połowa obwodu drugiego naczynia nie za­ chowały się (íyc.. 20 cm, jeszcze w części spą­

Ciecze te charakteryzują się wysokim przewodnic- twem elektrycznym, mogą także być wykorzysty- wane jako nośniki protonu w elektrolitach ogniw paliwowych [10]..

Ze względu na jednakową odległość wiązania C-Cl i kąty zawarte między wiązaniami oraz mając na uwadze, że chlor jest bardziej elektroujemny niż węgiel, polarność we

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane polega na uwspólnieniu pary elektronowej i jej przesunięciu w kierunku bardziej elektroujemnego atomu (o większej elektroujemności) 5.. Tlen[O]

Wypadkowe zachowanie się dipoli w stałym polu elektrycznym opisane wskazanymi czynnikami ma fundamentalne znaczenie dla fizyki dielektryków, na przykład dla zależności

[r]

Einstein From a certain temperature on, the molecules condense without attractive forces, that is, they accumulate at zero velocity.. The theory is pretty but is there also some

Według definicji IUPAC jonity – wymieniacze jonowe, wymieniacze jonów – są to substancje nieorganiczne lub organiczne zawierające jony zdolne do wymiany na inne jony (o takim

Zasada nauczania: zasada świadomego i aktywnego udziału w lekcji, stopniowanie trudności.. Metody nauczania: podająca oraz

Na karcie Samples znajdują się przykładowe komponenty stworzone z użyciem innych komponentów. Są to komponenty wykonujące bardzo konkretne zadania, przydające

Wystawa Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii zorganizowana w Milosławskim Centrum Kultury przy współudziale WBPiCAK w