Geografia klasa 6 - 07 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

07 V 2020

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku (str.145 – 151), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str. 89-91).

Zadanie przesłać do oceny.

Materiał dodatkowy:

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=kk8zn0Lar90

Dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-litwy/DZkzLw2jD https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-bialorusi/Dfgdi5JRQ

Figure

Updating...

References

Related subjects :