technika klasa VI - 27 . 05..docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Technika: 27.05. Klasa VI

1. Przypomnij sobie wiadomości z ostatniej lekcji temat nr 4 „Wymiarowanie rysunków technicznych” –, s. 48 - 51.

2. Napisz w zeszycie temat lekcji: Wymiarowanie rysunków technicznych - powtórzenie wiadomości

1. Wykonaj ćwiczenie 3 i 5 w zeszycie przedmiotowym ( zgodnie z zamieszczonym poleceniem ) a z ćwiczenia 6 ( wybierz jedną figurę i przerysuj ją do zeszytu) 2. Sprawdź się - wykonaj test z podręcznika, s. 51

Podczas rysowania korzystaj z przyborów i ołówka. Nie wysyłacie notatek!

Powodzenia! H. Dudek

Figure

Updating...

References

Related subjects :