• Nie Znaleziono Wyników

25 VI 2020r. - klasa 2 - świadectwo dla Rodziców.docx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "25 VI 2020r. - klasa 2 - świadectwo dla Rodziców.docx"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zwonowice, 26 czerwca 2020r.

ŚWIADECTWO DLA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZAANGAŻOWANIE - 6 WSPARCIE: 6 POMOC: 6 CIERPLIWOŚĆ DO DZIECKA: 6 CIERPLIWOŚĆ DO NAUCZYCIELI: 7 DYDAKTYKA PRZEDMIOTÓW: 6 OBSŁUGA KOMPUTERA: 6

(2)

MOTYWACJA DO NAUKI: 6

ŚREDNIA OCEN: 6,1 ZACHOWANIE: wzorowe

DRODZY RODZICE!

Dziś wielką wdzięczność czuję i z całego serca Wam dziękuję! Za Waszą cierpliwość i starania w czasach zdalnego nauczania. Za trud, za pracę, za poświęcenie, wspólne odrabianie lekcji,

za Wasze zmęczenie.

Pragnę Wam podziękować, że mogliśmy razem dla dobra dzieci pracować. Za to, że można zawsze na Was polegać i o najlepszą edukację zabiegać!

Gratuluję tak wspaniałego świadectwa, życzę dalszych sukcesów.

Wychowawca klasy Wiesława Durczok

Cytaty

Powiązane dokumenty

Informacja dla ucznia i rodziców Temat realizowany 25 i 30

- jakie były przejawy kryzysu Rzeczypospolitej w czasach panowania Wettinów - jakie projekty reform Rzeczpospolitej ogłoszono w połowie XVIII wieku. Proszę przeczytać

Jeszcze inna grupa uważa, że sztuki plastyczne i literatura również są system am i porozum iewania się opartymi na sy ­ stem ach znakowych i dlatego powinny

Bądźcie zdrowi, uważni, pomocni…. Szczęść Wam Boże

Cel: ukazanie istoty pierwszych piątków miesiąca, nabożeństw czerwcowych i Bożego

Только победоносная Октябрьская Революция заставила Коалицию при­ знать по крайней мере формально так независимость Польши, как и её доступ

Realizacja zadań szkoły odbywać się będzie obecnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia i rodzica z

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku

Wykonaj ćwiczenia na str.101-102 (prześlij do oceny).. Obejrzyj filmik do lekcji:

[r]

Zapoznaj się z treścią z podręcznika ze strony 143- 144( podsumowanie działu).. Przeczytaj powtórzenie z

"Kiedy usłyszysz dźwięk dzwonka, zamknij oczy i słuchaj, aż dźwięk zniknie. Kiedy dźwięk dzwonka zniknie... Zwróć uwagę na swój oddech. Połóż ręce na brzuchu. Poczuj,

witają się paluszki – dziecko i osoba dorosła witają się paluszkami, witają się dłonie – dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi, witają się łokcie – dziecko

Uczniowie zobowiązani są do znajomości mapy fizycznej i politycznej Europy oraz stolic państw leżących w Europie.. Temat: Podsumowanie działu „

Score / 3 c/h_e_e?sd] m_e,a/t] cake meat candle birthday fruit guest candle sandwich fruit party candle sandwich candle onion cake cheese [p_e,a/r.. Ten dokument PDF był edytowany

Temat: Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Proszę zapisać temat i obejrzeć

Dla chętnych: można wykonać zadania do tematu w zeszycie ćwiczeń (nie odsyłać)..

Przeczytaj rozdział „Sposoby zapobiegania powodzi” i napisz jakie w Twojej okolicy powstały budowle przeciwpowodziowe, opisz je i wklej ich zdjęcia (jeżeli to możliwe)7.

 Jajniki, w których dojrzewają jaja, czyli komórki płciowe,  Jajowody stanowiące drogi odprowadzające komórki jajowe,  Macica , dzięki której możliwy jest rozwój

Oznacza to, że wszyscy, którzy, którzy tam jesteśmy, mamy nieść w sobie miłość, i pokój, którymi obdarzyła nas Pan Jezus. Mamy dzielić się tymi darami ze

Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić... Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność

(Można wydrukować i wkleić do zeszytu lub zapisać tylko odpowiedzi na poszczególne pytania do zeszytu przedmiotowego).

- jak zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego sumę, różnicę, iloczyn i iloraz - jak zapisać za pomocą wyrażenia liczbę o dwa większą i o dwa mniejszą. - jak zapisać