matematyka 7 22.06.2020.docx

Download (0)

Full text

(1)

MATEMATYKA – klasa VII 22.06.2020

Temat: Obliczenia procentowe. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu stosowania obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.

 Lekcja z e-podręcznika  Materiał dodatkowy 1

23.06.2020

Temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.

 Lekcja z e-podręcznika 1  Lekcja z e-podręcznika 2  Materiał dodatkowy 1

24.06.2020

Temat: Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiadomości. Proste i odcinki, kąty Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostych, odcinków i kątów.

 Lekcja z e-podręcznika 1  Lekcja z e-podręcznika 2  Materiał dodatkowy 1  Materiał dodatkowy 2  Materiał dodatkowy 3 25.06.2020

Temat: Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiadomości. Pola wielokątów Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pól wielokątów.

 Lekcja z e-podręcznika 1  Lekcja z e-podręcznika 2

(2)

 Materiał dodatkowy 1  Materiał dodatkowy 2

Drodzy uczniowie wiem, że oddaliście już wasze podręczniki z matematyki, więc umieściłam na stronie lekcje powtórzeniowe do końca tygodnia.

Dziękuję wam za współpracę w ciągu całego roku szkolnego, tego w szkole, a jeszcze bardziej tego z nauczaniem zdalnym.

Figure

Updating...

References

Related subjects :